Tämän ohjeen sisältö on päivitetty lokakuussa 2019. Huomioithan, että Fivaldi on saattanut päivittyä toiminnallisuuden osalta ohjeen päivityksen jälkeen. Mikäli sinulla herää kysyttävää, olethan meihin yhteydessä.

Valitse Yrityksen valinta -välilehdellä maksukuukauden yritykset joko ruksaamalla Kaikki yritykset -kenttä tai yrityskohtaisesti. Napsauta Luo ilmoitus valituista -painiketta. Ohjelma tekee kausiveroilmoitukset valituille yrityksille. ”Ilmoituskerta”-sarakkeeseen tulee 1, jos kyseessä on ilmoituskuukauden ensimmäinen ilmoitus. Ilmoitusrivin lopussa oleva i-painike tuo ruudulle ilmoituksen teossa tapahtuneet huomaukset ja virheilmoitukset.

Ilmoituksen voi poistaa ja luoda korjausten jälkeen aina uudelleen ennen ilmoituksen lähetystä. Luodun ilmoituksen voi poistaa ruudun vasemman reunan ”P” (Poista) painikkeella.

  • Jos luodun ilmoituksen tietoihin on tullut muutoksia ennen kuin ilmoitusta on lähetetty verottajalle, poista ilmoitus ensiksi P-painikkeella ja luo sen jälkeen uusi ilmoitus Luo ilmoitus valituista -toiminnolla.

Jos ensimmäisen hyväksytyn lähetyksen jälkeen yritykselle tulee muutoksia ilmoitettaviin tietoihin, Luo ilmoitus valituista -toiminto tekee valitulle yritykselle kausiveroilmoituksen muutosilmoituksen.

1.1.2019 lähtien maksetut palkat ilmoitetaan verottajalle tulorekisterin kautta. Kausiverosovelluksella voidaan kuitenkin luoda maksu kierrätykseen ensimmäisestä TAS-ilmoitusversiosta, jos sitä ei ole jo tehty Erillisilmoituksen massalähetys -välilehdellä. TAS-ilmoituksen on oltava lähetetyksi merkitty joko ALV-lähetyksen yhteydessä tai sen jälkeen Lähetä ilmoitus valituista -painikkeella, jotta lasku voidaan muodostaa kierrätykseen. Ensimmäisen version jälkeen luodut korvaavat versiot TAS-tietoihin ilmoitetaan tulorekisterin erillisilmoituksella ja laskut kierrätyksen luodaan Visma Fivaldi Web-puolen Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen Erillisilmoituksen massalähetys -välilehdellä. ALV-ilmoitusten kanssa toimitaan kuten ennenkin.

Muutosilmoitusmenettely toimii korvaavasti. Tämä tarkoittaa sitä, että verottajalle lähetetyn korjausilmoituksen tiedot korvaavat aikaisemman ilmoitusversion tiedot.

Muutosilmoitusten lähetyksen yhteydessä on ilmoitettava muutoksen syy tai syitä muutettavan ilmoitustyypin (ALV) kohdalla syöttämällä valittuun syy-kenttään (tai kenttiin) luku 1. Syykoodi syötetään ja tallennetaan muutosilmoituksen luonnin jälkeen Ilmoituksen tiedot (1) -välilehdellä ennen ilmoituksen lähettämistä. Seuraavassa kuvassa on ilmoitettu muutos ALV-ilmoitukseen.

TAS-muutokset käsitellään lähettämällä uusi erillisilmoitus tulorekisteriin Visma Fivaldin Web-puolen Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksesta.

HUOMIOI: Vaikka palkkojen tiedot edelleen näkyvät kausiverosovelluksella, vuoden 2019 alusta alkaen palkkojen työnantajasuoritukset (TAS) on ilmoitettu tulorekisteriin palkkatieto- ja erillisilmoituksilla, ei enää kausiverosovelluksella. Maksut luodaan tulorekisteritietojen perusteella.

Visma Fivaldi ei lähetä muuttumattomia tietoja verottajalle ilmoituksen lähettämisen yhteydessä. Jos ilmoituksella on ALV-tilanne muuttunut, siitä luodaan muutosilmoitus (Yrityksen valinta -välilehdeltä) ja sen jälkeen kerrotaan miksi muutos on tehty kirjaamalla ALV-muutokselle oikeat syykoodit (Ilmoituksen tiedot (1) -välilehden oikeassa alareunassa). TAS-tiedot eivät lähde verottajalle enää kausiverosovelluksesta, vaan tulorekisterin erillisilmoituksella.

Korjausilmoituksessa Ilmoituksen tiedot (1) –välilehden sininen i-painike tuo edellisen lähetetyn version arvot näkyviin i-painikkeen alle. ”Selite tai aik. arvo” -sarakkeesta näkee myös edelliseen versioon käsin syötetyt arvot. Nämä käsin syötetyt arvot täytyy tässä vaiheessa syöttää uudestaan uuteen versioon, koska Fivaldi ei osaa vielä hakea niitä ruudulle. Tämä koskee siis tilanteita, joissa muutoksia tehdään ALV-puolelle.

Ei ALV-toimintaa / Ei palkanmaksua, kenttä 056

Jos ilmoituskaudella ei ole ALV-ilmoitettavaa, Fivaldi tuo kyseisen ilmoituspuolen kenttään 056 automaattisesti arvon 1, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Yritys on jo joskus aikaisemmin ilmoittanut kausiveroilmoituksella ALV:ia, ja
  2. Fivaldissa ei ole ilmoituskaudelle ilmoitettavaa kyseiselle ilmoituspuolelle, ja
  3. Ilmoituskaudelle ei ole ilmoitettu käsin muutettuja arvoa kyseiselle ilmoituspuolelle.

Kohta kolme tarkoittaa tilannetta, jossa Fivaldissa ei ole ilmoituskaudelle ilmoitettavaa, mutta verottajalle on lähetetty ilmoitus, jossa on käsin syötetyt arvot. Jos tästä ilmoituksesta luodaan nyt uusi versio, ei kenttään 056 tuoda arvoa 1, vaikka Fivaldissa ei ilmoitettavaa olisikaan.

Jos kyseessä on uuden yrityksen ensimmäinen ilmoitus, ei kenttään 056 tuoda arvoa 1.

Vaikka ”Ei alv-toimintaa” / ”Ei palkanmaksua” -valintojen on tarkoitus tulla päälle/pois kuten aiemmin, kannattaa tarkistaa ennen lähettämistä, että ruudulla näkyvät oikeat tiedot ja varmuuden vuoksi vielä tallentaa ilmoitus. Suositeltavaa on myös tarkistaa lähetyksen jälkeen, että Viestiruudussa näkyvät tietueet (1-2 tietovirtaa, ALV ja/tai Muu) ovat oikean näköisiä, eli että niissä näkyy juuri se, mitä oli haluttu lähettää, eikä mitään ylimääräistä.

A. Miten toimitaan kun halutaan lähettää ALV-ilmoitus ennen kuin erillisilmoitus on lähetetty?

Jos on kyseessä ensimmäinen ilmoitus ja ilmoitettavana olisi sekä ALV että TAS, mutta tässä vaiheessa erillisilmoitusta ei ole vielä tehty, tehdään ALV-ilmoitus normaalisti. TAS-puolelle ei tarvitse koskea, vaikka lukuja näkyisi kentissä tai raportilla. Erillisilmoitus lähetetään myöhemmin Visma Fivaldin Web-puolen Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen Erillisilmoitus- tai Erillisilmoitusten massalähetys -välilehdeltä.

B. Miten toimitaan kun halutaan lähettää ensiksi erillisilmoitus ja ALV-ilmoitus vasta sen jälkeen?

Lähetetään erillisilmoitus ja sen jälkeen ALV-ilmoitus kausiverosovelluksesta kuten ennenkin. TAS-tietoihin ei tarvitse koskea. Viestiruudulle näkyy tieto ALV-ilmoituksen lähetyksestä ja että TAS on ilmoitettu tulorekisterin kautta.

Korvaavat ALV-versiot

Jos ALV-kaudelle tulee lisää ALV:ia, luodaan uusi kausiveroilmoitusversio. Koska kyseessä on ALV-korjaus, käydään ilmoituksella lisäämässä ja tallentamassa ykkönen yhteen tai useampaan ALV-korjaussyy-kenttään (kentät 332-335) ennen lähetystä.

Lähetyksen yhteydessä Fivaldi lähettää verottajalle vain ALV-ilmoituksen tiedot, vaikka ruudulla näkyvät myös TAS-tiedot. Lähetetyn tietueen voi tarkistaa Kausiverosovelluksen Yrityksen valinta -välilehden i-painikkeen takaa viestiruudusta.

(P-painikkeita käytetään vain lähettämättömien tietojen poistamiseen, mikäli on tarvetta lähettää Ilmoituksen tiedot (2) -välilehdellä ilmoituksia ennen kuin lähetetään ALV:ia. Jo lähetettyjä tietoja ei saa poistaa, koska mm. yhteenvetosivun tiedot eivät silloin näy oikein.)  

Yhteenveto ilmoitetuista -välilehti ei tällä hetkellä näytä todellista tilannetta tulorekisterimuutoksista johtuen. Tähän on tulossa korjaus myöhemmin.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.