Kuluttajalaskutus | Operaattorin vaihtotoiminto

Tämä ohje koskee seuraavia tilanteita

  • Lähetystapa on Fivaldi Pankkiyhteys ja välittäjän tunnus muuttuu

  • Lähetystapa muuttuu Autoinvoice-palvelusta -> toiseen operaattoriin/pankkiin 

Ennen operaattorin vaihtotoimintoa, tulee uuden operaattorin/pankin kanssa tehty kuluttajalaskutukseen liittyvä sopimus olla aktivoitu. Pankkiverkon avauksessa tulee varautua noin viikon viiveeseen.  

TÄRKEÄÄ: Vanhan operaattorin sopimusta ei saa irtisanoa ennen kuin operaattorin vaihtotoimenpide on onnistunut. Tarkista, että Change-sanomat ovat menneet oikeilla tiedoilla onnistuneesti pankkiin. Palautesanoman saaminen voi viedä noin 4 päivää.

Laskujen välitys | Perustiedot | Finvoicen välittäjät

Perusta uuden operaattorin/pankin tiedoilla uusi Finvoicen välittäjä (esim. "OP").

Välitystavat

Perusta uuden operaattorin/pankin tiedoilla uusi E-lasku -tyyppinen välitystapa (esim. "E-lasku OP") ja täytä uuden välitystavan E-laskujen tiedot -osio.


Huom. Uudella välitystavalla tulee olla sama laskutusaihe kuin aiemmallakin!  

Ohjelma ilmoittaa tallennuksen yhteydessä, että ”Laskutusaihe ”X” on jo valittu toiselle E-lasku välitystavalle. Oletko varma, että haluat valita saman laskutusaiheen uudelleen!?”. Vastaa operaattorin vaihtotilanteessa ”KYLLÄ”.

E-lasku operaattorin vaihtaminen

Siirry Laskujen välitys | Perustiedot | Välitystavat - ruudulla poisjäävän operaattorin/pankin E-lasku-välitystavan kohdalle.

Klikkaa E-laskujen tiedot -painiketta ja E-lasku operaattorin vaihtaminen -painiketta.

Poisjäävän välitystavan viimeisimmät onnistuneet laskuttajailmoitukset ovat näkyvissä nyt infona ko. näkymässä.

Valitse uudeksi välitystavaksi listalta se E-lasku välitystapa joka on perustettu uuden operaattorin/pankin tiedoilla.


Klikkaa Lähetä muutosilmoitukset -painiketta.

Ruudun alaosaan ilmestyy infoteksti: ”E-lasku operaattori vaihdettu onnistuneesti!”

Poistu Sulje-painikkeella.

Vanhan operaattorin kautta lähtevät muutosilmoitukset CHANGE

Operaattorin vaihdon muutosilmoitukset näkyvät nyt poisjäävän välittäjän laskuttajailmoitusten selailussa (=lähetetty vanhan operaattorin/pankin kautta).

Muutosilmoituksessa ilmoitetaan vanha sekä uusi välittäjän tunnus.Esimerkki muutosilmoituksen sisällön osasta: 

<InvoiceSenderInformationDetails>

<SellerWebaddressText>www.demo3.fi</SellerWebaddressText>

<InvoiceSenderAddress>003704288742</InvoiceSenderAddress>

<InvoiceSenderIntermediatorAddress>DABAFIHH</InvoiceSenderIntermediatorAddress> VANHAN VÄLITTÄJÄN TUNNUS

<NewInvoiceSenderAddress>003704288742</NewInvoiceSenderAddress>

<NewInvoiceSenderIntermediatorAddress>OKOYFIHH</NewInvoiceSenderIntermediatorAddress> UUDEN VÄLITTÄJÄN TUNNUS

</InvoiceSenderInformationDetails>


Välitystavan vaihtuessa myös lähettäjän viite sanomalle muuttuu automaattisesti. Viitettä käytetään saapuvien vastaanottoilmoitusten ensisijaisena kohdentamiskriteerinä oikeaan yritykseen.

Lähettäjän viite sanomalle sisältää Fivaldin kantaryhmän, laskuttajan Fivaldi yritysnumeron sekä välitystavan sisäisen ID:n.


<MessageDetails>

<MessageTypeCode>SENDERINFO</MessageTypeCode>

<MessageTypeText>LASKUTTAJAN ILMOITUS</MessageTypeText>

<MessageActionCode>CHANGE</MessageActionCode>

<MessageDate Format="CCYYMMDD">20200221</MessageDate>

<SenderInfoIdentifier>fv_004 - 40411 - 0000000004</SenderInfoIdentifier> UUSI LÄHETTÄJÄN VIITE SANOMALLE

</MessageDetails>


Laskuttajailmoituksien lähettäminen pankkiin tehdään vanhan operaattorin kautta

Välitystapa Fivaldi Pankkiyhteys

Aineistot nousevat automaattisesti Fivaldi pankkiyhteyteen ja seuraavaan uuteen siirtoon.

Lähetystapa Visma AutoInvoice-palvelu

Aineistot lähtevät automaattisesti Fivaldi Viestijonon kautta Visma AutoInvoice-palveluun.  


 

Operaattorin vaihtotoimenpide päivittää uuden välitystavan automaattisesti laskutuksen käyttöön

Aiempi välitystapa korvataan uudella välitystavalla automaattisesti seuraaviin näkymiin:

  • Yritysrekisteri | Laskujen välitys | Asiakkaan oletusvälitystapa*)
  • Sopimuslaskutus | Laskujen välitystapa
  • Henkilötiedot | Välitystapa (Kiinteistöhallinta)
  • Maksulajit | Välitystapa (Kiinteistöhallinta)

*) Jos käytössä on "yhteiset yritysrekisterit-ominaisuus", ko. toiminto on tuettu vain yritysrekisterin pääyrityksessä.


Operaattorin vaihdon jälkeiset aineistot lähetetään uuden operaattorin sopimuksen kautta

Uuden operaattorin pankkisopimus Fivaldi pankkiyhteydessä

Luo sopimus uuden E-lasku sopimuspankin tiedoilla pankkiyhteyteen.

Liitä laskuttajayritys ja sopimustili*) uuden pankin sopimukseen ja määrittele tarvittavat palvelut: Pankkiyhteys | Perustiedot | Sopimukset

*) = Jos myös sopimustili muuttui, tee lisäksi seuraavat toimenpiteet

Lisää uusi sopimustili yrityksen perustietoihin ja ruksaa se näkyviin laskulle.

Katso tarkemmat ohjeet oikean käyttötavan (1-3) mukaisesti: Laskuttajan tilinumeroiden muutokset

Lisää uusi sopimustili uuden välittäjän tietoihin: Laskujen välitys | Perustiedot | Finvoicen välittäjät

Lisää uusi sopimustili uuteen pankkisopimukseen ja määrittele tarvittavat palvelut: Pankkiyhteys | Perustiedot | Sopimukset


a) Kun vanhan sekä uuden operaattorin aineistojen lähetystapa on Fivaldi Pankkiyhteys

Kun operaattorin muutosilmoitus on onnistuneesti tehty vanhaan pankkiin, seuraavat mahdolliset muutosilmoitukset tehdään aina uuden välitystavan kautta:  Laskuttajailmoituksien luonti

Tällaisen uuden välitystavan seuraava laskuttajailmoitus on automaattisesti muutosilmoitus (CHANGE, vaikka välitystavan näkymässä ei olekaan vielä ADD ilmoituksia).


b) Kun lähetystapa on muuttunut AutoInvoice-palvelusta Fivaldi Pankkiyhteyteen

Kun operaattorin muutosilmoitus on onnistuneesti tehty Visma AutoInvoice-palvelun kautta, seuraavat mahdolliset muutosilmoitukset tehdään aina ulkoisena aineistona.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.