Lisää liite tilaukselle, Näytä tilauksen liitteet ja Liitteitä "x" - painikkeet

Katso liitteiden liittäminen myyntiasiakirjoille.

Tilausnumero

Kun Tilaustenkäsittely-sovellus avataan, ohjelma tarjoaa automaattisesti uudelle tilaukselle seuraavan vapaan tilausnumeron. Ohjelma juoksuttaa tilausnumeron automaattisesti, tämä ei ole käyttäjän muokattavissa. Tilausnumero voidaan haluttaessa piilottaa kokonaan laskulta myynnin perustietojen valinnalla.

Tilausnumeron oikeanpuoleisesta nuolipainikkeesta klikkaamalla ohjelma siirtyy tilausten selailuun.

Asiakastunnus

Asiakkaan Fivaldi yritystunnus. Hae tilaukselle asiakas Asiakastunnus–kentän kautta. Voit pikahakea asiakasta joko kirjoittamalla kenttään asiakkaan koodin tai nimen osan tai siirtyä nuolipainikkeesta yrityshakuun. Kun asiakas on poimittu tilaukselle, kursori siirtyy siihen kenttään, joka on myynnin perustiedoissa määritelty tilauksen syötön etenemisjärjestykseksi.

Voit edetä kentästä toiseen näppäimistön Enter- tai Tab-painikeilla tai hiirtä käyttäen.

Laskujen välitystapa

Välitystavat perustetaan Laskujen välitys –apuohjelmassa. Välitystavan tyypit voivat olla seuraavia:

• Tulostus (lasku halutaan esim. tulostaa tietyllä laskupohjalla)

• Sähköposti (lasku lähtee automaattisesti asiakkaan sähköpostiin)

• Tulostuspalvelu (lasku lähtee automaattisesti tulostuspalveluun)

• Finvoice (laskusta muodostetaan Finvoice-aineisto)

• E-lasku (laskusta muodostetaan kuluttajan e-laskuaineisto)

Myyjä

Tilauksen myyjätieto. Myyjät perustetaan myynnin perustiedoissa. Myyjä on mahdollista määritellä automaattisesti tulevaksi joko käyttäjätunnuksen takaa (Palvelunhallinta, Sidokset) tai asiakkaan takaa (Yritysrekisterin oletusmyyjä).

Tiliöinti

Asiakkaan tilauksen tiliöintiryhmä. Tilaustenkäsittely käyttää oletuksena myynnin perustiedoissa merkattua yrityksen oletustiliöintiryhmää, ellei toisin ole asiakkaalle yritystiedoissa määritelty.

Tila

Tarjous

Tilaus on tarjoustilassa. Tällöin varastotuotteita ei vielä varata. Kaikki muutokset ovat vielä mahdollisia. Voit myös poistaa koko tilauksen.

Avoin tilaus

Tilaus on avoin. Yhtäkään laskuriviä ei ole vielä tehty. Varastotuotteet ovat varattuna varastossa. Kaikki muutokset ovat vielä mahdollisia. Voit myös poistaa koko tilauksen.

Osa laskutettu

Osa tilauksen riveistä on laskutettu ja osa on avoimina. Voit vielä muokata laskuttamattomia rivejä vapaasti. Laskutettuja rivejä et pysty enää muokkaamaan. Tila muuttuu automaattisesti laskutetuksi, kun kaikki rivit on laskutettu tai poistettu (ylävalikosta Tietue > Poista), kuitenkin niin, että tilaukselle ei jää yhtäkään avointa riviä.

Laskutettu

Tilauksen kaikki rivit on laskutettu ja muutoksia ei voi enää tehdä.

Poistettu

Tilaus on poistettu. Poistettujen tilausten osalta voidaan tulostaa raportteja (esim. Tilauskanta) ja ne voidaan hakea esille, kun tiedetään tilausnumero. Normaalissa tilausten selailussa poistetut tilaukset eivät enää ole näkyvissä.

Tilauksen tai tarjouksen päivämäärä

Ohjelma tarjoaa oletuksena kuluvaa päivämäärää. Päivämäärää voi muuttaa vapaasti tai poimia haluttu päivämäärä nuolipainikkeen kalenterin kautta. Tilauksen päivä voidaan haluttaessa piilottaa kokonaan laskulta myynnin perustietojen valinnalla.

Jos tilaus on tarjoustilassa, alla näkyy myös Tarjous voimassa -päivämäärä. Oletuspäivä lasketaan myynnin perustiedoissa valitun laskennan mukaan. Päivää voi muuttaa vapaasti tai poimia haluttu päivämäärä nuolipainikkeen kalenterin kautta.

Laskutuslupa

Laskutuslupa on tarpeellista antaa vain, jos koko tilaus halutaan laskuttaa ja laskutus tapahtuu erälaskutuksen kautta. Jos tilauksesta tehdään hetilasku, laskutusluvan antamista ei tarvita.

Laskutuslupa - kielto

Tilaus on merkattu laskutuskieltoon. Jos yrittää antaa tilausten selailussa laskutuskiellossa olevalle tilaukselle laskutusluvan, ohjelma ilmoittaa, että laskutuskielto on poistettu. Jo ennen sitä ruudulla näkyy tällaisen tilauksen kohdalla laskutuslupakentässä huutomerkki ( ! ), joka kertoo että tilaukselle on annettu laskutuskielto.

Laskutusosoite

Laskutusosoite asiakkaan yhteystiedot. Tiedot tuodaan automaattisesti valitun asiakasnumeron takaa Yritysrekisteristä. Laskutusosoitteen tietoja voi vapaasti muokata tilauksella. Nuolipainikkeesta avautuu Asiakkaan osoitteet -näkymä josta voi poimia tilauksen laskutusosoitteeksi minkä tahansa asiakkaalle tallennetuista osoitteista.

Jos tilauksesta tehdään Finvoice-verkkolasku, on huomioitava, että osoitetiedot tulee antaa täydellisinä. Jos esimerkiksi osoitteen postinumero puuttuu, Finvoice-aineisto hylkääntyy.

Lisätiedot (Lisät.)

Lisät.-painikkeesta avautuu näkymä, jossa voi tarkastella asiakkaan taakse annettuja lisätietoja. Katso Yritysrekisteri, Lisätiedot välilehti ja siellä kenttä ”Lisätietoa”. Asiakkaan taakse annettu lisätieto ei tulostu asiakirjoille.

Toimitusosoite

Tilauksen toimitusosoitteen tiedot. Tiedot tulevat valitun asiakasnumeron takaa Yritysrekisteristä automaattisesti, jos toimitusosoitteita on asiakkaalle tallennettu. Toimitusosoitteen voi myös lisätä vapaasti tilausta tehdessä. Nuolipainikkeesta avautuu Asiakkaan osoitteet -näkymä josta voi poimia tilauksen toimitusosoitteeksi minkä tahansa asiakkaalle tallennetuista osoitteista.

Jos tilauksesta tehdään Finvoice-verkkolasku ja tilauksella on toimitusosoitetietoja, on huomioitava, että osoitetiedot tulee antaa täydellisinä. Jos esimerkiksi osoitteen postinumero puuttuu, Finvoice-aineisto hylkääntyy.

Toimituslisätieto

Tilauksen toimitusosoitteen lisätietoa. Kentässä annettu teksti näytetään kaikilla muilla asiakirjoilla (tarjous, tilausvahvistus, lähete, proforma), mutta ei laskulla. Teksti näkyy myös tilausten selailun kautta tulostettavissa "Osoitetarroissa". Jos asiakkaan yritystietoihin on tallennettu toimituslisätieto, tulee tämä ensisijaisesti tilauksen toimituslisätiedoksi. Jos asiakkaan toimituslisätietoa ei ole määritelty, tuodaan toimitusosoitteelle mahdollisesti tallennettu toimituslisätieto.

Työmaa - valintalista

Jos Työmaarekisteri on otettu käyttöön, tilauksen tiedoissa näkyy valintalista, josta työmaa valitaan tilaukselle. Työmaan valinta päivittää tilauksen toimitusosoitetietoihin työmaarekisterissä annetut tiedot. Toimitusosoitetiedot näkyvät normaalisti myynnin asiakirjoilla. Lisäksi laskuilla näytetään kyseisen kohteen työmaa-avain ja työmaanumero. (Työmaarekisteri sisältää myös raportin "Ostot/Myynnit työmaittain".)

Tilaaja

Oletuksena Tilaaja-kenttään tuodaan ko. asiakkaan yritystiedoissa Vastuuhenkilö-kentässä määritelty tieto. Valintalistalta voidaan valita myös henkilöitä, jotka on syötetty asiakkaan taakse Henkilöt-välilehdelle. Kentän tieto on vapaasti muokattavissa/kirjoitettavissa myös tilausta tehdessä. Oletustiedon voi poistaa näppäimistön delete-painikkeella. Tilaaja-kentän tieto voidaan haluttaessa piilottaa kokonaan laskulta myynnin perustietojen valinnalla.

Työnsuorittaja

Tilausrivien oletustyönsuorittaja. Työnsuorittajat perustetaan myynnin perustiedoissa Myyjät-välilehdellä. Mikäli Työnsuorittaja-kenttä näkyy harmaana eikä tilaukselle saa poimittua työn suorittajaa pudotusvalikosta, tulee tarkistaa, että työnsuorittajat on perustettu.

Tilauksen tiedot -ruudulla valittu työnsuorittaja tuodaan oletuksena tilauksen uusille tuoteriveille. Tuoteriveillä voidaan kuitenkin valita rivikohtaisesti eri työnsuorittaja. Otsikon työnsuorittaja on mahdollista näyttää myös laskulla, mutta ei rivikohtaisia työnsuorittajia.

Raportoinnilla saadaan tietää mm. kokonaismyynnin jakauma työnsuorittajittain. Työnsuorittajan tieto haetaan myynnin raportointiin aina tuoterivikohtaisesti.

Kieli

Asiakkaan tilauksen kieli. Vaihtoehtoina on Suomi, Ruotsi ja Englanti. Oletuksena käytetään laskuttavan yrityksen kieltä, ellei toisin ole asiakkaan taakse määritelty. Kielen voi myös vaihtaa ja valita tilausta tehdessä. Myynnin asiakirjat tulostuvat automaattisesti valitun kielikoodin mukaan.

Valuutta

Asiakkaan tilauksen valuutta. Oletuksena käytetään laskuttavan yrityksen valuuttaa, ellei toisin ole asiakkaan taakse määritelty. Valuutan voi myös vaihtaa ja valita tilausta tehdessä.

Kurssi

Tilauksen valuutan kurssi suhteessa yrityksen kotivaluuttaan. Oletuskurssi tuodaan uudelle tilaukselle yrityksen perustietojen valuuttakurssin mukaisesti. Kurssia voi muuttaa tilausta tehdessä.

Myyntisaamistili

Tilauksen otsikolla valitun tiliöinnin (tiliöintiryhmän) takaa tuleva oletusmyyntisaamistili. Tiliä on mahdollista muuttaa tilausta tehdessä. Myyntisaamistilin valintalista voidaan piilottaa tilaukselta myynnin perustietojen valinnalla. Mikäli kirjanpidon tilien vaihtaminen tilauskohtaisesti ei ole tarpeellista, kentän piilottaminen estää mahdollisen vahingossa tapahtuvan tilin muuttamisen.

Katso tarvittaessa myös ohje: Myyntisaamistileille seurantakohteet.

Seurantakohdetasot 1-4

Tilausrivien oletuskustannuspaikkojen valinta. Seurantakohdetasot ja niiden arvot (”kustannuspaikat”) perustetaan Tilikartta-rekisterissä. Tilauksen riveillä voidaan valita myös rivikohtaisesti eri kustannuspaikkoja. Otsikolla valittu kustannuspaikka tuodaan oletuksena uusille tuoteriveille (ellei toisin ole määritelty).

Kustannuspaikkojen tuominen tilaukselle voidaan automatisoida seuraavasti:

• Asiakaskohtaisesti = kustannuspaikat on tallennettu asiakkaan yritystietoihin.

• Tuoterivikohtaisesti = kustannuspaikat on tallennettu tuotteen tiliöintikoodille.

• Myyjäkohtaisesti = kustannuspaikka on tallennettu myyjätiedolle (mahdollista määritellä vain yksi taso/sen arvo oletuksena).

Toimitustiedot

Toimituspäivä

Ohjelma tuo oletuksena toimituspäiväksi kuluvan päivämäärän, jos myynnin perustiedoissa ei ole muuta laskentaa määritelty. Päivää voi muuttaa vapaasti tai poimia haluttu päivämäärä nuolipainikkeen kalenterin kautta.

Toimituspäivä voidaan haluttaessa piilottaa laskulta myynnin perustietojen valinnalla. Muiden asiakirjojen osalta toimitushetken tulostustapaan (päivän, viikon, kuukauden jne. tarkkuudella) voidaan myös vaikuttaa myynnin perustietojen valinnalla.

Alv-päivä

Normaalisti tätä kenttää ei tarvitse käyttää. Tilauksen toimituspäivä määrää mikä Alv% on voimassa ja joka tilaukselle haetaan. Esimerkiksi jos toimituspäivä on 05.09.2014, voimassa oleva Alv% on 24 silloin kun kyseessä on kotimaan myynnin normaaliverokanta. Mikäli tilanne kuitenkin on sellainen, että toimituspäivän voimassa oleva Alv % ei vastaa tilauksen tarvetta, voidaan tässä antaa päivämäärä jonka perusteella haetaan sen hetkinen voimassa oleva verokäsittely. Alv-päiväyksen mukainen voimassa oleva veroprosentti haetaan tilaukselle yrityksen perustiedoista, Alv-määritykset-välilehdeltä, kyseisen Alv-parametrin kohdalta sarakkeesta Alkupäivä / Alv-prosentti.

Toimitustapa

Tilauksen toimitustapa. Oletuksena käytetään yrityksen perustiedoissa määriteltyä oletusta, ellei toisin ole asiakkaan taakse määritelty. Toimitustavat perustetaan ja ylläpidetään yrityksen perustiedoissa. Tallenna toimitustapa kaikilla tarvittavilla kielikoodeilla (FIN, SWE, ENG). Toimitustapa voidaan halutessa piilottaa laskulta myynnin perustietojen valinnalla.

Toimitusehto

Tilauksen toimitusehto. Oletuksena käytetään yrityksen perustiedoissa määriteltyä oletusta, ellei toisin ole asiakkaan taakse määritelty. Toimitusehdot perustetaan ja ylläpidetään yrityksen perustiedoissa. Tallenna toimitusehto kaikilla tarvittavilla kielikoodeilla (FIN, SWE, ENG). Toimitusehdon selitettä on tilausta tehdessä mahdollista vapaasti muokata ja jatkaa (esim. jos tietty kaupunki on lisäksi mainittava). Toimitusehdon voi halutessa piilottaa laskulta myynnin perustietojen valinnalla.

Myyntivarasto

Tilauksen myyntivarastoksi tuodaan oletuksena varastonhallinnan "ykkösvarasto". Otsikolla valittu myyntivarasto toimii uusien tilausrivien oletusvarastona. Tilauksen tuoterivillä voidaan valita myös rivikohtaisesti eri myyntivarasto. Tilauksen myyntivaraston määräytyminen voidaan automatisoida myyjäkohtaisesti. Myyjätiedon oletusvarasto määritellään myynnin perustiedoissa.

Maksuehto

Tilauksen maksuehto. Oletuksena tuodaan yrityksen perustiedoissa määritelty oletusmaksuehto, ellei toisin ole asiakkaan taakse määritelty. Maksuehdot perustetaan ja ylläpidetään yrityksen perustiedoissa. Tallenna maksuehdon selite kaikilla tarvittavilla kielikoodeilla (FIN, SWE, ENG).

Kassapäivä / Kassa-ale % / Nettopäivä

Näitä kenttiä voidaan käyttää tilanteessa, kun halutaan käyttää jotakin tiettyä eräpäivää tai tiettyä kassa-alemaksuehtoa ja kun maksuehto -listan vaihtoehdot eivät päde juuri tässä tilauksessa. Näissä kentissä voidaan itse määritellä laskulle jokin tietty eräpäivä tai haluttu kassapäivä + prosentti + nettopäivä. Tämä käsin annettu ehto ohittaa silloin varsinaisen maksuehdon.

Viitteemme

Vapaasti annettavaa lisätietoa tilaukselle. Näkyy asiakirjoilla kentässä Viitteemme. Viitteemme-otsikon nimeä voi tarvittaessa muuttaa myynnin perustietojen "Muokattavat tekstit" -osiossa.

Sisäinen lisätieto

Tilaukselle annettu sisäinen lisätieto jota ei näytetä asiakirjoilla. Tilauksien selailussa voidaan hakea tilauksia tässä annetun tiedon perusteella.  

Tilauksenne

Vapaasti annettavaa lisätietoa tilaukselle. Näkyy asiakirjoilla kentässä Tilauksenne. Tilauksenne-otsikon nimeä voi tarvittaessa muuttaa myynnin perustietojen "Muokattavat tekstit" -osiossa.

Tilaus yhteensä

Tilauksen summat yhteensä. Jos kyseessä on valuuttatilaus, näytetään tilauksen valuuttasummat sekä summat kotivaluutassa. Jos myynnin perustiedoissa on määritelty "vertailuvaluutta tilausruudulla", näytetään tilauksen summat kotivaluutassa sekä vertailuvaluutassa. Vertailuvaluutan tiedot näkyvät vain ruudulla ei asiakirjoilla.  Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.