Palkkarivillä on alasvetovalikko Tulorekisteri tyyppi. Tulorekisteri tyyppi -tietoa käytetään tarkentamaan palkkarivin tietoa.

Mikäli uudet kentät eivät näy, tarkista onko näkyvissä koko ruutu vai onko näkymän oikealla sivulla vierityspalkki. Halutessa sovellusikkunan kokoa voi säätää Omat tiedot -kohdasta (löytyy Visma Fivaldin Web-puolelta; napsauta oikeassa yläreunassa pään kuvaketta ja valitse avautuvasta valikosta Omat tiedot).

Valinnan takaa voidaan palkkariville valita seuraavat tiedot:

Kertakorvaus

 • ”Kertakorvaus” valitaan palkkariville, jos suoritus maksetaan kertakorvauksena.
 • Kertakorvaus on suoritus, joka maksetaan vain kerran eikä toistu.
 • Kertakorvaus on kertaluonteisesti maksettu tulo, joka on kertynyt etu- tai jälkikäteen.
 • Kertakorvaus maksetaan satunnaisesti eikä säännöllisesti tai toistuvasti.
 • Säännöllisesti toistuvia ovat kuukausittain maksettavat suoritukset.
 • Satunnainen kertakorvaus on esimerkiksi kerran vuodessa maksettava bonus. Lisäksi jos henkilö tekee lyhytaikaisen työsuorituksen ja suoritus työstä maksetaan kerralla, ilmoitetaan se ”Kertakorvaus”-tietona. Jos vain osa tuloista on maksettu kertakorvauksena, ilmoitetaan kyseiset tiedot omina tulolajeinaan (säännöllisesti maksettava määrä erikseen ja kertakorvaus erikseen).

Maksettu muuna kuin rahana

 • ”Maksettu muuna kuin rahana” valitaan, jos vastike työstä maksetaan muuna vastikkeena kuin rahana.
 • Vastike työstä voidaan rahan lisäksi maksaa myös muuna vastikkeena, esimerkiksi osakkeina, optioina tai vastavuoroisena vaihtotyönä.
 • Jos suoritus on maksettu muuna kuin rahana, kohdassa ”á-hinta” on ilmoitettava vastikkeen käypä arvo ja Kerroin-kohtaan merkitään 1. Käyvällä arvolla tarkoitetaan esimerkiksi edun hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia.
 • Jos tulonsaajalle maksetaan pelkästään luontoisetuja, ”Maksettu muuna kuin rahana” -tietoa ei tarvitse antaa. Jos vain osa tulosta on maksettu muuna kuin rahana, ilmoitetaan kyseiset tiedot omina tulolajeinaan (rahana maksettu määrä erikseen ja muuna kuin rahana maksettu määrä erikseen).

Perusteeton etu

 • ”Perusteeton etu” valitaan, jos suoritus on perusteetonta etua.
 • Tietoa käytetään silloin, kun korjataan alkuperäistä ilmoitusta korvaavalla ilmoituksella.
 • Tieto ilmoitetaan ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun perusteeton etu on havaittu.
 • Etu on perusteeton, jos tulonsaaja ei ole siihen oikeutettu. Perusteeton etu syntyy esimerkiksi silloin, kun suoritus on maksettu väärin perustein, väärälle henkilölle tai väärän suuruisena.
 • Tulolajiin kytkettävä ”Perusteeton etu” -tieto ilmoitetaan, jos perusteeton etu on aiemmin ilmoitettu virheellisesti tulorekisteriin muuna tulolajina, esimerkiksi ”Palkkayhteissumma”-tulolajilla.
 • Tieto on korjattava oikeaksi käyttäen alkuperäisen ilmoituksen tulolajia sekä sen yhteydessä annettavaa erillistä tietoa ”Perusteeton etu”.
  • Lisäksi annetaan ”Tulorekisterin kohdistuskuukausi” (palkkakausi, jolloin perusteeton etu on annettu).

Takaisinperintä

 • ”Takaisinperintä” valitaan, jos aiemmin tulorekisteriin ilmoitettu tulo on peritty tulonsaajalta takaisin.
 • Tieto ilmoitetaan viimeistään viidentenä (5.) kalenteripäivänä sen päivän jälkeen, jona tieto takaisin perityn määrän maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin suoritukseen maksu liittyy, on saatu.
 • Suoritus voidaan periä takaisin saajaltaan esimerkiksi silloin, kun suorituksen maksussa on tapahtunut virhe ja suoritus on maksettu väärälle henkilölle tai väärän suuruisena. Suoritus voidaan periä takaisin bruttosummasta tai tulonsaajalle voidaan lähettää maksupyyntö. Suoritus voidaan periä takaisin myös nettona.
 • Perittyä summaa ei voi korjata miinusmerkkisenä lukuna alkuperäiselle palkkakaudelle, koska tulo on maksettu alun perin suurempana.
 • Korjaus tehdään antamalla ”Takaisinperintä”-tieto sekä siihen liittyvät lisätiedot sillä palkanmaksukaudella, jolloin tulo on peritty takaisin.
  • Tulorekisterin tyyppi = Takaisinperintä
  • Tulorekisterin kohdituskausi = tyhjä
  • Ansainta-ajan alku- ja lopupvm = laitetaan sen kuukauden alku- ja loppupäivä, jolloin maksettua etua maksetaan takaisin

Ohjelmassa on tarkistuksia, jotta tarvittavat tiedot nousisivat ilmoitukselle.

 • ”Perusteeton etu” -valinnan kanssa tulee olla valittuna tulorekisterin kohdistuskuukausi ja ansainta-ajan alku- ja loppupvm.
 • Takaisinperinnän kanssa tulee olla valittuna vain ansainta-ajan alku- ja loppupvm.
 • Tulorekisterin kohdistuskuukausi voi olla aikaisintaan tammikuu 2019, mutta maksupäivän pitää olla aikaisempi kuin palkkalaskelmalla jolla valintaa tehdään.  
 • Ansainta-ajan alkupvm ei voi olla myöhäisempi kuin loppupvm.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.