Yrityksen perustiedot

 • Yrityksen perustiedot ja eri välilehdet Kiinteistöhallinnan näkökulmasta.

Ohjaustiedot

 • Yhtiön ohjaustiedot
 • Huoneistolaadut
 • Perintä ja korot
 • Vuokrasopimukset
 • Tuloste- ja lähetysryhmät

Taloyhtiön perustiedot

 • Taloyhtiön perustiedot
 • Toimittajat/Tilat
 • Osakkeet/Tontit
 • Rakennukset
 • Lisätieto
 • Korjaukset
 • Työmääräimet

Henkilötiedot

 • Henkilötiedot-rekisteri
 • Yleiset tiedot

Huoneistot

 • Huoneistot -rekisterit
 • Korjaukset
 • Työmääräimet

Maksulajit

 • Maksulajirekisteri
 • Maksulajin tiedot

Sidokset

 • Perusrekisterit: Sidokset
 • Maksulajit sidoksilla
 • Maksulajien massamuutos sidoksillaOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.