Veron käsittely

Valitse käytetäänkö kirjanpidossa netto- vai bruttokirjausmenettelyä. Jos valittua käytäntöä on jälkikäteen muutettava, tee se kuukauden vaihteessa tai uuden tilikauden aluksi. Muutoksen jälkeen vanhoihin tapahtumiin ei saa enää tehdä muutoksia. Vaihdettaessa verokäsittelyä tulee ilmoitus ”Arvonlisäveron kirjaustapa vaihdetaan, tiedätkö ja hyväksytkö vaikutuksen alv-laskelmaan”.

Brutto, vero myyntitilille

Jos valitaan bruttokäsittely, jokaisella verokannalla on oltava oma myyntitili. Mm. myyntireskontran kirjanpitoyhteenveto tulostuu tällöin ilman Alv-erittelyjä. Jos käytössä on myös Fivaldi - kirjanpito, on tehtävä erikseen kuukausittain erillinen Alv-ajo.

Netto, vero eritelty

Mahdollistaa saman myyntitilin käytön usealla eri verokannalla. Mm. myyntireskontran kirjanpitoyhteenveto erittelee automaattisesti Alv:t. Jos on käytössä myös Fivaldi kirjanpito sovellus, erillisiä Alv-ajoja ei tarvitse suorittaa.

Tiliöinti muutettavissa jälkikäteen

Mahdollistaa laskun kirjanpidon tilien ja mahdollisten kustannuspaikkojen muuttamisen laskun teon jälkeen ilman hyvityslaskun tekoa. Ruutu jolla muutokset voi tehdä tileihin ja kustannuspaikkoihin avautuu Myyntireskontran Tiliote – ruudun kautta: Tuplaklikkaa halutun laskurivin kohdalla eräpäivää-> valitse seuraavalla ruudulla Tiliöinti.

Myyntilaskujen kaudet

"Sulje vvvvkk"

Painikkeessa näkyy viimeisin avoin kausi jolle on mahdollista tehdä myyntilaskuja. Samalla painikkeella suljetaan kohdalla näkyvä myyntilaskujen kausi jonka jälkeen uusien laskujen tekeminen on estetty ko. kauteen asti. Kauden sulkeminen on tehtävä viimeistään silloin kun kirjanpidon kausi suljetaan. Kirjanpidon kauden sulkeminen onnistuu vasta kun kaikkien osasovellusten ko. kausi on suljettu.

"Avaa vvvvkk"

Voit avata myyntilaskujen kausia jälkikäteen niin pitkälle kuin tarvetta, mikäli kirjanpidon kyseinen kausi on vielä auki.

Tiliöinti

Tiliöinti - osiossa perustetaan ja ylläpidetään kaikki myynnissä tarvittavat, tuotteiden taakse annettavat tiliöinnit. Tarvittavien tiliöintien määrä riippuu siitä kuinka monta myynnin tiliä on käytössä ja voidaanko mahdollisesti käytössä olevat kustannuspaikat automatisoida myös tätä kautta.

K (Kopioi) - painike

Ruudun vasemmassa reunassa näkyy K (Kopioi) - painike jolla voidaan kopioida kohdalla olevan tiliöinnin tiedot ja nopeuttaa näin uusien tiliöintien perustamista ja muokkaamista.

Tiliöintiesimerkki "Myynti kotimaa"

* Tiliöinti - Verokanta - Myyntitili

- Kirjoita tiliöinnin selite esim. "Myynti kotimaa tarvikkeet". Kyseinen teksti näkyy tuoterekisterin tuotetiedoissa kohdassa "Tiliöintikoodi".

- Valitse tiliöinnille Verokanta - listalta Alv-käsittely, "Myynti 24%".

- Valitse tiliöinnille Myyntitili - listalta kirjanpidon tili, esim. "3000 - Myynti 1"

* Tiliöinnin mahdolliset kustannuspaikat

- jos kustannuspaikka voidaan automatisoida tuotteen tiliöinnin perusteella, kannattaa määrittely tehdä tässä. Esim. seurantakohdetason1 kustannuspaikka on aina koodi "KP1" kun laskutetaan tarvikkeita kotimaassa kirjanpidon tilille 3000.

Tiliöintiesimerkki ”Myynti Ahvenanmaa”

* Tiliöinti - Verokanta - Myyntitili

- Kirjoita tiliöinnin selite esim. "Myynti Ahvenanmaa". Kyseinen teksti näkyy tuoterekisterin tuotetiedoissa kohdassa "Tiliöintikoodi".

- Valitse tiliöinnille Verokanta - listalta Alv-käsittely, "Myynti 0 %".

- Valitse tiliöinnille Myyntitili - listalta kirjanpidon tili, esim. "3330 - Tavaramyynti Ahvenanmaalle".

* Tiliöinnin mahdolliset kustannuspaikat

- jos kustannuspaikka voidaan automatisoida tuotteen tiliöinnin perusteella, kannattaa määrittely tehdä tässä. Esim. seurantakohdetason1 kustannuspaikka on aina koodi "KP5" kun laskutetaan tarvikkeita Ahvenanmaalle kirjanpidon tilille 3330.

Tiliöintiesimerkki "Myynti yhteisön ulkopuolelle"

* Tiliöinti - Verokanta - Myyntitili

- Kirjoita tiliöinnin selite esim. "Myynti yhteisön ulkopuolelle". Kyseinen teksti näkyy tuoterekisterin tuotetiedoissa kohdassa "Tiliöintikoodi".

- Valitse tiliöinnille Verokanta - listalta Alv-käsittely, "Myynti 0 %".

- Valitse tiliöinnille Myyntitili - listalta kirjanpidon tili, esim. "3380 - Myynti yhteisön ulkopuolelle".

* Tiliöinnin mahdolliset kustannuspaikat

- jos kustannuspaikka voidaan automatisoida tuotteen tiliöinnin perusteella, kannattaa määrittely tehdä tässä. Esim. seurantakohdetason1 kustannuspaikka on aina koodi "KP2" kun laskutus tapahtuu yhteisön ulkopuolelle ja kirjanpidon tilille 3380.

Tiliöintiesimerkki "Myynti EU tavarat"

Tiliöintiesimerkki "Myynti EU palvelut"

Tiliöintiesimerkki "Myynti kolmikantakauppa"

Sopimuslaskutus - sovelluksen jaksotukset

HUOM! Ominaisuus on tuettu vain Sopimuslaskutuksessa ja tarkoitettu vain sopimuslaskutuksen tuotteiden tiliöinteihin. Älä määrittele ko. parametreja Tilaustenkäsittelyn tai Myynninhallinnan tuotteiden tiliöinneille.

Jaksotukset on tuettu ainoastaan kirjanpidon nettomenettelyssä. Ei voida käyttää bruttomenettelyssä eli silloin kun alv-automaattikirjaukset tehdään kirjanpidossa erikseen.


Sopimuslaskutus  ja myynnin ja alv:n jaksotukset kirjanpitoon automaattisesti

Sopimuslaskutuksen kautta tapahtuva myynti ja arvonlisävero voidaan halutessa jaksottaa automaattisesti kirjanpitoon laskun laskutusjaksojen mukaisesti. Esimerkiksi jos laskutusjakso on 1 vuosi, voidaan sopimuslaskun myynti ja alv jaksottaa automaattisesti 12 kuukaudelle.

Käyttöönotto-ohje


Huomioitavaa muiden laskutussovellusten osalta: Tilaustenkäsittely ja Myynninhallinta

Mikäli Tilaustenkäsittelyn tai Myynninhallinnan tuotteelle on määritelty tiliöinti jossa on otettu ALV:n jaksotus käyttöön -> lasku kirjautuu kirjanpitoon ilman veroa.

Tilanteen saa korjattua tekemällä hyvityslasku täysin samoilla asetuksilla ja uusi lasku niin, että tuotteelle on korjattu tiliöinti jossa ei ole jaksotusta.


 

Tiliöintiryhmät

Useimmiten tiliöintiryhmien määrä perustuu siihen onko yrityksellä kotimaan myynnin lisäksi myös ulkomaan myyntiä, tai myyntiä Ahvenanmaalle, tehdäänkö käteiskauppaa jne. Tiliöintiryhmät mahdollistavat sen, että yhtä ja samaa tuotetta voidaan myydä kaikkiin maihin oikeilla verokannoilla ja tileillä. Toinen tiliöintiryhmien määrään vaikuttava tekijä voi olla useat eri myyntisaamistilit joiden vuoksi joudutaan perustamaan useita tiliöintiryhmiä vaikka kyseessä olisikin pelkästään kotimaan myyntiä harjoittava yritys.

Tiliöintiryhmät näkyvät tuoterekisterin tuotetiedoissa kohdassa Tiliöinti -> Tiliöintiryhmä. Kaikkien tiliöintiryhmien kohdalle joissa ko. tuotetta myydään -> tulee valita oikea tiliöintikoodi. Jos tiliöintiryhmille on mahdollista määritellä oletustiliöinti jo myynnin perustiedoissa, silloin tuotekohtaista tiliöintikoodin valintaa ei tarvitse tehdä.  

Tiliöintiryhmä on mahdollista valita yritysrekisterissä asiakkaan tietoihin (Myyntitiedot - Tiliöintiryhmä), jolloin kun asiakas poimitaan myyntitilaukselle, ohjelma tarjoaa tilaukselle automaattisesti oikean tiliöintiryhmän. Esim. jos kyseessä on EU-asiakas, tulee tilauksen tiliöintinä olla tiliöintiryhmä ”Myynti EU”.

Oletus

Merkitse sille tiliöintiryhmälle Oletus –ruksi, jonka myyntiä yritys tekee eniten. Vain yksi tiliöintiryhmä voidaan merkitä oletusruksilla. Jos asiakkaan tietoihin ei ole erikseen määritelty myynnin tiliöintiryhmää, ohjelma käyttää tilauksen oletuksena sitä tiliöintiryhmää joka on tässä ruudulla merkattu oletukseksi. Jos asiakas ei kuulu tähän oletustiliöintiryhmään, tallenna yritysrekisterissä asiakkaan tietoihin se tiliöintiryhmä johon ko. asiakas kuuluu.

( i ) - painike = Tiliöintiryhmäkohtainen vakioteksti laskulle

Ominaisuus koskee tilaustenkäsittelyn ja sopimuslaskutuksen laskuja. Jos tiliöintiryhmäkohtainen vakioteksti on tallennettu, se tulostuu kaikille ko. tiliöintiryhmän laskuille.

(Sk1 - Sk4) - painike = Myyntisaamistileille seurantakohteet

Tiliöintiryhmän myyntisaamistilin vieressä on painike ”Sk1-Sk4” jota painamalla avautuu Myyntisaamisen oletusseurantakohde – ruutu. Tässä voidaan valita tiliöintiryhmäkohtaisesti myyntisaamistilin ja käteiskuittimyynnin saamistilien oletuskustannuspaikka per seurantakohdetaso.

Oletustiliöinti

Mahdollistaa tuotteiden oletustiliöintien määrittelyn per tiliöintiryhmä. Tämä helpottaa työtä uusien tuotteiden perustamisessa kun oletustiliöinnit saadaan tuotteille automaattisesti myös ilman tuotteiden kopiointia. (Jos olet vasta nyt perustanut uusia tiliöintejä ruudun vasemman yläkulman listaan, käy kerran päävalikossa asti jotta nämä aktivoituvat näkyviin tiliöintiryhmien valintalistalle kohtaan oletustiliöinti.) Kun tiliöintiryhmän oletustiliöinti on tallennettu, tuoterekisterin ”Perusta uusi tuote” - painike tuo automaattisesti tuotteelle tiliöintikoodin per ko. tiliöintiryhmä.

Vaikka tuotteet olisi perustettu tuoterekisteriin kokonaan ilman tiliöintejä, voi oletustiliöinnit lisätä jälkikäteenkin. Siirry halutun tiliöintiryhmän selitteen kohdalle ja valitse sille oletustiliöinti. Oletustiliöinnin kohdalla ollessa hiiren oikealla saat esiin kohdan ”Päivitä tuotteen tiliöintiryhmälle tiliöintitieto (jos tyhjä)”.

Käteismyynti

Ruksataan käteismyyntiä koskevan tiliöintiryhmän kohdalla. Vain yksi tiliöintiryhmä voi koskea käteismyyntiä.

Laskulle CN-koodit

Tuotteen (tai tuotteen tuoteryhmän) CN-koodi on mahdollista saada näkyviin laskulle (ja lähetteelle.) Määrittely tehdään tiliöintiryhmäkohtaisesti ruksaamalla halutun tiliöintiryhmän kohdalle ”Laskulle CN-koodit”. CN-koodi näytetään vain valittujen tiliöintiryhmien laskuissa. CN-koodi näytetään laskulla tuoterivikohtaisesti vaikka tilauksen tuotteilla olisi sama CN-koodi.

Laskulle alkuperämaa

Tuotteen alkuperämaa on mahdollista saada näkyviin laskulle. Määrittely tehdään tiliöintiryhmäkohtaisesti ruksaamalla halutun tiliöintiryhmän kohdalla ”Laskulle alkuperämaa”. Alkuperämaan koodi näytetään vain valittujen tiliöintiryhmien laskuissa. Alkuperämaa näytetään tuoterivikohtaisesti vaikka tilauksen tuotteilla olisi sama alkumaa.

Y-tunnus pakollinen

Jos asiakkaan Y-tunnus/VAT on laskulla pakollinen, merkitse täppä kohtaan "Y-tunnus pakollinen". Tämän jälkeen laskun teko on estetty, mikäli EU-asiakkaan VAT-koodi (Y-tunnus) puuttuu yritysrekisteristä.

(Puuttuvan y-tunnuksen tarkistus on tuettu tilaustenkäsittelyn sekä WebLaskutuksen laskutuksessa, ei koske sopimuslaskutusta.)

Esimerkkejä tiliöintiryhmien määrityksistä

Tiliöintiryhmän selite "Myynti kotimaahan"

Valitse myyntisaamistili - listalta haluttu kirjanpidon tili, esim. "1701 - Myyntisaamiset, iso reskontra". Jos laskuttajayrityksen pääasiallinen myynti on kotimaankauppaa, merkitse täppä kohtaan ”Oletus”.

Tiliöintiryhmän selite "Myynti käteinen"    

Valitse myyntisaamistili - listalta haluttu kirjanpidon tili, esim. "1900 - Käteisvarat". Ruksaa kohta "Käteismyynti". Jos käteismyynnin tiliöintiryhmää ei ole erikseen merkattu, käteiskuittien teko on estetty.

Tiliöintiryhmän selite "Myynti Ahvenanmaa"    

Valitse myyntisaamistili - listalta haluttu kirjanpidon tili, esim. "1701 - Myyntisaamiset, iso reskontra".

Tiliöintiryhmän selite "Myynti yhteisön ulkopuolelle"

Valitse myyntisaamistili - listalta haluttu kirjanpidon tili, esim. "1701 - Myyntisaamiset, iso reskontra". Jos tuotteiden CN - koodin tulee näkyä laskulla, merkitse ruksi kohtaan ”Laskulle CN-koodit”. Tämän jälkeen vientiä koskevien tilauksien laskuriveillä näkyy tuotteen CN –koodi, mikäli sellainen on tuotteelle määritelty. Jos tuotteiden alkuperämaan tulee näkyä myyntilaskulla, merkitse täppä kohtaan ”Laskulle alkuperämaa”. Tämän jälkeen vientiä koskevien tilauksien laskuriveillä näkyy tuotteen alkuperämaan koodi, mikäli sellainen on tuotteelle määritelty.  

Tiliöintiryhmän selite "Myynti EU"

Tiliöintiryhmän selite "Myynti kolmikantakauppa"Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.