Voit laskuttaa Fivaldin tapahtumia helposti asiakkailtasi Tapahtumalaskutuksen ja Myynninhallinnan toimintojen avulla.


Ennen edelleenlaskutuksen aloittamista

Ennen edelleenlaskutuksen aloittamista sinun pitää määritellä seuraavat asiat:

Tapahtumalaskutuksen Avoimet-välilehti

Kun olet määrittänyt yrityksen edelleenlaskuttavaksi yritykseksi, Tapahtumalaskutuksessa on uusi Avoimet-välilehti.


Kuukauden avoimien tapahtumien käsittely


Valitse ensin kuukausi, jonka avoimia tapahtumia tarkastelet ja käsittelet. Oletuksena valittuna on edellinen kalenterikuukausi.  


Näet huomautuksen, jos et ole linkittänyt kaikkia tapahtumatyyppejä tuoterekisterin tuotteisiin.

Yritykselle tilauksia luomatta

Tästä osiosta näet kuinka monella edelleenlaskutettavaksi määrittelemälläsi Fivaldi-yrityksellä on laskuttamattomia tapahtumia valittuna kuukautena. Avoimiksi tapahtumiksi lasketaan tapahtumat joiden tapahtumatyyppi on määritelty laskutettavaksi ja linkitetty Fivaldi-yrityksen tuotekoodiin. Lukumäärässä huomioidaan vain ne Fivaldi-yritykset joihin sinulla on käyttöoikeudet Tapahtumalaskutus-sovelluksessa.

Ajo(a) tämän kk:n tapahtumille

Tästä osiosta näet kuinka monta kyseisen kuukauden tilausten luontia tällä pääyrityksellä on käynnistetty Luo tilaukset -painiketta napsauttamalla.

Tilauksen luontia kesken

Tästä osiosta näet kuinka monta kyseisen kuukauden tilausta on vielä luomatta Myynninhallinnan myyntitilauksiksi. Tilauksen luonti voi olla esimerkiksi kesken, jos tilausten suuren määrän vuoksi kaikkia tilauksia ei ole ehditty vielä luomaan Myynninhallintaan.

Tilausta luotu onnistuneesti 

Tästä osiosta näet kuinka monta kyseisen kuukauden tilausta on luotu Myynninhallinnan myyntitilauksiksi. Jos poistat tilauksen Myynninhallinnasta ennen laskutusta, kyseisen tilauksen tapahtumat vapautetaan uudelleen avoimiksi tapahtumiksi Tapahtumalaskutukseen, ja voit luoda niistä halutessasi uuden tilauksen.

Epäonnistunutta luontia

Tästä osiosta näet jos kaudelta on yritetty luoda tilauksia, mutta tilauksen luonnissa on tullut virhe. Näet virheen kuvauksen samalla Avoimet-välilehdellä alempana laskuttamattomien yritysten taulukossa kohdassa Huomioitavaa.

Asetukset

Välilehden oikeassa laidassa näet puuttuvien asiakasrekisterilinkitysten ja tuoterekisterilinkitysten määrän. Jos haluat määrittää puuttuvat linkitykset, napsauta linkkiä, jolloin vastaava sivu Tapahtumalaskutuksen asetuksissa avautuu. Linkit näkyvät vain, jos sinulla on käyttöoikeus Tapahtumalaskutuksen asetukset -web-sovellukseen. Jos sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia, näet puuttuvien linkitysten määrän, mutta et voi muuttaa linkityksiä.

Yritykset ilman asiakasrekisterilinkkiä

Lukumäärässä näkyvät ne Fivaldin yritystunnukset, joilta puuttuu asiakasrekisterilinkki, mutta joiden kohdalla on valittu Laskutetaan-valintaruutu Tapahtumalaskutuksen asetuksissa (katso Asetukset - Tapahtumalaskutus - Yritykset). Jos yrityksellä on laskuttamattomia tapahtumia, tulee se silti listanäkymään, mutta et voi luoda sille tilausta ennen kuin linkitys on tehty.

 

Yritykset joiden tilauksia luomatta

Kun olet valinnut haluamasi kuukauden, näet listan edelleenlaskutettavaksi linkittämistäsi yrityksistä, joilla on avoimia tapahtumia kyseiseltä kuukaudelta. Voit tarkastella ja laskuttaa vain niitä Fivaldi-yrityksiä, joihin sinulla on käyttöoikeudet. 


Yritys

Fivaldi-yritys, jonka tapahtumista Fivaldi muodostaa yksittäisen myyntitilauksen käyttäen sitä asiakasrekisterin asiakastunnusta, johon yritys on linkitetty Tapahtumalaskutuksen asetusten Yritykset-sivulla.

Asiakaskohtainen sääntö jättää laskuttamatta

Jos jollekin Fivaldi-yritykselle on määritelty Tapahtumalaskutuksen asetusten Yritykset-sivulla yrityskohtaisia poikkeuksia jättää tiettyjä tapahtumatyyppejä laskuttamatta, näkyvät ne taulukossa tässä sarakkeessa. Tapahtumalaskutuksen asetusten Tapahtumatyypit-sivulla määritellyt kaikkia yrityksiä koskevat poikkeukset eivät listaudu tähän. Jos haluat tietää kaikkia yrityksiä koskevat poikkeukset, näet ne Tapahtumalaskutuksen asetusten Tapahtumatyypit-sivulla. 

Huomioitavaa

Tässä näet mahdollisia tärkeitä huomioita kyseisen yrityksen tietoihin tai laskutukseen liittyen.

Asiakasrekisterilinkki puuttuu - huomio näkyy, jos Fivaldi-yritystä ei ole linkitetty laskuttavan yrityksen asiakasrekisterin asiakkaaseen. Linkitys tehdään Tapahtumalaskutuksen asetusten Yritykset-sivulla. Tällaisen yrityksen tapahtumat näkyvät avoimina, mutta niistä ei voida muodostaa myyntitilausta ennen kuin linkitys on tehty. 

Tarkempi virheilmoitus näkyy, jos yrityksen tapahtumista on yritetty tehdä myyntitilaus, mutta myyntitilauksen muodostus ei ole onnistunut. Tällaisen virheen voi aiheuttaa esimerkiksi jos tapahtumatyyppi on linkitetty tuotteeseen, jonka verollista hintaa ei ole voitu laskea alv-verokannan puuttumisen vuoksi.

Laskurivejä

Tässä näkyy kokonaismäärä eri tapahtumatyypeistä joiden tapahtumia on laskutettavana. Jokaisesta laskuttamattomasta tapahtumatyypistä muodostuu Myynninhallinnan tilaukselle oma rivi. Tilauksen rivillä näkyy se tuotekoodi, joka tapahtumatyypille on määritetty Tapahtumalaskutuksen asetusten Tapahtumatyypit-sivulla.

Yhteensä

Tässä näkyy eri tapahtumatyyppien kappalemäärien kokonaismäärä. Jokaisesta laskuttamattomasta tapahtumatyypistä muodostuu Myynninhallinnan tilaukselle oma rivi. Tilauksen rivillä näkyy se tuotekoodi, joka tapahtumatyypille on määritetty Tapahtumalaskutuksen asetusten Tapahtumatyypit-sivulla.

Rivin laajentaminen

Näet tarkempia tietoja yrityksen tapahtumista napsauttamalla yrityksen riviä. Erittelyssä näkyvät tapahtumien lukumäärät tapahtumatyypeittäin. 

Myyntitilauksen luominen

Voit luoda valitun kuukauden avoimista tapahtumista myyntitilaukset Fivaldin Myynninhallintaan.

Kun haluat luoda myyntitilaukset näkyvillä olevan kuukauden tapahtumista, napsauta Luo tilaukset -painiketta.


Fivaldi alkaa luoda myyntitilauksia.

Kun erä on muodostettu onnistuneesti, Fivaldi merkitsee kyseisten yritysten tapahtumat laskutetuiksi eivätkä ne enää näy Avoimet-välilehdellä.

Huomioi, että erästä ei muodostu välittömästi tilauksia Myynninhallintaan, vaan Fivaldi luo tilauksia ajastetusti taustalla. Erän ja sen tilausten tilat näet Tapahtumalaskutuksen Avoimet-välilehden kohdassa Kuukauden avoimien tapahtumien käsittely valitsemalla halutun kuukauden. Tilaukset tulevat näkyviin Myynninhallinta-sovelluksen Tilaukset-välilehdelle reaaliajassa sitä mukaan kun Fivaldi luo ne yksitellen erän käsittelyn yhteydessä.

Voit luoda laskut myyntitilauksista Myynninhallinnassa joko yksitellen tai Tilausten laskutus-toiminnon kautta. Voit muokata tai poistaa laskuttamattomia tilauksia aina laskutukseen asti. Jos poistat laskuttamattoman myyntitilauksen, sen tapahtumat vapautuvat, ja näkyvät taas Tapahtumalaskutuksen Avoimet-välilehdellä.

Video Myyntitilausten luomisesta

Voit katsoa alta videon Myyntitilausten luomisesta. Video on osa edelleenlaskutuksen esittelyä. Koko videon voit katsoa tämän ohjeen alusta.

Video luotujen myyntitilausten poistamisesta

Voit katsoa alta videon Tapahtumalaskutuksen kautta luotujen myyntitilausten poistamisesta. Video on osa edelleenlaskutuksen esittelyä. Koko videon voit katsoa tämän ohjeen alusta.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.