Myynninhallinnan asiakasrekisteri on korvannut vanhan WebLaskutuksen rekisterin huhtikuussa 2020. Kaikkia Fivaldin sovellusikkunan puolen kenttiä ei vielä löydy uudesta rekisteristä, näistä osa tullaan lisäämään webiin seuraavissa päivityksissä. Mikäli et löydä jotain kenttää Myynninhallinnan asiakaskortilta voit muokata tietoja edelleen sovellusikkunan Yritysrekisterissä.

Asiakastunnus


Fivaldi luo uuden asiakkaan tunnuksen automaattisesti tallennuksen yhteydessä. Fivaldi ottaa asiakastunnukseksi seuraavan vapaan numeron asiakasrekisterin perustietojen perusteella. Et voi muokata tunnusta.

Asiakkaan perustiedot


Nimi ja Lisänimi

Kenttien maksimipituudet 40 merkkiä.

Asiakastyyppi

Valinta vaikuttaa siihen, näytetäänkö Myynninhallinnassa tehdyn PDF-laskun rivien yhteensä summat verottomana vai verollisena. Laskun esikatselussa ja laskun teossa huomioidaan sen hetkinen valinta.

 • Yritys (oletusvalinta)

Laskun tuoterivin summat näytetään verottomina.

 • Kuluttaja

Laskun tuoterivin summat näytetään verollisina.

Vinkki: Verollinen a-hinta saadaan halutessa PDF-laskulle näkyviin sovellusikkunan myynnin perustietojen parametrilla, joka löytyy Laskutus-välilehdeltä.

Asiakas / Toimittaja

Voit halutessasi merkitä yrityksen käytettäväksi asiakkaana tai toimittajana tai molempina

Y-tunnus

Kentän maksimipituus on 30 merkkiä.

 • Kotimaiset yritysasiakkaat
  • Kun kenttään syötetään validi y-tunnus muodossa ”1234567-9”, Fivaldi luo automaattisesti OVT-tunnuksen seuraavaan kenttään.
  • Generointi tapahtuu aina kun syötetään validi y-tunnus, eli Fivaldi korvaa mahdollisen aiemman OVT-tunnuksen uuden arvon perusteella
 • Ulkomaiset yritysasiakkaat
  • Ulkomaisen asiakkaan arvonlisäverotunniste
  • Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen piiriin kuuluville EU-myynnin asiakkaille tulee tallentaa yritysrekisterissä VAT-tunniste joka sisältää maatunnuksen. Esim. ruotsalaisen asiakkaan arvonlisäverotunniste syötetään muodossa: SE999999999901

Myyntilaskut ja ostajan tunniste

 • Fivaldi hakee Asiakasrekisteristä asiakkaan y-tunnuksen laskutushetkellä myyntilaskulle. Y-tunnus näytetään myyntilaskun kuvassa kohdassa y-tunnus ja oletusarvoisesti Finvoice-aineiston elementissä: <BuyerPartyIdentifier>
 • Finvoice-aineiston elementin <BuyerPartyIdentifier> arvoksi voidaan valita myös asiakkaan OVT, yritystunnus tai verkkolaskuosoite. (Voit määritellä elementin arvon sovellusikkunan yritysrekisterissä.)

OVT

Kun kotimaiselle asiakkaalle on syötetty validi y-tunnus, Fivaldi luo siitä OVT-tunnuksen automaattisesti tähän kenttään.

Voit muokata OVT-tunnusta vapaasti. Fivaldi luo OVT-tunnuksen aina, kun syötät asiakkaalle validin y-tunnuksen, eli Fivaldi korvaa mahdollisen aiemman OVT-tunnuksen uuden y-tunnuksen perusteella.

Kentän maksimipituus on 17 merkkiä.

WWW-osoite

Kentän maksimipituus on 80 merkkiä.

Puhelinnumero ja Matkapuhelinnumero

Kenttiin voi syöttää enintään 25 merkkiä.

Sähköposti 1 (sovellusikkunassa = Sähköpostiosoite)

Finvoice-laskuaineistoissa tämän kentän arvo siirtyy elementissä <BuyerEmailaddressIdentifier>.

Sähköpostilla toimitettavissa laskuissa tätä käytetään sähköpostiosoitetta, mikäli Sähköposti 2 -kentän arvo puuttuu.

Kenttään voi tallentaa vain yhden sähköpostiosoitteen.

Sähköposti 2 (sovellusikkunassa = Laskujen sähköposti)

Finvoice-laskuaineistoissa tämän kentän arvo siirtyy elementissä <InvoiceRecipientEmailaddressIdentifier>.

Sähköpostilla toimitettavissa laskuissa käytetään ensisijaisesti tätä sähköpostiosoitetta. Mikäli tämä sähköpostiosoite puuttuu, käytetään Sähköposti 1 -kentässä annettua arvoa.

Kenttään voi tallentaa vain yhden sähköpostiosoitteen.

Yritysryhmä

Voit halutessasi jaotella asiakkaat eri yritysryhmiin. Voit käyttää yritysryhmiä esimerkiksi myynnin seurannassa yritysryhmien perusteella.

Yritysryhmät perustetaan sovellusikkunan yritysrekisterin perustiedoissa (sovellusikkuna > Myynti > Yritysrekisteri > ylävalikon Myynti > Perustiedot > Yritysryhmät-välilehti).

Yrityssegmentti

Voit halutessasi jaotella yritysryhmät eri segmentteihin. Segmentteihin jako mahdollistaa mm. myynnin seurannan yritysryhmän sisällä tarkemmin. Kun yritysryhmä on valittu, voit valita yritykselle segmentin kyseisen yritysryhmän segmenteistä.

Yritysryhmien segmentit perustetaan sovellusikkunan yritysrekisterin perustiedoissa (sovellusikkuna > Myynti > Yritysrekisteri > ylävalikon Myynti > Perustiedot > Yritysryhmät-välilehti).

Korkokielto

Jos Korkokielto-valintaruutu on valittuna, asiakkaan uusista laskuista ei tulosteta korkolaskuja automaattisesti.

Voit muuttaa asetusta jälkikäteen laskukohtaisesti Myyntireskontrassa (sovellusikkuna > Myynti > Myyntireskontra > Tiliote-välilehti > napsauta laskua, jolloin pääset Laskun tiedot – näkymään). 

Perintäkielto

Jos Perintäkielto-valintaruutu on valittuna, asiakkaan uusista laskuista ei tulosteta maksukehotuksia automaattisesti.

Voit muuttaa asetusta jälkikäteen laskukohtaisesti Asiakasrekisterissä, Saatavienhallinnassa sekä sovellusikkunan Myyntireskontrassa.

Osoitteet


Voit lisätä asiakkaalle uuden osoitteen napsauttamalla Lisää uusi osoite -painiketta .

Voit poistaa osoitteen napsauttamalla roskakori-painiketta. 

Osoitetyyppi

Osoitetyyppi on pakollinen tieto. Osoitetyyppejä on 4. Osoitteet tuodaan uudelle laskulle laskutusosoitteeksi seuraavassa järjestyksessä:

 1. Laskutusosoite = Laskun ensisijainen laskutusosoite
 2. Postiosoite = Tuodaan laskun laskutusosoitteeksi, mikäli laskutusosoitetta ei ole.
 3. Käyntiosoite = Tuodaan laskun laskutusosoitteeksi, mikäli laskutusosoitetta tai postiosoitetta ei ole.
 4. Toimitusosoite = Tuodaan laskun toimitusosoitteeksi. Mikäli yritykselle on määritetty ainoastaan toimitusosoite, tuodaan tämä osoite sekä laskutusosoitteeksi että toimitusosoitteeksi.

Jos asiakkaalla on useampi saman osoitetyypin osoite, kysyy Myynninhallinta laskun luonnin yhteydessä mitä osoitteista halutaan käyttää.

Kenttien katuosoite 1 ja 2 maksimipituus on 80 merkkiä, osoitetiedot katkaistaan kuitenkin automaattisesti laskulla 35 merkkiin Finvoice-vaatimusten mukaisesti. Postinumerokentän maksimipituus on 10 merkkiä ja postitoimipaikan 35 merkkiä.

Maa

Uuden osoitteen lisäys tuo oletuksena osoitteen maaksi laskuttajayrityksen kotimaan. Voit muuttaa maata vapaasti.

Huom. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen piiriin kuuluville EU-myynnin asiakkaille pitää aina tallentaa oikea maa jokaiselle osoitteelle.

Mikäli osoitteen Maa-kenttä on tyhjä, laskulle tuodaan osoitteen maaksi laskuttajayrityksen kotimaa.

Pääosoite

Fivaldi määrittää asiakkaan pääosoitteeksi automaattisesti ensimmäisen asiakkaalle luodun osoitteen. Pääosoite näkyy asiakkaan tiedoissa (esim. asiakasrekisterin listanäkymässä) yrityksen osoitteena. Asiakkaalla voi olla kerralla vain yksi pääosoite. Voit vaihtaa pääosoitteen joko Asiakasrekisterissä tai sovellusikkunan Yritysrekisterissä.

Myyntitiedot

Fivaldi tuo osan asiakkaan myyntitiedoista oletuksena laskuttajayrityksen perustiedoista. Voit myös määrittää myyntitiedot asiakaskohtaisesti. Osa tiedoista (maksuehto, välitystapa, toimitustapa ja -ehto, valuutta, myyjä, kieli, seurantakohde) on myös vapaasti muokattavissa laskuluonnoksella.

Tiliöintiryhmä

Voit asettaa asiakkaalle oletustiliöintiryhmän. Jos sitä ei ole asetettu, Fivaldi käyttää laskuttavan yrityksen oletustiliöintiryhmää.

Myynnin maksuehto

Fivaldi tuo maksuehdon myynnin asiakirjoille seuraavassa järjestyksessä:  

 1. Asiakkaalle tallennettu maksuehto
 2. Yrityksen oletusmaksuehto
 3. Jos oletuksia ei ole määritelty, tilaustenkäsittelyn tilaukselle tuodaan oletuksena maksuehtolistan ensimmäinen arvo. Myynninhallinnassa sinun pitää valita maksuehto listalta.

Pankkitili laskulla

Fivaldi asettaa asiakkaan laskulle sen pankkitilin, jonka olet valinnut Pankkitili laskulla -kenttään.

Laskun välitystapa

Välitystavat perustetaan Laskujen välityksen perustiedoissa (sovellusikkuna > Myynti > Laskujen välitys > ylävalikon Laskujen välitys > Perustiedot > Välitystavat-välilehti) . Fivaldi tuo asiakkaan laskun välitystavan laskulle seuraavassa järjestyksessä:   

 1. Asiakkaalle määritetty välitystapa
 2. Yrityksen oletusvälitystapa (määritellään Laskujen välityksen perustiedoissa: sovellusikkuna > Myynti > Laskujen välitys > ylävalikon Laskujen välitys > Perustiedot > Perustiedot-välilehti)

Jos välitystapaa ei ole määritelty, käyttäjä toimittaa laskun itse valitsemallaan tavalla.

Suoramaksuasiakas

Suoramaksun välitystapatyypit ovat E-lasku ja Fivaldin e-lasku. Voit myös valita asiakkaan suoramaksulaskun välitystavaksi Tulostuspalvelu-tyyppisen välitystavan. Tällöin suoramaksuasiakas saa tiedon suoramaksusta kirjepostitse automaattisesti. Voit valita Tulostuspalvelu-tyyppisen välitystavan toistaiseksi vain sovellusikkunan Yritysrekisterissä. Tulostuspalvelun käyttöönotto vaatii rekisteröitymisen Autoinvoice-palveluun. 

Jos tulostustapaa ei ole valittu, suoramaksulaskun PDF-tuloste tulee toimittaa kuluttajalle käyttäjän toimesta.

Toimitustapa

Voit määrittää asiakkaalle oletustoimitustavan. Jos et määritä oletustoimitustapaa, Fivaldi käyttää laskuttavan yrityksen oletustoimistutapaa. Jos laskuttavalle yritykselle ei ole määritelty oletustoimitustapaa, kenttä tulee laskulle tyhjänä.

Toimitusehto

Voit määrittää asiakkaalle oletustoimitusehdon. Jos et määritä oletustoimitusehtoa, Fivaldi käyttää laskuttavan yrityksen oletustoimitusehtoa. Jos laskuttavalle yritykselle ei ole määritelty oletustoimitusehtoa, kenttä tulee laskulle tyhjänä.

Valuutta

Voit määrittää asiakkaalle oletusvaluutan. Jos et määritä oletusvaluuttaa, Fivaldi käyttää laskuttavan yrityksen oletusvaluuttaa.

Myyjä

Voit määrittää asiakkaalle oletusmyyjän. Jos et määritä oletusmyyjää, kenttä tulee laskulle tyhjänä.

Kieli

Voit määrittää asiakkaalle kielen. Jos et määritä kieltä, asiakirjoilla käytetään oletuksena laskuttajayrityksen kieltä.

Poikkeus: Maksukehotus tulostuu aina suomenkielisenä, jos asiakkaan kieleksi ei ole erikseen valittu ruotsi tai englanti.

Seurantakohteet

Otsikkonimenä näytetään käyttäjän seurantakohdetasolle antama nimi. Valintalista näkyy, jos vähintään yhdelle kyseisen tason seurantakohteelle on valittu Myynti > Käytössä -valintaruutu Tilikartta-sovelluksessa (sovellusikkuna > Taloushallinto > Tilikartta > Seurantakohteet-välilehti).

Seurantakohteet perustetaan ja ylläpidetään Tilikartta–sovelluksessa (sovellusikkuna > Taloushallinto > Tilikartta > Seurantakohteet-välilehti).

Fivaldi tuo Myynninhallinnan asiakirjoille automaattisesti tuoterivin seurantakohteet seuraavassa järjestyksessä:

 1. Myyjälle tallennettu seurantakohde
 2. Asiakkaalle tallennettu seurantakohde
 3. Tuotteen tiliöinnille tallennettu seurantakohde

Yhteyshenkilö

Asiakkaan yhteyshenkilö. Kentän maksimipituus on 40 merkkiä.

Tilaustenkäsittely

Tilaustenkäsittelyssä Yhteyshenkilö-kenttään tallennettu tieto tuodaan oletuksena tilaukselle kenttään Tilaaja. Arvo tulostuu haluttaessa myös asiakirjoille.

Voit hyödyntää Yhteyshenkilö-kenttää esimerkiksi silloin, jos haluat saada asiakkaan laskulle vakiotietoa automaattisesti.  

Lisätieto

Asiakasrekisterin Lisätieto-kenttä on sama kuin sovellusikkunan Yritysrekisterin Lisätieto-välilehden pitkä lisätietokenttä (yritysrekisterin lyhyt lisätietokenttä ei tällä hetkellä näy Asiakasrekisterissä). Lisätieto on sisäinen tieto, eikä se näy asiakkaalle. Lisätietoa voit helposti tarkastella laskutusvaiheessa Asiakastiedot-linkin takaa.

Lisätietokentän maksimipituus on 2048 merkkiä.

Verkkolaskutiedot

Verkkolaskuosoite

Asiakkaan verkkolaskuosoite. Sama tieto kuin sovellusikkunan Yritysrekisterissä Laskujen välitys-välilehden kentässä Muu tunnus.

 • Fivaldi tarkistaa, että kenttään syötetty arvo on oikeaa muotoa.
 • Syötettävän arvon tulee olla vähintään 2 merkkiä ja maksimissaan 30 merkkiä.
 • Välilyöntien käyttö on estetty.

Esimerkki verkkolaskuosoitteesta Finvoice-aineistossa

 • SOAP-kehyksessä näkyvä elementti: <eb:PartyId>003712345679</eb:PartyId>
 • Sanomassa näkyvä elementti: <ToIdentifier>003712345679</ToIdentifier>

Välittäjän tunnus

Asiakkaan välittäjän tunnus. Sama teito kuin sovellusikkunan Yritysrekisterissä Laskujen välitys-välilehden kentässä Vastaanottajan välittäjän tunnus.

 • Fivaldi tarkistaa, että kenttään syötetty arvo on oikeaa muotoa.
 • Syötettävän arvon tulee olla vähintään 2 merkkiä ja maksimissaan 30 merkkiä.
 • Välilyöntien käyttö on estetty.

Esimerkki välittäjän tunnuksesta Finvoice-aineistossa

 • SOAP-kehyksessä näkyvä elementti: <eb:PartyId>MAVENTA</eb:PartyId>
 • Sanomassa näkyvä elementti: <ToIntermediator>MAVENTA</ToIntermediator>

EU-normin mukainen verkkolaskukoodi

EU-normin mukaisen laskutussanoman koodi.

Suomessa julkishallinnon laskuille annetaan arvo EN16931.

Verkkolaskukoodi on vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus on 1-35 merkkiä.

EU-normin mukainen verkkolaskukoodi viedään viedään Finvoice-aineistoon, jos kenttään on syötetty arvo.

Esimerkki EU-normin mukaisesta verkkolaskukoodista Finvoice-aineistossa

<SpecificationIdentifier>EN16931</SpecificationIdentifier>

Asiakkaan alueellinen yksikkö

Julkishallinnossa alueellinen yksikkö.

Asiakkaan alueellinen yksikkö on vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus on 2-35 merkkiä. Fivaldi tarkistaa, että kenttään syötetty arvo on oikeaa muotoa.

Asiakkaan alueellinen yksikkö viedään Finvoice-aineistoon, jos kenttään on syötetty arvo.

Esimerkki asiakkaan alueellisesta yksiköstä Finvoice-aineistossa

<BuyerCountrySubdivision>HKI-A-b-1</BuyerCountrySubdivision>

Sopimus

Tässä kentässä välitetään ostajan ilmoittama sopimusnumero. Pakollinen tieto, jos ostaja on ilmoittanut oman sopimusnumeron.

Sopimus on vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus on 0-70 merkkiä.

Sopimus-kentän arvo viedään Finvoice-aineistoon, jos kenttään on syötetty arvo.  

Esimerkki sopimuksesta Finvoice-aineistossa

<AgreementIdentifier>Sopimus 2019/2/123</AgreementIdentifier>

Turvalasku

Turvalasku on lasku, jonka käsittely vaatii erityskäsittelyn. Turvalaskun käytöstä sovitaan erikseen palveluntarjoajan kanssa. Myyjä ja ostaja sopivat käytettävistä turvaluokista. 

Koodi

Turvalaskun luokituksen koodi, esimerkiksi SC01-SC10.

Turvalaskun koodi on vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus on 1-10 merkkiä.

Turvalaskun koodi viedään Finvoice-aineistoon, jos kenttään on syötetty arvo. 

Esimerkki turvalaskun koodista Finvoice-aineistossa: <ClassificationCode>SC01</ClassificationCode>

Jos Turvalaskun koodi -kenttään on syötetty arvo, aineiston InvoiceTypeCode on laskuilla SEI01 ja hyvityslaskuilla SEI02

Selite

Turvalaskun koodia vastaava teksti, esimerkiksi ”Security code 1”.

Turvalaskun selite on vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus on 1-70 merkkiä.

Turvalaskun selite viedään Finvoice-aineistoon, jos kenttään on syötetty arvo. 

Esimerkki turvalaskun selitteestä Finvoice-aineistossa: <ClassificationText>Security code 1</ClassificationText>

Jos Turvalaskun selite -kenttään on syötetty arvo, aineiston InvoiceTypeCode on laskuilla SEI01 ja hyvityslaskuilla SEI02.

Viitteet

Asiakkaan ilmoittama viite

Ostajan viite.

Asiakkaan ilmoittama viite on vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus on 0-70 merkkiä.

Asiakkaan ilmoittama viite viedään Finvoice-aineistoon, jos kenttään on syötetty arvo.

Esimerkki asiakkaan ilmoittamasta viitteestä Finvoice-aineistossa: <BuyerReferenceIdentifier>REF:ABCD-1234</BuyerReferenceIdentifier>

Tiliöintiviite

Ostajan antama tiliöintiviite. Pakollinen tieto, jos ostaja on ilmoittanut tiliöintiviitteen.

Tiliöintiviite on vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus on 0-35 merkkiä. Useampi tiliöintiviite voidaan erottaa toisistaan puolipisteellä.

Tiliöintiviite viedään Finvoice-aineistoon, jos kenttään on syötetty arvo.

Esimerkki tiliöintiviitteestä Finvoice-aineistossa: <AccountDimensionText>Tiliöintiviite1;Tiliöintiviite2</AccountDimensionText>

Tarjouspyynnön viite

Tarjouksen viite.  

Tarjouspyynnön viite on vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus on 1-70 merkkiä.

Tarjouspyynnön viite viedään Finvoice-aineistoon, jos kenttään on syötetty arvo.

Esimerkki tarjouspyynnön viitteestä Finvoice-aineistossa: <TenderReference>OC ID 1x</TenderReference>

Ostotiedot

Ostotietoja käytetään, jos yritystä käytetään myös toimittajana.


Älä tuo Finvoice-tiliöintirivejä

Jos Älä tuo Finvoice-tiliöintirivejä -valintaruutu on valittuna, Fivaldi jättää toimittajan aineiston laskurivit kokonaan tuomatta Ostolaskujen kierrätykseen. Tämä mahdollistaa mm. sen, että rivin syötössä käytetään toimittajalle annetun tiliöintikoodin tiliä, sen verokantaa ja tiliöintikoodin seurantakohteita.  

Muussa tapauksessa Fivaldi tuo esimerkiksi rivin verokannan aina Finvoice-aineiston tiedoista.

Seurantakohde-ehdotuksen tulkintasääntö

Seurantakohde-ehdotuksen tulkintasääntö kuvaa RowAccountDimensionText-elementin tulkinnan. Käytettävissä SK1, SK2, SK3, SK4, TILI sekä jokerimerkit * ja ?

Kentän enimmäispituus on 40 merkkiä.

Pankkisiirto-viestityyppi

Yrityksen oletusviite. Valittavina on Viite, Viesti ja Veroviesti.

Fivaldi käyttää aina toimittajalle määriteltyä viestityyppiä oletuksena kyseisen toimittajan ostolaskujen syötössä. Voit vielä muuttaa viestityyppiä ostolaskun syöttövaiheessa.

Maksuehto (osto)

Toimittajan oletusmaksuehto ostolaskujen syötössä. Mikäli toimittajan oletusmaksuehtoa ei määritetä, Fivaldi käyttää ostavan yrityksen oletusmaksuehtoa.

Tiliöintikoodi

Toimittajan oletustiliöintikoodi ostolaskujen syötössä. Mikäli oletustiliöintikoodia ei määritetä, se tulee valita ostolaskukohtaisesti. Ostojen tiliöintikoodit perustetaan ostoreskontran perustiedoissa (sovellusikkuna > Ostot > Ostoreskontra > ylävalikon Ostoreskontra > Perustiedot > Laskujen tiliöinti -välilehti).

Maksuprioriteetti

Voit määritellä toimittajalle 5 maksuprioriteettia: Kiireellinen, Tärkeä, Normaali, Ei niin tärkeä ja Voi odottaa.

Prioriteettimäärityksellä on merkitystä kun käytetään pankin saldon tarkistusta. Prioriteetti määrittää laskujen kiireellisyysjärjestyksen, eli jos pankkitilin saldo ei riitä sinä päivänä erääntymässä oleviin laskuihin, Fivaldi poimii prioriteettijärjestyksessä laskut maksuaineistoon.

Viitenumeron muoto

Mahdollistaa toimittajan ostolaskujen viitenumeron automaattisen muodostuksen syötettäessä laskua ostoreskontraan.

 • Vakioarvo: Fivaldi määrittää ostolaskujen viitenumeroksi kohdassa Vakioviite annetun arvon.
 • Vakio + laskunumero: Fivaldi määrittää ostolaskujen viitenumeroksi kohdassa Vakioviite annetun arvon ja kyseisen laskun numeron. 
 • Laskunumero + vakio: Fivaldi määrittää ostolaskujen viitenumeroksi kyseisen laskun numeron ja kohdassa Vakioviite annetun arvon.  

Vakioviite

Fivaldi käyttää Vakioviite-kenttään annettua arvoa, jos olet valinnut Viitenumeron muoto -kohdassa jonkun vakioarvon sisältävän muodon. Vakioviitteen pituus on enintään 20 merkkiä.

Ostotilaustiedot

Ostotilaustietoja käytetään, jos yritystä käytetään myös toimittajana. Ostotilaustiedot-osio ei ole näkyvissä, jos ostotilauksia ei ole otettu käyttöön sovellusikkunassa.


Oma asiakastunnus

Toimittajan ostolaskujen asiakastunnus (sisäistä tietoa). Oman asiakastunnuksen pituus on enintään 20 merkkiä.

Toimitustapa

Toimittajan oletustoimitustapa ostotilauksia tehdessä.

Toimitusehto

Toimittajan oletustoimitusehto ostotilauksia tehdessä.

Pankkitilit

Pankkitilejä käytetään, jos yritystä käytetään myös toimittajana. Pääset muokkaamaan yrityksen pankkitilejä, jos sinulla on oikeudet pankkitilitietoihin.


Kun syötät suomalaisen IBAN-tilinumeron sille varattuun kenttään, Fivaldi tarkastaa tilinumeron ja ilmoittaa mikäli tilinumero on virheellistä muotoa.

Fivaldi täyttää automaattisesti kentät Tilinumero, BIC/Swift ja Pankkiryhmä, jos ne pystytään muodostamaan IBAN-tilinumeron perusteella. Mikäli tilinumeroa ei pystytä validoimaan, tai se on ulkomaalaista muotoa, kenttiä ei täydennetä automaattisesti.

Perustiedot-sivun toiminnot

Kopioi

Kopioi sivulla olevan asiakkaan tietoineen uudelle asiakasnumerolle.

Poista

Poistaa asiakkaan Asiakasrekisteristä.

Tallenna

Tallentaa sivulle tehdyt muutokset.

Takaisin

Poistuu sivulta tallentamatta muutoksia.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.