Tilikartta–välilehti

(sovellusikkuna > Taloushallinto > Asetukset > Tilikartta)


Haku

Alareunan Haku-kentässä voit hakea kirjanpidon tilejä ja tiliryhmiä nimellä ja numeroilla. Haku ei voi sisältää välilyöntejä.

 1. Kirjoita tilin numero tai tilin/tiliryhmän nimi alareunan Haku-kenttään.
 2. Paina näppäimistön Enter- tai Tab-painiketta.
 3. Ohjelma etsii tilin/tiliryhmän kirjoittamasi hakusanan perusteella ja siirtyy sen kohdalle, jolloin kyseinen rivi näkyy tilikartalla sinisellä taustavärillä.

Tase, Tuloslaskelma ja Kytkemättömät tilit

Tilikartta rakentuu kolmesta päätasosta. Ensimmäinen päätaso on Tase, toinen on Tuloslaskelma ja kolmas on Kytkemättömät tilit.

Pääsääntöisesti taseen vastaavaa-puolen tilit ovat ykkösalkuisia ja vastattavaa-puolen tilit kakkosalkuisia. Tuloslaskelman tilit alkavat kolmosalkuisina. Kytkemättömissä tileissä voi olla kirjanpidon ulkopuoleisia tilejä miten tahansa numeroituina.  Järjestelmän kannalta numeroinnilla ei ole väliä, joten se voi olla myös jokin muu kuin edellä mainittu. 

Kytkemättömät tilit -tasolle menevät kaikki sellaiset tilit, jotka avataan tositteiden tallennusruudulla tai jos tilikartalla ei ole valittuna mitään tiliryhmää ennen uuden tilin luomista. Ennen esim. kirjanpidon raporttien tulostusta on kytkemättömät tilit kytkettävä haluttuihin taseen tai tuloslaskelman ryhmiin. Kytkemättömiin tileihin voidaan tarvittaessa avata tilejä myös suoraan Tilikartta-sovelluksessa esim. kirjanpidon ulkopuolista seurantaa varten.

Tilikartan ns. puurakennetta voit avata napsauttamalla päätason/tiliryhmän vasemmalla puolella olevaa nuolipainiketta. Pääryhmän (esim. Tase) ylin otsikkotaso (esim. Vastaavaa) on aina puurakenteen vasemmassa reunassa. Seuraavan tason otsikko (esim. PYSYVÄT VASTAAVAT) on ylintä otsikkotasoa seuraavana oikealla jne. aina tileihin (esim. 1001 Perustamismenot) saakka. Tilit sijaitsevat puurakenteen alimpana ja erottuvat tiliryhmistä siten, että ne on merkitty neliökuvakkeella sekä sitä seuraavalla tilinumerolla ja tilin nimellä.

Uuden tilin luominen

Uuden tilin voit luoda joko manuaalisesti tai kopioimalla olemassaoleva tili tietoineen uudeksi tiliksi.

Uuden tilin luominen manuaalisesti

 1. Etsi tilikartan puurakennetta nuolipainikkeilla avaamalla (tai hakutoimintoa käyttämällä) se tiliryhmä, jonka alle haluat luoda uuden tilin.
 2. Valitse kyseinen tiliryhmä aktiiviseksi napsauttamalla sitä hiiren ykköspainikkeella,
 3. Napsauta sivun oikeasta alareunasta Uusi tili -painiketta, jolloin aukeaa ikkuna, jossa uusi tili luodaan.
 4. Anna tilille numero ja valitse Luo tili. Voit tarvittaessa perua toiminnon Peruuta-painikkeella.
  • Ohjelma luo uuden tilin numerojärjestyksen mukaiseen kohtaan valittuna olleeseen tiliryhmään.
  • Uuden tilin nimeksi muodostuu aina oletuksena "Tilinumero + Uusi tili" (esim. "1002 Uusi tili").
 5. Muokkaa tilin nimeä haluamallasi tavalla sivun oikean yläreunan kentässä, jonka yläpuolella näkyy luomasi uuden tilin numero.
 6. Anna tilille muut mahdolliset määritykset ja tallenna.

Voit luoda uuden tilin myös valitsemalla tiliryhmässä jo olemassaolevan tilin ensin aktiiviseksi, napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Uusi.

Uuden tilin luominen kopioimalla

 1. Etsi tilikartan puurakennetta nuolipainikkeilla avaamalla (tai hakutoimintoa käyttämällä) se tili, josta haluat kopioida uuden tilin.
 2. Valitse kyseinen tili aktiiviseksi napsauttamalla sitä hiiren ykköspainikkeella,
 3. Napsauta sivun oikeasta alareunasta Kopioi tili -painiketta, jolloin aukeaa ikkuna, jossa uusi tili luodaan.
 4. Anna tilille numero ja valitse Luo tili. Voit tarvittaessa perua toiminnon Peruuta-painikkeella.
  • Ohjelma luo uuden tilin numerojärjestyksen mukaiseen kohtaan samaan tiliryhmään, missä kopioitava tilikin oli.​
  • Uuden tilin nimeksi muodostuu aina oletuksena sama nimi kuin kopioitavalla tilillä (esim. alkuperäinen tili "1001 Perustamismenot" ja uusi tili "1002 Perustamismenot").
  • Myös alkuperäisen tilin asetukset kopioituvat uudelle tilille.
 5. Muokkaa tilin nimeä haluamallasi tavalla sivun oikean yläreunan kentässä, jonka yläpuolella näkyy luomasi uuden tilin numero.
 6. Muuta tarvittaessa tilin asetukset ja tallenna.

Voit kopioida tilin myös valitsemalla tiliryhmässä jo olemassaolevan tilin ensin aktiiviseksi, napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Kopioi tili.

Tilin siirtäminen tiliryhmästä toiseen

Jos tili on väärässä tiliryhmässä, voit siirtää sen toisen tiliryhmän alle.
 1. Etsi siirrettävä tili tilikartan puurakennetta nuolipainikkeilla avaamalla (tai hakutoimintoa käyttämällä).
 2. Valitse kyseinen tili aktiiiviseksi napsauttamalla sitä hiiren ykköspainikkeella,
 3. Napsauta ruudun oikeassa alareunassa olevaa Siirrä tili -painiketta
 4. Napsauta sen tiliryhmän nimeä, jonka alle haluat siirtää tilin. Tällöin tili siirtyy kyseiseen tiliryhmään.

Mikäli tili siirtyi vahingossa väärään tiliryhmään, toista kohdat 1-4 uudelleen. 

Kytkemättömien tilien siirtotoiminto oikeaan paikkaan tilipuitteessa

Kytkemättömät tilit -tasolla olevat tilit voit siirtää, eli kytkeä haluttuihin taseen tai tuloslaskelman ryhmiin.

Yhden kytkemättömän tilin kytkeminen

 1. Valitse kytkettävä tili aktiiiviseksi napsauttamalla sitä hiiren ykköspainikkeella
 2. Napsauta tilin kohdalla hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kytke kytkemätön tili.
Jos tilin siirto ei onnistu, ohjelma ilmoittaa syyn sovellusikkunan alaosassa (esim. ”Ei onnistunut: Tili xxxx ei sijoitu kahden tilin väliin samassa ryhmässä.”)

Kaikkien kytkemättömien tilien kytkeminen

 1. Valitse jokin kytkemätön tili (tai Kytkemättömät tilit -taso) aktiiviseksi napsauttamalla sitä hiiren ykköspainikkeella
 2. Napsauta aktiviiseksi valitsemaasi tiliä (tai Kytkemättömät tilit -tasoa) hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kytke kaikki kytkemättömät.
Jos kaikkien tilien siirto ei onnistu, ohjelma ei ilmoita syytä. Jos jonkin tilin kytkeminen ei onnistunut, se jää edelleen kytkemättömien ryhmään.


Kumpikin toiminto siirtää tilin tai tilit tilinumeron perusteella automaattisesti oikeaan kohtaan tilipuitteella. Toiminto onnistuu aina, jos siirrettävälle tilille löytyy sellainen tiliryhmä, josta löytyy numerojärjestyksessä joko siirretävää tiliä edeltävä tai seuraava tili, tai jos siirrettävä tili on numeron perusteella ryhmän ensimmäinen tai viimeinen tili.

Onnistuneiden siirtojen osalta tilikartan puurakenne avautuu sen verran, että ne ryhmät, joihin tilejä siirrettiin, tulevat näkyviin.

Kytkemättömien tilien poistaminen

Kytkemättömien tilien poistoa ei suositella, sillä jos poistat tilin esimerkiksi tilipuite 2:sta, kyseinen tili poistuu myös muilta tilipuitteilta. Mikäli tili kuitenkin syystä tai toisesta halutaan poistaa, onnistuu se joko valitsemalla tili ja napsauttamalla oikealta alhaalta Poista tili -painiketta, tai napsauttamalla tiliä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla avautuvasta alasvetovalikosta Poista tili.

Virallisessa tilipuitteessa eli tilipuite 1:ssä ei pitäisi olla lainkaan kytkemättömiä tilejä. Sen sijaan tilipuite 2:ssa ja tilipuite 3:ssa on kytkemättömiä tilejä, sillä esimerkiksi tilipuite 2 on tarkoitettu vastikerahoituslaskelman tekemiseen. Vastikerahoituslaskelmaan ei oteta huomioon yhtiön kaikkia tilejä, minkä vuoksi vastikerahoituslaskelman kannalta “tarpeettomat” tilit ovat kytkemättömissä tileissä.

Usean tilin tai tiliryhmän siirto/poisto kerralla

Useamman tilin tai tiliryhmän valitseminen yhtäaikaisesti toimii kuten Windowsissa, eli pidä näppäimistön Ctrl-näppäintä pohjassa ja valitse haluamasi tilit/tiliryhmät niitä hiiren ykköspainikkeella napsauttamalla. Lopuksi voit poistaa tai siirtää valitsemasi tilit joko hiiren kakkospainikkeella tai sivun oikean alareunan Siirrä tili tai Poista tili -painikkeiden avulla. Voit valita yhtäaikaisesti myös eri tiliryhmissä olevia tilejä. Jos valittuna on tilejä useammasta eri tiliryhmästä, ei tiliryhmän valitseminen kuitenkaan onnistu näiden lisäksi.

Jos tililtä löytyy jo kirjauksia, on tilin poistaminen estetty ohjelman toimesta. Ohjelma huomauttaa tästä sovellusikkunan alareunassa poistoyrityksen jälkeen, eikä tilin poisto onnistu.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.