Esimerkiksi valtiolle toimitettavien verkkolaskujen tulee täyttää Eurooppa-normin sisältö- ja muotovaatimukset. Eurooppa-normin mukaisten laskujen tietosisältö on laadullisesti parempi kuin vanhoissa vähemmän säädellyissä laskuformaateissa.

Tässä ohjeessa on käsitelty Fivaldi-näkymät, jotka sinun tulee käydä läpi ennen kuin voit lähettää EU-normin mukaisen laskun asiakkaallesi.

Yritysrekisteri

Lisää laskun saajalle yritysrekisteriin (sovellusikkuna > Myynti > Yritysrekisteri > Laskujen välitys-välilehti) koodi EN16931 kenttään EU-normin mukainen verkkolaskukoodi. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisen asiakkaan laskut tarkistetaan operaattoreilla EU-normin mukaisesti. Nämä vaatimustarkistukset ovat laajemmat kuin perinteisessä Finvoice-laskuaineistossa (eli ilman koodia EN16931).

Kenttään liittyvä elementti Finvoice-aineistossa: <SpecificationIdentifier>EN16931</SpecificationIdentifier>


Yrityksen perustiedot

Alv-määritykset

Valitse EU-normia verkkolaskuissa käyttävien yritysten ALV-määrityksiin (sovellusikkuna > Myynti > Yrityksen perustiedot > Alv-määritykset-välilehti) oikea arvo kenttään Verokoodi Finvoice-aineistoon. Voit käyttää samaa verokoodia myös muissa laskuissa, se ei vaikuta laskutukseen.

Jos verokoodi puuttuu ja kyseessä on EN16931–lasku, aineisto hylätään operaattoreilla.

Jos ALV-kannalla on Verokoodi S – Normaali veroprosentti, sillä ei saa olla selitettä kohdassa Nimi laskulle tai Verokoodin selite! Jos kyseisissä kentissä on jokin arvo ja kyseessä on EN16931–lasku, aineisto hylätään operaattoreilla.

S-koodin yhteydessä ei saa siirtyä selitettä aineistoon eikä Normaali veroprosentti -selite tästä syystä siirry aineistoon.

(S-koodi annetaan yleisen tai alennetun veroprosentin mukaisen tavaran tai palvelun myyntiä koskeville alv-parametreille (10%,14%,24%).

Verokoodin selite –kenttään voi antaa tarvittaessa oman selitteen

Voit halutessasi syöttää oman selitteen kenttään Verokoodin selite (max. 70 merkkiä). Verokoodin selite -kenttään syötetty selite korvaa Verokoodi Finvoice-aineistoon -kentässä valitun Fivaldin standardiselitteen.

Jos laskun kielen mukainen Verokoodin selite puuttuu, Fivaldi tuo laskulle Verokoodi Finvoice-aineistoon -kentän mukaisen Fivaldin vakiotekstin laskun kielen mukaisesti.

Poikkeuksena on verokoodi S - normaali veroprosentti, jolloin verokoodin selitettä ei tuoda Finvoice-aineistoon, eikä kentässä saa olla tekstiä. 


Kenttiin liittyvät elementit Finvoice-aineistossa:

<VatCode>AE</VatCode>

<VatFreeText>AVL 8 c §</VatFreeText>

<RowVatCode>AE</RowVatCode>

Yksiköt

Syötä EU-normia verkkolaskuissa käyttävien yritysten yksiköihin (sovellusikkuna > Myynti > Yrityksen perustiedot > Yksiköt-välilehti)  EU-normin mukainen yksikön koodi. Syötä koodi kaikkiin yrityksen käyttämiin yksiköihin. Voit käyttää samaa koodia myös muissa laskuissa, se ei vaikuta laskutukseen.

Jos yksikön EU-koodi puuttuu ja kyseessä on EN16931–lasku, aineisto hylätään operaattoreilla.

Kenttään liittyvät elementit Finvoice-aineistossa:  

<DeliveredQuantity QuantityUnitCode="Kpl" QuantityUnitCodeUN="EA">1</DeliveredQuantity>
<InvoicedQuantity QuantityUnitCode="Kpl" QuantityUnitCodeUN="EA">1</InvoicedQuantity>

Muut huomioitavat asiat

EU-normin mukainen verkkolasku yhteisömyynnissä

Toimitusosoitteen maa on pakollinen tieto laskulla. Jos erillistä toimitusosoitetta ei ole, syötä laskulle toimitusosoitteeksi sama kuin laskutusosoite.

Tavaraa ja palveluita koskevat tilaukset tulee laskuttaa eri laskuilla.

Laskurivien tekstirivit siirtyvät Finvoice-aineistoon vain lisäämällä ne laskurivin lisätietona

Tämä koskee kaikkia myyntilaskujen Finvoice-aineistoja, ei pelkästään EU-normin mukaisia aineistoja.

Tarkista, että myynnin perustiedoissa Asiakirjat-välilehdellä (sovellusikkuna > Myynti > Tilaustenkäsittely > ylävalikon Tilaukset > Perustiedot > Asiakirjat-välilehti) laskulle on valittu valintaruutu Tulostetaan rivilisätiedot.

Seuraavissa ohjeissa on kerrottu, kuinka saat luotua Finvoice-aineistoon siirtyviä lisätietorivejä myyntilaskuille Fivaldin eri sovelluksissa.

Myös ns. ”tavalliset tekstirivit” näkyvät laskun PDF-kuvassa, mutta Finvoice-aineistoon siirtyvät vain laskurivin yhteyteen syötetyt tekstit. Laskun kuva siirtyy Finvoice-aineiston yhteydessä, mikäli laskut lähetetään Autoinvoice-palvelun kautta.

Tilaustenkäsittely

Voit syöttää tilausriville lisätiedon Tilaustenkäsittelyssä (sovellusikkuna > Myynti > Tilaustenkäsittely > Rivitiedot-välilehti) valitsemalla haluamasi rivin tilaukselta ja napsauttamalla Lisät.-painiketta. Näin lisätty teksti siirtyy myös Finvoice-aineistoon.


Myynninhallinta

Voit syöttää riville lisätiedon Myynninhallinnassa (Myynti > Myynninhallinta > haluamasi tarjous, tilaus tai lasku) napsauttamalla Myynninhallinnan asiakirjalla haluamasi rivin kohdalla Toiminnot > Lisää riville selite. Näin lisätty teksti siirtyy myös Finvoice-aineistoon.


Sopimuslaskutus

Voit syöttää riville lisätiedon Sopimuslaskutuksessa (sovellusikkuna > Myynti > Sopimuslaskutus) napsauttamalla haluamasi rivin kohdalla i-painiketta ja kirjoittamalla tekstin Lisätieto laskulle -kenttään. Näin lisätty teksti siirtyy myös Finvoice-aineistoon.


Seuraavat tekstirivit eivät siirry Fivaldin Finvoice-aineistoon

PDF-laskun kuvassa kyseiset tekstirivit näkyvät. Laskun kuva siirtyy Finvoice-aineiston yhteydessä, jos laskut lähetetään Autoinvoice-palvelun kautta.

Koontilaskujen tilauskohtaiset tekstirivit

Koontilasku on lasku, jolla veloitetaan laskuriveillä useampaa sopimusta tai tilausta. Tällainen lasku ei sovellu Eurooppa-normin mukaiseen laskutukseen, koska Eurooppa-normin mukaisessa laskussa ei ole mahdollista kertoa laskurivikohtaisesti kunkin tilauksen tai sopimuksen numeroa (rivitasoinen tieto).

Vain yhden tilauksen tilausnumero ja tilauspäivä voidaan siirtää aineistoon. Tilauskohtaiset summatiedot eivät siirry Finvoice-aineistoon. Tarvittaessa tilaukset on laskutettava omina laskuinaan. 

Myynnin perustietojen kautta lisätyt tekstirivit

Myynnin perustiedoissa voi määrittää, että laskulle tulostetaan aina tiettyjä lisätietoja valitsemalla seuraavia valintaruutuja. Nämä lisätietorivit eivät siirry Finvoice-aineistoon.

  • Laskulle määrä ja hinta aina perusyksikössä
  • Lisätietoriviksi määrä ja hinta perusyksikössä
  • Lisätietoriviksi määrä ja hinta myyntiyksikössä

Sarjanumeroseurannassa olevien tuotteiden sarjanumerot

Sarjanumeroseurannassa olevien tuotteiden sarjanumerot eivät siirry Finvoice-aineistoon.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.