E-laskujen tiedot määritellään Laskujen välityksen Välitystavoissa (sovellusikkuna > Myynti > Laskujen välitys > ylävalikon Laskujen välitys > Perustiedot > Välitystavat-välilehti). Valitse välitystapa, jonka tyyppi on joko E-lasku  tai Fivaldin e-lasku

Napsauta ikkunan alalaidassa olevaa E-laskujen tiedot -painiketta. E-laskujen tiedot -ikkuna avautuu. 

Fivaldin e-lasku

Fivaldin e-lasku/Suoramaksupalvelun käyttöönotossa annetut e-laskujen tiedot tuodaan automaattisesti tähän näkymään.

AutoInvoice-palvelun operaattorin vaihtotoiminto kopioi automaattisesti vanhan operaattorin e-laskujen tiedot uudelle välitystavalle.

E-lasku

Kun välitystapatyyppi on E-lasku, tulee tiedot syöttää tämän näkymän kautta. Sitä ennen tulee E-laskun laskutusaihe ja Finvoicen välittäjä olla perustettuna laskujen välityksen perustietoihin. Katso ohjeet E-laskun laskutusaiheet ja Finvoicen välittäjät

Huomioitavaa: Jos joitakin tämän ruudun tietoja muutetaan jälkikäteen, ja pankkiin on jo lähetetty edellisillä tiedoilla laskuttajailmoitus, tulee pankkiin lähettää jälleen uusi laskuttajailmoitus (CHANGE).


Laskun aiheen nimi

Nimi valitaan listalta. Pakollinen tieto. Jos ko. välitystavalle on tehty yksikin laskuttajailmoitus (tilat lähetetty tai onnistunut), laskun aiheen valinnan muuttaminen tai tyhjentäminen jälkikäteen on estetty.

Samaa laskutusaihetta ei tule valita kuin yhdelle E-lasku välitystavalle (poikkeuksena operaattorin vaihtotilanne jossa pitää valita sama laskun aihe!)

Mahdollista suoramaksu

Valitse tarjotaanko asiakkaille E-lasku -palvelun lisäksi myös suoramaksua. Mahdollistamalla sekä e-laskun että suoramaksun, takaat saman palvelutason myös asiakkaillesi joilla ei ole verkkopankki käytössään (vrt. entinen suoraveloitus).

Jos suoramaksua ei valita = laskuttaja tarjoaa vain e-laskuvaihtoehtoa (aineistossa koodi 00).  Jos suoramaksu valitaan = laskuttaja tarjoaa sekä e-laskua että suoramaksua (aineistossa koodi 01).

Pelkän suoramaksun tarjoaminen ei ole mahdollista.


Huomioitavaa: Rahoitusyhtiöominaisuus ja suoramaksun peruutuslaskuaineistot:

Jos laskuttaja tarjoaa asiakkailleen myös suoramaksupalvelun, Laskujen välityksen rahoitusyhtiöominaisuutta ei ole täysin tuettu.

Kuluttajan suoramaksulaskun peruutuslaskuaineiston muodostusta ei ole tuettu yhdessä rahoitusominaisuuden kanssa käytettäväksi. Ongelma ilmenee niin, että pakolliset verkkolaskuosoitetiedot jäävät puuttumaan peruutuslaskuaineiston siirtokehyksestä ja aineisto hylätään. Muutoin toimintoja voidaan käyttää yhtä aikaa, mutta suoramaksun peruutuslaskusanomaa ei voida tarvittaessa lähettää pankkiin.

Suoramaksun laskusanoman peruuttaminen kuluttajalaskutuksessa 

Maksajan yksilöintitieto

Yksilöintitieto, jonka lähettäjä pyytää vastaanottajaa täyttämään, jotta järjestelmä osaa kohdistaa saapuneen osoiteilmoituksen oikeaan asiakkaaseen ja oikeaan laskuun.

Yksi pyydettävä tunnistetieto on pakollinen ja tunnistetietoja voi olla korkeintaan kaksi. Tunnistetiedot tulee antaa kaikilla kolmella kielellä, jotta verkkopankkia käyttävälle kuluttajalle voidaan näyttää tieto hänen omalla palvelukielellään.

Maksajan yksilöintitiedon tekstin pituus saa olla maksimissaan 70 merkkiä.


Maksajan yksilöintitiedon tyyppi 1) 

Yksilöintitiedon tyyppi 1 on pakollinen ja tämä on aina laskun viitenumero. Tätä tietoa ei voi muuttaa käyttäjän toimesta.

Maksajan yksilöintitiedon tyyppi 2) 

Ei pakollinen, mutta jos käytetään, teksti on annettava kaikilla kielillä. Vapaaehtoisen yksilöintitiedon vaihtoehdot: 

01 – Laskun viitenumero (Tämä on jo käytössä yksilöintitiedolla 1, ei valita uudelleen)

02 – Kansainvälinen viite

03 – Hetu

04 – Y-tunnus

05 – Puhelinnumero kotimaisessa muodossa

06 – Puhelinnumero kansainvälisessä muodossa

07 – Tunniste IBAN-tarkistuksella

08 – Muu numeerinen tunniste

09 – Muu aakkosnumeerinen tunniste

99 – Muu tunniste

Ohje vastaanottajalle

Laskuttajan antama ohje asiakkaalle. Finanssialan ohjeessa suositellaan kerrottavan esimerkiksi e-laskuun siirtymiseen tarvittava aika laskuttajalla tai erityisvaatimuksia koskien asiakkaan antamia yksilöintitietoja.

Mikäli laskuttajalla on e-laskun toimittamiseen liittyviä poikkeuksia, esimerkiksi jos joitain laskuja ei pystytä toimittamaan e-laskuna, tämä tulisi kertoa vastaanottajalle tässä kentässä.

Ohje on annettava vähintään suomenkielisenä. Tämä on pakollinen tieto. Esimerkiksi: "Muista ilmoittaa viitenumero jotta lasku kohdistuu oikein!"

Sallittu maksimipituus tekstille on 420 merkkiä. Ohje on hyvä antaa kaikilla kolmella kielellä (suomi, ruotsi ja englanti), jotta palveluntarjoaja voi näyttää tiedot asiakkaan omalla palvelukielellä.

Älä käytä rivinvaihtoa kirjoittaessa tekstiä, vaan syötä kaikki teksti ”putkeen”. (Osa pankeista voi hylätä aineiston jos rivinvaihtoja käytetty.)  Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.