Tilikartta määritellään yhteistilikartaksi Tilikartta-rekisterin Perustiedot-välilehdellä. "Yhteistilikarttayrityksenä" eli sellaisena Fivaldin yrityspaikkana, jonka tilikarttaa käytetään yhteistilikarttana (= mallina muiden yritysten tilikartoille), suositellaan käytettäväksi vain tähän tarkoitettua malliyritystä, ei todellista toimivaa yritystä.

Valittavat yritykset -luettelossa näkyvät ne Fivaldin yrityspaikat, joita ei ole kytketty käyttämään tätä tilikarttaa yhteistilikarttana. Valitut yritykset -luettelossa näkyvät ne yritykset, jotka on kytketty käyttämään tätä tilikarttaa yhteistilikarttana.

Jos valitset Voidaan käyttää uusien yritysten alustusyrityksenä -asetuksen, on kyseinen tilikartta mahdollista valita yrityksen tilikartaksi uuden Fivaldi-yrityksen alustusvaiheessa.


Yrityksen liittäminen yhteistilikarttaan

Huom! Yhteistilikarttaan siirtyminen sen jälkeen, kun kirjauksia on jo yrityksen olemassa olevalla tilikartalla tehty, vaatii sekä erillistä "Yhteistilikartan käyttöönotto" -toiminnallisuutta että erityisiä toimenpiteitä. Tätä ohjetta ei siis tule soveltaa, jos yrityspaikassa on jo tehty kirjauksia, vaan muutos on aina suositeltavaa tehdä yhdessä Fivaldin konsultin kanssa.

Voit liittää Valittavat yritykset -kohdassa olevan yrityksen yhteistilikarttaan napsauttamalla yritystä ja sen jälkeen nuolipainiketta >. Tällöin yritys siirtyy Valitut yritykset -luetteloon.

Jos siirryt äsken yhteistilikarttaan liittämäsi yrityksen (asiakasyrityksen) Tilikartta-rekisterin, näkyy yrityksen Fivaldi-numeron ja nimen perässä teksti Tilikartta / XXXXXX, joka tarkoittaa, että kyseinen yritys käyttää yhteistilikarttaa. Tilikartta / -tekstin perässä oleva yritysnumero kertoo, missä Fivaldi-yrityspaikassa yhteistilikartta sijaitsee. 

Yhteistilikartan asetusten muokkaaminen

Voit muokata joko kunkin yhteistilikarttaan liitettyjen yritysten omaa tilikarttaa kyseisessä yrityspaikassa tai voit ajaa muutoksen kerralla kaikkiin yhteistilikarttaa käyttäviin yrityspaikkoihin yhteistilikarttayrityksen kautta. Yhteistilikarttayrityksessä tehty muutos ei kuitenkaan yliaja asiakasyrityksen omassa tilikartassa ensin tehtyä muutosta, vaan asiakasyrityksen omassa tilikartassa tehty muutos jää voimaan.

Muutos vain yhden asiakasyrityksen tilikarttaan

Jos teet muutoksen yhteistilikarttaa käyttävän asiakasyrityksen oman tilikartan asetuksiin, jää muutettu kohta näkyviin oranssilla värillä merkittynä:

Yhteistilikarttaa käyttävässä yrityspaikassa (asiakasyritys) tehty muutos tulee voimaan ainoastaan kyseisen yrityksen omaan tilikarttaan. Muutos ei kopioidu yhteistilikarttayrityksen tilikarttaan eivätkä muiden yhteistilikarttaan kytkettyjen yritysten (muiden asiakasyritysten) tilikarttoihin.

Muutos kaikkiin yhteistilikarttaa käyttäviin yrityksiin

Jos teet muutoksen yhteistilikartan yrityspaikan tilikartan asetuksissa, kopioituu tämä kaikkiin yhteistilikarttaan kytkettyjen yritysten (asiakasyritysten) tilikarttoihin.

Esimerkki: Alunperin yhteistilikarttayrityksessä tilillä 3010 oli ALV-käsittely Myynti 24%. Muutetaan ALV-käsittelyksi Myynti 10% ja tallennetaan.

Siirrytään asiakasyrityksen yrityspaikkaan. Yhteistilikarttayrityksessä tehty muutos on tullut voimaan myös alayrityksen tilikarttaan:

Yrityksen poistaminen yhteistilikartasta

Huom! Tilikartan vaihtamista sen jälkeen, kun kirjauksia on jo olemassa olevalla tilikartalla tehty, ei lähtökohtaisesti suositella. Tilikartan muuttuessa tulee ensisijaisesti perustaa Fivaldissa uusi yrityspaikka. Tätä ohjetta ei siis tule soveltaa, jos yrityspaikassa on jo tehty kirjauksia.

Voit poistaa Valitut yritykset -luettelossa olevan yrityksen yhteistilikartasta napsauttamalla yritystä ja sen jälkeen nuolipainiketta <. Tällöin yritys siirtyy Valittavat yritykset -luetteloon.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.