Tämän ohjeen sisältö on päivitetty syyskuussa 2017. Huomioithan, että Fivaldi on saattanut päivittyä toiminnallisuuden osalta ohjeen päivityksen jälkeen. Mikäli sinulla herää kysyttävää, olethan meihin yhteydessä.

Maksuliikennesovelluksella noudettu konekielinen tiliote voidaan käsitellä kirjanpidossa omalle tositteelleen. Tiliotekirjanpidon vaiheet ovat seuraavat:

 1. Sopimuksen konekielisten tiliotteiden noudosta pankin kanssa.
 2. Noudetaan Fivaldin pankkiyhteys -ohjelmalla, tai muulla maksuliikenne ohjelmalla.
 3. Tiliöintisääntöjen teko.
 4. Tiliotteiden tiliöinti ja siirto kirjanpitoon.

Tiliotekirjanpidon tositelaji

Tiliotekirjanpidolle (Tito) määritellään omat, pankkitilikohtaiset tositelajit. Tositelajit määritellään kirjanpidossa, valikossa Kirjanpito - Tositelajien määritys. Jokaisella pankkitilillä tulee olla oma tositelajinsa.

Tositelajit otetaan käyttöön kirjanpidossa, valikossa Kirjanpito - Tositelajien käyttöönotto.

Pankin pankkitilien tositelajeille, niille joille noudetaan konekielinen tiliote, valitaan Tositelajin käyttö tositesyötössä kenttään valinta Konekielinen tiliote.

Tiliöintisäännöt

Tiliotteen käsittelyä varten määritellään tiliöntisääntöjä jotka helpottavat tiliotteen käsittelyä.

Kirjanpidossa, valitaan valikko Kirjanpito - Tiliotteiden tiliöinti.

Avautuvassa ikkunassa valitaan valikko Kirjanpito - Tiliotteiden perustiedot.

Tiliotteet lähettävä yritys

Mikäli käytetään Visma Fivaldin pankkiyhteyttä, valintalistasta valitaan se yritys jolla tiliotteet noudetaan.

Tositelaji kirjanpidossa pankkitileittäin

Yritykselle perustetut pankkitilit ovat oletuksena omilla rivelillään. Pankkitilin perässä olevaan sarakkeeseen valitaan valintalistasta kullekin pankkitilille perustettu tositelaji.

Rahatili

Pankkitilin kirjanpidon tili (tili jolle rahaliikenne kirjataan).

Yhdelle tositteelle

 • Yksi tapahtuma
  • Rahatilin kirjaus tehdään tiliotekohtaisesti (yksi rahatilikirjaus per tiliote). Oletuksena.
 • Kirjauspäivän tapahtumat
  • Rahatilin kirjaus tehdään päiväkohtaisesti
 • Tiliote sellaisenaan
  • Rahatilin kirjaus tehdään tiliotteen tapahtumakohtaisesti.

Kirjaustavan valinnan lisäksi vaikuttaa millä tasolla tiliote on pankissa muodostettu.

Tapahtumaerittelyn käsittely

 • Tiliöidään koontitietue
  • Tiliöidään tiliotteilta ns. Nippusummat.
 • Tiliöidään erittelyt
  • Tiliöidään tiliotteilta nippusummien tapahtumaerittelyt. Oletuksena.

Jokaiseen tapahtumaan rahavienti

Jokaiselle tiliotetapahtumalle tiliöideään rahatilivienti.

Automaattinen tulostus kirjanpitoon viedessä

Tulostetaan lista kirjanpitoon siirtyvistä tapahtumista.

Tiliöintiehdotukset, pankkitili

Voidaan valita pankkitili mitä tehty tiliöintiehdotus koskee, joko kaikkia tai tiettyä tiliä.

Tiliöintiehdotukset tilikartan pääyritykseltä

Voidaan käyttää malliyrityksen tiliöintisääntöjä. Käytettävä harkiten, säännöissä on pankkikohtaisia eroja.

Ehdotuksen automaattinen hyväksyntä

Tiliotteelle muodostuva tiliöintiehdotus hyväksytään automaattisesti.

Tili

Pankkitili jota tiliöintisääntö koskee.

Kirjausselitekoodi

Valintalistasta valitaan kirjausselite jolle sääntö tehdään. Pakollinen.

Saajan/maksajan tili

Säännölle voidaan syöttää maksun saajan tai maksajan tilinumero jonka avulla sovellus etsii tiliöitävää tapahtumaa.

IBAN (sepa-lisätietotietue)

Säännölle voidaan syöttää maksun saajan tai maksajan IBAN-tilinumero jonka avulla sovellus etsii tiliöitävää tapahtumaa.

Saajan/maksajan nimi

Säännölle voidaan syöttää maksun saajan tai maksajan nimi jonka avulla sovellus etsii tiliöitävää tapahtumaa.

Viitenumero

Säännölle voidaan syöttää maksun viitenumero jonka avulla sovellus etsii tiliöitävää tapahtumaa.

Tili

Kirjanpidon tuotto/kulu- tili jolle tapahtuma tiliöidään.

Seurantakohteet

Säännölle voidaan määritellä seurantakohde/-kohteet jolle tapahtuma tiliöidään.

Asiakas/toimittaja

Säännölle voidaan valita asiakas/toimittaja jolle tapahtuma tiliöidään.

Tili 2

Tiliöintisäännön lisätili, esim. luottokorttitapahtumalta kirjattava luottokorttiprovision osuus.

Luottokorttitilitys

Kenttä valitaan mikäli kysytään lisätiliä tiliöintisäännölle (Tili 2).

Tallenna -painikkeella tallennetaan tiedot.

Konekielisen tiliotteen nouto

Mikäli käytössä on Fivaldi pankkiyhteyssovellus, tiliotteet siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon.

Mikäli käytössä on jokin muu pankkiyhteyssovellus, tiedosto noudetaan ja tallennetaan omalle koneelle, ja tiliote luetaan kirjanpitoon.

Sovelluksen päävalikosta painetaan Fivaldi WEB -painiketta. Avautuu Visma Fivaldin WEB -sovellus.

Valitaan valikosta Taloushallinto - Tiliotteiden luku.

Aloita -painikkeella aloitetaan tiliotteen siirto.

Selaa -painikkeella valitaan siirrettävä tiliote.

Valinnan jälkeen painetaan Lähetä ja lue tiedosto -painiketta.

Sovellus ilmoittaa sisään luvun onnistumisesta.

Tiliotteen tiliöinti

Tiliotteen tiliöinti tapahtuu Tiliotteiden tiliöinti -ohjelmaosiossa (sovellusikkuna > Taloushallinto > Kirjanpito > ylävalikosta Kirjanpito > Tiliotteiden tiliöinti.

Tiliöimättömät tiliotteet

Tiliöimättömät-välilehdellä näkyvät ne tiliotteet, joita ei ole vielä käsitelty.

 • Tiliöi-painiketta napsauttamalla valittuna ollut tiliote avautuu käsittelyyn. Voit avata tiliotteen myös kaksoisnapsauttamalla tilioteriviä hiiren ykköspainikkeella.
 • Poista tyhjät -painiketta napsauttamalla voi poistaa nollatiliotteet.

Tiliotteelle on valmiiksi tiliöitynä pankkitilin kirjanpidon tili. Käy tiliöintirivit läpi etenemällä näppäimistön Enter-painikkeella. Täydennä vastatilit. Sovellus ehdottaa vastatiliä, jos kyseiselle pankin kirjausselitekoodille on määritelty tiliöintisääntö.

 • Poistu-painikkeella voit poistua tiliotteelta.
 • Siirrä kirjanpitoon -painikkeella voit siirtää tiliotteen kirjanpitoon
 • Jaksota vienti / muokkaa jaksotusta -painikkeella voit jaksottaa tiliotetapahtuman, ja muokata jaksotustapahtumaa.

Kun kaikki tapahtumat on tiliöity, voit siirtää tiliotteen kirjanpitoon.

Sovellus ilmoittaa tositteen muodostumisesta.

Tiliöimättömän tiliotteen poistaminen

Voit poistaa tiliöimättömän tiliotteen napsauttamalla sen riviä ja valitsemalla sen jälkeen ylävalikosta Tietue > Poista. Jos olet poistanut tiliotteen vahingossa, voit jaella sen uudelleen Pankkiyhteyden Siirtohistoria-välilehdellä napauttamalla kyseistä aineistoa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Käsittele/jakele saapunut aineisto uudestaan. Katso myös ohje: Siirtohistoria

Tiliöidyt tiliotteet

Tiliöidyt tiliotteet ovat tarkasteltavissa Tiliöidyt-välilehdellä.

Ikkunan alareunan Muokkaa -painiketta napsauttamalla valittuna ollut tiliote avautuu muokkaustilaan. Voit aloittaa tiliotteen muokkauksen myös kaksoisnapsauttamalla tilioteriviä hiiren ykköspainikkeella.

Tiliöidyn tiliotteen poistaminen

Voit poistaa tiliöidyn tiliotteen valitsemalla sen rivin ja valitsemalla sen jälkeen ylävalikosta Tietue > Poista. Jos olet poistanut tiliotteen vahingossa, voit jaella sen uudelleen Pankkiyhteyden Siirtohistoria-välilehdellä napauttamalla kyseistä aineistoa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Käsittele/jakele saapunut aineisto uudestaan. Katso myös ohje Siirtohistoria.

Tiliotteen ja tapahtumien tulostaminen

Voit tulostaa joko tiliöimättömän tai tiliöidyn tiliotteen kokonaan valitsemalla kyseisen tilioterivin aktiviiseksi ja napsauttamalla sen jälkeen Tulosta-painiketta.


Voit tulostaa tiliotteelta myös yksittäisen tapahtuman valitsemalla kyseisen tapahtumarivin aktiiviseksi sekä napsauttamalla sen jälkeen Tulosta-painiketta. Tulosteella näkyy myös pankin arkistointitunnus.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.