Tiedot voidaan siirtää automaattisesti siten, että lähettävä järjestelmä tekee REST-pyynnön HTTPS-protokollalla ja välittää (POST-metodilla, Content-type: multipart/form-data) kenttinä käyttäjätunnuksen ja salasanan, sekä itse siirtotiedoston. Automatisoidussa siirrossa tulee lähettävän pään IP-osoitteen olla kiinteä ja se tulee toimittaa Vismalle yhteyden avaamista varten. Siirtoon täytyy loppuasiakkaan varata Fivaldi-käyttäjätunnus, jota ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Käyttäjätunnus toimitetaan rajapinnan avauksen yhteydessä. Rajapinnan voi tilata Visma Fivaldin myynnistä.

Tiedoston lähetys REST-rajapinnalla

Rajapinnan käyttö vaatii lähettävältä päältä julkisen, muuttumattoman IP-osoitteen. Osoite pitää ilmoittaa Vismalle ennen rajapinnan testauksen aloittamista. Tämän jälkeen voidaan tehdä REST-pyyntö, jossa on seuraavat parametrit:

p_filename
tiedosto
p_username
käyttäjätunnus, huomioi iso ja pienet kirjaimet!
p_password
salasana
p_yt
Fivaldi-yritystunnus, jota vasten lähetyksen käyttöoikeus tarkistetaan (tarkistus erikseen myös aineiston sisällön perusteella)

Sivupyynnön tulee olla multipart/form-data-muodossa, eli jokainen kenttä/tiedoston sisältö erotellaan boundary-määrityksen mukaisella rivillä. Kenttiä ei siis URL-enkoodata yhdeksi riviksi.

Tekstimuotoisessa paluusanomassa on kolme kenttää, joista kaksi ensimmäistä ovat kokonaislukuja ja tulkitaan välilyönnein erotettuna: <virhekoodi> <tiedoston koko tavuina> <selväkielinen ilmoitus> Esim. "0 12123 ok".

"Selväkielinen ilmoitus" voi olla useampirivinen ja sisältää välilyöntejä. Tiedoston koko tavuina on Fivaldin vastaanottaman tiedoston koko. Virhekoodi on 0 jos luku onnistui, < 0 jos tietokannan ilmoittama virhe (esim. parsiminen ei onnistunut) tai > 0 jos jokin liittymän havaitsema ongelma esim. käyttöoikeuksissa.

Nollasta poikkeavista virhekoodeista on hyvä tarkistaa/raportoida arvo 2, tämä tarkoittaa väärää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Jokainen kirjautumisyritys väärällä salasanalla lasketaan ja viiden virheellisen yhteydenoton jälkeen tunnus lukitaan. Joissain tilanteissa voi siis syntyä tilanne, että liittymä lakkaa toimimasta vaikka tunnus ja salasana ovat oikein. Tällöin pääkäyttäjä voi vapauttaa tunnuksen lukittu-tilasta Palvelunhallinnassa.

Osoite on https://asp.fivaldi.net/pls/fv00X/xml_web.sisaanluku

jossa X on ohjeen XML-siirron käyttöönotto mukainen asiakaskohtainen skeemanumero 1-6.

Visma Fivaldilla ei ole tarjota ratkaisua siirron vastapään toteuttamiseen. Yksi valmis ratkaisu siirron toteuttamiseen skriptikielissä on käyttää melko vapaasti (~MIT) lisensoitua curl-nimistä ohjelmaa. Se tulee valmiina useimmissa Linux-jakeluissa ja sen saa myös muihin ympäristöihin. Esimerkki miten tällä tehtäisiin siirto, jos kone on luotettu (komentorivillä/prosessitaulussa muille näkyvä salasana ei ole ongelma):

curl https://asp.fivaldi.net/pls/fv00X/xml_web.sisaanluku -Fp_username=fvdemo-xxx -Fp_password=salasana -Fp_yt=123456 -Fp_filename=@tiedosto.xml

Jos tätä käytetään oikeasti, ei salasanaa pitäisi antaa komentoriville, vaan kirjoittaa argumentit tiedostoon ja lukea ne -K-vivulla.

Tiedoston nouto REST-rajapinnalla

Rajapinnan käyttö vaatii noutavalta päältä julkisen, muuttumattoman IP-osoitteen. Osoite pitää ilmoittaa Vismalle ennen rajapinnan testauksen aloittamista. Tämän jälkeen voidaan tehdä REST-pyyntö, jossa ovat seuraavat parametrit:

p_username
käyttäjätunnus
p_password
salasana
p_yt
yritystunnus

Yritysrekisteri:

p_yrek
haetaanko yritysrekisteri, arvoina 1 = noudetaan kaikki tai 2 = noudetaan annetun päivämäärän jälkeen muutetut, tyhjä tai puuttuu = ei haeta
p_yrekpvm
päiväys jonka jälkeiset haetaan, muoto YYYYMMDDHH24MISS tai DD.MM.YYYY

Tuoterekisteri:

p_tuoterek    
haetaanko tuoterekisteri, arvoina 1 = noudetaan kaikki tai 2 = noudetaan annetun päivämäärän jälkeen muutetut, tyhjä tai puuttuu = ei haeta
p_tuoterekpvm
päiväys jonka jälkeiset haetaan, muoto YYYYMMDDHH24MISS tai DD.MM.YYYY

Myyntitilaukset:

p_mtil        
haetaanko myyntitilaukset, arvoina 1 = noudetaan kaikki tai 2 = noudetaan annetun päivämäärän jälkeen muutetut, tyhjä tai puuttuu = ei haeta
p_mtilpvm    
päiväys jonka jälkeiset haetaan, muoto YYYYMMDDHH24MISS tai DD.MM.YYYY

Myyntihistoria:

p_mhist        
haetaanko myyntihistoria, arvoina 1 = noudetaan kaikki tai 2 = noudetaan annetun päivämäärän jälkeen kirjatut, tyhjä tai puuttuu = ei haeta
p_mhistpvm    
päiväys jonka jälkeiset haetaan, muoto YYYYMMDDHH24MISS tai DD.MM.YYYY

Tietyn projektin/seurantakohteen tapahtumat kirjanpidossa:

p_skarvo      
haetaanko seurantakohteen kirjaukset, haetaan jos arvo annettu, muuten ei
p_sknro          
seurantakohdetaso (1-4) jolta edellinen rajaava arvo on
p_skpvm        
päiväys jonka jälkeiset haetaan, muoto YYYYMMDDHH24MISS tai DD.MM.YYYY, tyhjä = kaikki

Kirjanpidon kaikki viennit:

p_skpvm      
tositteen päiväys jonka jälkeiset haetaan, muoto DD.MM.YYYY, pakollinen

Kiinteistöhallinnon tiedot

p_kh          
haetaanko kiinteistöhallinto, arvoina 1 = noudetaan kaikki tai 2 = noudetaan annetun päivämäärän jälkeen muutetut, tyhjä tai puuttuu = ei haeta
p_khpvm        
päiväys jonka jälkeiset haetaan, muoto YYYYMMDDHH24MISS tai DD.MM.YYYY

Paluusanoma on Fivaldin XML-skeeman mukainen.

Osoite aineiston noutoon on https://asp.fivaldi.net/pls/fv00X/xml_web.aineisto_ulos

jossa X on asiakaskohtainen skeemanumero 1-6, jonka voit tarkistaa ohjeesta XML-siirron käyttöönotto.

Paluusanoma on joko virheilmoitus muotoa

<virhekoodi> 0 <selväkielinen ilmoitus> Esim. "3 0 Ei oikeutta aineiston vastaanottoon".

Onnistuneessa siirrossa XML-tiedosto joka alkaa < -merkillä.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.