Tämän ohjeen sisältö on päivitetty syyskuussa 2017. Huomioithan, että Fivaldi on saattanut päivittyä toiminnallisuuden osalta ohjeen päivityksen jälkeen. Mikäli sinulla herää kysyttävää, olethan meihin yhteydessä.

Tilikaudet

Sovelluksessa voidaan luoda ja poistaa tilikausia, ja tilikausia voidaan muuttaa. Tilikauden enimmäispituus on 18 kk. Yrityksen ensimmäinen tilikausi voi alkaa kesken kuukauden, mutta tilikauden päättyminen voi olla vain kuukauden viimeinen päivä. Mikäli tilikausien kesken on sama tapahtumakausi, sovellus ei pysty käsittelemään jaettua tapahtumakautta.

Yrityksen tilikausia hallinnoidaan Taloushallinto -välilehti, Tositteet - Kirjanpito näkymässä, jossa valitaan valikko Kirjanpito - Tilikaudet.

Avaa uusi tilikausi -painikkeella perustetaan uusi tilikausi. Uuden tilikauden voi myös perustaa olemassa olevaa tilikautta aikaisemmaksi. Esim. on tilikausi 2017, ja perustetaan tilikausi 2016.

Tilikauden tunnus

Tilikauden ‘nimi’. Kenttä on numeerinen, neljä (4) merkkiä pitkä.

Päivästä

Tilikauden ensimmäinen päivä. Päivämäärä voidaan syöttää muodossa PPKKVVVV, sovellus täydentää automaattisesti välimerkit. Esim. syötetään 01012016, sovellus muuttaa 01.01.2016.

Päivään

Tilikauden viimeinen päivä. Päivämäärä voidaan syöttää muodossa PPKKVVVV, sovellus täydentää automaattisesti välimerkit. Esim. syötetään 31122016, sovellus muuttaa 31.12.2016.

Peruuta

Ikkuna sulkeutuu, ja tehdyt muutokset hylätään.

Avaa tilikausi

Painiketta painamalla sovellus tekee uuden tilikauden.

Sovellus muodostaa tilikauden, ja sille kuukauden mittaiset kaudet.

Tilikaudet

 • Tilikausi
  • Tilikaudelle perustamisessa annettu tunnus.
 • Alkaa
  • Tilikauden alkamispäivämäärä.
 • Päättyy
  • Tilikauden päättymispäivämäärä.

Kirjanpitokaudet

 • Tilikausi
  • Tilikauden tunnus jolle kausi kuuluu.
 • Kausi
  • Kirjauskauden tunnus, VVVVKK.
 • Tila
  • Avoin - Tapahtumakaudelle voi syöttää tapahtumia.
  • Suljettu - Tapahtumakaudelle ei voi syöttää tapahtumia.

Sulje kausi VVVVKK

Tilikauden perustamisen jälkeen aktivoituu painike Sulje kausi VVVVKK, jolla voidaan sulkea vanhin tapahtumakausi.

Tilikauden muutos

Mikäli tilikaudelle ei ole syötettynä tapahtumia, voidaan tilikauden alku- ja loppupäivämääriä muuttaa. Tilikautta muutettaessa on tapahtumakausien oltava avoimena.

Painetaan Avaa uusi tilikausi -painiketta.

Tilikauden tunnus

Kenttään syötetään muutettavan tilikauden tunnus.

Päivästä / Päivään

Tilikauden alku- ja loppupäivämäärää voidaan muuttaa vain yksi kerrallaan.

Painetaan Avaa tilikausi -painiketta.

Sovellus antaa ilmoituksen muutoksesta.

Tilikauden pituutta voi muuttaa niin että tilikausi jatkuu seuraavan tilikauden puolelle, tai seuraava tilikausi voi alkaa jo edellisen tilikauden puolella.

Sovellus siirtää seuraavan tilikauden alkamis- tai päättymisajankohdan annettujen päivämäärien mukaisesti.

OK -painikkeen painamisen jälkeen sovellus näyttää muutettujen tilikausien alku- ja loppupäivämäärät.

Tilikauden muutoksen jälkeen sovellus tekee tarvittaessa kausien uudelleen laskennan.

OK-painikkeen painaminen käynnistää uudelleen laskennan (päivittää tapahtumien tilikaudet).

Tilikautta ei voi muuttaa niin että tilikausien väliin jää ‘tyhjää’.

Tilikauden poisto

Tilikauden voi poistaa mikäli sillä ei ole tapahtumia. Mikäli tilikaudella on syötettyjä tapahtumia, eikä sen tapahtumia haluta näkyviin, Tositesyötön perustiedoissa voidaan määritellä näytettävät kaudet.

 1. Valitaan poistettava tilikausi.
 2. Poistetaan tilikausi toiminnolla Tietue - Poista.

Poisto poistaa Tilikaudet näkymästä tilikauden. Kirjanpitokaudet valikossa kaudet jäävät näkyviin, kunnes poistutaan Poistu -painikkella. Palattaessa takaisin tilikausinäkymään toiminnolla Kirjanpito - Tilikaudet, ovat tapahtumakaudet poistuneet.

Tositelajit

Yrityksen alustamisen yhteydessä yritykselle on päivittynyt malliyritykselle määritellyt tositelajit. Tositelajeja muokataan Taloushallinto -välilehdellä, Tositteet - Kirjanpito, valikosta Kirjanpito - Tositelajien määritys.

Laji

Tositelajin numero. Tositelajit 1 - 20 ovat Visma Fivaldi sovelluksen käytössä. Tositelaji numerosta 20 eteenpäin ovat vapaasti käytettävissä.

Nimi

Tositelajin nimi.

Näkyy k-pidossa alkaen kaudesta

Vuosi ja kuukausi VVVVKK mistä lähtien tositelaji on näkyvissä kirjanpidossa.

Pää- ja päiväkirjalla vain yhteenvetona

Pää- ja päiväkirja raporteilla ei näytetä tapahtumatietoja. 

Jos asetus on valittu tositelajille, näkyy kyseisillä raporteilla tositelajista ainoastaan kuukausiyhteenveto, ja tositenumerona esitetään nolla (0).

Jos asetusta ei ole valittu tositelajille, näkyvät tiedot kyseiseillä raporteilla tositteittain.

Tositelaji käytössä

Kyllä / Ei

Tositenumerossa Kausi

Tositenumeroon sisältyy kirjauskuukausi.

 • Kk-sarja = Kuukausittainen, vuosi ja kuukausi tositteeseen. Tositenumeron muoto = Tositelajin numero + Vuosi (VV) + Kuukausi (KK) + Juokseva numero (kuukausittainen). Esim. 1170400005, jossa 1=Tositelaji, 17=Vuosi 2017, 04=Kuukausi huhtikuu, 00005=tositelajin juokseva numero.
 • Tilikausittainen, vuoden tunnus sisältyy tositenumeroon. Ei suositella käytettäväksi.
 • Ei, jatkuva - Tositenumerointi on vuodesta toiseen jatkuva.

Tositenumerossa laji

Tositenumeroon sisältyy tositelajin numero. Kyllä / Ei.

Numeron pituus

Tositenumeron pituus. Mikäli on kuukausittain tositasarja, oletus on 5 merkkiä. Tositenumeron enimmäismäärä/kk on 99999.

Uusi tositelaji

Malliyritykselle kannattaa perustaa vähintään seuraavat uudet tositelajit.

 • WebLaskutuksen tositelaji, perustetaan tositelaji numero 7.
 • Tiliotekirjanpitoa varten jokaiselle pankkitilille perustetaan oma tositelaji, esim. numerosta 20 eteenpäin.
 • Mikäli palkanlaskenta on käytössä, perustetaan palkkojen tositelaji, numero 19.
 • Ostoreskontran kassamaksujen tositelaji, esim. numero 30.
 • Alkusaldojen tositelaji, esim. Numero 99.

On huomioitava, että tiliotekirjanpitoa varten jokaiselle pankkitilille perustetaan oma tositelaji.

Uuden tositelajin perustaminen aloitetaan painamalla Uusi -painiketta.

Laji

Tositelajin numero, enintään kolme (3) merkkiä pitkä.

Nimi

Tositelajin nimi.

Tositenumerosarjan muoto

Määritellään mitä tietoja tositenumeroon sisältyy.

 • Kuukausittainen, jolloin vuosi ja kuukausi tieto sisältyy tositenumeroon. Suositellaan käytettäväksi.
 • Tilikausittainen, jolloin vuoden tunnus sisältyy tositenumeroon. Ei suositella käytettäväksi.
 • Vuodesta toiseen jatkuva, jolloin tositenumerointi ei ala alusta kauden/tilikauden alussa.

Tositelajin numero tositteen alkuun

Määrittää tulostuuko tositelajin numero tositenumeron ensimmäiseksi tiedoksi.

Ensimmäinen numero

Tositenumeron ensimmäinen numero, oletus 1, voidaan vaihtaa.

Numeron pituus

Tositenumeron pituus, oletus 5 merkkiä, enintään 9 merkkiä pitkä. Suositeltavaa on että tositenumeron pituus ei olisi yli viittä merkkiä että mahtuu raporteille näkyviin.

OK -painikkeella hyväksytään tositelaji.

Tositelaji päivittyy Tositelajit -ikkunaan, ja lajille päivittyy kenttään Näkyy k.pidossa alkaen kaudesta tieto 200001. Tositelaji ei ole vielä käytössä (Tositelaji käytössä kentässä Ei).

Seuraava uusi tositelaji määritellään painamalla Uusi -painiketta.

Kun kaikki tarvittavat tositelajit on perustettu, Tallenna ja poistu -painikkeella tiedot tallennetaan tiedot.

Tositelajien käyttöönotto

Perustetut tositelajit otetaan käyttöön Taloushallinto -välilehdellä, Tositteet - Kirjanpito, valikosta Kirjanpito - Tositelajien käyttöönotto.

Tositelajin käyttö tositesyötössä

Tositelajit otetaan käyttöön sovelluskohtaisesti. Valintalistasta valitaan tositelajin käyttötapa niille tositelajielle, joita käytetään kirjanpidossa.

 • Tavallinen vienti
  • Kirjanpidon tapahtumien tositelaji.
 • Automaattikirjaus
  • Sovelluksen automaattisesti muodostamat viennit jotka ovat määritelty kirjatuvaksi tälle tositelajille.
 • Avaava saldo / veroton
  • Kirjanpidon avaavat saldot.
 • Konekielinen tiliote
  • Pankkitilin tiliotetapahtumat.
 • Liitetietotositteet
  • Tilinpäätöksen liitetietotositteeet.
 • Ei käytössä
  • Tositelaji ei ole käytössä tässä sovelluksessa.

Tositesyötön perustiedot

Tositteiden syöttöä varten määritellään tiettyjä perusasioita.

Taloushallinto -välilehti, Tositteet - Kirjanpito, valikosta Kirjanpito valitaan Tositesyötön perustiedot.

Yrityskohtaiset asetukset

 • Edellisten tilikausien voittovaratili
  • Valintalistasta valitaan kirjanpidon tili, jolle edellisten tilikausien voitto/tappio kirjataan.
 • Tilinpäätösvientien tositelaji
  • Valintalistasta valitaan tositelaji jolle tilinpäätösviennit kirjataan (Autom. kirjaukset).
 • Ensimmäinen kausi (VVVVKK) joka näkyy selailuruudulla (vanhan historian rajaus pois)
  • Kenttään syötetään kausi jota aikaisempia tapahtumia ei selailuissa näytetä.
 • Reskontrakuittaus useasta laskusta kerralla
  • Käytössä minireskontrassa. Voidaan kohdistaa useampi tosite/lasku kerrallaan.
 • Alv jakoprosentti sk-kohteen takaa bruttolaskennassa
  • Arvonlisäveron osittainen vähennysoikeus, käytetään Seurantakohteelle määriteltyjä tietoja. Toimii kun käytössä on Bruttokäsittely kirjanpidossa.

Tositetta tallentaessa ehdotettu vastatili

 • Tositelaji
  • Kirjanpidon käytössä olevat tositelajit joille voi oletusvastatilin valita.
 • Oletusvastatili
  • Valintalistasta valitaan kirjanpidon tili jota tarjotaan tositteen syötössä kyseisellä tositelajilla.

Jaksotus

 • Jaksotuksen siirtovelkatili
  • Mikäli tehdään jaksotuksia, kenttään valitaan valintalistasta haluttu siirtovelkatili.
 • Jaksotuksen siirtosaamistili
  • Mikäli tehdään jaksotuksia, kenttään valitaan valintalistasta haluttu siirtosaamistili.
 • Jaksotuksen tositelaji
  • Mikäli tehdään jaksotuksia, kenttään valitaan valintalistasta jaksotusten tositelaji.

Kirjanpidon tilien pikavalinnat

Kirjanpidon tapahtumien syöttöön voidaan määritellä pikavalintoja. Kun tapahtuman syötössä syötetään Tili-kenttään määritelty pikavalintatieto, täydentyy tapahtumalle kirjanpidon tili sekä tapahtumaselite.

Poista käytöstä tilit joilla alv-käsittely

Mikäli tilikartasta käytetään vain arvonlisäverottomia tilejä, valinnalla voidaan piilottaa verolliset tilit pois käytöstä.

Poistu

Näkymä suljetaan.

Tallenna

Tallentaa täydennetyt tiedot.

Seurantakohteet (kustannuspaikat)

Yritykselle voidaan perustaa sisäisen laskennan käyttöön seurantakohteita (kustannuspaikkoja). Seurantakohteet perustetaan Taloushallinto -välilehti, Asetukset - Tilikartta. Valitaan Seurantakohteet, tai Seurantakohde -välilehti.

Ensin määritellään seurantakohdetasojen nimet, jonka jälkeen perustetaan kyseisen tason seurantakohteet.

Seurantakohdetason nimeäminen

Sovelluksessa on 4 Seurantakohdetasoa.

Valitaan nimettävä Seurantakohdetaso.

Kieli

Valintalistasta valitaan kieli.

 • Englanti
 • Suomi
 • Ruotsi

Seurantakohde 1 - 4

Kenttään syötetään seurantkohteen nimi, esim. Osasto.

Tositesyöttö, Myynti, Ostot, KH, Palkat

 • Käytössä
  • Valitaan missä sovelluksissa määritelty laskentakohde on käytössä.
 • Pakollinen
  • Valitaan missä sovelluksissa määritelty laskentakohde on pakollinen.

Vyörytys

Kentässä on näkyvissä Vyörytykset -painikkeen kautta määritelty vyörytystapa.

Tallennuksen jälkeen syötetty seurantakohdetason nimi ilmestyy Seurantakohdetaso -tekstin perään.

Seurantakohteen perustaminen

 • Uusi
  • Painikkeella perustetaan uusi seurantakohde määriteltyyn seurantakohdetasoon.
 • Poista
  • Painikkeella poistetaan seurantakohdetaso.
 • Lähetä
  • Panikkeella valitaan tiedosto jossa on sovellukseen sisään luettavat seurantakohteet.
 • Lue
  • Painikkeella siirretään tiedostossa olevat seurantakohteet sovellukseen.

Painetaan Uusi -painiketta.

Syötetään perustettavan seurantakohteen tunnus. Kenttä on aakkosnumeerinen enintään 8 merkkiä pitkä.

Sovellus perustaa tunnuksen, ja antaa sille nimeksi ‘Uusi’. Muutetaan nimi halutuksi.

Tositesyöttö, Myynti, Ostot, KH, Palkat

 • Käytössä
  • Sovellus olettaa, että perustettu laskentakohde on käytössä niissä sovelluksissa joihin laskentakohdetaso on määritelty käyttöön. Voidaan muuttaa.
 • Oletus
  • Seurantakohde voidaan määritellä oletukseksi, jollon kyseisen sovelluksen tapahtumia syötettäessä valittu seurantakohde on tapahtuman oletuksena.

Painetaan Tallenna -painiketta.

Seuraava seurantakohde perustettuun laskentakohdetasoon määritellään painamalla Uusi -painiketta.

Seurantakohdetasoa tai Seurantakohdetta ei pidä poistaa mikäli sille on tallennettuna tapahtumia. Seurantakohdetason tai Seurantakohteen voi poistaa käytöstä tyhjentämällä ‘Käytössä’ kenttien tiedot.

Näytä vain aktiiviset

Valinta näyttää vain ne seurantakohteet jotka ovat aktiivisia, eli niille on määritelty käytössä oleva sovellus.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.