Esimerkkejä

Seuraavissa kappaleissa on esimerkit XML-tiedostoista yritysrekisteristä, tuoterekisteristä, myyntitilauksesta ja palkkatapahtumista. Tarkemmat kuvaukset löytyvät Fivaldin XML-skeemasta.

Yritysrekisteri – Fivaldi XML asiakas

<FVBusinessId>2251</FVBusinessId>Vastaanottavan yrityksen yritystunnus Fivaldissa

<Company>

<CompanyId>A1018</CompanyId>Asiakkaan yritystunnus (yksilöivä tieto)

<CompanyName1>Yritys Oy</CompanyName1>Asiakkaan nimi 1

<CompanyName2>Lisänimi 2</CompanyName2>Asiakkaan nimi 2

<CompanyAddress Id="10" Type="MAIL" Main="1">Postiosoitteen Id = 10 + Pääosoiteruksi kyllä (1)

<FVAddrStreetAddress>Postiosoite 1</FVAddrStreetAddress>Lähiosoite 1

<FVAddrStreetAddress2>Postiosoite 2</FVAddrStreetAddress2>Lähiosoite 2

<FVAddrPostalCode>00530</FVAddrPostalCode>Postinumero

<FVAddrPostalAddress>HELSINKI</FVAddrPostalAddress>Postitoimipaikka

<FVAddrCountry>FI</FVAddrCountry>Maakoodi

<FVAddrBeginDate>2012-05-30</FVAddrBeginDate>Osoitteen alkupäivä

</CompanyAddress>

<CompanyAddress Id="11" Type="DELIVERY" Main="0">Toimitusosoitteen Id = 11 + Pääosoite valinta Ei (0)

<FVAddrStreetAddress>Toimitusosoite 1</FVAddrStreetAddress>Lähiosoite 1

<FVAddrStreetAddress2>Toimitusosoite 2</FVAddrStreetAddress2>Lähiosoite 2

<FVAddrPostalCode>01400</FVAddrPostalCode>Postinumero

<FVAddrPostalAddress>VANTAA</FVAddrPostalAddress>Postitoimipaikka

<FVAddrCountry>FI</FVAddrCountry>Maakoodi

<FVAddrPhone>0207 111 222</FVAddrPhone>Osoitteen puhelinnumero

<FVAddrBeginDate>2012-05-30</FVAddrBeginDate>Osoitteen alkupäivä

<FVAddrEndDate>2012-12-31</FVAddrEndDate>Osoitteen päättymispäivä

<FVAddrName>Tintti Toimittaja</FVAddrName>Osoitteen nimi - kenttä

</CompanyAddress>

<CompanyAddress Id="12" Type="VISIT" Main="0">Käyntiosoitteen Id = 12 + Pääosoiteruksi Ei (0)

<FVAddrStreetAddress>Käyntiosoite 1</FVAddrStreetAddress>Lähiosoite 1

<FVAddrStreetAddress2>Käyntiosoite 2</FVAddrStreetAddress2>Lähiosoite 2

<FVAddrPostalCode>00100</FVAddrPostalCode>Postinumero

<FVAddrPostalAddress>HELSINKI</FVAddrPostalAddress>Postitoimipaikka

<FVAddrCountry>FI</FVAddrCountry>Maakoodi

<FVAddrBeginDate>2012-08-03</FVAddrBeginDate>Osoitteen alkupäivä

</CompanyAddress>

<CompanyAddress Id="13" Type="INVOICING" Main="0">Laskutusosoitteen Id = 13 + Pääosoite valinta Ei (0)

<FVAddrStreetAddress>Laskutusosoite 1</FVAddrStreetAddress>Lähiosoite 1

<FVAddrStreetAddress2>Laskutusosoite 2</FVAddrStreetAddress2>Lähiosoite 2

<FVAddrPostalCode>01200</FVAddrPostalCode>Postinumero

<FVAddrPostalAddress>VANTAA</FVAddrPostalAddress>Postitoimipaikka

<FVAddrCountry>FI</FVAddrCountry>Maakoodi

<FVAddrBeginDate>2012-08-03</FVAddrBeginDate>Osoitteen alkupäivä

</CompanyAddress>

<CompanyPhone>09-123 456</CompanyPhone>Yrityksen puhelinnumero

<CompanyCellular>040 111 222</CompanyCellular>Yrityksen matkapuhelin

<CompanyFax>09-222 333</CompanyFax>Yrityksen telefax

<CompanyWww>www.yritys.fi</CompanyWww>Yrityksen www-osoite

<CompanyEmail>yritys@yritys.fi</CompanyEmail>  Yrityksen sähköpostiosoite

<CompanyGroup Id="01">Yritysryhmän koodi

<CompanyGroupName>

<FVNameText>Yritysryhmän selite</FVNameText>Yritysryhmän selite

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Yritysryhmän kielikoodi

</CompanyGroupName>

<CompanySegment Id="A">Yrityssegmentin koodi

<CompanySegmentName>

<FVNameText>Segmentin selite</FVNameText>Yrityssegmentin selite

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Yrityssegmentin kielikoodi

</CompanySegmentName>

</CompanySegment>

</CompanyGroup>

<CompanyContactMethod Id="001">Yhteydenottotavan sisäinen ID

<FVContactMethodName>

<FVNameText>Sähköpostilla</FVNameText>Yhteydenottotavan selite

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Yhteydenottotavan kielikoodi

</FVContactMethodName>

</CompanyContactMethod>

<CompanyContactInfo>email@email.fi</CompanyContactInfo>Yhteydenottotavan info-kentän tieto

<CompanyRemindSuppress Value="1"/>Karhuesto 1=K, 0=E

<CompanyInterestSuppress Value="1"/>Koronesto 1=K, 0=E

<CompanyCreditProhibit Value="0"/>Luottokielto 1=K, 0=E

<CompanyCreditLimit>10000.000000</CompanyCreditLimit>Luottoraja

<CompanySalesTOP Id="30">Myynnin maksuehdon koodi  

<FVTOPDueDays>30</FVTOPDueDays>Nettoeräpäivät

<FVTOPCashPercent>0.00</FVTOPCashPercent>Kassa-ale %

<FVTOPCashDays>0</FVTOPCashDays>Kassa-ale päivät

<FVTOPName>

<FVNameText>30 pv netto</FVNameText>Maksuehdon selite

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Maksuehdon selitteen kielikoodi

</FVTOPName>

</CompanySalesTOP>

<CompanyPurchasingTOP Id="60">Oston maksuehdon koodi  

<FVTOPDueDays>60</FVTOPDueDays>Nettoeräpäivät

<FVTOPCashPercent>0.00</FVTOPCashPercent>Kassa-ale %

<FVTOPCashDays>0</FVTOPCashDays>Kassa-ale päivät

<FVTOPName><FVNameText>60 pv netto</FVNameText>Maksuehdon selite

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Maksuehdon selitteen kielikoodi

</FVTOPName>

</CompanyPurchasingTOP>

<CompanySalesDeliveryMethod Id="1">Toimitustavan koodi (Myyntitiedot)

<FVIntrastatCode/>

<FVDeliveryMethodName>

<FVNameText>Finnair</FVNameText>Toimitustavan selite

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Toimitustavan selitteen kielikoodi

</FVDeliveryMethodName>

</CompanySalesDeliveryMethod>

<CompanyLanguage>FIN</CompanyLanguage>Asiakkaan kielikoodi

<CompanyCurrency>EUR</CompanyCurrency>Asiakkaan valuutta

<CompanySmallDeliveryExtra Value="0"/>(<- elementillä ei ole toimintoa toistaiseksi)

<CompanyTemporary Value="1"/>Yritys on tilapäisasiakas, 1=K, 0=E

<CompanyUnwelcome Value="0"/>Yritys on “ei toivottu”, 1=K, 0=E

<CompanyAdditionalInfo1>ISO LISÄTIETO</CompanyAdditionalInfo1>Lisätiedot – välilehden “Lisätietoa”

<CompanyAdditionalInfo2>Lyhyempi lisätieto</CompanyAdditionalInfo2>Yritystiedot – välilehden “Lisätieto”

<CompanyBankAccount Id="12">Asiakkaan pankkitilin ID (lähettäjän antama yksilöivä tieto)

<FVBankAccountBankName>Nordea</FVBankAccountBankName>Pankkitilin nimi

<FVBankAccountAccountNumber>226618-138</FVBankAccountAccountNumber>Tilinumero (BBAN)

<FVBankAccountIban>FI4322661800000138</FVBankAccountIban>IBAN-tilinumero

<FVBankAccountSwift>NDEAFIHH</FVBankAccountSwift>BIC/Swift

<FVBankAccountCountry>FI</FVBankAccountCountry>Pankkitilin maakoodi

</CompanyBankAccount>

<CompanyJoinOrders Value="1"/>Tilaukset yhdistetään samalle laskulle?, 1=K, 0=E

<CompanyVatRegistered Value="1"/>Asiakas on ALV/VAT rekist. 1=K, 0=E

<CompanyBusinessId>1234567-8</CompanyBusinessId>Y-tunnus

<CompanyResponsiblePerson>Ville Vastuuhenkilö</CompanyResponsiblePerson>Vastuuhenkilö - kentän tieto

<CompanyLocation>Espoo</CompanyLocation>Yrityksen kotipaikka

<CompanyCountry>FI</CompanyCountry>Yrityksen maakoodi

<CompanyCreationTime>2012-08-03</CompanyCreationTime>Yrityksen luontiaika (yritysrekisteriin)

<CompanyInvoicingLimit>100.000000</CompanyInvoicingLimit>Laskutusraja

<CompanyBankTransferMessage Value="1"/>Pankkisiirto-viestityyppi: 1=Viite, 2=Viesti, 3=Veroviesti

<CompanyCustomer Value="1"/>Yritys on “Asiakas”, 1=K, 0=E

<CompanySupplier Value="1"/>Yritys on “Toimittaja”, 1=K, 0=E

<CompanyDiscountGroup>VIP</CompanyDiscountGroup>Yrityksen alennusryhmän koodi

<CompanyPostingGroupId>0000000001</CompanyPostingGroupId>Myyntiedot: Tiliöintiryhmän sisäinen ID

<CompanyPostingCode>23</CompanyPostingCode>Ostotiedot: Oletustiliöinnin tiliöintikoodi

<CompanyTOD Id="001">Toimitusehdon numero (kts. yrityksen perustiedot)

<FVTODName>

<FVTODNameText>Vapaasti var.</FVTODNameText>Toimitusehdon selite

<FVTODNameLanguage>FIN</FVTODNameLanguage>Toimitusehdon kielikoodi

<FVTODCode>EXW</FVTODCode>Toimitusehdon koodi

</FVTODName>

</CompanyTOD>

<CompanyInvoiceDeliveryMethodTypeId>0000000005</CompanyInvoiceDeliveryMethodTypeId>Välitystavan sis.ID nro (laskujen välitys perustiedot)

<CompanyFinvoiceAddressType>M</CompanyFinvoiceAddressType>Vastaanottajan verkkolaskuosoitteen tyyppi (M=Muu tunnus)

<CompanyFinvoiceOtherId>003712345678</CompanyFinvoiceOtherId> Vastaanot. verkkolaskuos. joka annetaan “Muu tunnus”-kentässä

<CompanyFinvoiceOperatorId>NDEAFIHH</CompanyFinvoiceOperatorId>Vastaanottajan välittäjän tunnus

</Company>

</FivaldiXML>

Muuta huomioitavaa

Asiakkaan valuutta

 • Jos aineistossa on asiakkaita, joiden valuuttatunnus <CompanyCurrency> on muu kuin kotivaluutta, tulee kaikki tarvittavat asiakkaiden valuuttakoodit perustaa myös vastaanottavan yrityksen perustietoihin (Sovellusikkunassa Yrityksen perustiedot | Valuutat-välilehti).

Asiakkaan oletusvälitystapa

 • Jos aineistossa tuodaan asiakkaan oletusvälitystapa (<CompanyInvoiceDeliveryMethodTypeId>), tulee tarvittavat välitystavat perustaa ensin Laskujen välityksen perustietoihin (Sovellusikkunan Myynti-, Kiinteistöhallinta- tai Maksuliikenne-välilehdellä Laskujen välitys ja ylävalikosta Laskujen välitys | Perustiedot).
 • Kyseiseen elementtiin annetaan välitystavan sisäinen ID-numero, joka muodostuu samassa järjestyksessä kuin rivien luontijärjestys eli ensimmäisen selitteen ID = 0000000001, seuraavan 0000000002 ja kolmannen 0000000003 jne.
 • Jos välitystapoja on jälkikäteen poistettu, myös kyseinen ID-numero on jäänyt välistä pois, joten tarvittaessa numeroinnin voi tarkistaa esimerkiksi viemällä asiakastietoja XML-siirtona ulospäin.

Tuoterekisteri – Fivaldi XML tuote

<FVBusinessId>92</FVBusinessId>Vastaanottavan yrityksen yritystunnus Fivaldissa

<Product>

<ProductId>TuoteA</ProductId>Tuotteen yksilöivä tunnus (pakollinen tieto)

<ProductName>Tuotteen nimi

<FVNameText>Mallituote</FVNameText>Tuotteen nimi selite

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Kielikoodi ISO 3166-1 alpha-3

</ProductName>

<ProductGroup>Tuoteryhmä

<ProductGroupId>dem</ProductGroupId>Tuoteryhmän tunnus

<ProductGroupCNCode/>Tuoteryhmän CN koodi

<ProductGroupName>Tuoteryhmän nimi

<FVNameText>demo</FVNameText>Tuoteryhmän selite

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Kielikoodi ISO 3166-1 alpha-3

</ProductGroupName>

</ProductGroup>

<ProductUnit Id="53">Tuotteen perusyksikkö, sisäinen id

<FVUnitName>Yksikön nimi

<FVNameText>Kpl</FVNameText>Yksikön selite

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Kielikoodi ISO 3166-1 alpha-3

</FVUnitName>

</ProductUnit>

<ProductDescription>Tuotteen kuvaus

<FVNameText>Loistava punainen tuote</FVNameText>Tuotteen selite

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Kielikoodi ISO 3166-1 alpha-3

</ProductDescription>

<ProductTaxablePrice>100.000000</ProductTaxablePrice>Tuotteen veroton myyntihinta

<ProductPosting>Tiliöintiryhmä

<ProductPostingGroup Id="0000000001" CashSales="0" Default="1">Tiliöintiryhmän sisäinen id, käteismyynti 1= kyllä, 0 =ei, oletustiliöintiryhmä 1= kyllä, 0= ei

<FVPostingGroupName>Tiliöintiryhmän nimi

<FVNameText>Myynti kotimaahan</FVNameText>Tiliöintiryhmän selite

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Kielikoodi ISO 3166-1 alpha-3

</FVPostingGroupName>

<FVPostingGroupReceivablesAcc>Myyntisaamistili

<FVPostingAccountId>1701</FVPostingAccountId>Myyntisaamistilin numero

<FVPostingAccountName>Myyntisaamistilin nimi

<FVNameText>Myyntisaamiset, iso reskontra</FVNameText>Myyntisaamistilin nimi selite

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Kielikoodi ISO 3166-1 alpha-3

</FVPostingAccountName>

</FVPostingGroupReceivablesAcc>

<FVPostingGroupPriceInclTax>114.000000</FVPostingGroupPriceInclTax>Tiliöintiryhmän mukainen verollinen hinta

</ProductPostingGroup>

<ProductPostingPosting Id="0000000001">Tiliöinnin sisäinen id

<FVPostingName>Tiliöinnin nimi

<FVNameText>Myynti yleinen vk</FVNameText>Tiliöinnin nimen selite

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Kielikoodi ISO 3166-1 alpha-3

</FVPostingName>

<FVPostingSalesAccount>Tiliöinnin myyntitili

<FVPostingAccountId>3010</FVPostingAccountId>Tiliöinnin myyntitilin numero

</FVPostingSalesAccount>

<FVPostingVatCode Id="H">Tiliöinnin verokannan sisäinen id

<FVVatCodePercent>14</FVVatCodePercent>Verokannan prosentti

<FVVatCodeAccount>

<FVPostingAccountId>2939</FVPostingAccountId>ALV-tilin numero

</FVVatCodeAccount>

<FVVatCodeName>Verokannan nimi

<FVNameText>Myynti</FVNameText>Verokannan nimen selite

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Kielikoodi ISO 3166-1 alpha-3

</FVVatCodeName>

</FVPostingVatCode>

</ProductPostingPosting>

</ProductPosting>

<ProductWarehouse Value="1"/>Varastotuote 0= ei, 1= kyllä, 2= kyllä, eräseuranta

<ProductCollectible Value="1"/>Keräilytuote 1= kyllä, 0= ei

<ProductSerialNumber Value="1"/>Sarjanumeroseurannassa 1= kyllä, 0= ei

<ProductPriceCode Value="1"/>Katelaskenta

<ProductOrderLimit>50</ProductOrderLimit>Tilausraja ostolle

<ProductDiscountGroup>ALE1</ProductDiscountGroup>Alennusryhmäkoodi

<ProductWeight>10.000</ProductWeight>Perusyksikön paino kilogrammoissa

<ProductCostPrice>30.000000</ProductCostPrice>Omakustannushinta

<ProductLogisticsPrice>20.000000</ProductLogisticsPrice>Logistiikkakustannus

<ProductEANCode>1111111</ProductEANCode>EAN koodi

<ProductMinimumPrice>70.000000</ProductMinimumPrice>Minimihinta

<ProductWww>www.tuote.fi</ProductWww>Toimittajan WWW-osoite

<ProductGuarantee>12</ProductGuarantee>Takuuaika

<ProductCNCode>CN123</ProductCNCode>CN-nimike

<ProductCN2Unit/>Yksikkö, toinen paljous

<ProductStatisticsRow Value="0"/>Tilastoriviksi tilaukselle 1= kyllä, 0= ei

<ProductDeleted Value="0"/>Tuote poistettu 1= kyllä, 0= ei

<ProductSuggestedPrice>80.000000</ProductSuggestedPrice>Suositushinta

<ProductShowDescription/>

</Product>

</FivaldiXML>

Tilaustenkäsittely - Fivaldi XML tilaus

<FVBusinessId>2251</FVBusinessId>Vastaanottavan yrityksen (laskuttaja) yritystunnus Fivaldissa

<SalesOrder>

<SalesOrderNo>2222</SalesOrderNo>Lähettäjän antama, tilauksen yksilöivä tieto. Uuden tilauksen tunnus tulee olla aina uniikki. 

<SalesOrderSalesman Id="1">Myyjän sisäinen ID numero (kts. lisäohje)

<FVSalesmanName>Matti Myyjä</FVSalesmanName>Myyjän nimi (pakollinen jos edellinen annettu)

<FVSalesmanTelephone/>Myyjän puhelinnumero

<FVSalesmanEmail/>Myyjän sähköposti

</SalesOrderSalesman>

<SalesOrderExecutor Id="2">Työnsuorittajan sis. ID-numero (kts. lisäohje->)

<FVSalesmanName>Antti Asentaja</FVSalesmanName>Työnsuorittajan nimi

<FVSalesmanTelephone/>Työnsuorittajan puhelinnumero

<FVSalesmanEmail/>Työnsuorittajan sähköposti

</SalesOrderExecutor>

<SalesOrderCompanyId>1009</SalesOrderCompanyId>Asiakkaan (laskutettavan) yritysnumero Fivaldin yritysreksiterissä.

<SalesOrderName1>Yritys Oy</SalesOrderName1>Asiakkaan nimi 1 (max 40 merkkiä)

<SalesOrderName2>Lisänimi 2</SalesOrderName2>Asiakkaan nimi 2 (max 40 merkkiä)

<SalesOrderStreetAddress>Yrityskatu 44</SalesOrderStreetAddress>Asiakkaan osoite 1

<SalesOrderStreetAddress2>Lähiosoite 2</SalesOrderStreetAddress2>Asiakkaan osoite 2

<SalesOrderPostalAddress>00530  HELSINKI</SalesOrderPostalAddress>Asiakkaan postinumero ja paikka

<SalesOrderCountry>FI</SalesOrderCountry>Osoitteen maakoodi

<SalesOrderReference>VIITTEEMME</SalesOrderReference>Tilauksen viitteemme kentän tieto

<SalesOrderDate>2012-08-02</SalesOrderDate>Tilauksen päivämäärä

<SalesOrderWarehouseCode>1</SalesOrderWarehouseCode>Myyntivaraston koodi

<SalesOrderWarehouseName>Ensimmäinen varasto</SalesOrderWarehouseName>    Myyntivaraston nimi (pakollinen jos edellinen annettu)

<SalesOrderAdditionalInfo>TILAUKSENNE</SalesOrderAdditionalInfo>Tilauksenne kentän tieto (max 100 merkkiä)

<SalesOrderDeliveryDate>2012-08-02</SalesOrderDeliveryDate>Toimituspäivä

<SalesOrderTaxableTotal>256.500000</SalesOrderTaxableTotal>Tilauksen veroton summa

<SalesOrderTotalIncludingTax>315.500000</SalesOrderTotalIncludingTax>Tilauksen verollinen summa

<SalesOrderDeliveryMethod Id="1">Toimitustavan koodi

<FVIntrastatCode>4</FVIntrastatCode>Toimitustavan Intrastat koodi

<FVDeliveryMethodName>

<FVNameText>Finnair</FVNameText>Toimitustavan nimi

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Toimitustavan nimen kielikoodi

</FVDeliveryMethodName>

</SalesOrderDeliveryMethod>

<SalesOrderDeliveryName1>Yritys Oy</SalesOrderDeliveryName1>Toimitusosoite - asiakkaan nimi1

<SalesOrderDeliveryName2>Lisänimi 2</SalesOrderDeliveryName2>Toimitusosoite - asiakkaan nimi2

<SalesOrderDeliveryStreetAddr>Toimituskatu 55</SalesOrderDeliveryStreetAddr>Toimitusosoite - asiakkaan osoite 1

<SalesOrderDeliveryStreetAddr2>Toimitusosoite 2</SalesOrderDeliveryStreetAddr2>Toimitusosoite - asiakkaan osoite 2

<SalesOrderDeliveryPostalAddr>01400  VANTAA</SalesOrderDeliveryPostalAddr>Toimitusosoite - asiakkaan postiosoite

<SalesOrderDeliveryCountry>FI</SalesOrderDeliveryCountry>Toimitusosoite - asiakkaan osoitteen maakoodi

<SalesOrderCurrency>EUR</SalesOrderCurrency>Tilauksen valuutta

<SalesOrderExchangeRate>1.000000</SalesOrderExchangeRate>Tilauksen kurssi

<SalesOrderTermsOfPayment Id="7">Maksuehdon koodi Fivaldissa

<FVTOPDueDays>7</FVTOPDueDays>Maksuehdon nettoeräpäivä

<FVTOPCashPercent>0.00</FVTOPCashPercent>Maksuehdon kassa-ale %

<FVTOPCashDays>0</FVTOPCashDays>Maksuehdon kassa-alepäivät

<FVTOPName>

<FVNameText>7 pv netto</FVNameText>Maksuehdon nimi

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Maksuehdon nimen kielikoodi

</FVTOPName>

</SalesOrderTermsOfPayment>

<SalesOrderInvoicingPermit Value="1"/>Tilauksen laskutuslupa, 1=K, 0=E, K=kielto

<SalesOrderFollowUp1>

<FVFollowUpId>KP1</FVFollowUpId>Kustannuspaikan koodi (Taso 1)

<FVFollowUpName>

<FVNameText>Kustannuspaikka 1</FVNameText>Kustannuspaikan nimi

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Kustannuspaikan nimen kielikoodi

</FVFollowUpName>

</SalesOrderFollowUp1>

<SalesOrderFollowUp2>

<FVFollowUpId>KP 2</FVFollowUpId>Kustannuspaikan koodi (Taso 2)

<FVFollowUpName>

<FVNameText>kustannuspaikka 2</FVNameText>Kustannuspaikan nimi

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Kustannuspaikan nimen kielikoodi

</FVFollowUpName>

</SalesOrderFollowUp2>

<SalesOrderFollowUp3>

<FVFollowUpId>KP 3</FVFollowUpId>Kustannuspaikan koodi (Taso 3)

<FVFollowUpName>

<FVNameText>Kustannuspaikka 3</FVNameText>Kustannuspaikan nimi

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Kustannuspaikan nimen kielikoodi

</FVFollowUpName>

</SalesOrderFollowUp3>

<SalesOrderFollowUp4>

<FVFollowUpId>KP 4</FVFollowUpId>Kustannuspaikan koodi (Taso 4)

<FVFollowUpName>

<FVNameText>Kustannuspaikka 4</FVNameText>Kustannuspaikan nimi

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Kustannuspaikan nimen kielikoodi

</FVFollowUpName>

</SalesOrderFollowUp4>

<SalesOrderOrderer>Tiina Tilaaja</SalesOrderOrderer>Tilauksen tilaaja kentän tieto

<SalesOrderPostingGroupId>0000000001</SalesOrderPostingGroupId>Tiliöintiryhmän sisäinen ID

<SalesOrderInternalInfo>SISÄINEN LISÄTIETO</SalesOrderInternalInfo>Sisäinen lisätieto -kentän tieto (max 255 merkkiä)

<SalesOrderInvoiceReference>123</SalesOrderInvoiceReference>Kentällä ohitetaan normaali Fivaldin viitenumeron muodostus. Kentän arvosta muodostetaan laskun viitenumero.

<SalesOrderRow>

<SalesOrderRowNo>1</SalesOrderRowNo>Tilausrivin numero

<SalesOrderRowProductId>XML 1</SalesOrderRowProductId>Tuotekoodi

<SalesOrderRowQuantity>2</SalesOrderRowQuantity>Määrä

<SalesOrderRowProductName>XML tuote</SalesOrderRowProductName>Tuotenimi (max 80 merkkiä)

<SalesOrderRowDiscountPercent1>10.00</SalesOrderRowDiscountPercent1>Ale % 1

<SalesOrderRowDiscountPercent2>5.00</SalesOrderRowDiscountPercent2>Ale % 2

<SalesOrderRowTaxableUnitPrice>150.000000</SalesOrderRowTaxableUnitPrice>Veroton a-hinta

<SalesOrderRowUnitPriceInclTax>184.500000</SalesOrderRowUnitPriceInclTax>Verollinen a-hinta

<SalesOrderRowUnit Id="2">Yksikön sisäinen ID

<FVUnitName>

<FVNameText>kpl</FVNameText>Yksikkö

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Yksikön kielikoodi

</FVUnitName>

</SalesOrderRowUnit>

<SalesOrderRowDeliveryDate>2012-09-28</SalesOrderRowDeliveryDate>Tuoterivin toimitusaika

<SalesOrderRowTaxableTotal>256.500000</SalesOrderRowTaxableTotal>Rivin veroton yhteissumma

<SalesOrderRowTotalIncludingTax>315.495000</SalesOrderRowTotalIncludingTax>Rivin verollinen yhteissumma

<SalesOrderRowInvoicingChoice Value="0"/>Rivikohtainen laskutuslupa, 1=K, 0=E

<SalesOrderRowWarehouseCode>1</SalesOrderRowWarehouseCode>Rivin varaston koodi

<SalesOrderRowWarehouseName>Ensimmäinen varasto</SalesOrderRowWarehouseName>Rivin varaston nimi (pakollinen jos edellinen annettu)

<SalesOrderRowAdditionalInfo>Tuotteen tilausrivin lisätieto</SalesOrderRowAdditionalInfo>Tuotekoodirivin lisätietoa (Lisät.painike tilauksella)

<SalesOrderRowStatisticsRow Value="0"/>Rivi tilastoriviksi, 1=K, 0=E

<SalesOrderRowFollowUp1>

<FVFollowUpId>KP1</FVFollowUpId>Rivin kustannuspaikan koodi (taso 1)

<FVFollowUpName>

<FVNameText>Kustannuspaikka 1</FVNameText>Rivin kustannuspaikan nimi

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Rivin kustannuspaikan nimen kielikoodi

</FVFollowUpName>

</SalesOrderRowFollowUp1>

<SalesOrderRowFollowUp2>

<FVFollowUpId>KP 2</FVFollowUpId>Rivin kustannuspaikan koodi (taso 2)

<FVFollowUpName>

<FVNameText>kustannuspaikka 2</FVNameText>Rivin kustannuspaikan nimi

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Rivin kustannuspaikan nimen kielikoodi

</FVFollowUpName>

</SalesOrderRowFollowUp2>

<SalesOrderRowFollowUp3>

<FVFollowUpId>KP 3</FVFollowUpId>Rivin kustannuspaikan koodi (taso3)

<FVFollowUpName>

<FVNameText>Kustannuspaikka 3</FVNameText>Kustannuspaikan nimi

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Kustannuspaikan nimen kielikoodi

</FVFollowUpName>

</SalesOrderRowFollowUp3>

<SalesOrderRowFollowUp4>

<FVFollowUpId>KP 4</FVFollowUpId>Rivin kustannuspaikan koodi (taso 4)

<FVFollowUpName>

<FVNameText>Kustannuspaikka 4</FVNameText>Kustannuspaikan nimi

<FVNameLanguage>FIN</FVNameLanguage>Kustannuspaikan nimen kielikoodi

</FVFollowUpName>

</SalesOrderRowFollowUp4>

<SalesOrderRowExecutor Id="2">Rivin työnsuorittajan sis. ID (kts. lisäohje->)

<FVSalesmanName>Antti Asentaja</FVSalesmanName>Rivin työnsuorittajan nimi

<FVSalesmanTelephone/>Rivin työnsuorittajan puhelin

<FVSalesmanEmail/>Rivin työnsuorittajan sähköposti

</SalesOrderRowExecutor>

</SalesOrderRow>

<SalesOrderRow>

<SalesOrderRowNo>2</SalesOrderRowNo>Tilausrivin numero

<SalesOrderRowQuantity xsi:nil="true"/>(= Tekstirivin määrä po. tyhjä)

<SalesOrderRowProductName>TEKSTIRIVIÄ XXX</SalesOrderRowProductName>    Tekstirivin sisältö, max 80 merkkiä

</SalesOrderRow>

</SalesOrder>

</FivaldiXML>

LISÄOHJEITA JA TARKENNUKSIA:

Myyjän sekä Työnsuorittajan sisäinen ID-numero

 • Sisäinen ID muodostuu Tilaustenkäsittelyn ylävalikon Tilaukset | Perustiedot Myyjät-välilehdelle lisättyjen henkilöiden tallennusjärjestyksessä alkaen numerosta 1.
 • Jos ruudulla on useita myyjiä ja/tai työnsuorittajia, käyttäjä ei voi varmuudella tietää ohjelman sisäistä ID:tä.
 • Tarvittaessa ID-listan voi pyytää Visma Fivaldin sovellustuesta (tuki.fivaldi@visma.com). Tukipyynnössä tulee ilmoittaa se Fivaldin yritysnumero, joka vastaanottaa kyseisiä XML-aineistoja.

XML-aineiston varastotuotteet  / Fivaldi tuoterekisteri

 • Tuotteet on perustettava ennen siirtoa tuoterekisteriin.
 • Varastotuotteella pitää olla perusyksikkö sekä varastokoodi ”Kyllä”. Tilausrivin varastopäivitys ei muutoin onnistu.
 • Aineistossa olevan yksikön ID:n tulee vastata Fivaldi tuoterekisterissä tuotteelle annettua perusyksikköä.

Tilauksen laskutus- ja toimitusosoiteosioiden tiedot

 • Tiedot tuodaan aina ensisijaisesti aineistosta.
 • Mikäli nimi- tai osoitetieto puuttuu aineistosta, haetaan tieto toissijaisesti kyseisen asiakkaan tiedoista yritysrekisteristä.
 • Myös asiakkaan mahdollinen pääyritys tai väliyritys Yritysrekisterissä huomioidaan.
 • Myynnin perustietojen parametrilla ”Toimitusosoitteeseen asiakkaan nimi” ei ole vaikutusta XML-tilausaineistojen tuonnissa.

Palkanlaskenta – Fivaldi XML palkkatapahtuma

<FVBusinessId>110</FVBusinessId>Vastaanottavan yrityksen yritystunnus Fivaldissa

<FVCreationTime>2017-01-04T15:04:48</FVCreationTime>

<Payroll>

<PayrollBatchId>Palkka 15.3.2017</PayrollBatchId>Käyttäjän vapaasti generoima id

 <PayrollRow>

<PayrollEmployeeId>111193-1234</PayrollEmployeeId>Työntekijän id palkanlaskentaohjelmassa

<PayrollDate>2017-03-02</PayrollDate>Tapahtumapäivä

<PayrollSalaryType>1100</PayrollSalaryType>Palkkalaji

<PayrollAmount>34.5</PayrollAmount>Määrä

<PayrollFactor>1.5</PayrollFactor>Kerroin (oletus =1)

<PayrollPrice>100</PayrollPrice>á-hinta (oletuksena luetaan palkansaajan tiedoista tai palkkalajilta)

<PayrollDescription>Selite</PayrollDescription>Palkkatapahtuman selite

<PayrollUpdateType>1</PayrollUpdateType>    Seurantakohteiden lukutapa. 1=aineisto, 2=palkansaajan tiedoista, 3=ensisijaisesti aineisto, jos ei ole niin palkansaajan tiedoista

<PayrollFollowUp1>Seurantakohde 1 / kustannuspaikka 1

<FVFollowUpId>100</FVFollowUpId>Seurantakohteen id

</PayrollFollowUp1>

<PayrollFollowUp2>Seurantakohde 2 / kustannuspaikka 2

<FVFollowUpId>200</FVFollowUpId>Seurantakohteen id

</PayrollFollowUp2>

  </PayrollRow>

  <PayrollRow>

<PayrollEmployeeId>111193-1234</PayrollEmployeeId>

 <PayrollDate>2017-03-04</PayrollDate>

<PayrollSalaryType>1000</PayrollSalaryType>

<PayrollAmount>20</PayrollAmount>

  </PayrollRow>

</Payroll>

</FivaldiXML>

LISÄOHJEITA JA TARKENNUKSIA:

PayrollBatchId

 • Id:n avulla estetään samojen palkkatapahtumien tuonti useampaan kertaan.

Tapahtumapäivä (PayrollDate)

 • Tapahtumapäivän perusteella tapahtuma kohdistetaan palkkakaudelle. Mikäli palkkakausi ei ole yksiselitteinen, tulee kausi valita päiväkohtaisesti palkanlaskennan puolella tietoa laskelmille tuotaessa.

Työntekijän ID-numero (PayrollEmployeeId)

 • Voidaan käyttää HETUa tai ulkoisen järjestelmän ID-numeroa. Ulkoisen järjestelmän ID tulee tallentaa Fivaldissa palkansaajan perustietoihin kohtaan ”Ulkoisen järj. tunnus”. Tiedon perusteella Fivaldi osaa kohdistaa tuotavan aineiston tapahtumat oikealle henkilölle.¨

Palkkalaji (PayrollSalaryType)

 • Voidaan käyttää Fivaldin palkkalajeja tai käyttää ulkoisen järjestelmän palkkalajeja. Palkkalaji tulee tallentaa Fivaldissa Palkkalajit-rekisteriin vastaavalle palkkalajille kohtaan ”Ulkoisen järj. tunnus”. Tiedon perusteella Fivaldi osaa kohdistaa tuotavan aineiston palkkalajin tapahtumat vastaavalle Fivaldin palkkalajille.

Selite (PayrollDescription)

 • Selitteen näkyminen palkkalaskelmalla  


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.