SISÄLTÖ

Tavallisin toimitusaika päivissä

Tilaustenkäsittelyssä uuden tilauksen toimituspäiväksi tarjotaan oletuksena koneen päiväystä. Mikäli tähän kenttään annetaan jokin numero, tarjoaa ohjelma tilaukselle toimituspäiväksi koneen päiväys + x päivää esim. Luvuksi annettu 5 ja koneen päiväys on 9.7.2014. Uuden tilauksen toimituspäiväksi tarjotaan 14.7.2014. Tilauksen toimituspäivää voi silti vielä muuttaa vapaasti ennen laskutusta.

Maanantaista perjantaihin = jos tähän laitetaan täppä ja oletustoimituspäivä osuu lauantaille tai sunnuntaille -> ohjelma lisää + 2 pv automaattisesti uuden tilauksen toimituspäivään. Tilauksen toimituspäivää voi silti vielä muuttaa vapaasti ennen laskutusta.

Ositettavien tilausten lisätieto

Kun käytetään tilaustenkäsittelyn ”Tilauksen ositus” -ominaisuutta, ohjelma tuo osamaksuerien tilauksille, Tilauksenne –kenttään sekä ensimmäiseksi riviksi tiedon esim. ”Osamaksuerä 1/12”, seuraavalle tilaukselle ” Osamaksuerä 2/12 ” jne.. Kenttään voi myös kirjoittaa oman halutun viittauksen oletuksen tilalle, esim. pelkkä ERÄ. Jos kenttä jätetään kokonaan tyhjäksi, ohjelma tuo tilauksille ainoastaan luvun esim. ”1/12”, ”2/12”, ”3/12” jne.

Toimitusosoitteeseen asiakkaan nimi

Koskee tilauksen tekemistä asiakkaille joilla on eri toimitusosoite ja laskutusosoite: Jos täppä on valittu -> ohjelma toistaa myös toimitusosoitteelle yrityksen nimen. Jos täppä poistettu  -> ohjelma tuo tilauksen toimitusosoitteen ilman yritysnimen toistoa.

Myyjätieto pakollinen

Jos tämä ruksattu, tilauksen tallennus ei onnistu jos myyjätieto puuttuu.

Oletusmyyjä yritykseltä

Jos tämä ruksattu ja asiakkaan taakse on yritysrekisterissä tallennettu oletusmyyjä -> ohjelma tuo automaattisesti ko. asiakkaan tilaukselle asiakkaan oletusmyyjän.

Työnsuorittaja pakollinen

Jos tämä ruksattu, tilauksen tallennus ei onnistu mikäli tilaukselta puuttuu työnsuorittaja.  

Toimitustapa pakollinen

Jos tämä ruksattu, tilauksen tallennus ei onnistu mikäli tilaukselta puuttuu toimitustapa. Mikäli yritys tekee intrastat vienti –ilmoituksia Fivaldista, on tämä kohta hyvä merkitä pakolliseksi.

Tiliöinti muutettavissa

Jos tämä ruksattu, käyttäjä pystyy tilausta tehdessä vaihtamaan ja muuttamaan ohjaustiedoissa annettuja kirjanpidon oletustilejä. Mikäli myyntisaamistiliä tai tuotteiden myyntitilejä EI ole tarvetta tilauskohtaisesti vaihdella, kannattaa tämä kohta piilottaa, jolloin tilejä ei pääse vahingossa muuttelemaan tilausta tehdessä. (Myyntisaamistili tulee automaattisesti valitun tiliöintiryhmän takaa, ja myyntitilit tuotteiden taakse annettujen tiliöintikoodien mukaan.)  

Lähetysten teko/jälkitoimitus

Mahdollistaa lähetysten ja automaattisten jälkitoimitusrivien tekemisen tilauksella. Esim. tilattu 10 kpl, toimitettu 5 kpl > ohjelma tekee automaattisesti jälkitoimitusrivit tilaukselle toimittamattomista määristä. Jos perustietojen parametria ei ole täpätty, lähetysten ja jälkitoimituksien teko on estetty.

Toimitus lukitsee rivin toimitushetken

Jos tämä ruksattu, tilauksella tuoterivin toimitushetkeä ei enää pääse muuttamaan seuraavissa tapauksissa:

- tuoterivi on jo keräilty (= keräilytuotteen varastotapahtuma)

- tuoterivi on jo laskutettu (=varastotapahtuma)

- tuoterivistä on tehty lähetys

Huomauta asiakkaan ennakkosuorituksista

Jos täppä on ruksattu ja asiakkaalla on myyntireskontrassa ennakkosuoritus odottamassa laskua, ohjelma informoi asiasta heti kun ko. asiakas on haettu tilaukselle. Ilmoituksen saa kuitattua OK:lla ja tilauksen tekemistä voi jatkaa normaalisti.

Tilauskohtaiset oikeudet

Fivaldi - Tilaustenkäsittelyyn on liitettävissä ominaisuus, jolla käyttöoikeudet voidaan rajata niin, että käyttäjä näkee vain itse syöttämänsä tilaukset (sekä tilaukset joihin on mahdollisesti annettu myyntitilauskohtaisesti oikeudet). Ominaisuus on erikseen tilattava ja sen jälkeen pääkäyttäjä voi aktivoida rajatut käyttöoikeudet – ominaisuuden yritysnumerokohtaisesti. Kun lisäominaisuus on Visman toimesta aktivoitu tilaajan Fivaldi -ympäristöön, myynnin perustiedoissa / Tilaukset - välilehdellä näkyy uusi parametri ”Tilauskohtaiset oikeudet”. Pääkäyttäjä (= käyttäjätunnus jolla on käyttöoikeus ko. yrityksen palvelunhallintaan) voi aktivoida uuden parametrin, muilla käyttäjillä parametri on lukittu.

Liitteet mukaan tulosteisiin oletusasetuksin

Katso liitteiden liittäminen myyntiasiakirjoille.

Kopiointi

Kopioi tilauksen päiväys

Jos tämä ruksattu ja tehdään uusi tilaus kopioimalla vanha tilaus -> ohjelma säilyttää uudelle tilaukselle vanhan tilauksen päivämäärän. Muussa tapauksessa uudelle kopioidulle tilaukselle tarjotaan aina koneen päiväystä.

Toimituspäivä

Jos tämä ruksattu ja tehdään uusi tilaus kopioimalla vanha tilaus -> ohjelma säilyttää uudelle tilaukselle vanhan tilauksen toimituspäivän. Muussa tapauksessa uudelle kopioidulle tilaukselle tarjotaan aina koneen päiväystä toimituspäiväksi.

Myyjä

Jos tämä ruksattu ja tehdään uusi tilaus kopioimalla vanha tilaus -> ohjelma kopioi uudelle tilaukselle alkuperäisen tilauksen myyjän. Muussa tapauksessa uudelle kopioidulle tilaukselle ei kopioida myyjää vaan kenttä jää oletuksena tyhjäksi.

Rivilisätiedot

Jos tämä ruksattu ja tehdään uusi tilaus kopioimalla vanha tilaus -> ohjelma kopioi uudelle tilaukselle myös tuoterivikohtaisesti annetut rivilisätiedot. Muussa tapauksessa uudelle tilaukselle ei kopioidu tuoterivin taakse annettuja rivilisätietoja. Rivilisätiedolla tarkoitetaan Lisät. –painikkeen kautta syötettyä tekstiä joka voidaan antaa tilaukselle tuoterivikohtaisesti.

Hintojen uudelleen haku

Jos tämä ruksattu ja tehdään uusi tilaus kopioimalla vanha tilaus -> ohjelma ei säilytä vanhan tilauksen alkuperäistä hintaa vaan hakee uudelle tilaukselle tuotteen hinnan aina tuoterekisteristä. Jos täppää ei ole, uudelle tilaukselle kopioituu alkuperäisen tilauksen hinnat.

Laskutuslupa

Jos tämä ruksattu ja tehdään uusi tilaus kopioimalla vanha tilaus jolla on laskutuslupa (tai se on jo laskutettu)  -> ohjelma kopioi uudelle tilaukselle myös laskutusluvan valmiiksi. Muussa tapauksessa uudelle tilaukselle ei tule automaattisesti laskutuslupaa.

Rahoitusyhtiö

Jos tämä ruksattu ja tehdään uusi tilaus kopioimalla vanha tilaus joka sisältää erillisen rahoitusyhtiön -> ohjelma kopioi uudelle tilaukselle tämän saman rahoitusyhtiön. Ilman täppää uudelle tilaukselle ei kopioida rahoitusyhtiötä. Ko. ”rahoitusyhtiöominaisuuus” on erikseen tilattava tilaustenkäsittelyn lisäominaisuus, jolla voidaan automatisoida tilausten, laskujen ja saatavien käsittely kun kyseessä rahoitusyhtiön kautta laskutettava myynti.

Näppäimistön käyttö

Näppäimistön käyttö - osion määritykset ovat käyttäjätunnuskohtaiset (ei yrityskohtaiset).

Tilauksia on mahdollista syöttää pelkästään enterillä ja tab:lla edeten sekä näppäimistön nuolia käyttäen. Hiireen ei tarvitse välttämättä koskea ollenkaan. Tämän osion avulla jokainen käyttäjä voi määritellä ne kentät jossa haluaa tab:in tai enterin pysähtyvän ja näin kaikki muut kohdat voidaan ohittaa. Tämä nopeuttaa tilausten syöttöä eikä kuitenkaan estä sitä, että on tarve käsitellä myös kenttiä joita ei ole tässä ruudussa merkattu. Hiirellä voidaan edelleen siis palata ja liikkua normaalisti tarpeen mukaan.

"Pysähdy kentässä näppäimistöllä edeten" - sarakkeen kohdalla voidaan merkitä ne kohdat joissa myyntitilausta tehdessä pysähdytään kun käytetään enteriä ja/tai tab:a.

"Jatka heti seuraavasta" - sarakkeen kohdalla voidaan merkitä ne kohdat joissa seuraavaksi pysähdytään silloin JOS poiketaan hiiren kanssa edellisen merkintöjen reitiltä.

Tarjoukset

Tarjouksen voimassaoloaika päivissä

Kun tulostetaan tarjous, ohjelma laskee koneen päiväyksen + tässä annetun päivän ja ilmoittaa tämän uuden tarjouksen voimassaoloajaksi. Esim. Tarjous voimassa 21.08.2014 asti.

Toiminto edellyttää, että tarjouksen lopputeksteistä löytyy tarvittavien kielikoodien kohdalta määritys esim: Tarjous voimassa <TARJOUSPVM> asti. Ilman merkintää ”  <TARJOUSPVM>  ” päivien laskentaa ei tapahdu. (Katso tarvittaessa Perustiedot > Asiakirjat > Muokattavat tekstit - osio.) Lisäksi tilauksen täytyy olla tarjousta tulostettaessa tilassa ”Tarjous”. Muutoin tarjousleiska tulostuu ilman automaattista päivänlaskentaa. Esim. ”Tarjous voimassa asti”.

Näytetäänkö verolliset vai verottomat hinnat?

Valitse veroton tai verollinen a-hintojen käsittely. Tämän valinnan voi jälkikäteen vaihtaa, mutta vain silloin kun Tilaustenkäsittelyn tilauskannassa ei ole yhtään avointa tilausriviä tai tarjousta.

HUOM: Jos laskuja on jo luotu ja tämä parametri vaihdetaan toiseksi, älä kopioi sellaisia vanhoja tilauksia joissa on ollut toinen tapa käsitellä a-hintoja.

Verottomat

= Tilausruudulla tuotteen a-hinta syötetään ja näytetään aina verottomana. Samoin rivin loppusumma on veroton. Tulosteet: Myynnin tulosteissa tuotteen a-hinta sekä rivin loppusumma näytetään verottomana kuten ruudullakin. Muista tulosteista poiketen, "pikkukuitissa" (kuitti_80x254.rep) näytetään rivin yhteensä summa silti verollisena vaikka käytössä olisikin veroton käsittely. (A-hinta verottomana edelleen).

Verolliset

= Tilausruudulla tuotteen a-hinta syötetään ja näytetään aina verollisena. Rivin loppusumma on myös verollinen. Tulosteet: Myynnin tulosteissa tuotteen a-hinta sekä rivin loppusumma näytetään aina verollisena kuten ruudullakin. Poikkeuksena lasku jossa A-hinta näytetään aina verottomana, rivin loppusumma kuitenkin verollinen.

Yritys alv-velvollinen

Poista täppä mikäli yritys EI ole alv-velvollinen. Tällöin laskulta jää veroerittely -osio kokonaan pois.

Vertailuvaluutta tilausruudulla

Valitse haluamasi vertailuvaluutta suhteessa yrityksen kotivaluuttaan. Vertailutiedot näkyvät vain ruuduilla (Tilauksen tiedot ja Kuitti – toiminnon maksun vastaanotto), eivät tulosteissa. Vertailuvaluutta valinnan voi jättää myös tyhjäksi jolloin tiedot näytetään vain tilauksen valuutassa.

Tarvittavat valuutat Euron lisäksi perustetaan Yrityksen perustiedot -rekisterissä.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.