Tässä ohjeessa listataan Keva:n / Vael:n alaisten palkansaajien tulorekisteri-ilmoitukselle nouseviin tietoihin vaikuttavat perusmääritykset Visma Fivaldissa.

Tulorekisterin palkkatietoilmoituksissa JuEL-vakuutetuille (kunta-alan, valtion, kirkon, ja Kelan eläketurva) käytettävä Kevan koodisto löytyy Kevan sivuilta.

Palkanlaskennan perustiedot

Avaa palkanlaskennan perustiedot -rekisteri (Visma Fivaldin sovellusikkunassa Palkat > Palkanlaskennan perustiedot).

Ohjaustiedot-välilehti

 • Palkansaajille käytettävä ammattinimikekoodisto
  • Valitaan kenttään tieto “Keva”.
  • Tämä on pakollinen valinta.

Muut -välilehti

Aliorganisaatio on maksajan tiettyä toimintaa tai tarkoitusta varten perustama organisaation osa. Tulorekisteriin on mahdollista ilmoittaa maksajan Aliorganisaation tunniste. Aliorganisaation tunnisteen tyyppinä voi olla Kevan ilmoittajakoodisto, maksajan oma koodisto tai virastotunniste. Tunnisteella maksaja voi eritellä toimiyksikkönsä toisistaan. Ilmoituksella voi olla vain yksi tietyn aliorganisaation tunnisteen tyyppi -tiedon mukainen aliorganisaatio.

Aliorganisaation tunnisteen tyypin ja tunnisteen ilmoittamista varten on palkanlaskennan perustietojen Muut -välilehdellä osio Maksajan aliorganisaatiotiedot. Tyyppi-kenttään voi valita yhden aliorganisaation palkanmaksajaa kohden. Tieto tulee täyttää, mikäli työeläkelaitoksena on Keva. Syötä Tunnus-kenttään kyseisen palkanmaksajan tieto. Tunnuksen voi tarvittaessa tarkistaa Kevasta.

Palkansaajat-rekisteri: palkansaajien yhteiset perustiedot

Avataan palkansaajien perustiedot -näkymä (valitsemalla Visma Fivaldin sovellusikkunassa Palkat > Palkansaajat -näkymän ylävalikosta Palkanlaskennan henkilöt > Perustiedot).

Ammattinimikkeet-välilehti

 • Tälle välilehdelle syötetään Kevan koodiston mukaiset ammattinimikkeet (“Selite”) ja niiden koodit (“Tunnus”).
 • Nämä ovat pakollisia tietoja.
 

HYVÄ TIETÄÄ:

Vakuutukset-välilehti

KuEL-vakuutus:

 • “Selite”-sarake:  Syötetään vakuutukselle selitetieto.
 • “Vakuutusyhtiö”-sarake:  Valitaan oikea yhtiö.
 • “Vakuutusnumero”-sarake:  Syötetään kyseisen vakuutuksen numero.
 • “Tieto työeläkevakuutuksesta”-sarake:  Valitaan “Työntekijän työeläkevakuutus”.
 • “Ilmoitukset”-osio:  Jätetään tyhjäksi.

Lue myös ohje Tulorekisteri - Tapaturmavakuutus.

Palkansaajat-rekisteri: palkansaajakohtaiset perustiedot

Avataan palkansaajakohtaisten tietojen näkymä (Visma Fivaldin sovellusikkunassa Palkat > Palkansaajat).

Henkilön perustiedot-välilehti

Määritä henkilön perustiedot ohjeen Tulorekisteri - Henkilön perustiedot mukaan.

Työsuhteet-välilehti

Pakolliset tiedot (merkitty kuvassa punaisella):

Huom. Jos henkilön ikä on alle tai yli vakuutuksen ikärajojen, niin älä tallenna mitään eläkevakuutukseen liittyviä tietoja. Mikäli henkilö on TyEL-vakuutuksen piirissä, hänelle ei annetan mitään Kevaan viittavia tietoja.

Mikäli henkilö tulee vakuutukseen piiriin, hänelle perustetaan uusi työsuhde. Työsuhteen voi kopioida uudeksi siirtymällä tyhjälle riville ja valitsemalla Tietue_Monista. Muista laittaa valinta "Työsuhde jatkuu edellisestä".
 • Palvelusuhteen päättymisen syykoodisto:  Valitaan “Kevan koodisto”.
 • Päättymissyy:  Syötetään tulonsaajan eläketurvan mukainen palvelussuhteen päättymisen syykoodi.
 • Tulorekisteri päättymissyy:  Valitaan tulonsaajan palvelussuhteen päättymisen syy.
 • Vakuutukset:  Valitaan tulonsaajan työeläkevakuutus.
 • Tulorekisteri ammattinimike:  Tämä valinta tehdään aina tulonsaajalle. Jos ammattinimikettä ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin, valitaan tieto ”Ei ammattinimikettä”.
  • Ammattinimike on ilmoitettava aina, kun tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu.
 • Ammattinimike:  Kevan nimikkeistön mukainen ammattinimike.
 • Rekisteröinnin perusteen tyyppi:  Valitaan “Kevan rekisteröinnin peruste”.
 • Rekisteröinnin perusteen tunniste:  Syötetään palvelussuhteen tyypin mukainen rekisteröinnin perusteen tunnistekoodi.

Muut tiedot, jotka nousevat tulorekisteri-ilmoitukselle (merkitty kuvassa violetilla):

 • Alkupvm. ja Loppupvm.:  Palvelusuhteen alku- ja loppupäivämäärä.
 • Tyyppi:  Palvelusuhteen tyyppi. Tämä nousee ilmoitukselle vain, jos valittuna on jokin seuraavista arvoista:
  • Kokoaikainen
  • Osa-aikainen
  • Tietoa ei ole saatavilla
 • Ei palvelusuhteessa:  Valitaan, jos tulonsaaja ei ole palvelusuhteessa tulonmaksajaan.
  • Jos tämä ei ole valittuna, tulorekisteriin lähtee tieto että tulonsaaja on palvelusuhteessa tulonmaksajaan.
 • Osa-aik. %:  Jos tulonsaajan palvelusuhde on osa-aikainen, kohtaan merkitään prosenttiosuus, jonka osa-aikainen työntekijä on töissä suhteessa kokoaikaisena tehtävään työhön.
  • Tämä nousee ilmoitukselle vain, jos kohdassa Tyyppi on valittuna arvo “Osa-aikainen”.
 • Työehtosopimus:  Palvelusuhteessa noudatettava työehtosopimus.
 • Palkkaustapa:  Palkkauksen muoto. Tämä nousee ilmoitukselle vain, jos valittuna on jokin seuraavista arvoista:
  • kuukausi- tai viikkopalkka
  • tunti- tai suorituspalkka


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.