Yhteenveto asiakkaan kaikkien laskujen tilanteesta. Katso myös video tämän ohjeartikkelin lopusta.

Avoimet

Asiakkaan kaikkien avoinna olevien laskujen kappalemäärä ja summa yhteensä. (Laskut joissa avoin saldo ei ole nolla.)

Erääntyneet

Asiakkaan kaikkien erääntyneiden laskujen kappalemäärä ja summa yhteensä. (Laskut joiden eräpäivä on kuluvaa päivää vanhempi.)

Ennakkosuoritukset

Asiakkaan mahdollisten ennakkosuoritusten kappalemäärä ja summa yhteensä.

Yrityksen suoritustositteiden viimeisin kirjauspäivä

Tuorein päivämäärä jolla yrityksessä on kirjattu suoritustosite Myyntireskontraan.

Asiakkaan viimeisin maksukehotusajo

Asiakkaan viimeisimmän maksukehotuksen ajopäivä näkyy, jos ajo on tehty Saatavienhallinta-, Myynninhallinta- tai Asiakasrekisteri-sovelluksista. (Sovellusikkunan Myyntireskontran maksukehotusajon ajopäivä ei näy tässä näkymässä.)  

Asiakkaan nykyinen maksuehto

Näytetään jos asiakkaalle on valittu erikseen maksuehto.

Asiakas maksanut keskimäärin

Näytetään jos asiakkaalla on suoritustositteita viimeisen 365 päivän sisällä. Kentän arvo kertoo keskiarvon asiakkaan toteutuneesta maksuajasta eräpäiviin nähden.

Kaikkien asiakkaiden maksukäyttäytymistä ja ilman aikarajausta voi tarkistella myynnin raportilla ”Toteutunut maksuaika”.  

Avoimet saatavat

 • Näet asiakkaan kaikki avoimet saatavat, jotka ovat Fivaldin myyntireskontrassa
 • Näet mahdolliset suoritukset osittain avoimiin laskuihin

Erääntyneet saatavat

 • Näet asiakkaan kaikki erääntyneet saatavat, jotka ovat Fivaldin myyntireskontrassa
 • Näet mahdolliset suoritukset osittain avoimiin laskuihin

Tiliote

 • Voit rajata historiaa laskun päivän mukaan (oletuksena viimeisin vuosi)
 • Näet asiakkaan kaikki laskut, jotka ovat Fivaldin myyntireskontrassa
 • Näet mahdolliset suoritukset maksettuihin sekä osittain avoimiin laskuihin

Ennakkosuoritukset

 Ennakkosuoritukset ovat suoritustositteita joita ei ole voitu vielä kohdistaa laskuun. Kun ennakkomaksuun liittyvä myyntilasku on luotu, kohdistetaan ko. ennakkosuoritustosite laskulle. (Toimenpide tehdään toistaiseksi sovellusikkunan kautta, myyntireskontran suoritukset-välilehdellä.)

 Ennakkosuorituksen kirjanpidon tiliöintejä voi tarkastella klikkaamalla suoritustositeriviä.

Ennakkosuorituksen kohdistus laskulle, poistaa tositteen Ennakkosuoritukset-näkymästä. Kohdistuksen suoritustosite näkyy sen laskun suoritustositteena, jolle kohdistus tehtiin ja se sisältää infon alkuperäisestä tositteesta.

Silloin kun ennakon summa on eri kuin laskun summa, kohdistuksen laskulle jää joko “plus- tai miinussaldoa”. Avoin saldo käsitellään kuten mikä tahansa laskuun kohdistunut yli- tai alisuoritus.

Toimintoja

 • Etsi laskunumerolla | Etsi suoritustositteella
 • Näkymää voi rajata laskunumerolla tai sen osalla
 • Ennakkosuoritukset–näkymässä tietojen rajauksen voi tehdä ennakkosuorituksen tositenumerolla tai sen osalla
 • Laskun päivä
 • Tiliote-näkymä rajataan oletuksena vuoden takaisesta laskun päivästä – kuluvaan päivään
 • Päiviä pääsee muokkaamaan kalenteripainikkeesta
 • Alku- ja loppupäivä ovat pakollisia tietoja
 • Taulukon sarakkeet – ikoni
 • Käyttäjä voi osin vaikuttaa siihen mitkä sarakkeet taulukossa näytetään ja mitkä piilotetaan.
 • Viimeisin valinta jää selaimen muistiin.
 • Tietojen ulosvienti
 • Mahdollistaa taulukon sisällön latauksen ulos formaateissa: CSV, XSLX (Excel), TXT ja JSON.

Taulukon sisältö

Laskunumero

Laskunumerot muodostuvat seuraavasti, esim. laskunumero 6020090099:

60 = Myynninhallinnan laskujen tositelajin numero

20 = vuosiluku 2020

09 = laskun kausi syyskuu

0099 = kyseisen kauden laskunumero

Myynninhallinnan laskunumero näytetään linkkinä josta klikkaamalla, siirrytään myynninhallinta sovellukseen kyseisen laskun tarkastelunäkymään.

Sovellus

Tämä otsikko kertoo mistä Fivaldin sovelluksesta lasku on muodostettu ja ei ole oletuksena näkyvillä. Otsikon saa näkyviin/piiloon sarake-painikkeesta

Laskun päivä

Eräpäivä

Maksukehotukset

Tässä näytetään seuraavat eri tilat:

Tyhjä

 • Maksukehotusta ei ole luotu

1-3 kpl - Viimeisin luotu <pvm>

 • Maksukehotuksen kierrosnumero ja edellisen maksukehotuksen ajopäivä

 Maksukehotusesto

 • Laskulle on määritelty maksukehotusesto

Perinnässä

 • Lasku on siirretty perintään Perintätoimeksianto-toiminnolla tai merkitty lähetetyksi perintään Fivaldin ulkopuolelta.

Yhteensä

 • Kertoo laskun alkuperäisen yhteensä-summan valuutassa

Avoin saldo

 • Kertoo laskun tämän hetkisen avoimen saldon valuutassa (eli kuinka paljon laskusta on vielä saatavaa)

Laskun tiliöinnit

Kirjanpidon tiliöintejä voi tarkastella klikkaamalla laskuriviä ja “Laskun tiliöinnit” - otsikkoa. Tiliöintien summat näytetään kotivaluutassa, vaikka kyseessä olisi valuuttalasku.  

 Vientilajin lisäys tilausriville on Tilaustenkäsittely-sovelluksen ominaisuus. Käyttöönotto tehdään tilikartassa tilikohtaisesti.

Laskun suoritustositteen tiliöinnit

Kirjanpidon tiliöintejä voi tarkastella klikkaamalla laskuriviä ja suoritustositeriviä.

Kirjauspäivä määrää suoritustositteen kauden. Maksupäivä voi olla esim. kuun viimeinen päivä ja kirjauspäivä kuun ensimmäinen jolloin kirjanpidon kausi ja tosite muodostuu kirjauspäivän kaudelle. 

 Laskukohtaiset toiminnot

Toiminnot-painike 

 Laskukohtaiset toiminnot on lukittu seuraavissa tilanteissa:

 • Lasku on perinnässä
 • Laskun saldo on nolla

Aseta maksukehotusesto

 • Asettaa laskulle maksukehotuseston jolloin tämä rajataan automaattisesti pois maksukehotusajoista

Poista maksukehotusesto

 • Kumoaa maksukehotuseston. Laskun maksukehotusten tilanne ennen estoa, tuodaan takaisin näkyviin.

Luo maksukehotus 

 • Maksukehotus voidaan tulostaa ja toimittaa asiakkaalle käyttäjän toimesta tai lähettää aineisto AutoInvoicen Tulostuspalveluun

Erääntyneet huomioitu pp.kk.vvvv

 • Ajoon huomioidaan erääntynyt lasku jossa myynnin asetuksissa mahdollisesti määritelty ”sallittujen myöhässä päivien” lukumäärä on jo toteutunut. Esim. jos myöhässä päiviä on määritelty 7, ajoon huomioidaan vain sellainen erääntynyt laskut, jossa eräpäivästä on kulunut vähintään 7 päivää.  
 • Lasku jossa avoin saldo on miinusmerkkinen, nousee aina maksukehotukseen huolimatta eräpäivästä.


Tulosta maksukehotusaineisto 

 • Toiminto luo maksukehotuksen PDF-tulosteena näytölle ja kasvattaa maksukehotuksen kierrosnumeroa +1 (kuitenkin niin, että kierroksia näkyy maksimissaan 3)
 • Saman ajopäivän aikana tehdyt uusintatulostukset eivät päivitä kierroslaskuria

Lähetä suoraan Massatulostuspalveluun

 • Valinta on aktiivinen vain, jos ”Autoinvoicen Tulostuspalvelu” on aktivoitu käyttöön
 • Jos haluaa tarkastella maksukehotuksia ennen lähetystä, on valittava ensin “Tulosta maksukehotusaineisto”
 • ”Lähetä suoraan Massatulostuspalveluun” - toiminto lähettää maksukehotukset Priority-kirjeenä Autoinvoicen massatulostuspalveluun

Vinkki: Kattavammat tiedot maksukehotuksiin liittyen on koottu Maksukehotusajo-ohjeeseen.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.