Yleislaskutuksen Finvoice-esimerkki

Fivaldi yleislaskutuksen tuottamat Finvoice-aineistot ovat versiota 3.0. Tämän sivun esimerkki koskee seuraavien laskutussovellusten tuottamia Finvoice-aineistoja:

  • Sopimuslaskutus
  • Tehtävienhallinta
  • Tilaustenkäsittely
  • Myynninhallinta

Laskujen välityksessä kyseisten aineistojen välitystapatyypit ovat:

  • Finvoice
  • E-lasku
  • AutoInvoice
  • Fivaldin e-lasku

 Näet alla esimerkin Finvoice-aineistosta.

Yleislaskutuksen Finvoice-elementit ja esimerkkiaineisto
Aineiston elementtien kuvaus
Elementit Fivaldi- sovelluksessa
Muuta huomioitavaa

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=""http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"" xmlns:xlink=""http://www.w3.org/1999/xlink"" xmlns:eb=""http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/schema/msg-header-2_0.xsd"">

SIIRTOKEHYS ALKAA

<SOAP-ENV:Header>

<eb:MessageHeader xmlns:eb=""http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/schema/msg-header-2_0.xsd"" SOAP-ENV:mustUnderstand=""1"" eb:version=""2.0"">

<eb:From>

<eb:PartyId>003747273735</eb:PartyId>

Lähettäjän verkkolaskuosoite

Laskujen välitys | Laskujen välitys | Perustiedot | Finvoicen välittäjät | Lähettäjän muu tunnus (kentän vasemmalla puolella pitää olla valittuna myös "Muu tunnus")

<eb:Role>Sender</eb:Role>

 

</eb:From>

 

<eb:From>

 

<eb:PartyId>NDEAFIHH</eb:PartyId>

Lähettäjän välittäjän tunnus

Laskujen välitys | Laskujen välitys | Perustiedot | Finvoicen välittäjät | Välittäjän tunnus

<eb:Role>Intermediator</eb:Role>

 

</eb:From>

 

<eb:To>

 

<eb:PartyId>003737636133</eb:PartyId>

Vastaanottajan verkkolaskuosoite

Yritysrekisteri | Laskujen välitys | Valittuna: Muu tunnus ja kenttään on syötetty arvo.

Yritysrekisteri web | Laskujen välitystiedot | Asiakkaan verkkolaskuosoite

<eb:Role>Receiver</eb:Role>

 

</eb:To>

 

<eb:To>

 

<eb:PartyId>MAVENTA</eb:PartyId>

Vastaanottajan välittäjän tunnus

Yritysrekisteri | Laskujen välitys | Vastaanottajan välittäjän tunnus

Yritysrekisteri web | Laskujen välitystiedot | Asiakkaan verkkolaskuoperaattorin tunnus

<eb:Role>Intermediator</eb:Role>

</eb:To>

<eb:CPAId>yoursandmycpa</eb:CPAId>

<eb:ConversationId>nnnnn</eb:ConversationId>

<eb:Service>Routing</eb:Service>

<eb:Action>ProcessInvoice</eb:Action>

<eb:MessageData>

<eb:MessageId>FINVINV-9341</eb:MessageId>

Sanoman tunniste (muodostuu automaattisesti)

FINVINV = lasku, FINVCAN = peruutuslasku, RFINVINV = rahoituksen aineisto

<eb:Timestamp>2019-05-07T12:41:58+03:00</eb:Timestamp>

Aikaleima

Aineiston luontiaika

<eb:RefToMessageId>FINVINV-9334</eb:RefToMessageId>

Peruutuslaskun elementti jolla viitataan alkuperäiseen suoramaksusanoman tunnisteeseen

</eb:MessageData>

</eb:MessageHeader>

</SOAP-ENV:Header>

<SOAP-ENV:Body>

<eb:Manifest eb:id=""Manifest"" eb:version=""2.0"">

<eb:Reference eb:id=""Finvoice"" xlink:href=""FINVINV-9341"">

<eb:Schema eb:location=""http://www.pankkiyhdistys.fi/verkkolasku/finvoice/finvoice.xsd"" eb:version=""2.0""/>

</eb:Reference>

</eb:Manifest>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

SIIRTOKEHYS PÄÄTTYY

<?xml version=""1.0"" encoding=""ISO-8859-15""?>

<?xml-stylesheet type=""text/xsl"" href=""Finvoice.xsl""?>

<Finvoice Version=""3.0"" xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"" xsi:noNamespaceSchemaLocation=""Finvoice3.0.xsd"">

Finvoice-sanoman versio

Fivaldi yleislaskutus tuottaa versiota 3.0

<MessageTransmissionDetails>

<MessageSenderDetails>

<FromIdentifier>003747273735</FromIdentifier>

Lähettäjän verkkolaskuosoite

Sama kuin siirtokehyksen vastaava arvo

<FromIntermediator>NDEAFIHH</FromIntermediator>

Lähettäjän välittäjän tunnus

Sama kuin siirtokehyksen vastaava arvo

</MessageSenderDetails>

<MessageReceiverDetails>

<ToIdentifier>003737636133</ToIdentifier>

Vastaanottajan verkkolaskuosoite

Sama kuin siirtokehyksen vastaava arvo

<ToIntermediator>MAVENTA</ToIntermediator>

Vastaanottajan välittäjän tunnus

Sama kuin siirtokehyksen vastaava arvo

</MessageReceiverDetails>

<MessageDetails>

<MessageIdentifier>FINVINV-9341</MessageIdentifier>

Sanoman tunniste

Sama kuin siirtokehyksen vastaava arvo

<MessageTimeStamp>2019-05-07T12:41:58+03:00</MessageTimeStamp>

Aikaleima

Sama kuin siirtokehyksen vastaava arvo

<SpecificationIdentifier>EN16931</SpecificationIdentifier>

EU-normin mukainen verkkolaskukoodi

Yritysrekisteri | Laskujen välitys | EU-normin mukainen verkkolaskukoodi

</MessageDetails>

</MessageTransmissionDetails>

<SellerPartyDetails>

<SellerPartyIdentifier>4727373-5</SellerPartyIdentifier>

Myyjän tunniste

Yrityksen perustiedot | Yritys | Y-tunnus

<SellerOrganisationName>Marin Marjat Oy</SellerOrganisationName>

Myyjän nimi 1

Yrityksen perustiedot | Yritys | Nimi 1

<SellerOrganisationName>MM comp.</SellerOrganisationName>

Myyjän nimi 2

Yrityksen perustiedot | Yritys | Nimi 2

<SellerOrganisationTaxCode>FI47273735</SellerOrganisationTaxCode>

Myyjän verokoodi

Verokoodi muodostuu automaattisesti laskuttajan y-tunnuksen perusteella

<SellerPostalAddressDetails>

<SellerStreetName>Marjakatu 123</SellerStreetName>

Myyjän katuosoite

Yrityksen perustiedot | Yritys | Lähiosoite

<SellerTownName>KAUPUNKI</SellerTownName>

Myyjän osoitteen kaupunki

Yrityksen perustiedot | Yritys | Postiosoitteen kaupunki

<SellerPostCodeIdentifier>11111</SellerPostCodeIdentifier>

Myyjän osoitteen postinumero

Yrityksen perustiedot | Yritys | Postiosoitteen postinumero

<CountryCode>FI</CountryCode>

Myyjän osoitteen maakoodi

Maakoodi muodostuu automaattisesti laskuttajan osoitteen maan perusteella

<CountryName>Finland</CountryName>

Myyjän osoitteen maa

Yrityksen perustiedot | Yritys | Maa

</SellerPostalAddressDetails>

</SellerPartyDetails>

<SellerOrganisationUnitNumber>003747273735</SellerOrganisationUnitNumber>

Myyjän OVT-tunnus

Yrityksen perustiedot | Yritys | OVT-tunnus

<SellerContactPersonName>Matti Myyjä</SellerContactPersonName>

Laskuttajan yhteyshenkilö

Laskun myyjä

<SellerCommunicationDetails>

<SellerPhoneNumberIdentifier>040 333 777</SellerPhoneNumberIdentifier>

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Tilaustenkäsittely | Tilaukset | Perustiedot | Myyjät | Puhelin

<SellerEmailaddressIdentifier>matti.myyja@marinmarjat.fi</SellerEmailaddressIdentifier>

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tilaustenkäsittely | Tilaukset | Perustiedot | Myyjät | Sähköposti

</SellerCommunicationDetails>

<SellerInformationDetails>

<SellerHomeTownName>Kaupunki</SellerHomeTownName>

Laskuttajan kotipaikka

Yrityksen perustiedot | Yritys | Kotipaikka

<SellerPhoneNumber>+358 20 123 456</SellerPhoneNumber>

Laskuttajan puhelinnumero

Yrityksen perustiedot | Yritys | Puhelin

<SellerCommonEmailaddressIdentifier>marinmarjat@marinmarjat.fi</SellerCommonEmailaddressIdentifier>

Laskuttajan sähköpostiosoite

Yrityksen perustiedot | Yritys | Sähköposti

<SellerWebaddressIdentifier>www.marinmarjat.fi</SellerWebaddressIdentifier>

Laskuttajan kotisivujen osoite

Yrityksen perustiedot | Yritys | Kotisivut

<SellerAccountDetails>

 

<SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI4819503000000010</SellerAccountID>

Myyjän IBAN-pankkitili

Yrityksen perustiedot | Pankkitiedot | IBAN-tilinumero

Vain ne tilit jotka on merkattu näkymään laskulla, tai tili joka on määritelty asiakkaalle yritysrekisterissä kohtaan: "Pankkitili laskulle".

Myyjän pankkitili-osio jätetään pois, jos rahoitusyhtiöominaisuus käytössä.

<SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">NDEAFIHH</SellerBic>

Myyjän pankkitilin BIC-koodi

Yrityksen perustiedot | Pankkitiedot | BIC/Swift

Myyjän pankkitili-osio jää pois, jos rahoitusyhtiöominaisuus käytössä.

</SellerAccountDetails>

</SellerInformationDetails>

<InvoiceRecipientLanguageCode>FI</InvoiceRecipientLanguageCode>

Laskun vastaanottajan kielikoodi

Laskun kieli

<InvoiceRecipientCommunicationDetails>

<InvoiceRecipientEmailaddressIdentifier>laskut@valtiokonttori.fi</InvoiceRecipientEmailaddressIdentifier>

Laskun vastaanottajan sähköposti

Yritysrekisteri | Yritystiedot | Laskujen sähköposti

</InvoiceRecipientCommunicationDetails>

<BuyerPartyDetails>

<BuyerPartyIdentifier>0245440-1</BuyerPartyIdentifier>

Ostajan tunniste

Yritysrekisteri | Laskujen välitys | Ostajan asiakastunnukseksi - kohdan valinnan mukaisesti asiakkaan: Y-tunnus, OVT, yritystunnus tai verkkolaskuosoite.

<BuyerOrganisationName>Valtionkonttori</BuyerOrganisationName>

Ostajan nimi 1

Laskun laskutusosoitteen nimi

<BuyerOrganisationName>Kirjaamo</BuyerOrganisationName>

Ostajan nimi 2

Laskun laskutusosoitteen nimi 2

<BuyerOrganisationTaxCode>FI02454401</BuyerOrganisationTaxCode>

Ostajan verokoodi

Verokoodi muodostuu automaattisesti asiakkaan y-tunnuksen perusteella.

<BuyerPostalAddressDetails>

<BuyerStreetName>Laskutusosoite 1</BuyerStreetName>

Ostajan katuosoite 1

Laskun laskutusosoitteen lähiosoite 1

<BuyerStreetName>Laskutusosoite 2</BuyerStreetName>

Ostajan katuosoite 2

Laskun laskutusosoitteen lähiosoite 2

<BuyerTownName>LASKUT</BuyerTownName>

Ostajan osoitteen kaupunki

Laskun laskutusosoitteen kaupunki

<BuyerPostCodeIdentifier>33333</BuyerPostCodeIdentifier>

Ostajan osoitteen postinumero

Laskun laskutusosoitteen postinumero

<BuyerCountrySubdivision>HKI-00530</BuyerCountrySubdivision>

Ostajan alueellinen yksikkö

Yritysrekisteri | Laskujen välitys | Asiakkaan alueellinen yksikkö

<CountryCode>FI</CountryCode>

Ostajan osoitteen maakoodi

Maakoodi muodostuu automaattisesti laskutusosoitteen maan perusteella

<CountryName>Finland</CountryName>

Ostajan osoitteen maa

Laskun laskutusosoitteen maa

</BuyerPostalAddressDetails>

</BuyerPartyDetails>

<BuyerOrganisationUnitNumber>003702454401</BuyerOrganisationUnitNumber>

Ostajan OVT-tunnus

Yritysrekisteri | Yritystiedot | OVT-tunnus

<BuyerContactPersonName>Ville Vastuuhenkilö</BuyerContactPersonName>

Ostajan yhteyshenkilö

Arvo tuodaan laskulta kentistä: Tilaaja. (Ko. elementti on vain tilaustenkäsittelyn laskuilla.)

Tiedot mitkä viedään laskulle ovat määriteltävissä: Tilaustenkäsittely | Tilaukset | Perustiedot | Laskutus | Laskutus-otsikon alla.

<BuyerCommunicationDetails>

<BuyerPhoneNumberIdentifier>020 1234 567</BuyerPhoneNumberIdentifier>

Ostajan (Asiakkaan) puhelinnumero tai matkapuhelin
Asiakkaan puhelinnumero tai matkapuhelin mikäli puhelinnumero puuttuu

<BuyerEmailaddressIdentifier>kirjaamo@valtiokonttori.fi</BuyerEmailaddressIdentifier>

Ostajan sähköpostiosoite

Yritysrekisteri | Yritystiedot | Sähköpostiosoite

</BuyerCommunicationDetails>

<DeliveryPartyDetails>

<DeliveryOrganisationName>Pirkkolan Urheilupuisto</DeliveryOrganisationName>

Toimitusosoitteen nimi 1

Laskun toimitusosoitteen nimi

<DeliveryOrganisationName>Kenttä 3</DeliveryOrganisationName>

Toimitusosoitteen nimi 2

Laskun toimitusosoitteen nimi 2

<DeliveryPostalAddressDetails>

<DeliveryStreetName>Pirkkolankatu 123</DeliveryStreetName>

Toimitusosoite 1

Laskun toimitusosoite 1

Tiedot mitkä viedään laskulle ovat määriteltävissä: Tilaustenkäsittely | Tilaukset | Perustiedot | Laskutus | Laskutus-otsikon alla

<DeliveryStreetName>Halli 44</DeliveryStreetName>

Toimitusosoite 2

Laskun toimitusosoite 2

<DeliveryTownName>HELSINKI</DeliveryTownName>

Toimitusosoitteen kaupunki

Laskun toimitusosoitteen kaupunki

<DeliveryPostCodeIdentifier>00670</DeliveryPostCodeIdentifier>

Toimitusosoitteen postinumero

Laskun toimitusosoitteen postinumero

<CountryCode>FI</CountryCode>

Toimitusosoitteen maakoodi

Maakoodi muodostuu automaattisesti toimitusosoitteen maan perusteella

<CountryName>Finland</CountryName>

Toimitusosoitteen maa

Laskun toimitusosoitteen maa

</DeliveryPostalAddressDetails>

</DeliveryPartyDetails>

<DeliveryDetails>
<DeliveryDate Format="CCYYMMDD">20230510</DeliveryDate>

Toimituspäivä
Toimituspäivä
Tiedot mitkä viedään laskulle ovat määriteltävissä: Tilaustenkäsittely | Tilaukset | Perustiedot | Laskutus | Laskutus-otsikon alla.

<DeliveryMethodText>VR</DeliveryMethodText>

Toimitustapa

Yrityksen perustiedot | Toimitustavat: Toimitustavan selite

Arvo tuodaan laskulta kentästä: Toimitustapa.

Tiedot mitkä viedään laskulle ovat määriteltävissä: Tilaustenkäsittely | Tilaukset | Perustiedot | Laskutus | Laskutus-otsikon alla.

<DeliveryTermsText>Noudettuna lähettäjältä</DeliveryTermsText>

Toimitusehto (selite)

Yrityksen perustiedot | Toimitusehdot: Toimitusehdon selite

Arvot tuodaan laskulta kentistä: Toimitusehto + vapaatekstikentän arvo.

Tiedot mitkä viedään laskulle ovat määriteltävissä: Tilaustenkäsittely | Tilaukset | Perustiedot | Laskutus | Laskutus-otsikon alla.

<DeliveryTermsCode>EXW</DeliveryTermsCode>

Toimitusehto (koodi)

Yrityksen perustiedot | Toimitusehdot: Toimitusehdon koodi

Arvot tuodaan laskulta kentistä: Toimitusehto + vapaatekstikentän arvo.

Tiedot mitkä viedään laskulle ovat määriteltävissä: Tilaustenkäsittely | Tilaukset | Perustiedot | Laskutus | Laskutus-otsikon alla.

</DeliveryDetails>
<InvoiceDetails>

<InvoiceTypeCode CodeListAgencyIdentifier=""SPY"">INV01</InvoiceTypeCode>

Laskutyypin koodi (muodostuu automaattisesti)

INV01 = lasku, INV09 = suoramaksu, INV02 = hyvityslasku, SEI01 = turvalasku, SEI02 = turvalaskun hyvitys

<InvoiceTypeCodeUN>380</InvoiceTypeCodeUN>

Laskutyypin EU-koodi (muodostuu automaattisesti)

Laskulla 380, hyvityslaskulla 381

<InvoiceTypeText>LASKU</InvoiceTypeText>

Laskutyypin selite (muodostuu automaattisesti)

LASKU, SUORAMAKSU, HYVITYSLASKU, PERUUTUSLASKU

<InvoiceClassification>

<ClassificationCode>SC01</ClassificationCode>

Turvalaskun koodi

Yritysrekisteri | Laskujen välitys | Turvalaskun koodi

<ClassificationText>Security code 1</ClassificationText>

Turvalaskun selite

Yritysrekisteri | Laskujen välitys | Turvalaskun selite

</InvoiceClassification>

<OriginCode>Original</OriginCode>

<InvoiceNumber>1190500020</InvoiceNumber>

Laskunumero

Laskunumero

"<InvoiceDate Format=""CCYYMMDD"">20190507</InvoiceDate>

Laskun päivä

Laskun päivämäärä

<OriginalInvoiceNumber>0000000000</OriginalInvoiceNumber>

Alkuperäinen laskunumero

Hyvityslaskun sisältämä elementti johon Fivaldissa viedään aina arvo 0000000000.

Elementin oikean tiedon hakua ei ole tuettu, koska Fivaldin hyvityslasku voi kohdistua x määrään veloituslaskuja. (Esimerkiksi tilauksen jokaisella rivillä voi olla eri laskunumero, jolloin hyvityslaskutoiminto ei voi tietää oikeaa laskunumeroa.)

Alkuperäinen laskunumero näkyy kuitenkin oletuksena <OrderIdentifier> ja <InvoiceFreeText> elementeissä, mikäli on käytetty hyvityslaskutoimintoa ja automaattista tekstiä ei ole käyttäjän toimesta poistettu.

<SellerReferenceIdentifier>4310</SellerReferenceIdentifier>

Myyjän tilausnumero
Tilausnumero
Tiedot mitkä viedään laskulle ovat määriteltävissä: Tilaustenkäsittely | Tilaukset | Perustiedot | Laskutus | Laskutus-otsikon alla.

<SellersBuyerIdentifier>1013</SellersBuyerIdentifier>

Laskuttajan ostajan tunniste

Laskun asiakastunnus


<OrderIdentifier>78054322589000</OrderIdentifier>

Tilauksen tunniste

Laskun Tilauksenne-kentän arvo

Sopimuslaskutuksessa: Sopimus | Lisätieto laskulle-kentän arvo

<OrderDate Format="CCYYMMDD">20230510</OrderDate>

Tilauspäivä
Tilauksen päivämäärä
Tiedot mitkä viedään laskulle ovat määriteltävissä: Tilaustenkäsittely | Tilaukset | Perustiedot | Laskutus | Laskutus-otsikon alla.

<AgreementIdentifier>Sopimus 2019/2/123</AgreementIdentifier>

Sopimuksen tunniste

Yritysrekisteri | Laskujen välitys | Sopimus

<BuyerReferenceIdentifier>REF-8769453219876</BuyerReferenceIdentifier>

Ostajan viitetunniste

Yritysrekisteri | Laskujen välitys | Asiakkaan ilmoittama viite

<RowsTotalVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">450,00</RowsTotalVatExcludedAmount>

Rivien veroton summa yhteensä

Laskun veroton summa yhteensä

<InvoiceTotalVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">450,00</InvoiceTotalVatExcludedAmount>

Laskun veroton summa yhteensä

Laskun veroton summa yhteensä

<InvoiceTotalVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">108,00</InvoiceTotalVatAmount>

Laskun Alv yhteensä

Laskun Alv yhteensä

<InvoiceTotalVatIncludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">558,00</InvoiceTotalVatIncludedAmount>

Laskun verollinen summa yhteensä

Laskun verollinen summa yhteensä

<AccountDimensionText>FIN;UM;HKI;00530</AccountDimensionText>

Tiliöintiviite

Yritysrekisteri | Laskujen välitys | Tiliöintiviite

<VatSpecificationDetails>

<VatBaseAmount AmountCurrencyIdentifier=""EUR"">450,00</VatBaseAmount>

Alv:n peruste

Laskun alv-erittelyn alv:n peruste

<VatRatePercent>24</VatRatePercent>

Alv %

Laskun alv-erittelyn alv-prosentti

<VatCode>S</VatCode>

Verokoodi

Yrityksen perustiedot | Alv-määritykset | Verokoodi muodostuu sen perusteella mitä on valittu kohdassa "Verokoodi Finvoice-aineistoon"

<VatRateAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">108,00</VatRateAmount>

Veron osuus

Laskun alv-erittelyn veron osuus

<VatFreeText>Verokohtelukoodin selite</VatFreeText>

Verokoodin selite

Yrityksen perustiedot | Alv-määritykset | Verokoodi Finvoice-aineistoon tai Verokoodin selite - kentän arvo.

S-koodin yhteydessä ei saa siirtyä selitettä aineistoon eikä ”Normaali veroprosentti”-selite tästä syystä siirry aineistoon.

Verokoodin selite - kenttää ei tule käyttää verokoodin S-yhteydessä.

<VatFreeText>Nimi laskulle-kentän arvo</VatFreeText>

Alv-määrityksen vapaa teksti

Yrityksen perustiedot | Alv-määritykset | Nimi laskulle

Älä käytä verokoodin S-yhteydessä.

</VatSpecificationDetails>

<InvoiceFreeText>Viitteemme: 009977554321</InvoiceFreeText>

Laskutason vapaa teksti

Laskun Viitteemme-kentän teksti

Sopimuslaskutuksessa: Sopimus | Sopimustyyppi

<InvoiceFreeText>Tilauksenne: 78054322589000</InvoiceFreeText>

Laskutason vapaa teksti

Laskun Tilauksenne-kentän teksti

Sopimuslaskutuksessa: Sopimus | Lisätietovalinta | Lisätieto laskulle

<InvoiceFreeText>Tiliöintiryhmän lisätieto laskutulosteelle. Max 500 merkkiä voidaan tallentaa.</InvoiceFreeText>

Laskutason vapaa teksti

Tilaustenkäsittely | Tilaukset | Perustiedot | Laskujen tiliöinti | Tiliöintiryhmän lisätieto laskutulosteelle

<InvoiceFreeText/>

Laskutason vapaa teksti

sama

<InvoiceFreeText>Tekstin syötössä on käytetty rivinvaihtoja.</InvoiceFreeText>

Laskutason vapaa teksti

sama

<InvoiceFreeText/>

Laskutason vapaa teksti

sama

<InvoiceFreeText>Nämä asettuu aineistossa jokainen omille riveilleen.</InvoiceFreeText>

Laskutason vapaa teksti

sama

<InvoiceFreeText/>

Laskutason vapaa teksti

sama

<InvoiceFreeText>Tämä saatava on siirretty Nordea Rahoitukseen................( Loppu 1 )</InvoiceFreeText>

Laskutason vapaa teksti

Tilaustenkäsittely | Tilaukset | Perustiedot | Asiakirjat | Muokattavat tekstit | Teksti | Loppu 1

<InvoiceFreeText>Puh +358 20 123 456 Fax Y-tunnus 4727373-5 Kotipaikka Kaupunki</InvoiceFreeText>

Laskutason vapaa teksti

Tilaustenkäsittely | Tilaukset | Perustiedot | Asiakirjat | Muokattavat tekstit | Teksti | Loppu 2

<InvoiceFreeText>Sähköposti marinmarjat@marinmarjat.fi Kotisivut www.marinmarjat.fi</InvoiceFreeText>

Laskutason vapaa teksti

sama

<InvoiceFreeText>Työn suorittaja: Tytti Työnsuorittaja</InvoiceFreeText>

Laskutason vapaa teksti

Arvot tuodaan laskulta kentistä: Työnsuorittaja. (Ko. elementti on vain tilaustenkäsittelyn laskuilla.)

Tiedot mitkä viedään laskulle ovat määriteltävissä: Tilaustenkäsittely | Tilaukset | Perustiedot | Laskutus | Laskutus-otsikon alla.

<InvoiceFreeText>Veroton summa yhteensä ilman alennuksia 500,00 EUR</InvoiceFreeText>

Laskutason vapaa teksti

Riveillä annettuihin alennuksiin liittyvä automaattisesti muodostuva lisäinfo: Kaikkien rivien summan yhteensä ilman alennuksia.

Näkyminen laskulla määrätään myynnin perustietojen parametrilla: Tilaukset | Perustiedot | Laskutus | Laskulle lisätieto alennuksista.

<InvoiceFreeText>Alennukset yhteensä (alv 0) 50,00 EUR</InvoiceFreeText>

Laskutason vapaa teksti

Riveillä annettuihin alennuksiin liittyvä automaattisesti muodostuva lisäinfo: Kaikkien rivien alennusten summa yhteensä.

Näkyminen laskulla määrätään myynnin perustietojen parametrilla: Tilaukset | Perustiedot | Laskutus | Laskulle lisätieto alennuksista.

<InvoiceFreeText>Sopimustyyppikohtainen lisätieto laskulle</InvoiceFreeText>

Laskutason vapaa teksti

Sopimuslaskutus | Sopimuslaskutus | Sopimustyypit | Sopimustekstit | Lisätiedot laskulle

<InvoiceFreeText>Laskutusjakso 01.04.2019 - 30.04.2019 Sopimusjakso 1 kk.</InvoiceFreeText>

Laskutason vapaa teksti

Sopimuslaskun laskutus- ja sopimusjakson tiedot

Sopimustyypillä tulee olla valittu "Laskutusjakso näkyviin laskuun".

<PaymentTermsDetails>

<PaymentTermsFreeText>14 pv - 2%, 30 pv netto</PaymentTermsFreeText>

Maksuehdon vapaa teksti

Laskun maksuehto

Sopimuslaskutuksessa: Sopimus | Sopimuslaskutus | Sopimustyypit | Laskutusjaksot | Maksuehto

<InvoiceDueDate Format="CCYYMMDD">20190606</InvoiceDueDate>

Laskun eräpäivä

Tilaustenkäsittely | Tilauksen tiedot | Nettopäivä tai maksuehdon/arvopäivän perusteella muodostunut eräpäivä.

WebLaskutus: Maksuehdon ja arvopäivän perusteella muodostunut eräpäivä.

Sopimuslaskutus: Maksuehdon ja postituspäivän ja/tai laskun päivän perusteella muodostunut eräpäivä.

<CashDiscountDate Format="CCYYMMDD">20190521</CashDiscountDate>

Kassapäivä

Tilaustenkäsittely | Tilauksen tiedot | Kassapäivä tai maksuehdon/arvopäivän perusteella muodostunut kassapäivä.

WebLaskutus: Maksuehdon ja arvopäivän perusteella muodostunut kassapäivä.

Sopimuslaskutus: Maksuehdon ja postituspäivän ja/tai laskun päivän perusteella muodostunut kassapäivä.

<CashDiscountBaseAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">558,00</CashDiscountBaseAmount>

Kassa-alen peruste

Kassa-ale-maksuehdon laskenta tapahtuu loppusumman perusteella.

<CashDiscountPercent>2</CashDiscountPercent>

Kassa-ale prosentti

Yrityksen perustiedot | Maksuehdot | Ale%.

Tilaustenkäsittelyssä voi olla myös: Tilauksen tiedot | Kassa-ale %.

<CashDiscountAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">11,16</CashDiscountAmount>

Kassa-alen summa

Esimerkissä 2% summasta 558 = 11,16

Paperilaskulla näytetään kassapäivän maksettava summa, mutta ei kassa-alen summaa.

<PaymentOverDueFineDetails>

<PaymentOverDueFinePercent>7,00</PaymentOverDueFinePercent>

Viivästyskorkoprosentti

Yrityskohtainen määritys: Tilaustenkäsittely | Tilaukset | Perustiedot | Perintä | Korkolaskutus | Vuosittainen viivekorko.

Tilaustenkäsittelyssä ja weblaskutuksessa on myös mahdollista asiakaskohtainen määritys: Yritysrekisteri | Lisätiedot | Viivästyskorko.

</PaymentOverDueFineDetails>

</PaymentTermsDetails>

<TenderReference>OFF-9879996655555</TenderReference>

Tarjousviite

Yritysrekisteri | Laskujen välitys | Tarjouspyynnön viite

</InvoiceDetails>

<FactoringAgreementDetails>

<FactoringAgreementIdentifier>12345678</FactoringAgreementIdentifier>

Rahoitussopimuksen tunniste

Laskujen välitys | Laskujen välitys | Perustiedot | Perustiedot | Rahoitussopimuksen numero

Elementti sisältyy vain rahoitusyhtiön aineistoon

<TransmissionListIdentifier>225</TransmissionListIdentifier>

Siirtolistan tunniste

Siirtolistan tunniste muodostuu rahoitusyhtiön välityserälle automaattisesti

Elementti sisältyy vain rahoitusyhtiön aineistoon

</FactoringAgreementDetails>

<VirtualBankBarcode>448195030000000100011160000000000001190500020826190606</VirtualBankBarcode>

Viivakoodi

Viivakoodi sisältää: IBAN, summa, viitenumero, eräpäivä.

Viivakoodin elementti sisältyy vain veloituslaskuaineistoihin. Myynnin perustiedoissa, Asiakirjat-ruudulla valitaan viivakoodin näkyminen laskulla. Yrityksen perustiedoissa, pankkitilit osiossa yksi pankki valitaan viivakoodiin.

<InvoiceRow>

<ArticleIdentifier>1001</ArticleIdentifier>

Tuotteen tunniste

Arvot tuodaan laskulta kentistä: Tuotteen koodi

Tiedot mitkä viedään laskulle ovat määriteltävissä: Tilaustenkäsittely | Tilaukset | Perustiedot | Asiakirjat | Piilota tuotekoodi.

<ArticleName>Tavara FIN</ArticleName>

Tuotteen nimi

Laskun tuotteen nimi -kentän arvo

<BuyerArticleIdentifier>8480000439062</BuyerArticleIdentifier>

Ostajan tuotetunniste
Tuoterekisteri | Tuotteen perustiedot: EAN

<EanCode SchemeID="0160">8480000439062</EanCode>

EAN-koodi
Tuoterekisteri | Tuotteen perustiedot: EAN

<RowDefinitionDetails>

"<RowDefinitionHeaderText DefinitionCode=""TA0001"">Työmaa-avain</RowDefinitionHeaderText>"

<RowDefinitionValue>TA-FI-STVOY0001-B</RowDefinitionValue>

Työmaa-avaimen arvo

Laskun työmaan tiedot kentästä: Työmaarekisteri | Työmaat | Työmaa-avain

Vain tilaustenkäsittelyyn liitettävä ominaisuus. Muissa sovelluksissa voidaan käyttää kenttää Yritysrekisteri | Laskujen välitys | Asiakkaan ilmoittama viite.

</RowDefinitionDetails>

<RowDefinitionDetails>

<RowDefinitionHeaderText DefinitionCode=""TA0002"">Työmaanumero</RowDefinitionHeaderText>

<RowDefinitionValue>109063997777</RowDefinitionValue>

Työmaanumeron arvo

Laskun työmaan tiedot kentästä: Työmaarekisteri | Työmaat | Työmaanumero

Vain tilaustenkäsittelyyn liitettävä ominaisuus. Muissa sovelluksissa voidaan käyttää kenttää Yritysrekisteri | Laskujen välitys | Asiakkaan ilmoittama viite.

</RowDefinitionDetails>

<DeliveredQuantity QuantityUnitCode=""kpl"" QuantityUnitCodeUN=""EA"">0,5</DeliveredQuantity>

Yksikkö. Yksikön EU-koodi. Toimitettu määrä.

Laskun tuoterivin yksikkö ja määrä. EU-koodin arvo jos annettu: Yrityksen perustiedot | Yksiköt | EU-normin mukainen yksikön koodi.

<InvoicedQuantity QuantityUnitCode=""kpl"" QuantityUnitCodeUN=""EA"">0,5</InvoicedQuantity>

Yksikkö. Yksikön EU-koodi. Laskutettu määrä.

Laskun tuoterivin yksikkö ja määrä. EU-koodin arvo jos annettu: Yrityksen perustiedot | Yksiköt | EU-normin mukainen yksikön koodi.

<StartDate Format=""CCYYMMDD"">20181101</StartDate>

Alkamispäivä

Sopimuslaskun tuoterivin jakson alkamispäivä

Vain sopimuslaskutuksen elementti. Sopimustyypillä tulee olla valittu "Aikaväli näkyviin laskuriveille".

<EndDate Format=""CCYYMMDD"">20181130</EndDate>

Päättymispäivä

Sopimuslaskun tuoterivin jakson päättymispäivä

Vain sopimuslaskutuksen elementti. Sopimustyypillä tulee olla valittu "Aikaväli näkyviin laskuriveille".

<UnitPriceAmount AmountCurrencyIdentifier=""EUR"">1000,00</UnitPriceAmount>

Yksikköhinta

A-hinta veroton

<UnitPriceNetAmount AmountCurrencyIdentifier=""EUR"">1000,00</UnitPriceNetAmount>

Yksikön nettohinta

A-hinta veroton

<RowIdentifierDate Format=""CCYYMMDD"">20190507</RowIdentifierDate>

Rivikohtainen päivämäärätunniste

Tilaustenkäsittelyn laskussa = Tilauksen päivämäärä

WebLaskutuksen laskussa = Laskun päivä

Elementti voidaan jättää pois aineistosta asiakaskohtaisella parametrilla:

Yritysrekisteri | Laskujen välitys | Aineistoon rivikohtainen tilauksen päivä

<RowPositionIdentifier>1</RowPositionIdentifier>

Rivin tunniste

Rivin tunnistenumerot muodostuvat aineistoon automaattisesti

<RowDeliveryDate Format=""CCYYMMDD"">20190430</RowDeliveryDate>

Rivikohtainen toimituspäivä

Rivikohtainen toimitusaika

<RowDeliveryDetails>
<RowCustomsInfo>
<CNCode>12345678</CNCode>

CN-koodi

Tuoterekisteri | Tuotteen perustiedot | CN-nimike tai

Tuoterekisteri | Tuoteryhmät | CN-koodi

Näkyminen laskulla määrätään myynnin perustietojen parametrilla: Laskujen tiliöinti | Tiliöintiryhmät | Laskulle CN-koodit.

<CNOriginCountryCode>LV</CNOriginCountryCode>

Alkuperämaan lyhenne
Tuoterekisteri | Tuotteen perustiedot | Alkumaa
Näkyminen laskulla määrätään myynnin perustietojen parametrilla: Laskujen tiliöinti | Tiliöintiryhmät | Laskulle alkuperämaa.

<CNOriginCountryName>Latvia</CNOriginCountryName>

Alkuperämaan nimi
Tuoterekisteri | Tuotteen perustiedot | Alkumaa
Näkyminen laskulla määrätään myynnin perustietojen parametrilla: Laskujen tiliöinti | Tiliöintiryhmät | Laskulle alkuperämaa.

</RowCustomsInfo></RowDeliveryDetails>
<RowFreeText>Tuoterivin lisätieto</RowFreeText>

Tuoterivin tekstirivi

Tilaustenkäsittely: Tuoterivin lisätietoa (Lisät.-painike)

Myynninhallinta: Toiminnot -> Lisää riville selite.

Sopimuslaskutus: Sopimuksen tuoterivin ( i )-painikkeen kautta annettava "Lisätieto laskulle"-teksti

Tilaustenkäsittely / Myynninhallinta: 

Teksti voidaan tuoda tilaukselle automaattisesti tuotteen kuvauksesta (Tuoterekisteri | Tuotteen perustiedot | Kuvaus rivilisätiedoksi) tai syöttää tilauksella (Lisät-painike).

Lisätiedon näkyminen laskulla valitaan myynnin perustietojen parametrilla: Asiakirjat | Lasku: Tulostetaan rivilisätiedot.

<RowDiscountPercent>10,000</RowDiscountPercent>

Tuoterivin alennusprosentti

Sisältö muodostuu tuoterivin Ale1 ja Ale2 arvojen perusteella

<RowDiscountAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">100,00</RowDiscountAmount>

Tuorerivin alennuksen summa
Sisältö muodostuu tuoterivin Ale1 ja Ale2 arvojen perusteella

<RowDiscountTypeText>Alennus 10%</RowDiscountTypeText>

Tuoterivin alennuksen selite
Sisältö muodostuu tuoterivin Ale1 ja Ale2 arvojen perusteella

<RowVatRatePercent>24</RowVatRatePercent>

Tuoterivin alv-prosentti

Arvo muodostuu tuotteen tiliöinnille valitun verokannan määrityksen perusteella.

<RowVatCode>S</RowVatCode>

Tuoterivin verokoodi

Yrityksen perustiedot | Alv-määritykset | Verokoodi muodostuu sen perusteella mitä tuotteen tiliöinnin verokannalle on valittu kohdassa "Verokoodi Finvoice-aineistoon"

<RowVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">108,00</RowVatAmount>

Rivin veron summa

Tuoterivikohtainen veron osuus

Paperilaskulla näytetään rivin alv-koodi, ei summaa

<RowVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">450,00</RowVatExcludedAmount>

Rivin veroton summa

Tuoterivikohtainen veroton summa

Paperilaskulla näytetään erikseen rivin veroton tai verollinen summa ja erikseen mahdolliset alennukset (ei yhteensä-summaa)

<RowAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">558,00</RowAmount>

Rivin summa

Tuoterivikohtainen verollinen summa

Paperilaskulla näytetään erikseen rivin veroton tai verollinen summa ja erikseen mahdolliset alennukset (ei yhteensä-summaa)

</InvoiceRow>

<EpiDetails>

<EpiIdentificationDetails>

<EpiDate Format=""CCYYMMDD"">20190507</EpiDate>

Laskun päivämäärä

Laskun päivämäärä

<EpiReference/>

</EpiIdentificationDetails>

<EpiPartyDetails>

<EpiBfiPartyDetails>

<EpiBfiIdentifier IdentificationSchemeName=""BIC"">NDEAFIHH</EpiBfiIdentifier>

Ensisijaisen pankkitilin BIC-koodi

Ensisijaisen pankkitilin BIC-koodi

</EpiBfiPartyDetails>

<EpiBeneficiaryPartyDetails>

<EpiNameAddressDetails>Marin Marjat Oy MM comp.</EpiNameAddressDetails>

Maksun saajan nimi

Yrityksen perustiedot | Yritys | Nimi

Jos rahoitusyhtiöominaisuus on käytössä, näytetään rahoitusyhtiön nimi: Laskujen välitys | Laskujen välitys | Perustiedot | Perustiedot | Rahoitusyhtiön nimi

<EpiBei>4727373-5</EpiBei>

Laskuttajan Y-tunnus

Yrityksen perustiedot | Yritys | Y-tunnus

<EpiAccountID IdentificationSchemeName=""IBAN"">FI4819503000000010</EpiAccountID>

Ensisijaisen pankkitilin IBAN-tilinumero

Ensisijaisen pankkitilin IBAN-tilinumero

Jos laskulla on enemmän kuin yksi tili, on ensisijainen tili se joka on valittu viivakoodiin. Muussa tapauksessa jokin laskulla näkyvistä tileistä.

</EpiBeneficiaryPartyDetails>

</EpiPartyDetails>

<EpiPaymentInstructionDetails>

<EpiPaymentInstructionId>1</EpiPaymentInstructionId>

Laskutusaiheen tunnus

Laskun välitystavan E-laskujen tietoihin tallennetun laskun aiheen tunnus. Tunnukset: Laskujen välitys | Laskujen välitys | Perustiedot | E-laskun laskutusaiheet | Laskutusaiheen tunnus

Elementti sisältyy vain E-lasku välitystapatyypin aineistoihin.

<EpiRemittanceInfoIdentifier IdentificationSchemeName=""SPY"">1190500023823</EpiRemittanceInfoIdentifier>

Laskun viitenumero

Laskun viitenumero

Muotoon voidaan vaikuttaa perustietojen parametreilla: Tilaustenkäsittely | Tilaukset | Perustiedot | Laskutus | Viitenumeron muoto.

Sopimuslaskutus | Sopimuslaskutus | Perustiedot | Yritystunnus viitenumeroon, Viitteen alku, Viitteen loppu.

<EpiInstructedAmount AmountCurrencyIdentifier=""EUR"">558,00</EpiInstructedAmount>

Eräpäivän maksettava summa

Eräpäivän maksettava summa

<EpiCharge ChargeOption=""SHA"">SHA</EpiCharge>

 

 

<EpiDateOptionDate Format=""CCYYMMDD"">20190606</EpiDateOptionDate>

Eräpäivä

Eräpäivä

<EpiPaymentMeansCode>58</EpiPaymentMeansCode>

Maksukoodi

Kaikkiin yleislaskutuksen tuottamiin aineistoihin muodostuu automaattisesti koodi 58

58 = SEPA credit transfer (SEPA-tilisiirto)

</EpiPaymentInstructionDetails>

</EpiDetails>

</Finvoice>Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.