Tositteiden tuonti kirjanpitoon

Tositteiden tuonti kirjanpitoon -toiminnolla voidaan tuoda:

  • viennit/tositeet Fivaldi kirjanpitoon

Tositteiden tuonti kirjanpitoon -ominaisuus sisältyy Fivaldin Kirjanpito-sovellukseen. Siirrossa on mahdollista käyttää muunnostaulukkoa, mikäli aineiston tilit eivät ole yhteneväisiä olemassa olevan tilikartan kanssa. Fivaldin kirjanpitoon voidaan siirtää tositteita määrämuotoisesta tiedostosta tai tiedostosta, jossa on kiinteän mittaisia kenttiä, joilla on tietty järjestys. Tiedosto on tekstitiedosto joko unix (LF) tai DOS (CR LF) -tyylisin rivinvaihdoin käyttäen ISO 8859-15 -merkistöä. Tiedoston muoto (vakiolevyinen / pilkkueroteltu) tunnistetaan aineiston ensimmäiseltä riviltä.

Määrämuotoisen CSV-tiedoston (CSV(luetteloerotin) / CSV(comma delimited)) ensimmäisellä rivillä on kenttätunnisteet, joiden mukaan sarakkeiden järjestys määräytyy. Jos halutaan välittää pilkku sellaisenaan tai välilyöntejä arvon alussa tai lopussa, voidaan kenttä ympäröidä lainausmerkeillä ("). Lainausmerkki välitetään kahtena lainausmerkkinä (""). Esimerkiksi Microsoft Excelissä voidaan tallentaa taulukko luetteloerotinmuodossa (CSV), jolloin se noudattaa tätä tapaa. Määrämuotoisessa tiedostossa pilkun asemasta tunnistetaan myös puolipiste kenttäerottimeksi. Välilyönnit  kenttäerottimen ympärillä poistetaan. Desimaalierottimena toimii joko piste tai pilkku, ja samaa käytäntöä on käytettävä koko tiedostossa.

Vaihtoehtoinen siirtotapa on käyttää kiinteän mittaisia kenttiä, joilla on tietty järjestys.

Arvonlisävero eritellään automaattisesti, jos tilillä on nettokirjaava alv-luokka eikä rivillä ole verokantakoodia. Vero lasketaan tilin alv-luokan ohjaamana kuten kirjanpidon tositesyötössä. Summa tulkitaan bruttosummaksi, paitsi EU-ostojen kaksipuoleisessa verossa nettosummana. Jos halutaan tuoda aineistoa verollisille tileille ilman liittymän tekemää netotusta, vaihdetaan Kirjanpidon Tositelajien käyttöönotto -ruudulla tositelajin tyypiksi "Avaava saldo / veroton".

Aineistossa voidaan määritellä yritysnumero ja tositelaji, jolle tieto viedään. Jos yritysnumero on määritelty aineistossa, luettaessa tarkistetaan tositteiden lisäysoikeus näihin yrityksiin. Oikeuksien puuttuessa mitään tietoa ei tuoda. Samoin jos aineistossa on määritelty tositelaji, ko. lajin olemassaolo tarkistetaan ja yksikin virhe hylkää koko aineiston. Jos aineistossa ei määritellä tositelajia, käyttäjän tulee valita se tiedoston sisäänlukuruudulla. Sisäänluettaessa suositellaan käytettäväksi itse lisättyjä tositelajeja, ei Fivaldin kiinteitä tositelajeja.

Esimerkki tekstitiedostosta, jossa on kaksi vientiä sisältävä tosite:

TILI, SUMMA, TOSITE, PVM

4000, 20003, 1, 20030101

2871, -20003, 1, 20030101

Esimerkki kahdesta tositteesta:

PVM,TILI,SUMMA

20040101,3000,-122.00

20040101,1910,122.00

20040102,4000,108.00

20040102,1920,-108.00

Kenttätunnisteet ovat:

PVMPakollinenN8Kirjauspäivä tositteelle, muoto VVVVKKPP
TILIPakollinenAN8Kirjanpidon tili
TOSITE AN16Tositenumero jolla tositteet erotetaan. Jos tositenumeroa ei ole, päiväyksen muuttuminen vaihtaa seuraavaan tositteeseen
SK1 AN8Seurantakohde 1
SK2 AN8Seurantakohde 2
SK3 AN8Seurantakohde 3
SK4 AN8Seurantakohde 4
SUMMAPakollinenN15,2

Summa yrityksen valuutassa etumerkkeineen.

Desimaalierottimena toimii joko piste tai pilkku, ja samaa käytäntöä on käytettävä koko tiedostossa.

SENTIT N15Summa sentteinä etumerkkeineen
SELITE AN179Vientiselite
VEROKANTA AN10Verokantakoodi
VEROTILI AN8Verotili
VEROTILI2 AN8Verotili 2 (vastakirjaus)
VEROSUMMA N15,2Veron määrä yrityksen valuutassa etumerkkeineen
VEROSENTIT N15Veron määrä sentteinä etumerkkeineen
STATUS AN1Viennin erikoiskäsittely
NETTOPVM N8Laskun eräpäivä VVVVKKPP
ASIAKASTUNNUS AN10Asiakkaan/toimittajan tunnus
VIENTILAJI AN2Vientilajin tunnus
LASKUNO AN16Laskun numero
YT N6Fivaldi-yritysnumero jolle aineisto tuodaan
LAJI N3Tositelajin numero jolle aineisto tuodaan

Vakiolevyinen muoto: Kaikki kentät summan jälkeen ovat vapaaehtoisia, ts. rivi saa katketa kesken. Kaikki välilyönnit poistetaan kentistä vasemmalta, eli tyhjä arvo merkitään täyttämällä kenttä välilyönneillä.

PaikkaPituusTyyppiSelite
116ANTositenumero/tunnus
178 NTositteen päiväys VVVVKKPP
258 ANKirjanpidon tili
3315NSumma sentteinä etumerkkeineen
488ANSeurantakohde 1
568ANSeurantakohde 2
648ANSeurantakohde 3
728ANSeurantakohde 4
808NLaskun eräpäivä VVVVKKPP
8810ANAsiakkaan/toimittajan tunnus
9814ANLaskun numero
1121AN

Statustieto

ei arvoa - Tavallinen vienti

A - ALV-automaattikirjauksen tekemä ALV-vähennys verolliselta tililtä. Tällä on merkitystä vain jos halutaan siirtää tositteita bruttomenetelmää käyttävälle yritykselle niin, että Fivaldin ALV-laskelma osaa näyttää summat oikein

L - Myyntilasku, tieto tulee vain myyntisaamisvientiin

S - Suoritus myyntilaskuun, vain myyntisaamisviennissä

O - Ostolasku, vain ostovelkaviennissä

M - Ostolaskun maksu, vain ostovelkaviennissä

T - Tapahtuma, laskunumero = tapahtumanumero. (Huom. Aineistona tuodut T-tapahtumat puuttuvat Avoimet tapahtumat – raportilta = ei raporttitukea.)

K - Kuittaus tapahtumaan

113255ANVientiselite
36810ANVerokantakoodi
3788ANVerotili
38615NVeron määrä sentteinä etumerkkeineen
4018ANVerotili 2 (vastakirjaus)
4092ANVientilaji
4116NFivaldi-yritysnumero
4173NTositelaji jolle aineisto tuodaan

Nettomenetelmää käytettäessä eritelty vero ilmoitetaan antaen veron määrä, vapaamuotoinen koodi sekä haluttaessa verotili. Koodi saa olla sama ostoissa ja myynneissä (esim. prosenttiluku), ja yhteys Fivaldin lopulliseen ALV-luokkaan muodostetaan ALV-luokan tiedon sisäänluvun verokoodin avulla. Tässä käytetään tarvittaessa sisäänluettavan tilin oletus-ALV-luokan tietoa siitä onko kyse ostosta vai myynnistä. Jos yksiselitteistä ALV-luokkaa ei näillä tiedoilla voida määrittää, siirtoa ei tehdä. Jos sisäänlukuaineistossa on määritelty verotili, käytetään aina sitä. Jos verotili on tyhjä, käytetään Fivaldin verokoodia vastaavan ALV-luokan verotiliä.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.