Rakentamispalveluiden käännetty Alv (ostot)

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus otettiin käyttöön 1.4.2011. Käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että tiettyjen rakentamispalvelujen myyntitilanteessa verovelvollinen on ostaja eikä myyjä.

Tässä ohjeessa ei oteta kantaa siihen milloin käännettyä verovelvollisuutta tulee soveltaa. Epäselvissä tapauksissa, otattehan yhteyttä Verohallintoon. Kun rakentamispalveluiden käännetyn Alv:n käyttöönottoon on syytä, etene ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeen mallitileinä on käytetty Liikekirjurin tilejä. Mikäli tilikarttanne on jokin muu, käyttäkää ko. kohdissa vastaavia tilejä.

Alv-määritykset

Rakentamispalvelun ostot käännetty verovelvollisuus / ostaja voi vähentää alv:n

Aloita uuden alv-määrityksen perustaminen painamalla ”Uusi alv-määritys” – painiketta. Tallenna Alv-määritykselle seuraavat tiedot:

Kieli = vähintään yrityksen kielen mukainen rivi on perustettava. Mikäli tarvitaan muilla kielillä perusta jokaiselle oma rivi.

Selite = "Rak.palv.ostot käännetty alv"

Verokanta = "Yleinen"

Käytössä ruksit = "Osto" ja "Tositesyöttö"

Kohde kausiveroilmoituksella = "Rakennuspalv.ostot, käännetty verovelv.(320/318,307)"

Poikkeava käsittely = "Käännetty ALV"

Alkupäivä = esim. "01.01.2013"

Alv-prosentti = "24"

Tositesyöttötunnus = koodi esim. "r24" on vapaasti määriteltävissä. Tarkista kuitenkin, että kyseinen koodi ei ole minkään muun alv-määrityksen käytössä. Tositesyöttötunnuksella määrätään se millä koodilla kirjanpidon tositesyötössä verokannan haku tapahtuu.

Bruttokäsittely kirjanpidossa / Nettokäsittely kirjanpidossa = valitaan se kumpi menettely yrityksessä on käytössä.

ALV-tili = esim. 1763 (Ostojen arvonlisäverosaamiset) silloin kun ostaja saa vähentää alv:n.

ALV-oikaisutili = esim. 2939 (Myynnin arvonlisävelka).

Rakentamispalvelun ostot käännetty verovelvollisuus / ostaja ei voi vähentää alv:a

Aloita uuden alv-määrityksen perustaminen painamalla ”Uusi alv-määritys” – painiketta. Tallenna Alv-määritykselle seuraavat tiedot:

Kieli = vähintään yrityksen kielen mukainen rivi on perustettava. Mikäli tarvitaan muilla kielillä perusta jokaiselle oma rivi.

Selite = "Rak.palv.ostot käännetty alv ei väh."

Verokanta = "Yleinen"

Käytössä ruksit = "Osto" ja "Tositesyöttö"

Kohde kausiveroilmoituksella  = ”Rakennuspalv. ostot, käännetty verov.,ei vähkelp.(320/318)”. <- Tällöin veroa EI ilmoiteta kausiveroilmoituksella kohdassa ”307 Kohdekauden vähennettävä vero”.

Poikkeava käsittely = "Käännetty ALV"

Alkupäivä = esim. "01.01.2013"

Alv-prosentti = "24"

Tositesyöttötunnus = koodi esim. "e24" on vapaasti määriteltävissä. Tarkista kuitenkin, että kyseinen koodi ei ole minkään muun alv-määrityksen käytössä. Tositesyöttötunnuksella määrätään se millä koodilla kirjanpidon tositesyötössä verokannan haku tapahtuu.

Bruttokäsittely kirjanpidossa / Nettokäsittely kirjanpidossa = valitaan se kumpi menettely yrityksessä on käytössä.

ALV-tili = esim. 4380 (Rakentamispalvelun oman käytön arvonlisävero) silloin kun ostaja ei voi vähentää alv:a.

ALV-oikaisutili = esim. 2939 (Myynnin arvonlisävelka).

Tilikartta

Uusi tili ”Rakentamispalveluostot, ostaja verovelvollinen”

Perusta tilikarttaan uusi tili esim. 4458 "Rakentamispalveluostot, ostaja verovelvollinen". Valitse ko. tilille ALV-käsittely kohtaan ”Rak.palv.ostot käännetty alv” sekä täppä kohtaan käytössä: Ostot ja Tositesyöttö.

Ostotilaukset / Perustiedot

Tiliöinti

Rakentamispalveluostot, käännetty verovelvollisuus (ostaja voi vähentää alv:n)

Mikäli käännetyn verovelvollisuuden rakentamispalveluostoja tehdään ostotilauksien kautta, perusta uusi tiliöintikoodi tätä varten. Valitse verokannaksi ”Rakennuspalvelu ostot käännetty verovelvollisuus” sekä kulutiliksi esim. 4458. (Lisää tarvittaessa myös mahdolliset kustannuspaikat).

Rakentamispalveluostot, käännetty verovelvollisuus (ostaja ei voi vähentää alv:a)

Mikäli ko. käännetyn verovelvollisuuden rakentamispalveluostoja tehdään ostotilauksien kautta, perusta uusi tiliöintikoodi tätä varten. Valitse verokannaksi ”Rakennuspalvelu ostot käännetty verovelvollisuus EI vähennyskelp.” sekä kulutiliksi esim. 4458. (Lisää tarvittaessa myös mahdolliset kustannuspaikat).

Tiliöintiryhmät

Tiliöintiryhmä "Rakentamispalveluostot"

Perusta uusi tiliöintiryhmä ”Rakentamispalveluostot” ja valitse ostovelkatiliksi 2871.

Tiliöintiryhmä "Rakentamispalveluostot EI vähennyskelp."

Perusta uusi tiliöintiryhmä ”Rakentamispalveluostot EI vähennyskelp” ja valitse ostovelkatiliksi 2871.

Tiliöintiryhmien oletustiliöinnit

• Rakentamispalveluostot -> oletustiliöinniksi valitaan ”Rak.palv.ostot käännetty alv”

• Rakentamispalveluostot EI vähennyskelp. -> oletustiliöinniksi valitaan ”Rak.palv.ostot käännetty alv EI väh.”

Mikäli uusi tiliöintikoodi ei vielä näy listalla, sulje ruutu ja palaa takaisin. Siirry tämän jälkeen tiliöintiryhmän selitteen kohdalle ja paina oletustiliöinnin kohdalla hiiren oikealla. Hyväksy ohjelman ilmoitukset tiliöintikoodin päivittämisestä tuotteiden taakse. Toista toimenpide molempien tiliöintiryhmien osalta erikseen. Toiminto päivittää oletustiliöinnin kaikille tuotteille joissa ko. tiliöintiryhmän tiliöintikoodi oli vielä tyhjä.  

Vaikutus ostotilauksilla on se, että kun ostotilauksessa sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, koskee valittu tiliöinti silloin kaikkia ostotilauksen rivejä, mukaan lukien myös tavaratuotteet. Mikäli jollakin ostotilauksen tuoterivillä ei sovelleta käännettyä verovelvollisuutta, tulee näistä riveistä tehdä erillinen ostotilaus esim. Ostot kotimaa - tiliöintiä käyttäen.

Yritysrekisteri / Toimittajan tiedot

Toimittajan tiliöintiryhmä

Jos toimittajan ostotilauksissa sovelletaan aina tai suurimmaksi osaksi käännettyä verovelvollisuutta, kannattaa oikea tiliöintiryhmä valita jo toimittajan tietoihin. Tiliöintiryhmän voi myös valita ostotilausta tehdessä ennen tuoterivien hakua.  

Ostotilaukset

Kun ostotilauksella sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta

Ostotilausta tehdessä tarkista, että Tiliöinti - kohdassa on valittu oikea tiliöintiryhmä (joko ”rakentamispalveluostot” tai ”rakentamispalveluostot ei vähennyskelp.”). Samalla ostotilauksella ja ostotarjouksella kaikkien tuoterivien osalta sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Toimittajan muun verokannan (esim. Ostot kotimaa) tuoteriveille on tehtävä oma ostotilaus esim. Ostot kotimaa - tiliöintiä käyttäen.

Ostolaskujen kierrätys, Ostoreskontra ja Kirjanpito

Nämä sovellukset eivät vaadi erikseen omia määrityksiä. Sovelluksissa käytetään rakentamispalveluiden käännettyä verovelvollisuutta valitsemalla kirjaukselle oikea verokanta ja tili mikäli oletuksena näin ei ollut.

Kausiveroilmoitus

• 318 Vero rakentamispalvelun ostoista

• 320 Rakentamispalvelun ostot (käännetty verovelvollisuus)

Kausiveroilmoituksessa on erilliset kohdat rakentamispalvelun käännetyn verovelvollisuuden osalta sekä palvelun myynnille että ostolle. Ostaja ilmoittaa kohdassa 320 ostamiensa käännetyn verovelvollisuuden alaisten rakentamispalvelujen yhteismäärän. Ostaja laskee suoritettavan veron yleisen verokannan mukaan ja ilmoittaa sen kohdassa 318. Siltä osin kuin ostot ovat vähennyskelpoisia, ostaja laskee vähennettävän veron yleisen verokannan mukaan ja ilmoittaa ne vähennettävinä veroina kohdassa 307. (www.vero.fi)Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.