SISÄLTÖ

Polkupyöräetu ja edun määrän laskeminen on kuvattu Verohallinnon ohjeessa Luontoisedut verotuksessa. Tarkistathan aina ajantasaiset ohjeet ja edun määrät verottajan sivuilta.

Polkupyöräetu on verovapaata, jos edun arvo on enintään 1 200 euroa vuodessa (vuonna 2022). Ylimenevä osuus on veronalaista luontoisetua. Jos työntekijä saa sekä polkupyöräedun että työsuhdematkalipun, niiden verovapaa määrä voi olla yhteensä korkeintaan 3 400 euroa. Polkupyöräedusta on aina annettava ilmoitus, myös silloin kun verotettavaa etua ei ole. Työnantaja voi periä polkupyöräedun omavastuuosuuden työntekijän nettopalkasta ja peritty korvaus alentaa verotettavan edun määrää.

Ilmoittamisajankohdista/-jaksoista kerrotaan tarkemmin esim. tässä verottajan linkissä tulolajin 363 ja 364 kohdalla.

Polkupyöräedun ilmoittaminen poikkeaa muista luontoiseduista samalla tavalla kuin työsuhdematkalipun ilmoittaminen, koska maksajan on vähennettävä palkaksi katsottavasta osuudesta työntekijältä perimänsä korvaus.

20.4.2021 Tulorekisteri päivitti ohjeistustaan polkupyöräedun ilmoittamisesta vuoden 2021 osalta tilanteissa, jossa polkupyöräetu sisältyy bruttopalkkaan. Katso tarkemmin tästä linkistä kappaleesta 1.1.3 Polkupyöräetu. 

1.1.2022 lähtien polkupyöräedun verovapaalla tulolajilla 363 voidaan ilmoittaa tulolajikohtaiset vakuuttamisen poikkeustilanteet.  Näin ollen vuonna 2021 käytössä ollut sijaismaksajan tulolajeilla ilmoittaminen tilanteissa, joissa polkupyöräetu sisältyy työntekijän bruttopalkkaan, jää pois käytöstä. Näissä ohjeissa kerrotaan, miten ilmoittaminen tehdään vuodesta 2022 eteenpäin.

Mikäli korjataan vuoden 2021 palkkatietoilmoituksia, tulee korjaukset tehdä 2021 voimassa olleiden ohjeistuksien mukaisesti.

Polkupyöräedun palkkalajit Visma Fivaldissa

Perusta yrityksessä tarvittavat uudet palkkalajit Fivaldin Palkkalajit-rekisterissä ja kytke ne oikeisiin tilastoryhmiin.

Veroton osuus

Perusta uusi palkkalaji 2415 Polkupyöräetu, veroton Luontoisedut–palkkalajiluokkaan Palkkalajit-rekisterissä.

Linkitä Tilastoryhmät-välilehdellä palkkalaji tulorekisterin tulolajiin 363 “Polkupyöräedun verovapaa osuus”:

Polkupyöräetu annetaan bruttopalkan päälle

Tarkista Palkkalajit-rekisterissä, että palkkalaji 2415 ei ole ennakonpidätyksen ja sosiaalivakuutusmaksujen palkkalajien prosentin perusteissa mukana. Kun palkkalaji ei ole mukana perusteissa, ohjelma ei pidätä ennakonpidätystä ja sosiaalivakuutusmaksuja verovapaasta polkupyöräedun osuudesta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos näiden vähennysten palkkalajeissa on valittuna Prosentin perusteeksi ”Palkkalajiluokan jälkeen”, niin Poikkeukset-painikkeesta avautuvassa ikkunassa kyseinen  palkkalaji tulee olla lisättynä oikean reunan valittuihin palkkalajeihin seuraavasti:

Ennakonpidätyksen palkkalaji:

Kaikki työttömyysvakuutusmaksujen ja eläkevakuutusmaksujen palkkalajit (eli kaikki ne palkkalajit, joissa on valittuna Prosentin tyyppi -kohdassa “Työntekijän/työnantajan maksu” ja kytkentä yhteisrekisterin työttömyysvakuutusmaksuun tai TyEL-/KuEL-eläkevakuutusmaksuihin, vaikka niitä ei koko yrityksessä olisi käytössä tai koskaan aiemmin käytetty):

Jos palkkalajistossa on lisäksi muita palkkalajeja työttömyys- ja eläkevakuutusmaksuille (esim. lähdeverolliset ttvak/evak-palkkalajit), jotka ovat kytkettynä yhteisrekisteriin ja Prosentin peruste -kohdassa on valittuna “Valitut palkkalajit”, polkupyöräedun palkkalaji ei saa olla Palkkalajit-painikkeesta avautuvassa ikkunassa Valittu-sarakkeessa:

Sotumaksu:

Tapaturmavakuutusmaksu:

Huom! Jos yrityksessä on useampi tapaturmavakuutuksen palkkalaji, joka on kytketty yhteisrekisteriin Prosentin tyypin “Työntekijän/työnantajan maksu”-kohdassa, tulee huolehtia, että polkupyöräedun veroton palkkalaji ei ole minkään näiden tapaturmavakuutusten prosentin perusteessa mukana edellä kuvatulla tavalla. 

Vakuutuspoikkeukset tulolajilla 363

Edellä kuvatuilla asetuksilla (kun polkupyöräedun veroton palkkalaji ei ole minkään sivukulun palkkalajin perusteessa mukana), ei palkkalajilla 2415 Polkupyöräetu veroton maksettaessa palkkalaskelmalla pidätetä ennakonpidätystä eikä sivukuluja. Tällöin palkkalajin Vakuutuspoikkeukset-painikkeen takana käytettäessä valintaa “Fivaldin mukainen”, tulorekisteriin ei ilmoiteta tulolajikohtaisia vakuutuspoikkeuksia tyel-, tapaturma-, työttömyysvakuutusmaksujen eikä sotumaksujen osalta, koska Tulorekisterioletus on “Ei”:

Vaihtoehtoisesti tällaisessa tilanteessa voitaisiin käyttää myös yllä olevan ikkunan “Ei poikkeusta”-valintaa (jolloin käytännössä tiedot menisivät kohdan “Tulorekisterioletus” -sarakkeessa olevien tietojen mukaisesti). Lähtökohtaisesti asetukset kuitenkin kannattaa asettaa palkkalajeille edellä kuvatulla tavalla, koska palkkalajien omat asetukset ohjaavat sitä, että itse palkkalaskelmalla sivukulut laskeentuvat oikein.

Polkupyöräetu sisältyy bruttopalkkaan

Tarkista Palkkalajit-rekisterissä Ennakonpidätys-palkkalajin 6000 poikkeuksista, että palkkalaji 2415 ei ole ennakonpidätyksen perusteessa mukana. Palkkalaji 2415 tulee olla määritelty ennakonpidätyksen poikkeuksiin, jotta ohjelma ei pidätä palkkalaskelmalla verovapaasta polkupyöräedun osuudesta ennakonpidätystä.

Ennakonpidätyksen palkkalajilla verottoman polkupyöräedun palkkalaji tulee siis olla Poikkeukset-painikkeesta avautuvassa ikkunassa Valitut-sarakkeessa:

Tilanteessa, jossa polkupyöräetu sisältyy bruttopalkkaan, ei polkupyöräedun vähennys saa vaikuttaa perittävien työttömyys-, tapaturma- ja eläkevakuutusmaksujen perusteeseen. Näiden vakuutusmaksujen osalta prosentin perusteena on bruttopalkka, joka sisältää polkupyöräedun.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos kyseisten sivukulujen palkkalajeissa on valittuna Prosentin perusteeksi ”Palkkalajiluokan jälkeen”, ei Poikkeukset-painikkeesta avautuvassa ikkunassa saa verottoman polkupyöräedun palkkalaji olla lisättynä oikean reunan valittuihin palkkalajeihin.

Kaikki työttömyysvakuutusmaksujen ja eläkevakuutusmaksujen palkkalajit (eli kaikki ne palkkalajit, joissa on valittuna Prosentin tyyppi -kohdassa “Työntekijän/työnantajan maksu” ja kytkentä yhteisrekisterin työttömyysvakuutusmaksuun tai TyEL-/KuEL-eläkevakuutusmaksuihin, vaikka niitä ei koko yrityksessä olisi käytössä tai koskaan aiemmin käytetty):

Jos palkkalajistossa on lisäksi muita palkkalajeja  työttömyys- ja eläkevakuutusmaksuille (esim. lähdeverolliset ttvak/evak palkkalajit), jotka ovat kytkettynä yhteisrekisteriin ja Prosentin peruste -kohdassa on valittuna “Valitut palkkalajit”, polkupyöräedun palkkalaji tulee olla Palkkalajit-painikkeesta avautuvassa ikkunassa Valittu-sarakkeessa:

Sotumaksun palkkalajilla veroton polkupyöräedun palkkalaji tulee olla valittuna Poikkeukset-painikkeesta avautuvassa ikkunassa Valittu-sarakkeessa:

Tapaturmavakuutusmaksu:

Huom! Jos yrityksessä on useampi tapaturmavakuutuksen palkkalaji, joka on kytketty yhteisrekisteriin Prosentin tyypin “Työntekijän/työnantajan maksu”-kohdassa, tulee huolehtia, että polkupöyräedun veroton palkkalaji ei ole minkään näiden tapaturmavakuutusten prosentin perusteessa mukana edellä kuvatulla tavalla. 

Vakuutuspoikkeukset tulolajilla 363

Edellä kuvatuilla asetuksilla (kun polkupyöräedun veroton palkkalaji ei ole mukana tyel-, työttömyys-, ja tapaturmavakuutusten prosentin perusteessa mukana), 2415 Polkupyöräetu veroton -palkkalajilla maksettaessa, ei palkkalaskelmalla pidätetä ennakonpidätystä ja sotumaksua verovapaasta polkupyöräedusta, mutta muut sivukulut peritään. Näin ollen palkkalajin Vakuutuspoikkeukset-painikkeen takana käytettäessä valintaa “Fivaldin mukainen”, tulorekisteriin menee tulolajikohtaiset vakuutuspoikkeukset tyel-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksujen osalta, koska Tulorekisterioletus on “Ei” ja sairausvakuutusmaksusta (sotu) ei mene poikkeusta, koska oletus on “Ei”.

Vaihtoehtoisesti tällaisessa tilanteessa on mahdollista käyttää myös yllä olevan ikkunan “Poikkeus”-valintaa (jolloin tiedot menisivät kohdan “Tulorekisterioletus” tiedon vastaisella tavalla, eli “Kyllä”) Tyel-, Tapaturma- ja Työttömyysvakuutus-kohtien osalta. Lähtökohtaisesti asetukset on kuitenkin suositeltavaa asettaa palkkalajeille edellä kuvatulla tavalla, koska palkkalajien omat asetukset ohjaavat sitä, että itse palkkalaskelmilla sivukulut laskeentuvat oikein.

Verollinen osuus

Perusta Palkkalajit-rekisterissä uusi palkkalaji 2420 Polkupyöräetu, verollinen osuus Luontoisedut-palkkalajiluokkaan:

Linkitä palkkalaji tulorekisterin tulolajiin 364 ”Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus” Tilastoryhmät-välilehdellä:

Polkupyöräedun omavastuuosuus

Perusta Palkkalajit-rekisterissä uusi palkkalaji 5015 Polkupyöräetu, omavastuuosuus Vähennykset-palkkalajiluokkaan:

Linkitä Tilastoryhmät-välilehdellä kyseinen palkkalaji tulorekisterin tulolajiin 420 ”Polkupyöräedusta peritty korvaus”:

 

Palkansaajan tiedot

Perusta “Muu luontoisetu”-tyyppinen luontoisetu Palkanlaskennan perustiedot -rekisterin Luontoisedut-välilehdelle:

Aseta luontoisetu palkansaajille voimaan Luontoisedut ja ulosottotiedot –välilehdellä Palkansaajat-rekisterissä:

Lisää henkilön palkkalajeihin tarvittaessa perustetut palkkalajit ja tarvittaessa valinta “Aina palkkalaskelmaan”, jotta ne nousevat palkkalaskelmien luontiajoissa uusille palkkalaskelmille.

Päätä myös mahdolliset aiempien ohjeistusten mukaiset polkupyöräedun sosiaalivakuutusmaksuja varten perustetut palkkalajit henkilökohtaisista palkkalajeista 31.12.2021, jotta ne eivät nouse henkilön palkkalaskelmille enää uusien palkkalaskelmien teon yhteydessä.

Palkkalaskelma ja ilmoittaminen tulorekisteriin kun polkuyöräetu annetaan palkan päälle

Jos työnantajan antama etu on alle 1200 euroa vuodessa ja siitä ei peritä omavastuuosuutta, niin palkkalaskelmalle voidaan lisätä vain verottoman polkupyöräedun palkkalaji.

Mikäli edun arvo ylittää 1200 euroa, lisätään palkkalaskelmalle 2420-palkkalajilla verollinen osuus polkupyöräedusta. Jos työnantaja perii työntekijältä omavastuuosuuden, joka on pienempi kuin verollinen osuus, lisätään palkkalaskelmalle kaikki kolme palkkalajia (2415, 2420 ja 5015).

Esim. tilanne, jossa käytetään kaikkia näitä kolmea palkkalajia, jossa vuotuinen polkupyöräedun arvo on 1800e. Työnantaja perii omavastuuosuuden 200e/vuosi. Tästä palkaksi katsottu osuus on 400e/vuosi (1800 – 1200 – 200):

Tällöin ilmoitus näyttää Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -websovelluksen Henkilö-välilehdellä seuraavanlaiselta:

 

Tarkista ennen maksetuksi merkintää Hae vakuutuspoikkeukset -painiketta painamalla, että tulolajin 363 riville ei nouse vakuutuspoikkeusnumeroita.

Kun maksetuksi merkintä on tehty, tarkista myös Lähetyserät-välilehdeltä palkkakauden erän lopusta Näytä xml-aineisto -painikkeella avautuvasta pdf-tiedostosta, että siellä ei näy 363 tulolajin alla vakuutuspoikkeuksia, koska ne menevät tulorekisterioletuksen (“Ei”) mukaisesti:

Palkkalaskelma ja ilmoittaminen tulorekisteriin kun polkupyöräetu annetaan rahapalkkaa alentamalla

Näissä ohjeissa kuvataan esimerkin avulla, miten polkupyöräetu ilmoitetaan tulorekisteriin, kun se on annettu rahapalkkaa alentamalla.

Vain verovapaata polkupyöräetua

 • Vastaa tulorekisterin ohjeen esimerkkiä 22.
 • Työntekijän kuukausipalkka on 3400 euroa. Alla olevassa esimerkissä vähennys on merkitty omana rivinä (-100e kk-palkka).
 • Työnantaja antaa työntekijälle 100 euron arvoisen polkupyöräedun kuukaudessa.
 • Etua annetaan vuodessa yhteensä 1200 euroa, joten etu on verovapaata tuloa.
 • Työnantaja ja työntekijä ovat sopineet, että työntekijälle annettava polkupyöräetu sisällytetään työntekijän bruttopalkkaan
 • Palkkalaskelmalla työttömyysvakuutuksen, tyelin ja tapaturmavakuutusmaksun peruste on 3400 euroa (bruttopalkka sis. polkupyöräedun) ja ennakonpidätyksen sekä sotumaksun peruste on 3300 euroa, eli peruste ei sisällä polkupyöräetua)
 • Verovapaa polkupyöräetu ilmoitetaan tulolajilla 363 antaen vakuuttamistiedon tyypillä tieto, että polkupyöräetu on työeläke-, työttömyys- ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen.

Tarkista ennen maksetuksi merkintää Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -websovelluksen Henkilö-välilehdellä Hae vakuutuspoikkeukset -painiketta painamalla, että tulolajin 363 rivillä näkyy vakuutuspoikkeukset 2,5,6:

Kun maksetuksi merkintä on tehty, tarkista myös Lähetyserät-välilehdeltä palkkakauden erän lopusta Näytä xml-aineisto -painikkeesta avautuvasta pdf-tiedostosta, että tulolajin 363 alla näkyvät vakuutuspoikkeukset, koska ne menevät tulorekisterioletuksen (“Ei”) vastaisesti näiden kolmen vakuutuksen osalta:

Verovapaata ja verollista polkupyöräetua

 • Vastaa tulorekisterin ohjeen esimerkkiä 23.
 • Työntekijän kuukausipalkka on 3 000 euroa (alla olevalla esimerkkilaskelmalla 180 euroa vähennetty suoraan kuukausipalkasta).
 • Työnantaja antaa työntekijälle kuukausittain 180 euron arvoisen polkupyöräedun.
 • Etua annetaan vuodessa yhteensä 2160 euroa, joten kuukausittain verovapaata tuloa on 100 euroa ja veronalaista tuloa 80 euroa.
 • Työnantaja ja työntekijä ovat sopineet, että työntekijälle annettava polkupyöräetu sisällytetään työntekijän bruttopalkkaan.
 • Polkupyöräedun verovapaa osuus ilmoitetaan tulolajilla 363 antaen vakuuttamistiedon tyypillä tiedon, että polkupyöräetu on työeläke-, työttömyys- ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen.
 • Polkupyöräedun verollinen osuus ilmoitetaan tulolajilla 364
 • Palkkalaskelmalla työttömyysvakuutuksen, tyelin ja tapaturmavakuutusmaksun peruste on 2960 euroa (bruttopalkka sis.polkupyöräedun) ja ennakonpidätyksen sekä sotumaksun peruste on 2900 euroa, eli peruste ei sisällä polkupyöräetua.

Tarkista ennen maksetuksi merkintää Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -websovelluksen Henkilö-välilehdellä Hae vakuutuspoikkeukset -painiketta painamalla, että tulolajin 363 rivillä näkyy vakuutuspoikkeukset 2,5,6:

Kun maksetuksi merkintä on tehty, tarkista myös Lähetyserät-välilehdeltä palkkakauden erän lopusta Näytä xml-aineisto -painikkeesta avautuvasta pdf-tiedostosta, että tulolajin 363 alla näkyvät vakuutuspoikkeukset, koska ne menevät tulorekisterioletuksen (“Ei”) vastaisesti näiden kolmen vakuutuksen osalta:

Polkupyöräetu ja omavastuuosuus

 • Vastaa tulorekisterin ohjeen esimerkkiä 24
 • Työntekijän kuukausipalkka on 3 000 euroa (alla olevalla esimerkkilaskelmalla vähennetty suoraan kuukausipalkasta).
 • Työnantaja antaa työntekijälle kuukausittain 100 euron arvoisen polkupyöräedun.
 • Etua annetaan vuodessa yhteensä 1 200 euroa, joten etu on verovapaata tuloa.
 • Työnantaja ja työntekijä ovat sopineet, että työntekijälle annettava polkupyöräetu sisällytetään työntekijän bruttopalkkaan.
 • Työnantaja perii edusta korvausta työntekijältä 40 euroa kuukaudessa.
 • Peritty korvaus alentaa annetun polkupyöräedun määrää 60 euroon kuukaudessa (100 − 40).
 • Vastaavasti työttömyys-, työeläke sekä tapaturmavakuutusmaksujen alainen ansio alenee 100 eurosta 60 euroon polkupyöräedun osalta.
 • Maksaja vähentää perityn korvauksen myös verovapaasta edusta ja ilmoittaa erotuksen verovapaana polkupyöräetuna tulolajilla 363 antaen vakuuttamistiedon tyypillä tiedon, että polkupyöräetu on työeläke-, työttömyys- ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen.
 • Palkkalaskelmalla työttömyysvakuutuksen, tyelin ja tapaturmavakuutusmaksun peruste on 2960 euroa (bruttopalkka sis.polkupyöräedun) ja ennakonpidätyksen sekä sotumaksun peruste on 2900 euroa, eli peruste ei sisällä polkupyöräetua.

Tarkista ennen maksetuksi merkintää Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -websovelluksen Henkilö-välilehdellä Hae vakuutuspoikkeukset -painiketta painamalla, että tulolajin 363 rivillä näkyy vakuutuspoikkeukset 2,5,6:

Kun maksetuksi merkintä on tehty, tarkista myös Lähetyserät-välilehdeltä palkkakauden erän lopusta Näytä xml-aineisto -painikkeesta avautuvasta pdf-tiedostosta, että tulolajin 363 alla näkyvät vakuutuspoikkeukset, koska ne menevät tulorekisterioletuksen (“Ei”) vastaisesti näiden kolmen vakuutuksen osalta:
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.