Kun oikea ainesto on valittu muunnettavaksi ja sitä vastaava tiedosto on ladattu sovellukseen, voit lähettää tiedoston muunnettavaksi ja tarkasteltavaksi ikkunan oikeassa alareunassa olevalla vihreällä Tarkastele tietoja -painikkeella.

Onnistuneen muunnoksen jälkeen käyttäjä ohjataan Yhteenvetonäkymään, jossa muunnoksen sisältöä voi tarkastella. Kirjanpidon yhteenvedossa näytetään lähdetilit sekä niiden kohdetiedot Fivaldissa kootusti per tili ja CSV -rekisterien yhteenvedossa näytetään muunnettu sisältö sellaisenaan taulukossa.

Kirjanpidon muuntaminen ja siirto Fivaldiin

Yhteenvetonäkymän tiedot

Kirjanpitotietojen onnistunut muunnos ohjaa käyttäjän näkymään, jossa näkyy listattuna Tikonista siirtyneet tilit sekä niiden kohdetilit Fivaldiaineistossa. Tilien tapahtumia ei eritellä, mutta tilien saldot on listattu näkymässä, kirjanpidon tiedot kuitenkin siirtyvät Fivaldiin aina vientitasolle asti tositteittain. Sisäänluvussa siirtyy kaikki muunnoksessa tuetut kentät, vaikka yhteenvedon tiedoissa ei näytetäkään kaikkia tietoja. Kuvaus siirtyvistä tiedoista löytyy jäljempänä kohdassa “5. Tarkempi kuvaus muunnettavista tiedoista”.

Tili Tikonissa -sarakkeessa näytetään tili, jonka tapahtumat on poimittu Tikonista tuodusta aineistosta. Aineistolla ei ole tilin nimeä, joten kentissä on tietona pelkästään Tikonin kirjanpidon tilin numero. Tikonista on saatavilla tililuettelo -raportti, josta voi tarkistaa tarvittaessa tilien nimet.

Tili Fivaldissa -sarakkeessa näytetään mihin Fivaldin kohdetiliin Tikon tilin viennit siirtyvät. Fivaldin kohdetili haetaan suoraan Fivaldin tilikartasta, joten tilin numero sekä nimi vastaavat tietoja Fivaldissa siirron jälkeen.

Saldo -sarakkeessa näytetään Tikon tiliä koskevien vientien kumulatiivinen saldo. Saldo siirtyy aina vientitasolle asti, vaikka yhteenvetonäkymässä näyetäänkin vain tapahtumien yhteenlaskettu summa saldona.

Viennit yhteensä -kohdassa on eritelty Debet ja Kredit vientien määrä mahdollisten erottavien tositteiden varalta. Erotuksen tulisi lähtökohtaisesti olla 0,00 ellei esim. tilikauden voittokirjauksen tai vastaavan kirjauksen johdosta ole tarkoituksella kirjattu erottavia tositteita. Summa on kuitenkin vain informatiivinen ja erottavankin aineiston voi siirtää Kirjanpitoon.

Päivämäärävälin asettaminen muunnettaville tiedoille

Mikäli olet Tikonissa vienyt ulos tilikausikohtaisen aineiston, mutta haluat viedä tapahtumia kirjanpitoon vain tietyltä aikaväliltä, voit kirjanpidon yhteenvetonäkymässä määritellä aikavälin, jonka ulkopuoliset tapahtumat rajataan ulos muunnoksesta.

Alkupäivän asettaminen rajaa poista tapahtumat  ennen alkupäivämäärää ja loppupäivän asettaminen tapahtumat loppupäivän jälkeen. Voit täyttää päivämääristä toisen tai molemmat.

    1. Fivaldin kohdetilin muuttaminen

Tietyn Tikon tilin tapahtumat voi siirtää sisäänluettaessa vapaavalintaiselle Fivaldin tilikartasta löytyvälle tilille. Tämä onnistuu muuttamalla Tili Fivaldissa sarakkeen tietoa tai valitsemalla esimääritellyn muunnostaulukon. Pääkirja-aineisto sisältää myös Tikon tilin nimen, mutta ASCII muunnoksen yhteydessä Fivaldiin välittyy vain tilin numero. Tällöin muunnosta voi helpottaa tulostamalla Tikonista tililuettelon, josta tilin nimen voi tarkistaa.

Tili Fivaldissa sarakkeen kenttään haetaan tilitieto suoraan Fivaldin tilikartasta. Voit hakea haluamaasi tiliä kenttään suoraan tilin numerolla tai tilin nimellä. Kenttää klikkaamalla aukeaa myös alasvetovalikko, josta voit hakea haluamaasi kohdetiliä, valikossa kuitenkin näytetään vain 10 ensimmäistä hakutulosta. Kirjanpidon tapahtumat siirtyvät sille tilille, joka kentässä on valittuna siirtohetkellä.

Mikäli sinulla on toistuvasti useampi kirjanpidon tili tai useampi asiakas, joiden tapahtumia haluat siirtää tietylle Fivalditilikartan tilille, voit valita kohdetilien muuntamiseksi myös esimääritellyn muunnostaulukon. Muunnostaulukossa on listattu tietyt esimääritellyt Tikonin lähdetilien numerot, joiden perusteella tapahtumat siirretään tietyille esimääritellyille tileille Fivaldissa.

Muunnostaulukon luomiseksi klikkaa Muunostaulukon viereistä Uusi -painiketta. Anna muunnostaulukolle nimi ja aseta muunnettavien tilien tiedot alla olevaan taulukkoon. Tilistä -sarakkeeseen tulisi laittaa Lähdetili, jonka tapahtumat haluat siirtää toiselle tilille. Tilille -sarakkeeseen puolestaan tulisi laittaa kohdetili, johon haluat saman rivin lähdetilin tapahtumat siirrettäväksi. Tallenna muunnos Tallenna -painikkeella, jonka jälkeen voit valita muunnoksen. Valitun muunnostaulukon tietoja voit tarkastella Tarkastele muunnosta -painikkeen avulla, jolloin voit myös tehdä muokkauksia taulukkoon.

Kun muunnostaulukko on valittuna, yhteenvedossa näkyy Tili Fivaldissa -tiedon kohdalla linkki-ikoni niiden tilien kohdalla, joiden kohdetiliä on muutettu muunnostaulukon perusteella. Vaikka muunnostaulukko olisi valittuna, voit silti muuttaa vielä kohdetiliä kentän tilivalitsimen avulla.

    1. CSV-raportti muunnoksesta tilintarkastajalle

Kirjanpidon yhteenvedosta saa tallennettua raportin CSV, xls tai txt -muodossa  -painikkeen avulla. Raportille tulostuu yhteenvetonäkymän sarake- ja kenttätietoja vastaavat tiedot. Raportin tallentamisen jälkeen näkymää voi kuitenkin vielä muokata, joten raportti kannattaa ottaa vasta sitten, kun tiedot ovat valmiina siirrettäväksi. Raporttia ei toistaiseksi saa jälkikäteen tulostettua.

    1. Kirjanpidon tietojen lukeminen Fivaldiin

Kun halutut tilimuunnokset on asetettu yhteenvetoon ja CSV-raportti on tulostettu voit lukea aineiston tositteet sisään Fivaldiin klikkaamalla Suoravienti -painiketta. Sisäänluku hakee kaikki lähdetiedoston sisältämät viennit sekä tositteet ja muodostaa näitä vastaavat kirjanpidon tapahtumat Fivaldin kirjanpitoon tositelajille 899 - Tikon Siirrot.

Sisäänluvun yhteydessä tarkistetaan löytyykö Tilikartasta aineiston sisältämät tilit ja seurantakohteet. Mikäli siirrettävä aineisto sisältää tilejä tai seurantakohteita, joita ei vielä ole lisätty Fivaldin tilikarttaan tulee käyttäjälle virheilmoitus. Tällöin mitään tietoja ei kirjoiteta Fivaldiin ja ennen siirtämistä tulisi vielä lisätä puuttuvat tilit Fivaldin tilikarttaan. Siirtojen vaatimat esimäärittelyt on kuvattu tarkemmin edellä kohdassa 3.2 Fivaldin esimäärittely ennen siirtoa.

Onnistuneesta sisäänluvusta nousee ilmoitus, jonka jälkeen tositteita voi tarkastella Webin Kirjanpidon selailu -toiminnolla tai Sovellusikkunan Kirjanpidon sovelluksella.

Mikäli suoravienti ei onnistu niin muokkaamasi yhteenvedon tiedot jäävät ohjelman muistiin ja voit jatkaa aiemmin määrittelemistä tilimuunnoksistasi. Tarkista tiedot sekä asetukset ja yritä sitten uudelleen. Valitsemalla uuden aineiston myös yhteenveto nollaantuu

CSV-rekisterin muuntaminen ja siirto Fivaldiin

CSV-tiedoston onnistunut muunnos ohjaa käyttäjän näkymään, jossa tarkasteltavana on lähdetiedoston sisällön tietueet taulukossa. Taulukon sarakkeet ovat toistaiseksi kiinteät ja listattuna näkyy aineiston tiedot, joiden perusteella voi tarkistaa ovatko siirtyvät tietueet oikein. Sisäänluvussa siirtyy kaikki yhteenvedossa näkyvät tiedot. Kuvaus siirtyvistä tiedoista löytyy jäljempänä kohdassa “5. Tarkempi kuvaus muunnettavista tiedoista”.

Rekisterien  yhteenvetojen kenttätiedot ovat toistaiseksi Vain Luku -muotoa, joten kenttätietoja ei voi muokata yhteenvedossa. Mikäli huomaat tietojen olevan väärin tai haluat poistaa joitakin tietueita ennen sisäänlukemista Fivaldiin, tulisi onnistunut muunnos ladata ensin Aineistosiirrot -sovelluksesta paikalliselle levylle ja muokata käyttäen esim. Exceliä. Siirtotiedoston lataaminen on ohjeistettu seuraavassa kappaleessa. Muokkaamisen jälkeen tiedoston voi siirtää Fivaldiin Sovellusikkunan erillisellä CSV-lataus-toiminnolla. CSV-lataus toiminto on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa 4. Tietojen lukeminen Fivaldiin Sovellusikkunan kautta. Palkansaaja-aineiston lukeminen Visma.net Payrolliin on kuvattu tarkemmin kohdassa 5. Henkilötietojen tuonti Payrolliin

Voit poistaa ylimääräisiä tietoja aktivoimalla valintalaatikon poistettavan rivin vasemmalta puolelta ja klikkaamalla Poista valitut -painiketta. Poistettu rivi ei siirry Fivaldiin tai muunnettuun CSV-tuontitiedostoon.

Kun yhteenvedon tiedot on tarkistettu voit lukea tiedot sisään Fivaldiin klikkaamalla Suoravienti -painiketta. Poikkeuksena tähän on Palkansaaja-aineiston muunnos Payroll yhtensopivaksi, jolloin tiedosto tulisi aina ladata CSV:nä paikalliselle levylle.  Tietojen viemisen yhteydessä tarkistetaan maksuehdot sekä kenttäarvojen pituudet ja käyttäjälle näytetään virheilmoitus, mikäli asetuksia puuttuu tai kenttätiedot ovat liian pitkiä. Aiempana kohdassa  3.2 Fivaldin esimäärittely ennen siirtoa” on kuvattu siirtoa varten vaadittavat asetukset ja kenttien maksimipituudet puolestaan voi tarkistaa jäljempänä kohdasta “5. Tarkempi kuvaus muunnettavista tiedoista”

Onnistuneesta sisäänluvusta nousee ilmoitus, jonka jälkeen rekisterit ovat käytettävissä Fivaldin sovelluksissa. Rekisterien tarkastelu ja muokkaaminen onnistuu Sovellusikkunan tai Web-sovellusten avulla riippuen käytössä olevista sovelluksista. Voit myös jatkaa muiden aineistojen siirtoja palaamalla aloitussivulle Valitse aineisto -painikkeella.

Mikäli suoravienti ei onnistu niin muokkaamasi yhteenvedon tiedot jäävät ohjelman muistiin ja voit jatkaa aiemmin määrittelemistä rivisisällöistä. Tarkista tiedot sekä asetukset ja yritä sitten uudelleen. Valitsemalla uuden aineiston myös yhteenveto nollaantuuOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.