Tuotteiden tarkastelu

Kaikki Fivaldin Tuoterekisteriin tallennetut tuotteet näkyvät Tuoterekisterin tuotetaulukossa. Pääset Tuoterekisteriin valitsemalla Fivaldi webin ylävalikosta Myynti > Tuoterekisteri.


Voit hakea tuotetta kirjoittamalla haluamasi hakusanan taulukon yläpuolella olevaan Rajaa tuotehakua -kenttään. Voit käyttää hakusanana mitä tahansa tuotteelle tallennettua tietoa (tuotekoodi, tuotteen nimi, myyntihinta jne.).

Voit rajata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamalla taulukon yläpuolella sivun oikeassa reunassa olevaa Näkyvät sarakkeet -painiketta ja valitsemalla haluamasi otsikot.


Voit viedä tuotetaulukossa näkyvät tiedot Fivaldista omalle koneellesi napsauttamalla taulukon yläpuolella sivun oikeassa reunassa olevaa Lataa-painiketta. Taulukon tiedot voi viedä seuraaviin tiedostomuotoihin:

 • csv
 • xslx
 • txt
 • json

Voit muuttaa Myyntihinta (EUR) -sarakkeessa näkyvien hintojen desimaalien määrää napsauttamalla sarakkeen otsikkorivillä olevia nuolipainikkeita.

Jos haluat nähdä tuotteen tarkemmat tiedot, napsauta joko kyseisen tuotteen 1) tuoteriviä taulukosta tai 2) tuoterivin lopussa olevaa kolmen pisteen painiketta ja valitse Muokkaa. Kummassakin tapauksessa ohjelma avaa Uusi tuotekoodi -ikkunan, jossa voit sekä tarkastella että muokata tuotteen tietoja.

Tuotteiden muokkaaminen

Voit muokata tuotteen tietoja Tuotekoodia lukuun ottamatta. Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, napsauta Tallenna-painiketta. Voit peruuttaa muutokset napsauttamalla Takaisin-painiketta.

Tuotteen perustiedot

Tuotekoodi

Tuotteen vapaasti annettava yksilöivä tunnus, sama tuotekoodi voi esiintyä Tuoterekisterissä vain kerran). Tuotekoodi voi olla 2-20 merkkiä pitkä ja sisältää sekä kirjaimia että numeroita. Mahdollisten teknisten ongelmien vuoksi erikoismerkkien käyttöä tuotekoodissa ei suositella.

Kuvaus

Tuotteen nimi ja ulkoinen/sisäinen kuvaus voidaan antaa kolmella kielellä: suomi, ruotsi ja englanti
Jos haluat, että tuotteen Ulkoinen kuvaus näkyy myös laskulla tuoterivin alla, avaa sovellusikkunan Myyntireskontran perustiedot (sovellusikkuna > Myynti > Myyntireskontra > ylävalikosta Myyntireskontra > Perustiedot) ja siirry Asiakirjat-välilehdelle: valitse Tulostetaan rivitiedot -valintaruutu Tilausasiakirjat-kohdan riviltä Lasku.
 • Tekstejä voi muokata asiakirjoilla normaalisti. Jos laskun asiakkaan kielikoodin mukaista tekstiä ei löydy, asiakirjoilla näytetään yrityksen kielen mukaiset tiedot.
 • Sisäistä kuvausta voi tarkastella ja muokata asiakirjoilla, mutta tämä teksti ei välity asiakirjan asiakkaalle.
Jos haluat lisätä tuotteen kuvauksen uudella kielellä, napsauta Lisää uusi kuvaus -painiketta. Valitse kuvauksen kieli pudotusvalikosta (valittavina suomi, englanti ja ruotsi) ja täytä kuvauksen kentät.

Vakiorivi myyntidokumentilla

 • Mahdollistaa tuoterivin automaattisen tuonnin myynninhallinnan asiakirjoille: tarjous, tilaus ja lasku. Automaattista vakioriviä voi käyttää esim. silloin, jos haluat tuoda myyntiasiakirjalle laskutuslisän.
 • Voit muokata automaattisesti tuotua tuoteriviä asiakirjalla normaalisti tai poistaa sen.

Tuoteryhmä

 • Tuotteet voidaan haluttaessa ryhmitellä tuoteryhmittäin. Tämä tuo lisämahdollisuuksia esimerkiksi tuotehakuun sekä myynnin raportointiin.
 • Uusien tuoteryhmien perustaminen ja ylläpito tapahtuu sovellusikkunan Tuoterekisterin kautta

Yksikkö

Tuotteen yksikkö tuodaan oletuksena asiakirjoille. Oletusyksikköä on mahdollista vaihtaa asiakirjalla tai se voidaan jättää myös tyhjäksi.
Yksiköiden ylläpito: Asetukset > Yleinen > Yksiköt.

EAN/GTIN (Global Trade Item Number)

EAN/GTIN-viivakoodilla määritellään yksilöllisesti kaikki vähittäiskaupassa olevat tuotteet. Kentässä annettu arvo siirtyy Finvoice-aineistossa kahdessa eri elementissä:
 • <BuyerArticleIdentifier>8712072597150</BuyerArticleIdentifier>
 • <EanCode SchemeID="0160">8712072597150</EanCode>
EanCode-elementti sisältää EU-standardin mukaisen skeematunnuksen, jonka avulla operaattorit voivat tarkastaa GTIN-koodin oikeellisuuden. Finvoice-laskun kuvan tuoterivillä koodi näkyy kohdissa ”Ostajan tuotetunnus” sekä ”EAN-koodi”:

EAN/GTIN-koodi ei näy Fivaldi PDF-laskun kuvassa

Tuotteen hintatiedot


Omakustannushinta (EUR)

Verottoman omakustannushinnan muokkaus on mahdollista silloin, kun sovellusikkunan Tuoterekisterissä (sovellusikkuna > Myynti > Tuoterekisteri > Tuotteen perustiedot -välilehti) tuotteen kohtaan Katelaskenta on valittu asetus Tuotteelle annettu veroton omakustannushinta.

Kun uusi tuote luodaan web-puolen Tuoterekisterissä, Fivaldi asettaa tämän katekoodin tuotteelle oletuksena. Katetta voidaan seurata raporteilla:
 • Kate/myyjä/asiakas/lasku
 • Kate tuoteryhmittäin ja tuotteittain
Kateraporteissa on tuki tällä hetkellä vain Tilaustenkäsittelyn laskuilla.

Myyntihinta (EUR)

Tuotteen veroton myyntihinta, jota käytetään oletuksena asiakirjoilla: tarjous, tilaus, lasku

Tuotteen tiliöinnit

Myynnin tiliöintiryhmät/tiliöinnit ylläpidetään sovellusikkunan Tilaustenkäsittelyn perustiedoissa (sovellusikkuna > Myynti > Tilaustenkäsittely > ylävalikon Tilaukset > Perustiedot > Laskujen tiliöinti -välilehti). Ostojen tiliöintiryhmät/tiliöinnit ylläpidetään sovellusikkunan Ostotilauksien perustiedoissa (sovellusikkuna > Logistiikka > Ostotilaukset > ylävalikon Ostotilaukset > Perustiedot > Tiliöinti-välilehti).

Tiliöintiryhmille on mahdollista määritellä oletustiliöinti sovellusikkunan perustiedoissa ja silloin tuotekohtaista tiliöintikoodin valintaa ei tarvitse tehdä.
Tiliöintiryhmä
Tiliöintiryhmät mahdollistavat sen, että yhtä ja samaa tuotetta voidaan myydä kaikkiin maihin oikeilla verokannoilla ja kirjanpidon tileillä. Kaikkien tiliöintiryhmien kohdalla, joissa tuotetta myydään, tulee olla oikea tiliöintikoodi.
Tiliöinti
Tiliöintiryhmäkohtainen tiliöinti, joka määrää mille kirjanpidon tilille ja millä verokannalla tuotetta myydään kyseisessä tiliöintiryhmässä. Mahdolliset seurantakohteet voidaan myös tuoda tiliöinnin perusteella.

Tiliöintitiedon muuttaminen vaatii erillisen käyttöoikeuden. Ota tarvittaessa yhteyttä Fivaldin pääkäyttäjään.
Verollinen hinta (EUR)
Verollinen summa lasketaan verottomasta myyntihinnasta ja kyseisen tiliöinnin taakse annetun verokannan perusteella. Syöttämällä verollinen hinta, ohjelma laskee tiliöinnin perusteella tuotteen verottoman myyntihinnan.

Tuotteen tullaustiedot

Fivaldin Tilaustenkäsittely ja Ostotilaukset tuottavat tietoa Intrastat vienti- ja tuonti-ilmoitus -raportteihin. Tässä osiossa määritellään tuotekohtaiset tiedot.

CN-Nimike

Yhdistetyn nimikkeistön (CN-luokitus) mukainen tavaranimike.

Vaihtoehto a)

 • Tavaranimike ja tavarankuvaus voidaan määritellä tuotteen tuoteryhmän kautta. Tuoteryhmien ylläpito tapahtuu sovellusikkunan Tuoterekisterissä (sovellusikkuna > Myynti > Tuoterekisteri > Tuoteryhmät-välilehti).

Vaihtoehto b)

 • Mikäli tavaranimikettä ja tavarankuvausta ei tuoda tuoteryhmän kautta, tallenna tässä tavaranimike. Tällöin raportointi käyttää tavarankuvauksena tuotenimeä.

Tavaranimike on mahdollista näyttää Tilaustenkäsittelyn asiakirjoilla: Lähete ja Lasku. Verkkolaskulla arvo näkyy elementissä: <RowFreeText>CN 1234567890</RowFreeText>.

Näkyminen Tilaustenkäsittelyn asiakirjoilla on määriteltävissä sovellusikkunan myynnin perustietojen parametreilla.

CN-nettopaino (kg)

Tavaran paino ilman päällystä tai pakkausta kilogrammoina.

Paino ilmoitetaan raportilla automaattisesti kokonaislukuna: Esim: 0,5 kg ilmoitetaan raportilla 1 kg. Nettopaino voi olla myös nolla, esim. 0,4 kg ilmoitetaan automaattisesti 0 kg.

CN toinen paljous: Kerroin ja Yksikkö 

Sovelletun CN-tavaranimikkeen edellyttämä toinen paljous, esim. litra, kappale, pari, m2, m3 jne. Toinen paljous ilmoitetaan vain niihin nimikkeisiin, joihin se vaaditaan. Muissa tapauksissa kohta jätetään tyhjäksi.

Alkuperämaa

Maa, jossa tavara on tuotettu tai valmistettu. Alkuperämaa ilmoitetaan kaksikirjaimisia Tullin maakoodeja käyttäen. Maakoodi näytetään Intrastat tuonti-ilmoitus raportilla.

Alkuperämaan koodi voidaan näyttää myös laskulla (näkyminen määritellään sovellusikkunan myynnin perustietojen parametrilla). Verkkolaskulla arvo näkyy elementissä: <RowFreeText>Alkuperämaa IT</RowFreeText>. Tuki tällä hetkellä vain Tilaustenkäsittelyn laskuilla.

Fivaldin raportit, joita voidaan hyödyntää ilmoituksissa Tullille

 • Intrastat vienti-ilmoitus
  • Laskurivit raportoidaan laskun päivämäärän kauden perusteella
  • Raporttia tuetaan tällä hetkellä vain Tilaustenkäsittelyn laskuilla
 • Intrastat tuonti-ilmoitus
  • Fivaldi Intrastat tuonti-ilmoituksessa raportoitavien tuotteiden tulee aina olla varastotuotteita, jotka saavutetaan varastoon Ostotilaukset-sovelluksen kautta. Ostotilausten tuoterivit raportoidaan tuotteen varastoon saapumisen ajankohdan perusteella.

Muita Intrastat-raportteihin liittyviä asioita:

 • Tiedonantovelvollisen tiedot (1.)
  • Tiedonantovelvollisen perustiedot ja Y-tunnus on tallennettu yrityksen perustietoihin (Asetukset > Perustiedot > Perustiedot).
 • Intrastat palvelupiste (5.)
  • Ostotilauksien perustiedoissa voi tallentaa Intrastat-palvelupisteen ja käsittelijän yhteystiedot (vain Intrastat tuonti-ilmoitus).
 • Määrämaa (vienti) | Lähetysmaa (tuonti) (8.)
  • Asiakkaan ja toimittajan osoitteiden maakoodit tilauksien perusteella. On suositeltavaa, että osoitteet on tallennettu jo asiakasrekisterissä oikein.
 • Kauppatapahtuman luonne (10.)
  • Oletuksena luku 11 (=normaali osto tai myynti, jossa tavaran omistussuhde vaihtuu korvausta vastaan). Tuonti-ilmoitukselle tämä luku voidaan muuttaa tuotekohtaisesti sovellusikkunan tuoterekisterin kentässä “Liiketlaji”.
 • Kuljetusmuotoa osoittava 1-numeroinen koodi (11.)
  • Tilauksella on oltava toimitustapa ja sillä tulee olla perustiedoissa valittuna intrastat-selite. Kts. Asetukset > Yleinen > Toimitustavat.
 • Vinkkejä:
  • Toimitustapa voidaan tallentaa asiakkaalle/toimittajalle jo asiakasrekisterissä
  • Yritykselle voidaan määritellä oletuksena toimitustapa joka tuodaan automaattisesti tilauksille (asiakkaalle/toimittajalle määritelty toimitustapa on ensisijainen)
  • Myynnin perustietojen sekä Ostotilauksien perustietojen Toimitustapa pakollinen -asetus mahdollistaa sen, että tilauksien tallennus antaa ilmoituksen, jos toimitustapa puuttuu

EU Asiakkaan/Toimittajan tiedot Asiakasrekisterissä

 • Valuutta (jos muu kuin yrityksen valuutta)
 • Kielikoodi
 • Tiliöintiryhmä
 • Y-tunnus-kentässä on tallennettu VAT-koodi (esim: SE999999999901)

Tuotteen poistaminen Tuoterekisteristä

Voit poistaa tuotteen Tuoterekisteristä napsauttamalla poistettavan tuotteen kohdalla olevaa painiketta ja valitse Poista. Voit poistaa tuotteen myös avaamalla tuotteen tarkasteltavaksi ja napsauttamalla sivun vasemmasta alareunasta Poista-painiketta.

Kun poistat tuotteen, poistuu se Tuoterekisterin näkymästä kokonaan. Poistetun tuotteen tuotekoodia ei voi antaa uudelle tuotteelle, mutta voit tarvittaessa palauttaa poistetun tuotteen takaisin aktiiviseksi.

Poistetun tuotteen palauttaminen

Jos haluat palauttaa poistetun tuotteen takaisin käyttöön, siirry sovellusikkunan Tuoterekisteriin (sovellusikkuna > Myynti > Tuoterekisteri). Napsauta Tuotteen perustiedot -välilehdellä Hae poistetut -painiketta.

Ohjelma avaa Tuotehaku-ikkunan. Ikkunassa näkyvät kaikki Tuoterekisteristä poistetut tuotteet.

Napsauta tuotetta, jonka haluat palauttaa. Tuote avautuu Tuotteen perustiedot -välilehdelle. Oikeassa alalaidassa näkyy, että tuote on poistettu.

Napsauta Palauta aktiiviseksi -painiketta. Tallenna muutos napsauttamalla Tallenna-painiketta. Tämän jälkeen tuote on taas näkyvissä Tuoterekisterissä ja voit jatkaa sen käyttöä.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.