Sovellusikkuna > Palkat > Palkansaajat > ylävalikon Palkanlaskennan henkilöt > Perustiedot > Vakuutukset-välilehdellä on sarake Tieto työeläkevakuutuksesta.

Tieto työeläkevakuutuksesta -sarakkeen arvo valitaan alasvetovalikosta. Valittavana ovat arvot Työntekijän työeläkevakuutus, Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL), tai Yrittäjän eläkevakuutus (YEL). Tulonsaajalla voi olla samanaikaisesti voimassa vain yksi arvo. Kentässä tulee olla jokin valittu arvo, kun vakuutus on työeläkevakuutus.

 • Työntekijän työeläkevakuutusvalitaan, jos tulonsaaja on vakuutettu
  • työntekijän eläkelain (395/2016),
  • julkisten alojen eläkelain (61/2016),
  • merimieseläkelain (1290/2006),
  • ortodoksista kirkosta annetun lain (985/2006),
  • Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukaisen eläkesäännön, tai
  • Ahvenanmaan maakuntalain (ÅFS 54/2007) mukaisen eläkesäännön perusteella.
 • Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL) valitaan, jos tulonsaaja on vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) mukaisesti.
 • Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) valitaan, jos tulonsaaja on vakuutettu yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukaisesti.

Työntekijän työeläkevakuutus  

Työnantajan velvollisuutena on vakuuttaa kaikki 17–68-vuotiaat työntekijänsä, joiden ansiot ylittävät vakuuttamisvelvollisuuden alarajan. Vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja nousee asteittain. Vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta. Eläkevakuutustietoa ei ilmoiteta, jos tulonsaajaa ei ole vakuutettu Suomessa. Tällöin ilmoittamisessa on käytettävä ”Muut vakuuttamistiedot” -tietoryhmän ”Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi” -tietoa. Esimerkki tällaisesta tapauksesta löytyy ohjeesta Tulonsaajakohtainen vakuuttamisen poikkeustilanne. Työeläkevakuuttaja ohjeistaa edellä mainitusta poikkeavat erityistapaukset erikseen (esimerkiksi kansanedustajat).

Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL)

Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen vakuutus on viljelijöiden, metsänomistajien, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus. Myös apurahansaajat kuuluvat MYELin mukaisen työeläketurvan piiriin.

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Yrittäjä on henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta palvelussuhteessa ja täyttää kyseisen ansiotyön osalta lainsäädännössä olevat tunnusmerkit. Yrittäjä vastaa oman eläkevakuutuksensa järjestämisestä. Yrittäjä vakuuttaa toimintansa yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukaisesti. Vakuutus on pakollinen, kun yrittäjä täyttää eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset, ja se on otettava kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta. Vakuutusyhtiön vahvistama MYEL- ja YEL-työtulo on eläkevakuutus- ja sairausvakuutusmaksujen perusteena oleva tulo ja se korvaa yrittäjän saamasta palkasta maksettavat eläke- ja sairausvakuutusmaksut. Työtulotietoa ei ilmoiteta tulorekisteriin, mutta yrittäjän saama palkka ilmoitetaan. Jos henkilö on MYEL- tai YEL-vakuutettu, on tärkeää ilmoittaa tällaisen yrittäjän saama palkka käyttäen MYEL-tai YEL-eläkevakuutustietoa. Jos yrittäjien palkkojen ilmoittamisessa ei käytetä MYEL- tai YEL-tietoa, maksut voidaan määrätä erehdyksessä kahteen kertaan.

Välilehden alaosan Ilmoitukset-kohdassa pidetään vanhoilla työeläkevakuutuksilla edelleen ”TyEl-kuukausi-ilmoitus” tai ”TyEL-vuosi-ilmoitus” -valinta. Uusilla työeläkevakuutuksilla voidaan valita ”TyEl-kuukausi-ilmoitus” tai jättää valinta tyhjäksi.

TyEl-vakuutuksen vaihtaminen

Jos työnantaja on vaihtanut vakuutusyhtiön tai vakuutusnumero on muuten vaihtunut, tulee tämä huomioida tulorekisteri-ilmoittamisessa. Tulorekisteri tarkistaa eläkejärjestelynumeron ajantasaisesti ilmoituksen tallentamisen yhteydessä. Jos ilmoitus annetaan vanhentuneella eläkejärjestelynumerolla, ilmoitus hylätään. Voimassaolo tarkistetaan palkkatietoilmoituksissa maksupäivän perusteella ja työnantajan erillisilmoituksessa ilmoituspäivän perusteella. Älä muuta vakuutusta nykyiseen työsuhteeseen jos kyseessä on muutos. Tämä sen takia että muuten ei pysty lähettämään korvaavia palkkatietoilmoituksia vanhoilta palkkakausilta koska silloiset TyEl-tiedot eivät ole enää käytettävissä. Vain silloin kun se oli virheellinen alusta alkaen sen voi muuttaa nykyiseen työsuhteeseen.

 • Sovellusikkuna > Palkat > Palkansaajat > ylävalikon Palkanlaskennan henkilöt > Perustiedot > Vakuutukset-välilehdellä luodaan uusi TyEl-vakuutus.
 • Tieto työeläkevakuutuksesta -valinta tulee olla valittuna voimassa olevalla eläkejärjestelynumerolla maksu- / ilmoituspäivänä.
 • Luodaan palkansaajille uusi työsuhde. Käytä Tietue > Monista -komentoa, joka kopioi suurimman osan tiedoista vanhasta työsuhteesta. Lisätään uusi vakuutustieto niin että se on voimassa työsuhteeseen liitettävän palkkalaskelman palkkakauden maksupäivänä.
 • Luodaan palkkakausi ja jatketaan normaalisti.

Urheilijan työeläkevakuuttaminen

Urheilijan tapaturma- ja eläketurva on järjestetty erillisellä urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetulla lailla. Urheilijan osalta nämä tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin tulonsaajasta poikkeavalla tavalla.

 • Tietoryhmää ”Työeläkevakuutus” (PensionInsurance) ei ilmoiteta.
 • Tulonsaajan lisätietona ilmoitetaan ”Urheilija”.
 • Peritty eläkevakuutusmaksu ilmoitetaan tulolajilla 413 ”Työntekijän työeläkevakuutusmaksu”.
 • Tulorekisteriin ilmoitetaan vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit:
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus),
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus).
 • Jos tulo ei ole työttömyysvakuutuksen alaista, ilmoitetaan myös vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi:
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus).

Fivaldissa edellä kuvatun muotoinen palkkatietoilmoitus muodostetaan, kun tulonsaajan lisätiedoksi on valittu "Urheilija". Sen lisäksi muut tulonsaajan tiedot pitää olla täytetty asianmukaisesti.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.