Tässä ohjeessa käydään läpi perusteettomasta edusta ilmoittaminen ja takaisinperintä, eli tilanne jossa on maksettu tuloa liikaa ja joko osa tai kaikki peritään takaisin. Tällaiset suoritukset voidaan korjata antamalla korvaavalla ilmoituksella tulon oikea määrä ja merkitsemällä maksettu liikasuoritus perusteettomaksi eduksi.

Perusteeton etu ja takaisinperintä

Perusteeton etu (liikaa maksettu suoritus) ilmoitetaan korvaavalla ilmoituksella sen palkkakauden yhteydessä, jossa liikamaksu on tapahtunut. Perusteeton etu lisätään uudelle palkkalaskelmalle, jossa perusteeton etu ja summan oikaisu-rivi kohdistetaan alkuperäiseen palkkakauteen palkkarivin lisätiedoissa.

Tulon takaisinperintä ilmoitetaan palkkakaudella, jossa takaisinperintä tehdään. Takaisinperintä voi tapahtua samalla tai eri palkkakaudella kuin perusteeton etu käsitellään. Takaisinperintätilanteissa työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut voidaan oikaista sillä ilmoituksella, jolla ilmoitetaan liikasuorituksen takaisinperintä kun liikasuoritus ja sen takaisinmaksu tapahtuvat saman kalenterivuoden aikana. Lisätietoa sosiaalivakuutusmaksujen käsittelystä löydät verottajan takaisinperinnän ohjeessa.

Takaisinperintä voidaan ilmoittaa tulorekisteriin kolmella eri tavalla riippuen, miten ennakonpidätystä ja liikaa maksetun tulon kohdistamista oikeaan palkkakauteen halutaan käsitellä:

 • Bruttoperintä: Maksaja perii tulonsaajalta liikasuorituksen samansuuruisena kuin on sen tulonsaajalle maksanut. Perittävä määrä sisältää tulosta aikanaan toimitetun ennakonpidätyksen ja liikaa peritty ennakonpidätys huomioidaan vasta tulonsaajan lopullisessa verotuksessa.
 • Nettoperintä: Maksaja perii tulonsaajalta liikasuorituksen, josta on ensin vähentänyt tulosta alkuperäisenä maksupäivänä toimittamansa ennakonpidätyksen osuuden ilmoittamalla takaisinperinnän lisätiedoissa ennakonpidätyksen määrän. Nettoperintää saa käyttää vain, jos tulo maksetaan takaisin samana vuonna tai seuraavan vuoden alkupuolella viimeistään Verohallinnon päätöksellä määrättyyn päivään mennessä.
 • Palkan kuittaus eli ennakkopalkkana: Kuittauksessa maksaja vähentää seuraavasta maksamastaan suorituksesta aiemman liikamaksun ilman perusteettoman edun ja takaisinperinnän lisätietoja. Ennakkopalkkana liikamaksun käsittely ei ole suositeltua, sillä se:
  • vääristää tulonsaajan tulon määrää koska liikamaksu ei kohdistu oikealle kaudelle (esim. sosiaalietuudet).
  • on sallittu ainoastaan tilanteissa, joissa liikasuoritus pystytään kokonaan vähentämään seuraavasta palkasta.
HUOM! Fivaldissa ei ole tuettuna tällä hetkellä takaisinperinnän lisätieto “Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys”, joten suosittelemme ensisijaisesti bruttoperintää.

Bruttoperintä

Takaisinperinnän palkkalajin perustaminen

Perusta uusi palkkalaji, jolla takaisinperintä tehdään. Perusta palkkalaji siihen palkkalajiluokkaan jossa alkuperäinen liikamaksun palkkalaji on ollut:
 • Palkkalajin tyyppi “Hinta”
 • Määrä “-1”

 • Määrittele takaisinperinnän palkkalaji Ennakonpidätys-palkkalajin perusteesta pois valitsemalla Poikkeukset-painiketta ja lisäämällä perustettu palkkalaji Valittu-sarakkeeseen.


 • Kytke palkkalaji samaan tulolajiin, jolla alkuperäinen liikamaksu on suoritettu (esim. Aikapalkka):


Perusteeton etu -palkkalajin lisääminen palkkalaskelmalle

Huomataan, että tulonsaajalle on maksettu maaliskuussa liikaa palkkaa 200e. Palkkaa on maksettu 3000e kun olisi pitänyt maksaa 2800e:


Korjataan virhe bruttomenetelmää käyttäen huhtikuun palkanlaskennan yhteydessä. Ilmoitetaan perusteeton etu -tieto maaliskuun ilmoitukselle ja ilmotetaan takaisinperintä huhtikuun palkan yhteydessä:

 1. Lisätään palkkarivi, jolla ilmoitetaan perusteeton etu ja sen suuruus tulorekisteriin. Rivillä on:

 • Aiemmin ilmoitettu palkkalaji, jolla on maksettu perusteetonta etua

 • Määrä = 1

 • Á-hinta, joka on perusteettoman edun suuruus

 • Tulorekisterityyppi = Perusteeton etu

 • Tulorekisterin kohdistuskuukausi = palkkakausi, jolloin perusteeton etu on maksettu

 1. Lisätään palkkarivi, jonka avulla ilmoitetaan väärin ilmoitettu tulo oikean suuruisena tulona tulorekisteriin. Rivillä on:

 • Aiemmin ilmoitettu palkkalaji, jolla on maksettu perusteetonta etua

 • Määrä = -1 (Huom. Negatiivisena lukuna)

 • Á-hinta, joka on perusteettoman edun suuruus

 • Tulorekisterityyppi = tyhjä

 • Tulorekisterin kohdistuskuukausi = palkkakausi, jolloin perusteeton etu on maksettu

 • Ansainta-aikakentät jätetään tyhjäksi


Takaisinperintä - palkkalajin lisääminen palkkalaskelmalle

 1. Lisätään palkkarivi, jolla takaisinperittävä tulon osuus. Rivillä on:

 • Palkkalaji, jota peritään takaisin (Käytetään takaisinperinnälel perustettua palkkalajia, joka ei ole ennakonpidätyksen perusteessa mukana).

 • Määrä = -1 (Huom. Negatiivisena lukuna)

 • Á-hinta, joka on takaisin perittävän osuuden suuruinen

 • Tulorekisterityyppi on Takaisinperintä

 • Tulorekisterin kohdistuskuukausi on tyhjä

 • Ansainta-aika kenttiin laitetaan palkkakauden alku- ja loppupvm, jolloin perusteetonta etua maksettiin

 • Ennakonpidätys lasketaan perusteesta, jossa ei ole otettu huomioon takaisinperintää

Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen Henkilö-välilehdellä Maaliskuun ilmoituksella (perusteeton etu + summan oikaisu):


Huhtikuun ilmoitus ja takaisinperintä (brutto):


Maksetuksi merkinnän yhteydessä molemmat palkkatietoilmoitukset (korvaava alkuperäisestä kaudesta perusteettoman edun osalta ja uusi palkkatietoilmoitus takaisinperinnästä) lähtevät tulorekisteriin. Tarkista, että ilmoitukset lähtevät hyväksytysti tulorekisteriin.

Maaliskuun korvaava ilmoitus perusteettomasta edusta:


Huhtikuun ilmoitus takaisinperinnästä (brutto):


Nettoperintä

Fivaldissa ei ole tuettuna tällä hetkellä takaisinperinnän lisätieto “Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys”. Palkkalaskelma voidaan viedä Fivaldiin, mutta palkkakaudelle valitaan “Palkkakautta ei ilmoiteta tulorekisteriin” ja perusteettoman edun korjausilmoitus alkuperäiselle kaudelle sekä takaisinperintäkauden uusi ilmoitus annetaan käsin tulorekisterin asiointipalvelussa. Takaisinperinnän yhteydessä siihen kohdistuvan ennakonpidätyksen määrä annetaan lisätiedolla “takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys” ja ennakonpidätyksen (402) tulolajilla palkkakaudelle kohdistuva ennakonpidätys suorituksista, jotka kohdistuvat tähän kauteen, josta takaisinperinnän ennakonpidätystä ei ole huomioitu.


Palkkalaskelma tehdään vastaavasti ennakkopalkan käsittelyssä, jotta kuukauden ja vuoden alusta -tiedot saadaan kertymään tulonsaajalle oikein.

Palkan kuittaus, eli ennakkopalkkana käsittely

Liikasuoritus voidaan myös käsitellä ennakkopalkkana, jolloin perusteetonta etua ja takaisinperintää ei käsitellä. Ennakkopalkkana liikamaksun oikaisu edellyttää, että summa peritään kokonaisuutena takaisin seuraavan palkanmaksun yhetydessä. Koska ennakkopalkka vääristää maksettavan ja korjattavan kauden ansaintaa, saattaa se jossain tilanteissa vaikuttaa esim. Sosiaalietuuksien määrän laskentaan, minkä vuoksi ennakkopalkkana käsittely ei ole suositeltava tapa.

Lue lisää verottajan ohjeesta Liikasuorituksen käsittely ennakkopalkkana.

Käytännössä tämä tapahtuu Fivaldissa vähentämällä liikasuorituksen määrä samalla palkkalajilla seuraavan palkanmaksun yhteydessä jolla aiempi suoritus maksettiin kun liikasuoritus ja palkka, josta liikasuoritus vähennetään kohdistuu samalle tulolajille. Näin ohjelma vähentää aiemmalla kaudella liikasuoritukseen kohdistuneet ennakonpidätyksen ja sosiaalivakuutusmaksujen määrän palkkalaskelmalle vähentäen niiden perustetta.

Esim. kesäkuussa 2023 maksettu 200e liikaa kuukausipalkkaa:


Peritään ennakkopalkkana heinäkuun palkkalaskelmalla ilman perusteettoman edun ja takaisinperinnän oikaisuja ja ilmoitus lähetetään vain heinäkuun palkkalaskelmasta oikaisuineen:
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.