Tulorekisteri - Henkilön perustiedot

Määritä Palkansaajan perustiedoissa (sovellusikkuna > Palkat > Palkansaajat > Henkilön perustiedot -välilehti) seuraavat Tulorekisteriin liittyvät palkansaajaan tiedot.

Osoitteen voimassaolon loppumispäivä 

Tämä on vanha kenttä, mutta jatkossa kentän käyttöön tulee kiinnittää tarkemmin huomiota. Tulorekisteriin tullaan ilmoittamaan tulonsaajan kaikki ilmoitushetkellä voimassa olevat osoitteet.  Tämä on tulorekisterin kannalta sallittua, joten useampi osoite voi olla voimassa. Osoite tulee olla voimassa ja annettu, jos tulonsaajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta (Suomessa annettu henkilötunniste, Suomessa annettu yritystunniste).

Sukupuoli 

Palkansaajat > Henkilön perustiedot -välilehdellä on kenttä Sukupuoli.

Kenttään valitaan tulonsaajan sukupuoli. Vaihtoehdot ovat mies tai nainen. Tulonsaajan sukupuoli on aina valittava tulonsaajalle, jolla ei ole suomalaista asiakastunnistetta (Suomessa annettu henkilötunniste, Suomessa annettu yritystunniste). Tulonsaajalle, jolla on suomalainen asiakastunniste, tietoa ei tarvitse valita. Tieto ilmoitetaan tulorekisteriin vain, jos tulonsaajalla ei ole suomalaista asiakastunnistetta.

Keinotekoinen henkilötunnus

Fivaldin Palkansaajat -rekisterissä Henkilön perustiedot -välilehdellä keinotekoinen henkilötunnus syötetään vastaavasti kuin normaali suomalainen henkilötunnus eli annetaan palkansaajalle sekä syntymäaika että henkilötunnuksen loppuosa. Tulonsaajan kansalaisuudeksi määritellään Fivaldissa aina palkansaajan todellinen kansalaisuus. Tulonsaajalle tulee syöttää myös syntymäaika, sukupuoli ja osoitetiedot. Lisäksi tulee antaa TIN-koodi (asuinvaltion verotunniste) ja/tai Ulkomaalainen henkilötunnus, mikäli ne ovat tiedossa.

Mikäli tulonsaajan kansalaisuus ei ole Suomi ja hänellä on keinotekoinen henkilötunnus (henkilötunnuksen loppuosa alkaa numerolla 9) Fivaldi ilmoittaa palkkatietoilmoituksella tulonsaajan tunnisteen tyyppinä "Muu tunnus" sekä tunnuksen myöntäneen maan maakoodina Suomi.

Lue myös ohje Tulorekisteri - Rajoitetusti verovelvollinen.

Tulonsaajan lisätieto

Palkansaajan Henkilön perustiedot -välilehdellä on valintakenttä, jolla määritetään tulonsaajalle lisätietotyyppi.

Valintalistan arvoista Visma Fivaldista tulorekisteriin ilmoitetaan tällä hetkellä vain seuraavat arvot:

 • Avainhenkilö
  • Ilmoitetaan silloin, kun tulonsaajalle maksettu tulo on avainhenkilölain mukaista tuloa. 
 • Ahvenanmaan maatielautalla työskentelevä henkilö
  • Ilmoitetaan silloin, kun tulonsaaja saa palkkaa, joka on tienattu Ahvenanmaan maakuntahallituksen alaisella maantielautalla. Tulonsaajan lisätiedon tyyppiä käytetään vain siihen osaan palkkaa, joka on tienattu Ahvenanmaan maakuntahallituksen alaisella maantielautalla. Jos tulonsaajalle maksetaan myös muuta tuloa, siitä pitää antaa erillinen palkkatietoilmoitus ilman tätä tulonsaajan lisätiedon tyyppiä. 
 • Diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saava henkilö
  • Ilmoitetaan silloin, kun suoritus maksetaan diplomaattisen edustuston palveluksessa olevalle henkilölle, joka ei ole Suomen kansalainen. Tietoa ei käytetä silloin, kun henkilö on Suomen kansalainen.   
 • Esiintyvä taiteilija
  • Käytetään, kun ilmoitetaan suoritusta taiteilijan henkilökohtaisesta esiintymisestä. Suoritus voi olla palkkaa tai työkorvausta. Esiintyviä taiteilijoita ovat esimerkiksi teatteri- ja elokuvanäyttelijät, radio- tai televisiotaiteilijat sekä muusikot.
 • Osakasasemassa maksajaan
  • Annetaan, jos tulonsaaja on yritykseen tai toimeen osallinen sijoitetun pääoman kautta, ts. osakasasemassa maksajatahoon nähden. Tietoa ei tarvitse antaa, jos tulonsaaja on osakkaana pörssiyhtiössä. 
 • Osaomistaja
  • Käytetään, jos tulonsaaja on työttömyysturvalain mukainen osaomistaja. 
 • Rajakunnassa työskentelevä henkilö
  • Käytetään silloin, kun tulonsaaja asuu vakinaisesti Ruotsissa tai Norjassa kunnassa, joka rajoittuu Suomen maarajaan, ja työskentelee samaan maarajaan rajoittuvassa kunnassa Suomen puolella. Tietoa käytetään silloin, kun rajankävijälle maksetusta palkasta ei peritä tuloveroja Suomessa, mutta josta suomalaisen työnantajan on maksettava sosiaalivakuutusmaksut ja perittävä työntekijän sairausvakuutusmaksu. 
 • Urheilija
  • Käytetään silloin, kun ilmoitetaan urheilusta saatuja suorituksia esimerkiksi urheilijasopimuksen perusteella. Suoritus voi olla esimerkiksi palkkaa tai työkorvausta. Tietoa käytetään ilmoitettaessa vain urheilusta saatuja suorituksia, ei esimerkiksi urheilijan muusta kuin urheilusta saamaansa palkkatuloa. Urheilijan palkka on tyypillisesti joukkueurheilijalle pelaajasopimuksen perusteella maksettavaa palkkaa. Palkkasummaan ei sisälly urheilurahastoon siirrettyä palkkaa. Urheilijan palkkio maksetaan tyypillisesti yksilöurheilusta (työkorvaus). 
  • Muun kuin työsuhteen perusteella urheilusta maksetut palkkiot ovat verotuksessa työkorvauksen tapaan käyttäytyviä suorituksia ja ne ilmoitetaan työkorvauksena. Urheilijan palkasta ja palkkiosta maksetaan urheilijan lakisääteinen vakuutusmaksu urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaisesti. Laissa on säädetty urheilijan vähimmäisansiorajasta, jonka täytyttyä urheilutyönantajan on vakuutettava urheilija tapaturman ja vanhuuden varalta. 
 • Yhteisö
  • Tarkoittaa tulorekisterissä seuraavia tahoja: avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö ja muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Tulorekisterissä käytössä oleva määritelmä poikkeaa esimerkiksi tuloverolain (30.12.1992/1535) yhteisön määritelmästä. 
 • Yrittäjä, ei YEL-tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta
  • Ilmoitetaan, kun tulonsaaja täyttää yrittäjän eläkelain 3 §:ssä säädetyt edellytykset, mutta jolla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta yrittäjän eläkelain 4 §:n nojalla. Tieto ilmoitetaan myös tulonsaajasta, joka täyttää maatalousyrittäjän eläkelain 3 §:ssä säädetyt edellytykset, mutta jolla ei ole mainitun lain perusteella vakuuttamisvelvollisuutta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun yritystoiminta on niin pienimuotoista, ettei yrittäjällä ole velvollisuutta ottaa YEL- tai MYEL-vakuutusta, tai yrittäjä on iältään alle tai yli laissa säädettyjen ikärajojen. 

Asuinvaltion verotunniste (TIN) 

Rajoitetusti verovelvollisesta tulonsaajasta on aina ilmoitettava asuinvaltion verotunniste (TIN), jos tunniste on käytössä asuinvaltiossa, sekä yhteystiedot asuinvaltiossa. Henkilön perustiedot -välilehdellä on kenttä verotunnisteelle.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.