Tiedot luodaan yrityskohtaisesti annettujen EU-myynnin ohjaustietojen perusteella. Jos jonkun yrityksen kohdalla ei synny ilmoituksia, tarkista EU myynnin ohjaustiedot.

Tallenna

- muutosten tallennuspainike

- (ei merkitystä tässä sovelluksessa, koska muutoksia ei voi tehdä tätä kautta)

Sulje ruutu

- poistu sovelluksesta

Tulosta

- katso ”Tulosta valitut”

P (Poista yhteenvetoilmoitus joka ei ole vielä verottajalla)

- poistaa valitut ilmoitukset jos ilmoitus ei ole vielä verottajalla

- muussa tapauksessa mahdolliset korjaukset on tehtävä laskutuksen kautta:

a.) tee hyvityslasku ensin virheellisillä tiedoilla

b.) korjaa tarvittavat tiedot

c.) tee uusi lasku korjattuna

Kaikki yritykset

- kaikkien yritysten massavalinta

Käsittele ilmoituskautta

- oletuksena näytetään kuluva kausi

- tämä kausi on sama kuin ilmoitettavien laskujen kausi

- tavaroiden ja palvelujen EU-myyntiä koskeva arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus on annettava kuukausittain viimeistään seuraavan kuukauden 20. päivä

- ilmoitus voidaan antaa aikaisintaan kuluvalta kuukaudelta

- jos yrityksellä ei kohdekuukaudella ole ollut yhteisömyyntiä yhdenkään ostajan kanssa, ei yrityksen tarvitse antaa yhteenvetoilmoitusta

Yritys / Y-tunnus

- laskuttajayrityksen nimi ja Y-tunnus haetaan Yrityksen perustiedoista

Tila / Ilmoituskerrat

”Ei ilmoitusta”

- ilmoitusta ei ole luotu, ilmoituskerta ”1”

”Ilmoitus, ei ilmoitettu” tai ”Korjausilmoitus, ei ilmoitettu”

- ilmoitus on luotu, mutta ei lähetetty verottajalle,

- ilmoituskerran numero kertoo monesko ilmoitus on kyseessä tällä kaudella ko. yrityksellä

- (uusia korjausilmoituksia ei synny enää 1.1.2017 alkaen, korjaukset ovat myös ilmoituksia = verottajan uusi formaatti 1.1.2017)

”Ilmoitus: PP.KK.VVVV” tai ”Korjausilmoitus: PP.KK.VVVV”

- ilmoitus on lähetetty verottajalle ko. ajankohtana

- ilmoituskerran numero kertoo monesko ilmoitus on kyseessä tällä kaudella ko. yrityksellä

- (uusia korjausilmoituksia ei synny enää 1.1.2017 alkaen, korjaukset ovat myös ilmoituksia = verottajan uusi formaatti 1.1.2017)

( i ) – painike

- ilmoitusrivin lopussa näkyvää ( i ) – painiketta klikkaamalla löytyy ilmoitukseen liittyviä infotietoja

- halutessa voit poistaa värit klikkaamalla ylintä sinistä info-painiketta (värit palautuvat kun sovellus avataan uudelleen)

Harmaa väri

- ei ilmoitusta, ei viestejä, ei huomioitavaa

Luonnonvalkoinen väri

- ilmoitus on luotu, mutta ei tapahtumia

Vihreä väri ja ikonin keskellä musta i- kirjan

- kuitattu onnistuneesti vastaanotetuksi verottajalla

- esimerkki ilmoituksen tiedoista (suluissa tietueen kuvaus):

Kuitattu vastaanotetuksi 31.05.2017 11:58:03.875

000:VSRALVYV (Tietuetunnus)

198:31052017115747 (Ohjelmiston tuottama aikaleima)

010:6626865-9 (Myyjän y-tunnus)

052:5 (Kohdekuukausi)

053:2017 (Kohdevuosi)

001:1 (Osatietoryhmien lukumäärä)

102:HR (Maatunnus)

103:12345678903 (Ostajan arvonlisäverotunniste ilman maatunnusta)

210:1000,00 (Tavaramyynnit)

211:0,00 (Palvelumyynnit)

212:0,00 (Kolmikantakauppa)

009:1 (Osatietoryhmien loppumerkki)

048:Visma Fivaldi (Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto)

014:0711992-8_VF (Ilmoituksen tuottaneen ohjelmiston yksilöivä tieto)

999:1 (Lopputunnus)

Vihreä väri ja ikonin keskellä valkoinen i - kirjain

- jos onnistunut kuittaussanoma sisältää myös verottajan huomautuksen, painikkeen i-kirjan on valkoisena

- verottajan mahdolliset huomautukset onnistuneen lähetyksen jälkeen voivat olla esimerkiksi:

 

Verottajan huomautukset:

Onko kohdekuukausi varmasti yli puoli vuotta menneisyydessä?

 

Verottajan huomautukset:

Huom! Haluatko varmasti ilmoittaa miinusmerkkisen luvun? Jos korjaat aiemmin ilmoitettuja tietoja, tee korjaus ilmoittamalla kaikki kohdekuukauden tiedot uudelleen oikeansuuruisina.

 

- nämä ovat vain huomautuksia verottajalta, jos tilanne oli haluttu, huomautus ei aiheuta minkäänlaisia toimenpiteitä onnistuneen lähetyksen jälkeen

Punainen väri

Verottajan lähettämä virheviesti tai Fivaldi - ohjelman antama viesti epäonnistuneesta toimenpiteestä. Koko ilmoitus on tällöin hylätty vaikka virhe koskisi vain yhden ostajan laskun tietoja. Esimerkkiviestejä joissa ongelman aiheuttaa laskun asiakkaalle väärin tallennettu alv-tunniste: 

 

Verottajan viesti:

6626865-9 Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus: kenttä 102 = "12": Maatunnus (102 tai 402) virheellinen. Hyväksytään vain EU-jäsenmaiden maatunnuksia

6626865-9 Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus: kenttä 103 = "127490": Arvonlisäverotunnisteessa on muotovirhe. Tyypillinen muotovirhe on se, että kaksikirjaiminen maakoodi on syötetty tunnistekenttään. Älä merkitse maatunnusta alv-tunnisteen alkuun.


Toimintaohjeet:

  1. Tee virheelliselle laskulle hyvityslasku yhtä virheellisillä tiedoilla.
  2. Korjaa tilanne yritysrekisteriin: EU-asiakkaan alv-tunniste syötetään y-tunnus kenttään muodossa esim. SE999999999901. Tarkista, että koodin perään ei jää tyhjiä välilyöntejä ja että laskutusosoitteella on oikea maa.
  3. Tee uusi lasku korjattuna.
  4. Luo ilmoitus ja lähetä se uudelleen.

Yrityslistan järjestys

- oletuksena yrityslista näytetään yritystunnuksen mukaisessa järjestyksessä

- halutessa voit vaihtaa järjestyksen myös ilmoituksen tilan, tai yrityksen nimen mukaiseen järjestykseen

Ilmoituksen luominen

Luo ilmoitus

- luo ilmoitukset valituille yrityksille ja kaudelle

Tulosta valitut

- tulostaa valittujen yritysten / kauden arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen PDF – tulosteena näytölle

- tämä on vain tarkistuslista, ilmoitus verottajalle tehdään sähköisesti

- tietosisällöstä on kerrottu tarkemmin Ilmoituksen tiedot – osiossa

- mahdollisia esimerkkivirhetilanteita raportin tulostuksessa:

 

Yt 500012,Ilmoitus luotu, mutta sisältää virheitä:

- Asiakkaan 1011 arvonlisäverotunnus puuttuu. Summa 370,37 ilmoittamatta.

 

Yt 500011,Ilmoitus luotu, mutta sisältää virheitä:

Asiakkaan 1014 maatunnus puuttuu. Summa 1000 ilmoittamatta.

 

- raporttivirheitä aiheuttavat asiakkaalle virheellisesti tallennettu alv-tunniste, maan puuttuminen laskutusosoitteelta sekä yhdistelmä että alv-tunniste on oikein mutta laskutusosoitteen maa väärin (suomi)

 

Toimintaohjeet:

a.) tee virheelliselle laskulle hyvityslasku yhtä virheellisillä tiedoilla

b.) korjaa tilanne yritysrekisteriin: EU-asiakkaan alv-tunniste syötetään y-tunnus kenttään muodossa esim. SE999999999901, tarkista myös että laskutusosoitteella on oikea maa.

c.) tee uusi lasku korjattuna

d.) luo ilmoitus ja lähetä se uudelleen

 

Lähetä ilmoitus

A.) Jos yritys on liitetty tilitoimiston tulorekisterivarmenteeseen tai jos yrityksellä on oma varmenne:

  • Lähetä ilmoitus -painikkeesta ilmoitukset siirtyvät lähetysjonoon, josta ne lähtevät automaattisesti Ilmoitin-palveluun.    

B.) Jos yrityksellä ei ole vielä tulorekisterivarmennetta, tulee mahdollisimman pian joko kytkeytyä tilitoimiston varmenteen alle tai hankkia oma varmenne tunnistautumista varten. Verottajan määrittelemänä siirtymäaikana (vuoden 2019 loppuun) on mahdollista käyttää Katso-tunnistautumista kuten ennenkin:

  • Painikkeesta avautuu näkymä josta kirjaudutaan verottajan ilmoitinpalveluun
  • Syötä verottajalta saamasi käyttäjätunnus, kiinteä salasana sekä vaihtuva salasana ja valitse ”Kirjaudu sisään”
  • Kun tunnistautuminen on suoritettu ohjelma ilmoittaa lopuksi esim. ”Lähetettiin 3 sanomaa, näistä vastaanotetuksi kuitattiin 3 kpl ja virheellisinä hylättiin 0 kpl”, kuittaa lähetysilmoitus Ok:lla
  • Jos jokin sanoma hylättiin, katso ilmoituksen punaisella merkitty infotieto ( i ) – painikkeesta

C.) Lähetä ilmoitus-painike näkyy vain asiakasympäristöissä joihin on tilattu Tyvi-yhteys ohjelma. Muussa tapauksessa toiminnossa lukee ”Merkitse ilmoitetuksi”. Tällöin ohjelma tekee vain ”ilmoituskerta” merkinnän, mutta lähettäminen sähköisesti verottajalle jää käyttäjän vastuulle. Tyvi-yhteyden voi tarvittaessa tilata Visma Fivaldi myynnistä.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.