Tiedot luodaan yrityskohtaisesti annettujen EU myynnin ohjaustietojen perusteella. Jos jonkun yrityksen kohdalla ei synny ilmoituksia, tarkista EU myynnin ohjaustiedot.

- ruudun yläosassa näytetään kyseisen yrityksen nimi ja viimeisen luontihetken aika ja käyttäjätunnus

- alaosassa näytetään ilmoituksen lähetysaika ja käyttäjätunnus

Kohdekausi

- kyseisen ilmoitusrivin kohdekuukausi ja kohdevuosi (yhdessä ilmoituksessa ei voi olla kuin yhden kauden tietoja)

Mahdolliset korjausilmoitus merkinnät (= sarake ilman otsikkoa)

- korjaamismenettely muuttuu 1.1.2017 siten, että korjausilmoituksen sijaan annetaan korvaava yhteenvetoilmoitus

- ennen 1.1.2017 tehtyjen ilmoitusten mahdollinen korjausilmoitusrivi näytetään tässä näkymässä merkinnällä ”Korj.”

- 1.1.2017 alkaen kaikki asiakkaaseen kohdistuvat ”muutosilmoitukset” ovat aina asiakkaan aiemman ilmoituksen kokonaan korvaavia uusia ilmoituksia

- korvaava korjaamismenettely koskee myös ennen 1.1.2017 päättyneiltä kuukausilta korjattavia tietoja

- yhteenvetoilmoituksen tietoja on korjattava, jos aikaisemmin ilmoitetuissa tiedoissa on jokin virhe tai puute, esimerkiksi asiakkaan arvonlisäverotunniste, myynnin määrä tai myynnin laji on ilmoitettu virheellisesti

- Fivaldissa mahdolliset korjaukset tehdään aina laskutuksen kautta, esimerkiksi tekemällä hyvityslasku virheelliselle laskulle ja jos tarpeellista uusi lasku korjattuna, tai esimerkiksi puuttuva myynti laskutetaan oikealle kaudelle ja lähetetään uusi korvaava ilmoitus verottajalle

Maatunnus

- ostajan arvonlisäverotunnisteen maatunnus

- maatunnus haetaan laskulta ja se on asiakkaan y-tunnus kentästä tulevan tiedon kaksi ensimmäistä merkkiä, esim. SE

- maatunnus on pakollinen tieto EU-asiakkaan y-tunnus kentässä

- esimerkiksi ruotsalaisen asiakkaan alv-tunniste tallennetaan yritysrekisterin y-tunnus kenttään muodossa: SE999999999901 (tunniste kirjoitetaan ilman pisteitä ja tyhjiä välejä)

- Mahdollinen virhetilanne lähetyksessä: Jos maatunnus on tallennettu virheellisesti, ilmoituksen lähetys antaa virheilmoituksen, esim:

Verottajan viesti: 6626865-9 Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus: kenttä 102 = "99": Maatunnus (102 tai 402) virheellinen.

Hyväksytään vain EU-jäsenmaiden maatunnuksia

- virheellisen ilmoituksen lähetys on tällöin estetty, tilanne korjataan seuraavasti:

a.) poista virheellinen ilmoitus (vasemman laidan toimintopainike ”P”)

b.) tee virheelliselle laskulle hyvityslasku yhtä virheellisillä tiedoilla

c.) korjaa tilanne yritysrekisteriin: EU-asiakkaan alv-tunniste syötetään y-tunnus kenttään muodossa esim. SE999999999901, tarkista myös että laskutusosoitteella on oikea maa.

d.) tee uusi lasku korjattuna

e.) luo ilmoitus ja lähetä se uudelleen

Alvtunnus

- ostajan ilmoittama arvonlisäverotunniste ilman maatunnusta

- sama ostajan arvonlisäverotunniste hyväksytään kohdekuukauden ilmoituksessa vain kerran, eli vaikka EU-asiakas olisi kahdella eri asiakasnumerolla yritysrekisterissä, näiden myynnit lähtevät verottajalle yhtenä tietona

- ostajan arvonlisäverotunnisteen muodollinen oikeellisuus tarkistetaan lähetyksen teossa

- mikäli tunniste on virheellinen, lähetys verottajalle on estetty ja kaatuu virheilmoitukseen (poista silloin ilmoitus, tee hyvityslasku, korjaa alv-tunniste yritysrekisteriin, tee uusi lasku ja uusi lähetys)

Myynti

- myynnin arvo asiakkaittain / kauppatapakohtaisesti eriteltynä

- summat näytetään kahden desimaalin tarkkuudella ja ilmoitetaan aina kotivaluutassa EUR (vaikka kyseessä olisi ollut esimerkiksi valuuttalasku (SEK) ruotsalaiselle ostajalle)

Kauppatapa

- koodit 3 ja 4 poistettu verottajan ilmoituksesta 1.1.2017 alkaen

- koodien tilalla termit Tavaramyynnit, Palvelumyynnit, Kolmikantakauppa

- asiakkaan laskun kauppatapatiedot haetaan myynnin perustiedoissa, laskujen tiliöinti ruudulla annettujen EU - myynnin ohjaustietojen perusteella (= jaottelu tapahtuu tuotteen tiliöintikoodin perusteella)

Tavaramyynnit

- kohtaan lasketaan yhteen samalle kauppakumppanille kalenterikuukauden aikana tehdyt tavaroiden EU-myynnit

- jos myynti on negatiivinen, sen edessä on miinusmerkki

Palvelumyynnit

- kohtaan lasketaan yhteen samalle kauppakumppanille kalenterikuukauden aikana tehdyt palvelujen EU-myynnit

- jos myynti on negatiivinen, sen edessä on miinusmerkki

Kolmikantakauppa

- kohtaan lasketaan yhteen samalle kauppakumppanille kalenterikuukauden aikana tehdyt myynnit, joissa ilmoittaja on ollut kolmikantakaupan toisena myyjänä

- jos myynti on negatiivinen, sen edessä on miinusmerkki

Asiakas

- summat tuottavan myyntilaskun asiakasnumero ja asiakkaan nimi

Myynti yhteensä

- valitun yrityksen ja kohdekauden EU-myynti yhteensäOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.