Tositteiden tuonti kirjanpitoon

- Fivaldi kirjanpitoon voidaan siirtää tositteita määrämuotoisesta .csv –taulukosta

- Katso aineistojen tarkemmat ohjeet alla olevista linkeistä

Kirjanpitoaineiston tuonti Visma.net Expense järjestelmästä

Kirjanpitoaineiston tuonti määrämuotoisesta CSV - taulukosta

 

Tositteiden luku kirjanpitoon

- Klikkaa painikkeesta ”Lähetä uusi aineisto”

- Klikkaa seuraavalla ruudulla ”Selaa” ja etsi aineisto polusta jonne kirjanpitoaineisto on tallennettu (esim. T:\Kirjanpitoaineistot Fivaldiin)

- Klikkaa ”Lähetä ja lue tiedosto” -> ohjelma ilmoittaa ”Uusi aineisto vastaanotettu”, klikkaa OK

 

- Ohjelma palaa sisään luku - ruudulle, johon tulee näkyviin tietoja aineiston perusteella:

• Aineisto lähetetty (sisään luvun päivämäärä ja kellonaika)

• Tositenumeroväli

• Tositteita (sisäänluettavien tositteiden kpl määrä)

• Rivejä (sisäänluettavien vientirivien määrä yhteensä)

• Tositteen päiväykset

• Yrityksiä

- Näyttää aineiston Fivaldi yritysten määrän

- Kenttä on näkyvissä vain jos aineisto sisältää erikseen Fivaldi yritysnumeroiden määritykset

• Korvaava päiväys

- korvaava kirjauspäivä voidaan antaa vain siinä tapauksessa että koko aineisto sisältää vain yhden päivämäärän tositteita

• Käytä muunnostaulukkoa

- Tilien muunnos - apuruutua voidaan hyödyntää tilanteissa kun aineiston lähettävässä järjestelmässä käytetään eri kirjanpidon tilejä kuin Fivaldi tilikartassa

- Tilistä – Tiliin määrityksillä voidaan kertoa mikä Fivaldin tilinumero annetaan tositteelle aineiston tilinumeron tilalle

• Luetaan tositelajille

- Valitse listalta tositelaji jolle aineisto tuodaan (esim. ”Kirjanpitoaineisto Fivaldiin”)

- Kenttä on piilotettu jos aineisto sisältää tositelajin numeron määritykset

• Tehdään automaattikirjaukset

- Jos aineiston tilin takana on automaattikirjausmenettely, tämä voidaan käynnistää sisään luvussa

• Lisätään puuttuvat tilit/kohteet

- sisäänluku lisää Fivaldista puuttuvan kirjanpidon tilin tilikartan kytkemättömiin tileihin

- (Huom. jos sisäänluku netottaa alv-käsittelyn tilin perusteella tämä voi jäädä nyt tekemättä, tarkista tilanne)

- sisäänluku lisää Fivaldista puuttuvan seurantakohteen aineistossa ilmoitetun seurantakohdetason perusteella

• Lisätään puuttuvat asiakkaat/toimittajat?

- jos tämä ruksataan ja aineisto sisältää ASIAKASTUNNUS – sarakkeen, ko. arvot tuodaan kirjanpidon minireskontraan

- tiedot voi tulostaa esim. raportilla: Reskontra -> ”Asiakaslista (minireskontra)”

• Poistu

- poistu tekemättä siirtoa kirjanpitoon

• Lue tositteet

- Klikkaa lopuksi ”Lue tositteet” ja kuittaa ilmoitus ”Ok, tositteet luettu”

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.