Tämän ohjeen sisältö on päivitetty syyskuussa 2017. Huomioithan, että Fivaldi on saattanut päivittyä toiminnallisuuden osalta ohjeen päivityksen jälkeen. Mikäli sinulla herää kysyttävää, olethan meihin yhteydessä.

Oma-aloitteisten verojen perustiedot

Oma-aloitteisten verojen asetukset määritellään Taloushallinto -välilehdellä, Ilmoitukset / yhteydet - Kausiveroilmoitus, valitaan valikko Kausiveroilmoitus -  Perustiedot.

Kausiveroilmoituksen vienti ostolaskujen kierrätykseen

 • Kyllä / Ei
  • Mikäli yrityksellä on ostolaskujen kierrätys käytössä, voidaan oma-aloitteisten verojen ilmoitus lähettää kierrätykseen hyväksyttäväksi. Oletuksena on ‘Ei’.

Saaja

 • Maksun saaja.

Tili

 • Maksun saajan tilinumero.

Viite

 • Maksun viitenumero.

ALV vastuuhenkilö ja puhelin

 • Valitaan valintalistasta käyttäjä joka on yrityksen arvonlisäveroista vastaava henkilö. Henkilövalinta mahdollistaa kausiveroilmoituksen pääruudulla valinta vain omat yritykset. Täydennetään myös puhelinnumero tarvittaessa.

TAS vastuuhenkilö ja puhelinnumero

 • Valitaan valintalistasta käyttäjä joka on yrityksen työnantajasuorituksista vastaava henkilö. Henkilövalinta mahdollistaa kausiveroilmoituksen pääruudulla valita vain omat yritykset. Täydennetään myös puhelinnumero tarvittaessa.

Ilmoitustunnus

 • Työnantaja (oletus), tai merityönantaja

Kausiveroilmoitukselle tulevat palkat

 • Maksetut palkat (oletus), tai Maksetut ja ei maksetut.

Alv kausi

 • Valintalistasta valitaan Arvonlisäveron ilmoituskausi.
  • Kuukausi
  • Neljännesvuosi
  • Vuosi

Tas kausi

 • Valintalistasta valitaan Työnantajasuoritusten ilmoituskausi
  • Kuukausi
  • Neljännesvuosi
  • Vuosi

Alkupvm

 • Ilmoitusjakson alkamispäivämäärä.

Loppupvm

 • Ilmoitusjakson päättymispäivämäärä. Tallennetaan vain, mikäli ilmoitusjakso muuttuu. Tällöin uuden jakson tiedot syötetään seuraavalle tyhjälle riville.

Tallenna

 • Painikkeella tallennetaan tiedot.

Poistu

 • Painikkeella poistutaan näkymästä. Mikäli tietoja ei ole tallennettu, sovellus huomauttaa siitä.

Perustietoihin tallennetaan vain tieto ilmoitusjaksosta, tai mikäli se muuttuu. Ilmoitettava kohdekausi valitaan kausiveroilmoituksen päänäkymässä.

Oma-aloitteiset verot, ilmoitus ostolaskujen kierrätykseen

Mikäli kausiveroilmoitus halutaan viedä ostolaskujen kierrätykseen, perustietonäkymän yläosa on erilainen.

Toimittajatunnus

 • Valitaan valintalistasta toimittaja jolle ilmoitus tallennetaan. Verohallinto pitää olla perustettuna toimittajaksi.

Lisää Verohallinto toimittajaksi

 • Painiketta painamalla sovellus tallentaa Verohallinnon automaattisesti Yritysrekisteriin nimelle Verohallinto.

Verohallinnon pankkitili

 • Valitaan valintalistasta pankkitilin numero jolle oma-aloitteiset verot maksetaan.

Kierrätysryhmä

 • Valintalistasta valitaan perustettu kierrätysryhmä.

Ostolaskujen tiliöinti

 • Verovelkatili (kr), Alvmaksutili (db), Ennakonpidätysvelkatili (db), Sosiaaliturvamaksuvelkatili (db)
  • Tilikartasta valitaan kirjanpidon tilit tiliöintiä varten.

Hae oletustiliöintikoodeja tilikartan pääyritykseltä

 • Oletustiliöintejä voidaan perustaa malliyritykselle, ja käyttää niitä hyväksi.

Tiedot tallennetaan Tallenna -painikkeella.

Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen

Taloushallinto -välilehdellä, Ilmoitukset / yhteydet - Kausiveroilmoitus, Yrityksen valinta -välilehdellä aloitetaan ilmoituksen teko.

Yritysten valinta -välilehti

Käsittele maksukuukautta

 • Valintalistasta valitaan maksukuukausi. Maksukuukausi on se kuukausi jolloin ilmoituksen rahamäärä maksetaan, esim. 032017. Tällöin ilmoitukselle tulostuu 012017 arvot.

Kaikki yritykset

 • Kentän valinnalla voidaan valita kaikki yritykset käsittelyyn.

Yrityksen nimen vasemmalla puolella olevalla kentällä voi valita vain tietty/tietyt yrityksen käsittelyyn.

Yritys

 • Yrityksen yritystunnus ja nimi

Y-tunnus

 • Yrityksen y-tunnus

Ilmoituskerta

 • Ilmoituksen numero.

Ilmoituksen tila

 • Tieto siitä missä vaiheessa ilmoitus on.

Lähetettyjen ilmoitusten lkm

 • Tieto siitä montako ilmoitusta on lähetetty.

Maksun tila

 • Tieto missä vaiheessa verojen ja työnantajasuoritusten maksut ovat.

Kierrätykseen mennyt lkm

 • Tieto kierrätykseen laitettujen lukumäärästä.

Ilm. jaksot

 •  ALV
  • Tieto yrityksen arvonlisäveron ilmoitusjaksosta.
 • TAS
  • Tieto yrityksen työnantajasuoritusten ilmoitusjaksosta.

‘i’-painike

 • Painiketta painamalla avautuu ilmoituksen historia ja tiedotteet. Mikäli ilmoituksella on huomautuksia, on painike valkoinen. Mikäli ilmoituksella on virheitä, on painike punainen.

Näytä kierrätys

 • Mikäli käytössä on ostolaskujen kierrätys, ja ilmoituksesta on tehty lasku kierrätykseen, voidaan painikkeen takaa tarkastella laskun kierrätystä.

Tulostus

Valinnalla rajataan mitä ilmoitukselle tulostetaan.

 • Koko kausiveroilmoitus
 • Vain ALV ilmoitus
 • Vain TAS ilmoitus

Yrityslistan rajaus

Valinnalla voidaan rajata yritykset minkä tiedot poimitaan ilmoitukselle.

 • Kaikki
 • Omat (mikäli perustietoihin on määritelty vastuuhenkilö, tällä rajataan omat yritykset poimintaan mukaan)
 • Luodut
 • Ei luotu
 • Maksua ei luotu
 • Ilmoittamatta ALV
 • Ilmoittamatta TAS
 • Käyttäjä

Yrityksen järjestys

Voidaan määritellä missä järjestyksessä yritykset näytetään.

 • Yritystunnus (oletus)
 • Ilmoituksen tila
 • Yritysnimi

Luo ilmoitus valitusta

 • Painikkeella luodaan ilmoitus valituista yrityksistä.

Tulosta valitut

 • Painikkeella tulostetaan valittujen yritysten oma-aloitteisten verojen ilmoitus.

Lähetä ilmoitus valituista

 • Painikkeella lähetetään valittujen yritysten oma-aloitteisten verojen ilmoitus.

Luo ostolasku valituista

 • Painikkeella lähetetään ostolaskujen kierrätykseen oma-aloitteisten verojen ilmoitus.

Ilmoituksen luominen

Luo ilmoitus -painikkeella muodostetaan oma-aloitteisten verojen ilmoitus, jota voidaan tarkastella ja muokata.

Sovellus ilmoittaa kun ilmoitus on tehty, ja mikäli siinä on ollut virheitä. Mikäli ilmoituksessa on virheitä, yrityksen nimirivin oikeassa reunassa oleva ‘i’ -kenttä muuttuu punaiseksi. Tällöin on virheet korjattava ja luotava ilmoitus uudelleen.

Ilmoituksen tiedot (1) -välilehti

Välilehdellä voidaan luotua ilmoitusta tarkastella, ja tarvittaessa muuttaa.

Selite tai aik. arvo

 • Ilmoituksen kenttä.

Haettu arvo

 • Ilmoituksen luontihetken arvot.

Käsin/muutettu arvo

 • Sarakkeen kentissä voidaan manuaalisesti muutttaa ilmoitettavaa arvoa.

Mikäli eri henkilöt ilmoittavat arvonlisäverot ja työnantajasuoritukset, voidaan toisen ilmoituksen tiedot poistaa, jollon voidaan lähettää verottajalle kerrallaan vain toinen ilmoituksista.

Poistaminen tapahtuu Haettu arvo -sarakeotsikoiden oikealla puolella olevalla P-painikkeella.

Kentät 315, 316 ja 317

 • Alarajahuojennuksen ilmoituskentät täydennetään manuaalisesti.

056 Ei alv-toimintaa

 • Mikäli kohdekaudella ei ole arvonlisäverollista toimintaa, on tieto tallennettava manuaalisesti.

Ilmoituksen tiedot (2) -välilehti

Mikäli yrityksellä on muita oma-aloitteisia veroja, tiedot täydennetään Ilmoituksen tiedot (2) -välilehdellä. Ilmoitus pitää olla luotuna Yrityksen valinta -välilehdelle ennen kuin tietoja voidaan täydentää.

Maksukuukausi

 • Välittyy Yrityksen valinta -välilehdeltä.

Ilm.krt

 • Tieto monesko ilmoituskauden ilmoitus on kyseessä.

060 Veron tunnus

 • Valintalistasta valitaan veron tyyppi.

050 ilm. Jakso

 • Valintalistasta valitaan ilmoitusjakso.

052 Kohde-kausi

 • Syötetään veron kohdekausi.

053 Vuosi

 • Syötetään veron kohdevuosi.

061 Maksettava vero

 • Syötetään maksettavan veron määrä.

Ilm. arvo

 • Täydentyy automaattisesti kun kenttään 061 on syötetty tieto.

Vakuutusmaksuverovelvolliseksi rekisteröidyn ilmoitus toiminnan keskeyttämisestä

 • Mikäli yritys on ilmoittautunut vakuutusmaksuverovelvolliseksi, toiminnan keskeyttämisilmoitus tehdään tässä osiossa.

Ilmoituksen tulostaminen

Ilmoitus voidaan tulostaa ennen sen lähettämistä verohallinnolle sivun vasemmassa reunassa olevalla Tulosta-painikkeella.

Ilmoitus avautuu selaimeen, josta se voidaan tallentaa ja/tai tulostaa tulostimelle. Tallennus tehdään aina pdf-muotoon.

Lähetä ilmoitus -painikkeesta avautuu ikkuna jossa kirjaudutaan Katso-tunnisteilla verohallinnon palveluun ilmoituksen lähettämistä varten.

Ilmoituksen lähettämisen jälkeen mikäli muutoksia tehdään, tehdään muutosilmoitus.

Kaikki ilmoitukset -välilehti

Muodostettuja ilmituksia voi tarkastella omalla välilehdellään.

Näytä alk. Ilm. kaudesta

 • Valitaan kausi mistä lähtien ilmoituksia tarkastellaan.

Haettu

 • Kentässä näkyy ilmoitukselle noudettu arvo.

Muutettu

 • Kentässä näkyy ilmoitukselle manuaalisesti muutettu arvo.

Ilmoitettu

 • Kentässä näkyy verottajalle lähetetyn ilmoituksen arvo. Mikäli Ilmoitettu kenttä on tyhjä, ilmoitusta ei vielä ole lähetetty.

Ilmoituksia voi tulostaa jälkikäteen valitsemalla ilmoituskauden aktiiviseksi ja napsauttamalla sivun vasemmassa reunassa olevaa Tulosta-painiketta.

Muutosilmoitus

Muutosilmoitus tehdään Yrityksen valinta -välilehdellä.

 1. Käsittele maksukuukautta kenttään valitaan maksukausi mitä muutetaan.
 2. Valitaan yritys, jolle muutosilmoitus tehdään.
 3. Napsautetaan Luo ilmoitus -painiketta.

 1. Täydennetään Ilmoituksen tiedot (1) -välilehdelle syykoodi
 • 332Laskuvirhe / Ilmoituksen täyttövirhe
 • 333Verotuksessa saatu ohjaus
 • 334Oikeuskäytännön muutos
 • 335Laintulkintavirhe
 1. P-painikkeella poistetaan arvonlisäveron tai työnantajasuorituksen tiedot (tiedot joita ei korjata).
 2. Lähetetään ilmoitus Lähetä ilmoitus -painikkeella.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.