Vuokrareskontra näkymä

Vuokrareskontra-näkymässä haetaan luettelosta haluttu huoneisto ja haluttu henkilö.
Jos henkilöä ei valitse, mutta valitaan huoneisto - näkymässä näytetään koko huoneiston saldo. Saldo voi poiketa, jos esim. huoneistolle on merkitty omistaja ja vuokralainen. Näkymässä näkyy kaikki maksulajit jotka ko. huoneistolle on merkitty kenelle tahansa henkilöistä jotka huoneistolle on määritelty esim. omistajaksi ja vuokralaiseksi.
Jos huoneistoa ei valitse, mutta valitaan henkilö - näkymässä näytetään kaikkien henkilön omistamien huoneistojen saldot yhteensä ja kuukauden kaikkien huoneistojen maksulajit.

Kausiväli mitä tarkastellaan määritellään alasvetovalikosta.

Tässä huoneistolla A 1, on erääntynyttä saldoa 404,4e.Tässä huoneistolla A 1, on kerääntynyt ennakkoa 76e.

Yksittäisen tavoitteen tarkempia rivitietoja kuten kirjanpidon tilejä ja mahdollisia korkokieltoa/perintä/kohdistusestoa voi tutkia vierittämällä alapalkkia oikealle:


Vuokrareskontra-näkymässä voidaan tehdä seuraavia toimenpiteitä:

 • tarkastella huoneistojen ja henkilöiden ennakoita ja saatavia eri kausivälillä
 • muuttaa tavoitteen tietoja ja summia (hiiren oikealla Muuta ko. tavoitteen kohdalla)
 • poistaa tavoitteita / kohdistuksia (hiiren oikealla Poista ko. tavoitteen / maksun kohdalla)
 • kohdistaa ennakoita tuleviin maksuihin (hiiren oikealla Kohdista maksuista)
 • näyttää tavoitteen lisätietoja (hiiren oikealla Näytä lisätieto, tämä tieto tulee
 • maksulajin takaa)

Muuta-painike = Voidaan muuttaa Tavoitteen eräpäivää, kirjanpidon tiliä, määrää ja kerrointa voidaan muuttaa täällä. Tavoite voidaan asettaa korko- ja perintäkieltoon ja/tai kohdistusestoon. Korko- ja perintäkielto tarkoittavat, että erääntyneestä tavoitteesta ei lasketa korkokuluja / perintäkuluja. Kohdistusesto tarkoittaa, että tähän tavoitteeseen ei voida kohdistaa maksua. Muutokset vuokrareskontrassa (esim. määrä) päivittyvät kirjanpitoon, kun olet tallentanut muutoksen. Huomioithan, että muutos ei päivity sidokselle.

Poista-painike = Tämä painike poistaa tavoitteet, johon ei ole kohdistunut maksua. Jotta kohdistettu tavoite voidaan poistaa, tulee kohdistuneelta tavoitteelta ensiksi poistaa maksun kohdistus, jotta tavoite voidaan poistaa. Myös maksun kohdistus voidaan poistaa, jotta maksun pystyy kohdistamaan jollekin toiselle tavoitteelle.

Kohdista maksuista-painike = Tämä painike tulee näkyviin, jos henkilöllä on ennakkoa, jota ei ole kohdistettu mihinkään tavoitteeseen. Valitse ko. tavoite ja hiiren oikealla Kohdista maksuista ja valitse ennakko. Voit myös kohdistaa vain osan maksusta ko. tavoitteeseen.

Näytä lisätieto-painike = Tämän painikkeen takaa löydät maksulajikohtaisen lisätiedon. Lisätieto lisätään Maksulajit-rekisterissä kohdasta ”Nimi ja lisätieto tilisiirrolla”. Kyseinen lisätieto näkyy tilisiirrolla.

Yhteenveto

Yhteenveto-painiketta klikkaamalla näet yhteenvedon huoneiston ja henkilön saldoista ja erääntyneistä maksuista. Klikkaamalla ko. kautta pääset siirtymään Vuokrareskontran näkymään ko. kaudelle. Yhteenveto-ikkunassa voit myös selata huoneiston eri henkilöiden saldoja.


Näytä maksut

Näytä maksut –ikkunassa näet ko. huoneiston ja henkilön maksut, siirrot ja muut tehdyt kirjaukset.

Kohdistustavat ovat N = normaali, P = perintä, A = asumistuki, E = kohdistusestossa oleviin ja X = kohdistusesto


 Kyseisen tositteen rivin kohdalla voit hiiren oikealla:

 • tulostaa kuitin
 • poistaa kohdistuksen tavoitteisiin (tämä pitää tehdä ennen kuin maksua voi käsitellä uudelleen esim. poistettaessa)
 • muuttaa maksun kohdistussääntöjä
 • näyttää maksun kohdistukset = mihin tavoitteeseen maksu on kohdistunut
 • siirtää maksun toiselle sidokselle
 • tehdä palautuksen

Tulosta kuitti = Ohjelma tulostaa kuitin tehdystä tapahtumasta.

Poista kohdistukset = Tällä toiminnolla voit poistaa maksun ja tavoitteen kohdistuksen.

Muuta maksun kohdistussääntöjä = Voit laittaa maksun kohdistusestoon tai muuttaa maksun kohdistuskautta. Voit esim. poistaa maksulle tulleen kohdistuksen kaudelle 202204 ja muuttaa täällä kohdistuskaudeksi 202206. Tämän jälkeen Kohdista-painike kohdistaa ko. avoimen saatavan kohdituskauteen 202206.

Näytä maksun kohdistukset = Tässä ikkunassa näet, mihin tavoitteisiin maksu on kohdistunut. Voit poistaa maksun kohdistuksen Poista kohdistukset-toiminnolla tarvittaessa.

Siirrä toiselle sidokselle = Tällä toiminnolla pystyt siirtämään kirjatun maksun toiselle sidokselle. Valitse huoneisto ja henkilö, jolle maksu halutaan siirtää. Näytä maksut – ikkunaan tulee tapahtuma, jossa näkyy, mille sidokselle siirto on tehty.

Tee palautus = Palautus tehdään vuokrareskontrassa “Tee palautus” -toiminnolla. Mikäli maksu on kohdistunut, kohdistus tulee ensin poistaa. Palautuksesta voi tulostaa erillisen kuitin. Itse maksu on hoidettava esim. kassamaksuna ostoreskontrasta rahan saajalle. Voit myös poistaa tekemäsi palautuksen. Palautuksen tekoon oma ohje Vuokrareskontran palautukset.

Vakuusrahat saadaan näkyviin valitsemalla ”Näytä vakuusrahamaksut”. Vakuusrahasta oma ohje Vakuusraha.

Syötä maksu

Maksujen käsin kirjaaminen aloitetaan toiminnolla Syötä maksu.


Maksutapa-valikon alta oletuksena tulee ”Käsin syötetty viitemaksu” millä voidaan syöttää käsin maksuja mikäli esimerkiksi automaattisia viitesuorituksia ei ole saatavilla  jostain syystä Pankkiyhteyden kautta / mahdollisuutta tuoda ne aineistona.

Kohdistustapa-valikon alta voidaan valita:

 • normaali
 • vakuusraha
 • perintä
 • asumistuki
 • kohdistuskiellossa olevat

Täydennä muut tarvittavat tiedot ja napsauta Kirjaa. Huomioithan kirjauspäivämäärän, jotta kirjaus menee oikealle kaudelle kirjanpitoon ja vuokrareskontraan.

Yhtiön ohjaustiedoissa (Ohjaustiedot II-välilehdellä) voi määritellä maksutyyppejä.


palaa Vuokrareskontra-näkymään ruudulle siihen huoneistoon ja henkilöön, jossa kyseinen maksurivi näkyy ja valitse Näytä maksu:

1) Jos kyseessä on aiheeton maksu:

 • valitse kyseinen rivi ja paina hiiren oikeaa näppäintä, joka antaa sinulle mahdollisuuden ensiksi poistaa kohdistuksen.
 • tämän jälkeen voit valita Poista maksu.

2) Jos maksu kirjattiin väärälle sidokselle:

 • Jos olet kirjannut maksun väärälle sidokselle (esim. vanhalle tai uudelle osakkaalle ristiin) voit siirtää maksun toiselle sidokselle klikkaamalla maksun kohdalla hiiren oikeaa ja Siirrä toiselle sidokselle.

3) Myös vastikkeenpalautus tehdään Tee palautus -toiminnolla. Tässä on otettava huomioon, että maksupäivä kirjautuu tämän kirjauksen mukaan! Palautuksen voi myös perua Poista palautus -toiminnolla.

4) Näytä maksut –toiminnossa voidaan kirjata myös erääntynyt maksu luottotappioksi:

 • Avaa kyseinen huoneisto ja valitse kyseinen henkilö
 • Paina "Syötä maksut"
 • Valitse maksutavaksi esim. luottotappio
 • Täydennä muut tiedot mikäli tarvetta
 • Kirjaa summa kenttään haluaasi summa

Viivästysk. /Perintäk.

Viivästysk./Perintäk. –toiminnossa voit laskea yhdelle osakkaalle/asukkaalle korot erääntyneistä maksuista ja/tai suorittaa perinnän/maksuhuomautuksen.

Koko yhtiön perintä/maksuhuomautuksen teko tehdään ylävalikosta Vuokrareskontra > Perintä > Perintäajo ja tästä on erillinen käsikirjan kohta Maksuhuomautukset.


Viivästyskorot ja Perintäkulut -välilehdellä näkyy seuraavat tiedot:

 • tyyppi (perintä ja viivästyskorko)
 • päiväys
 • summa
 • hyvitetty ja poistettu määrä
 • tuloutettu määrä
 • saldo

Hiiren oikealla voit poistaa viivästyskorot ja perintäkulut tai tulouttaa ne yksittäiseltä henkilöltä. Tuloutus-toiminto tekee kirjauksen maksulajin tulotilille ja luo tavoitteen.

Jotta viivästyskorko ja perintäkulu laskenta toimii, on maksulajeihin luotava maksulajit viivästyskorko ja perintäkulut.


Hae viitesuoritukset

Hae viitesuoritukset -painike avaa Viitesiirtojen luku -apuohjelman, jonka kautta voit hakea tarvittaessa saapuneet viitesuoritukset sisälle Fivaldiin.

Hae aineisto -toiminnolla voit lisätä viitesiirtoaineistojen tiedoston manuaalisesti Fivaldiin. Lue ja kohdista -toiminto kohdistaa viitesuoritukset.
Tulosta saapuneet erät -painike tulostaa näytölle saapuneet viitesuoritukset. Kohdista vanhat -toiminto yrittää kohdistaa aiemmin ei-kohdistuneet erät.

Viitesiirtojen luku -apuohjelmassa voit myös tarkastella tulleita viitesuorituksia

Viitesuoritusten selauksessa (Apuohjelmista Viitesiirtojen luku > Ylhäältä Viitesiirtojen luku > Viitesuoritusten selaus).

Käsin kohdistus

Käsin kohdistus-ruudulla kirjataan kohdistumattomat viitesuoritukset

 

Arvaa-painike hakee kolmella eri kombinaatiolla oikeaa kohdistusta.

1) Nimen ja summan tai

2) sidoksen ja siihen liittyvä kk-maksun tai

3) sidoksella olevan avoimen saatavan mukaan.

Kun oikea huoneisto ilmestyy alempaan ruutuun, voi summan kohdistaa laittamalla ruksin ko. tavoitteen riville.

Mikäli tämän haun perusteella ei oikeaa maksajaa löydy, voi oikean maksajan hakea Hae henkilö tai Hae sidos -painikkeilla.

Kun oikea huoneisto ja henkilö on löytynyt, valitse maksut, joihin suoritus halutaan kohdistaa. Paina tämän jälkeen Kohdista.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.