Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen Henkilö-välilehdellä näytetään yhden tulonsaajan yhden version tiedot yhdeltä palkkakaudelta. Välilehdellä voi selailla tulonsaajan palkkatietoilmoituksen tietoja eri palkkakausilla tai ilmoituksen eri versioita. Voidaan myös selailla yhden palkkakauden eri tulonsaajien tietoja.

 

Henkilö-välilehden näytettävät tiedot

Henkilö-välilehdellä näytetään tulonsaajan perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus ja osoitetiedot.

 

Välilehdellä näytetään myös työsuhteeseen liittyviä tietoja, kuten ammattinimikkeet, työehtosopimus, sekä työeläke- ja tapaturmavakuutuksien numerot. Lähettämättä oleville palkkatietoilmoituksille näytetään myös mahdollinen tulonsaajakohtainen vakuuttamisen poikkeustilanne. Viemällä kursorin vakuuttamisen poikkeustilanteen numeron päälle pop-up ikkunassa näytetään numeroiden merkitykset.

 

Työnantajasta näytetään Visma Fivaldissa yritykselle annettu yritystunnus ja nimi, y-tunnus, osoite, sekä palkanlaskennan yhteyshenkilön tiedot.

 

Välilehdellä näytetään myös palkkatietoilmoituksella ilmoitettavat palkkakauden tapahtumat tulolajeittain ryhmiteltynä.

Tulolajin yhteissumma (alla olevassa kuvassa merkintä 1) muodostuu palkkalajien yhteen lasketuista summista (merkinnät 2). Jokaisen palkkalajin yhteissumma muodostuu palkkarivien yhteenlasketuista summista (merkintä 3). Palkkarivin tiedot vastaavat yhden palkkarivin tietoja palkanlaskennassa. Mikäli tulolajin tiedot eivät täsmää palkkalaskelmiin, pitää tarkistaa, että palkkalajit on linkitetty oikein tulolajeihin.

Tulonsaajan tietojen selailu palkkakausittain

Henkilö-välilehden vasemmassa yläkulmassa on palkkakauden valintakenttä. Kentässä näytetään palkkakauden nimi, kuten se on Visma Fivaldiin luotu, sekä palkkakauden maksupäivä. Palkkakausia selaillaan palkkakauden vieressä olevilla nuolipainikkeilla. Vasen painike hakee edeltävän palkkakauden tiedot, ja vastaavasti oikeanpuoleinen seuraavan palkkakauden. Palkkakaudella näytetään sellaisten tulonsaajien tiedot, joille on luotu palkkalaskelma kyseiselle palkkakaudelle. Siirryttäessä palkkakaudelta seuraavalle näytetään ensin valittuna olleen tulonsaajan tiedot. Mikäli valittuna olleella tulonsaajalla ei ole luotu palkkalaskelmaa kyseiselle kaudelle, näytetään ensimmäisen sellaisen tulonsaajan tiedot, jolla on palkkalaskelma luotuna.

Palkkakauden tulonsaajien tietojen selailu

Palkkakauden valinnan alapuolella on tulonsaajan valintakenttä. Tulonsaajia selaillaan osion nuolipainikkeilla. Vasen painike hakee edellisen tulonsaajan ja vastaavasti oikeanpuoleinen seuraavan tulonsaajan.  Kentässä näytetään tulonsaajan nimi, henkilötunnus sekä tieto kuinka monelle tulonsaajalle on luotu kyseinen palkkakausi ja monennenko tulonsaajan tiedot näytetään (esim. 1/4 ensimmäinen tulonsaaja, neljälle on luotu kyseinen palkkakausi).  Kunkin tulonsaajan näkymässä näytetään valitun tulonsaajan palkkakauden tiedot perustietojen lisäksi.

Tulonsaajan palkkatietoilmoituksen eri versioiden selailu

Palkkatietoilmoituksesta tehdään uusi versio, kun ilmoitusta korjataan. Uusi versio on selailtavissa, kun palkkalaskelmaan kohdistuva kohdistus on talletettu. Näkymä tulee kuitenkin ensin päivittää esimerkiksi käymällä toisella kaudella. Palkkatietoilmoituksen eri versioita voidaan selailla osion nuolipainikkeilla. Vasen painike hakee edellisen version, ja vastaavasti oikeanpuoleinen seuraavan version. Kentässä näytetään palkkatietoilmoituksen versionumero sekä ilmoituksen tilatieto. Kunkin version osalta näytetään valitun version tiedot.

Tietojen suodatus

Painikkeiden avulla voidaan suodattaa näytettäviä ilmoituksia. Valittuna voi olla vain yksi valinta.

Tietojen näyttäminen / piilottaminen 

Tietoja voi piilottaa tai näyttää tarkemmin nuolipainikkeista. Tulolajien osalta tämä valinta on näkymäkohtainen, eli henkilöä vaihdettaessa valinta palautuu oletusvalintaan. Varoituksien ja virheiden osalta valinta säilyy näkymää vaihdettaessa.

Tulonsaajan tietojen hakeminen

Henkilö-välilehdellä olevalla hakukentällä voi hakea valitulta palkkakaudelta palkkatietoilmoituksen tietoja tulonsaajan perusteella.

Haku näyttää tulokset sitä mukaan kuin hakua kirjoitetaan kenttään.

Ilmoituksen tilatieto 

Palkkatietoilmoituksen lähetyksen tilatieto sekä mahdollinen lähetysaika näytetään tulolajien yläpuolella.

Varoitukset ja virheet

Aineiston varoitukset ja virheet näytetään tilakuvakkeella virheen kohdalla sekä tarkemmin omassa osiossa näkymän oikean puolen alussa. Varoitukset eivät aiheuta ilmoittamisen epäonnistumista, tietojen oikeellisuus on kuitenkin syytä tarkistaa. Virheet estävät ilmoituksen lähettämisen ja ne tulee korjata ennen lähettämistä.

Tulolajitietojen päivitys

Päivityspainikkeella voidaan päivittää ilmoitettavat tulotiedot. Tietojen päivitys tulee tehdä, jos tilastoryhmissä tehdään muutoksia palkkalajien linkityksessä tulolajeihin, tai tehdään muutoksia palkkalaskelmalla. Vastaava toiminnallisuus voidaan tehdä myös koko palkkakaudelle Lista-välilehdeltä (katso kohta Lähettämättömien ilmoitusten virkistäminen ohjeessa Palkkatietoilmoitus Tulorekisteriin - Lista-välilehden toiminnallisuudet).Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.