Laskutus

Valitse ruksilla mitkä kohdat näytetään laskulla. Poistamalla täpän voit piilottaa ko. tiedon näkymisen laskulla.

• Laskuun tilausnumero?

• Laskuun tilauksen päivä?

• Laskuun tilaajan nimi?

• Laskuun toimituspäivä?

• Laskuun toimitustapa?

• Laskuun toimitusehto?

• Laskuun toimitusosoite?

• Laskuun työnsuorittaja?

• Laskuun yrityksen nimi?

• Laskuun yrityksen osoite?

• Riville myös verollinen A-hinta?

Laskulle "A-hinta myös verollisena" – ominaisuus. Jos parametri aktivoidaan, näytetään uusilla laskuilla myös tuotteen verollinen à-hinta. Veroton à-hinta näkyy edelleen aina, uusi parametri mahdollistaa vain sen että, myös verollinen a-hinta näytetään. Ominaisuus koskee sekä tilaustenkäsittelyn että sopimuslaskutuksen kautta tehtyjä laskuja. Verollinen a-hinta – ominaisuus on tuettu tilisiirrolliseen (lasku.rep) sekä tilisiirrottomaan (lasku_tilisiirroton.rep) laskupohjaan. Ns. ”ulkomaan laskupohjassa” (lasku_ulkomaa.rep) ei ole tukea tälle lisäominaisuudelle.

Kun kyseessä on yritys jossa käsitellään verottomia A-hintoja: Laskulla näkyy myös otsikko ”Verollinen á-hinta” ja ko. sarakkeessa ko. tuoterivin verollinen a-hinta. Rivin yhteensä summat näytetään verottomana kuten normaalisti.

Kun kyseessä on yritys jossa käsitellään verollisia A-hintoja: Laskulla näkyy myös otsikko ”Verollinen á-hinta” ja ko. sarakkeessa ko. tuoterivin verollinen a-hinta. Rivin yhteensä summat näytetään verollisena kuten normaalisti.

Nollasummalaskut sallittu

Jos on tarvetta tehdä myös nollasummaisia laskuja (esim. varastonkorjauksen vuoksi tai ilmaiset näytekappaleet tms.) laita tähän täppä. Muussa tapauksessa ohjelma estää jos yrittää laskuttaa tilausta jossa ei ole rivejä tai rivien summa on nolla.

Laskulle määrä ja hinta aina perusyksikössä (kts. myös seuraava parametri)

Koskee tuotteita joilla on useita eri myyntiyksiköitä. Laskulla näytetään aina yksikkö ja sen hinta perusyksikössä vaikka myyntitilausta tehdessä valittaisiin jokin muu myyntiyksikkö. Tämän parametrin avulla saadaan raportointi aina perusyksikössä yhteensä, vaikka tuotetta myytäisiinkin eri yksiköissä.

Esimerkki: Tuote "Punainen maali". Tuotteen perusyksikkö on 1 litra ja sen hinta 10 Eur. Vaihtoehtoisena myyntiyksikkönä on lisätty ämpäri, jolle erikoishinta 80 Eur, ja kerroin suhteessa perusyksikköön on 10 (= 1 ämpäri on 10 litraa). Asiakas on tilannut maalia yhden ämpärin. Myyntitilausta tehdessä tuotteen oletusyksikkö (L) vaihdettiin ämpäriksi (Ämp). Eli myydään 1 ämpäri (sis. 10 L) erikoishintaan 80 Eur. Muut asiakirjat lukuun ottamatta laskua, tulostavat saman näkymän kuin mikä tilausruudulla näkyy. Laskulle ohjelma on kääntää näytettäväksi määrän perusyksikössä ( 1 ämp = 10 L ) ja hinta kertoimen mukaisesti 8,00 Eur / L = 80 Eur.

Lisätietoriviksi määrä ja hinta myyntiyksikkönä TAI perusyksikkönä (kts. myös edellinen parametri)

A.) …myyntiyksikkönä

Jos edellinen parametri ”Laskulle määrä ja hinta aina perusyksikössä” on täpätty, muuttaa se automaattisesti tämän seuraavan parametrin nimeksi ”Lisätietoriviksi määrä ja hinta myyntiyksikkönä”.  Tämä on silloin lisäominaisuus edelliselle toiminnolle. Käytetään samaa esimerkkiä kuin edellä:

"Punainen maali", jonka perusyksikkö on litra. Asiakas oli tilannut yhden ämpärin. Edellisen parametrin vuoksi ohjelma käänsi laskulle yksiköksi perusyksikön eli litran. (1 ämpäri on 10 L, erikoishinta 8 Eur / L) . Mikäli halutaan, että laskulla näytetään tästä huolimatta asiakkaan tilaama yksikkö eli myyntiyksikkö lisätietona, laita tähän parametriin myös täppä. Laskulla näytetään silloin lisätietona myös asiakkaan tilaaman yksikön määrä ja hinta: 1,0 * 80,00 EUR / Ämp.

B.) …. perusyksikkönä

Silloin kun parametriä ”Laskulle määrä ja hinta aina perusyksikössä ” EI käytetä, toimii parametri ”Lisätietoriviksi määrä ja hinta perusyksikkönä” seuraavasti. Käytetään jälleen samaa esimerkkiä: Punainen maali. Perusyksikkö on 1 L (10 Eur), toinen myyntiyksikkö on ämpäri jolle annettu erikoishinta 80 eur ja kerroin suhteessa perusyksikköön on 10 (1 ÄMP = 10 L). Jos on täpätty vain tämä parametri "Lisätietoriviksi määrä ja hinta perusyksikkönä", laskulla näkyy myyntirivinä normaalisti tilauksella valittu myyntiyksikkö. (Myyty 1 ämpäri). Lisäksi infona määrä ja hinta myös perusyksikössä.

Laskun lisätieto perintäkirjeeseen

Koskee myyntitilauksen/laskun - kenttää ”Tilauksenne”. Tilauksenne - kentässä annettu tieto saadaan tällä parametrilla automaattisesti tulostumaan myös maksukehotukselle, ko. erääntyneen laskurivin alle. Tilauksenne - kentän tekstin näkyminen maksukehotuksella, voidaan määritellä myös laskukohtaisesti myyntireskontran Tiliote -ruudun kautta.

Laskulle lisätieto alennuksista

Koskee tuoterivikohtaisia alennuksia. Tällä parametrilla ohjelma näyttää laskulla infona kaikkien rivien summan yhteensä ilman alennuksia sekä kaikkien rivien alennusten summan yhteensä. Summat näytetään laskun valuutassa.

Laskulle sarjanumerot

Tällä parametrilla tuoteriville sidottu sarjanumero saadaan näkymään laskulla tuotenimen alla rivikohtaisesti. Tuote merkataan sarjanumeroseurantaan tuoterekisterissä. Sarjanumerot syötetään tuotteelle varaston saapumisen yhteydessä tai myyntitilauksen kautta. Jos tämä parametri on ruksattu, tulee sarjanumerot kytkeä myyntitilauksen tuoteriville ennen laskutusta. Jos parametria ei ole aktivoitu, sarjanumeron tilausriviin kytkeminen voidaan tehdä myös jälkikäteen ja tässä tapauksessa sarjanumeroita ei näytetä laskulla.

Rivien seurantakohteiden arvot aina tiliöintikoodin perusteella?

Jos seurantakohdetaso on merkattu, ko. tason laskentakohde tulee aina tuotteelle annetun tiliöintikoodin takaa, ja ohjelma lukitsee tilausta tehdessä tuoterivin kustannuspaikan valinnan. Eli jos tämä parametri käytössä, et voi enää tilauksella vaihtaa tuoterivin kustannuspaikkaa (valinta on harmaana ja lukittu). Kustannuspaikka tulee aina tuotteen tiliöintikoodin taakse määriteltyjen kustannuspaikkojen mukaisesti.

Myyntisaamisvientiin seurantakohde?

Mikäli myyntisaamistilin tai käteiskuittimyynnin saamistilin seurantakohde halutaan viedä kirjanpitoon, tulee parametri ”Myyntisaamisvientiin seurantakohde?” olla valittuna. Muussa tapauksessa seurantakohteiden kirjanpitoon viennit koskevat vain myyntitilejä.

Otsikon seurantakohteiden arvot aina tiliöintiryhmän perusteella?

Parametri ”Otsikon seurantakohteiden arvot aina tiliöintiryhmän perusteella?” on vahvin sääntö myyntisaamistilin seurantakohteen viennille kirjanpitoon. Eli vaikka tilaustenkäsittelyssä tai myyntireskontrassa laskujen syötössä saamistilillä olisikin annettu jokin muu seurantakohde, viedään kirjanpitoon kuitenkin aina myyntisaamistilin taakse perustiedoissa annettu seurantakohde.

Viitenumeron muoto

Juokseva numero

Jos tämä valittu, avautuu kenttä jossa määritellään mistä numerosta lähdetään numerointia juoksuttamaan, esim. jos 100, niin ensimmäisen uuden laskun viitenumero on 101+pankin tarkiste. Seuraavan laskun viitenumero 102+pankintarkiste jne.

Laskun numero

Tulostaa laskun viitenumeroksi aina laskun numeron + pankin tarkisteen. Esimerkiksi laskun numero 1140900001 + pankin tarkiste 4  = viitenumero  1 14090 00014

Laskuttajayrityksen ja laskun numero

Tulostaa laskun viitenumeroksi aina laskuttajayrityksen Fivaldi numeron + laskun numeron + pankin tarkisteen. Esimerkiksi laskuttajayrityksen Fivaldi numero on 150233, laskun numero on 1140900002, pankin tarkiste 9 = viitenumeroksi muodsotuu 15 02331 14090 00029.

Kiinteä arvo viitteen alkuun

Jos tähän on määritelty jokin luku, tulostuu laskun viitenumeroksi edellä valittu käytäntö + aina viitenumeron eteen ko. luku.

Kiinteä arvo viitteen loppuun

Jos tähän määritelty jokin luku, tulostuu edellä valitun käytännön mukainen viitenumerointi ensin + tässä annettu luku + viimeiseksi aina pankin tarkiste.  

Erälaskut

Tulostusjärjestys

Laskujen tulostusjärjestyksen voi valita asiakasnumero tai tilausnumerojärjestykseen.  

Seuraavat parametrit mahdollistavat tilauskohtaisten tietojen tulostamisen koontilaskuille:

* Yhdistettävien tilausten väliin tilausotsikot?

Näytetään tilauskohtaisesti otsikot jotka on määritelty näkyviin laskuilla (katso Laskutus -otsikon alla olevat parametrit).

* Yhdistettyihin tilauksiin Viitteemme –rivi?

Näytetään tilauskohtaisesti Viitteemme – kentässä annettu tieto.

* Yhdistettyihin tilauksiin Lisätieto – rivi?

Näytetään tilauskohtaisesti Tilauksenne – kentässä annettu tieto.

* Yhdistettyihin tilauksiin välisummat?

Näytetään tilauskohtaisesti välisummat (summat laskun valuutassa).

* Yhdistettyihin tilauksiin toimitusyrityksen nimi?

Näytetään tilauskohtaisesti toimitusosoitteen nimikentät.

* Yhdistettyihin tilauksiin toimitusosoite?

Näytetään tilauskohtaisesti toimitusosoitteen osoitetietojen kentät.

Summaa laskun rivit yhteen tuotteittain

Erälaskutus yhdistää laskulle yhdeksi riviksi ne tilauksen rivit joissa samat tuotekoodit.

- Säilytä eri tuotenimet

Käytetään yhdessä "Summaa laskun rivit yhteen tuotteittain" - parametrin kanssa silloin kun halutaan, että laskulla säilytetään kuitenkin omana rivinä ne rivit joissa tuotenimi on eri.

- Säilytä eri alennukset

Käytetään yhdessä "Summaa laskun rivit yhteen tuotteittain" - parametrin kanssa silloin kun halutaan, että laskulla säilytetään kuitenkin omana rivinä ne rivit joissa alennusprosentit ovat erilaisia.

- Säilytä eri á-hinnat

Käytetään yhdessä "Summaa laskun rivit yhteen tuotteittain" - parametrin kanssa silloin kun halutaan, että laskulla säilytetään kuitenkin omana rivinä ne rivit joissa a-hinta on eri.

- Säilytä toimitushetket

Käytetään yhdessä "Summaa laskun rivit yhteen tuotteittain" - parametrin kanssa silloin kun halutaan, että laskulla säilytetään kuitenkin omana rivinä ne rivit joissa on eri toimitusaika.

- Säilytä työnsuorittajat

Käytetään yhdessä "Summaa laskun rivit yhteen tuotteittain" - parametrin kanssa silloin kun halutaan, että laskulla säilytetään kuitenkin omana rivinä ne rivit joissa on eri työnsuorittaja.

Kadota määrät

Erälaskutus poistaa laskulta näkyvistä tuotteiden määrät ja yksikköhinnat.

Nollaa erälaskutusesto

Jos erälaskutusaineiston muodostus jostain syystä epäonnistuu eikä laskuja synny, nollaa ajon käynnistys ko. painikkeella. Käy sen jälkeen kerran päävalikossa ja käynnistä erälaskutus uudelleen.

Kassat          

Perustettava ainakin yksi kassapiste mikäli tilauksista tehdään käteiskuitteja. Maksutapana voi olla käteisen lisäksi myös luotto- ja pankkikortti. Ohjelma käyttää oletuksena yrityksen perustietojen yhteystietoja jos kassapisteiden omia yhteystietoja ei ole perustettu.

Nro

Kassapisteen "juokseva" sisäinen numero.

Sisäinen nimi

Kassapisteen sisäinen nimi. Tämä on myyntiraporteissa näkyvä tieto joka ei näy asiakkaalle.

Toimipisteen nimi

Kuitilla näkyvän laskuttajapisteen nimi.

Nimi2

Kuitilla näkyvän laskuttajapisteen nimen jatke.

Lähiosoite

Kassapisteen osoite.

Postiosoite

Kassapisteen postinumero ja kaupunki.

Maa

Kassapisteen osoitteen maa.

Tositelaji

Valitse listalta tositelaji "15 – Kuitit".

Käteismaksun rahatili

Tallenna käteismaksun kirjanpidon tili (esimerkiksi 1900) tai poimi tili siirtymällä nuolesta tililuetteloon.  

Pankkikorttisaamistili

Tallenna pankkikorttisaamisten kirjanpidon tili (esimerkiksi 1713) tai poimi tili siirtymällä nuolesta tililuetteloon.  

Luottokorttisaamistili

Tallenna luottokorttisaamisten kirjanpidon tili (esimerkiksi 1711) tai poimi tili siirtymällä nuolesta tililuetteloon.  

Ei käytössä

Ruksataan jos kassapiste halutaan ottaa pois käytöstä. Tämän jälkeen ko. kassapistettä ei voi valita uusia käteiskuitteja tehdessä. Älä kirjoita toisen kassapisteen päälle toista kassapistettä. Uusi kassa on aina uusi rivi. Jos toisen kassapisteen päälle on korvattu toinen kassapiste, myös kaikki vanhan kassan myyntihistoria siirtyy uuden kassan nimiin.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.