Jokaiseen tulolajiin on liitetty oletus sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta. Jos tulo maksetaan tulolajin oletuksen mukaisena, ilmoittaessa ei tarvitse ottaa kantaa sosiaalivakuutusmaksuihin.

Muutamissa tulolajeissa sosiaalivakuutusmaksujen perusteet voivat vaihdella saman maksajan maksamana kulloisenkin tilanteen mukaan. Sosiaalivakuutusmaksun maksaminen voi perustua esimerkiksi siihen, onko suoritus saatu palvelussuhteessa vai sen ulkopuolella. Sosiaalivakuutusmaksut voivat vaihdella joissain tulolajeissa. Katso ajantasaiset ohjeet verottajan sivulta kohdasta Koodistot > Palkat-koodistot-tulolajit-xxxx.

Oletuksena tällaisissa tulolajeissa on, että ne ovat joidenkin tai kaikkien sosiaalivakuutusmaksujen alaisia, tai että ne eivät ole minkään sosiaalivakuutusmaksun alaisia. Verottajan koodistossa on esitetty tulolajien vakuuttamisen oletus.

Jos tulolajilla maksettu suoritus poikkeaa oletuksesta, tulorekisteriin ilmoitetaan Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedolla, onko kyseinen tulolaji vakuutusmaksun perusteena. Tieto annetaan erikseen jokaisesta tulolajista jota se koskee. Jos tulo maksetaan oletuksen mukaisena, tietoa sosiaalivakuutusmaksuista ei ilmoiteta.

Tulorekisteriin ilmoitettavat Vakuuttamistiedon tyypit:

 • Sosiaalivakuutusmaksujen alainen (kaikki sosiaalivakuutusmaksut)
 • Työeläkevakuutusmaksun alainen
 • Sairausvakuutusmaksun alainen
 • Työttömyysvakuutusmaksun alainen
 • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen

Tieto ”Sosiaalivakuutusmaksujen alainen” kattaa kaikki työnantajan ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut. Tiedot ”Työeläkevakuutusmaksun alainen”, ”Sairausvakuutusmaksun alainen” ja ”Työttömyysvakuutusmaksun alainen” kattavat sekä työnantajan että työntekijän maksuosuudet.

Tulolajikohtaisten vakuutuspoikkeusten määrittäminen

Kun tulolajilla voidaan ilmoittaa tulolajikohtainen poikkeus ja palkkalaji on linkitetty tällaiseen tulolajiin, palkkalajilla näkyy Palkkalajit-rekisterissä (sovellusikkuna > Palkat > Palkkalajit) Vakuutuspoikkeukset-painike.


Vakuutuspoikkeukset-painikkeesta avautuvasta ikkunasta käyttäjä voit tarkistaa tulolajille määritetyn oletuksen vakuutuksittain. Ensisijaisesti suositellaan määrittelemään asetukset Fivaldissa siten, että voidaan käyttää Fivaldin mukainen-valintaa, jotta ohjelma laskee sivukulut palkkalaskelmilla oikein. Vakuutuspoikkeukset-ikkunan valinta ottaa siis kantaa vain tulorekisteri-ilmoitukseen, ei palkkalajin käyttäytymiseen palkkalaskelmalla. Tämän vuoksi sitä suositellaan käytettäväksi tilanteissa, jossa vakuutuspoikkeus ohjelmaan määritetyistä asetuksista huolimatta saada menemään oikein tai jotain palkkalaskelmalla muuten oikein ollutta tietoa halutaan korjata tulorekisteriin.


Jotta asetukset saadaan Fivaldiin oikein ja voidaan käyttää Fivaldin mukainen-valintaa, palkkalaji tulee määritellä kyseisten vakuutusten prosentin perusteeseen mukaan (on vakuutuksen alainen, eli "kyllä") tai valittu poikkeuspalkkalajiksi (ei ole kyseisten vakuutusten alainen, eli "ei"). Asetus tulee tehdä kaikille kyseisen vakuutuksen palkkaleille, vaikka niitä ei yrityskessä käytettäisi ollenkaan. Nämä asetukset tulee käydä läpi yrityspaikassa jokaisen palkkalajin kohdalla erikseen, joita yrityksessä käytetään ja jolla voidaan ilmoittaa tulolajikohtaisia poikkeuksia. 

HUOM! Oletuksena Fivaldin mukainen ei ole välttämättä sama kuin Tulorekisterioletus.

Jos et saa tietoa menemään oikein tulorekisteri-ilmoitukselle määritetyistä asetuksista huolimatta, voit pakottaa poikkeustiedon ilmoitukselle valitun palkkalajin osalta Vakuutuspoikkeukset-ikkunan avulla. 

Esimerkki: Palkansaajalle on maksettu luottamusmiespalkkiota 300 euroa ja palkkalaji on linkitetty tulolajille 215 Luottamusmiespalkkio. Tulorekisterin oletuksen mukaan luottamusmiespalkkiosta maksetaan vain sairausvakuutusmaksu. Jos tätä ei tarvitsisi maksaa ja halutaan ilmoittaa tulorekisterioletukseen poikkeus tämän osalta osalta, niin Vakuutuspoikkeus–ikkunaan viimeiselle riville laitetaan valinta kohtaan: Poikkeus.

Vakuutuspoikkeusten tarkistaminen

Voit tarkistaa tulolajikohtaiset vakuutuspoikkeukset ennen lähetystä napsauttamalla Hae vakuutuspoikkeukset -painiketta Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -websovelluksen Henkilö-välilehdellä. Fivaldi näyttää sinulle sen hetken tiedot. Mikäli tietoja muutetaan painikkeen painamisen jälkeen, näkymä ei enää pidä paikkaansa vaan sinun pitää napsauttaa painiketta saadaksesi ajantataiset tiedot. Tiedot siirtyvät Tulorekisteriin kuitenkin aina lähetyshetkellä olevien asetusten mukaisesti, eli Henkilö-välilehden tieto on vain näkymä painikkeen painamishetkellä olevista tiedoista.


Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit tulolajikohtaisissa poikkeuksissa ovat seuraavan taulukon mukaiset.

Koodi

Kuvaus

2

Työeläkevakuutusmaksu

3

Sairausvakuutusmaksu

5

Työttömyysvakuutusmaksu

6

Työtapaturma-ja ammattitautivakuutusmaksu

Tällöin palkkatietoilmoitukselle siirtyy tulolajin alapuolelle tieto "Sairausvakuutuksen alainen" kohtaan arvo "ei". Muita poikkeuksia ei näy, koska kyseiset vakuutukset on maksettu ja ilmoitettu tulorekisterioletuksen mukaisesti:

Vakuuttamisen poikkeustilanteen asetus palkkalajille Fivaldissa

Vakuuttamisen poikkeustilanteen määrittely perustuu siihen, onko palkkalaji määritelty vai ei kyseisen vakuutuksen palkkalajin perusteeseen. Tässä suhteessa Visma Fivaldiin ei ole tehty muutoksia, eli mikäli palkkalajimääritykset ovat jo kohdallaan, tulorekisterin takia Visma Fivaldiin ei tarvitse tehdä muutoksia nyt. Mikäli kyseessä on jokin ohjeessa Tulolajikohtainen vakuuttamisen poikkeustilanne Tulorekisterissä listatuista vaihtelevista tulolajeista, Palkkatietoilmoitusta luodessaan Visma Fivaldi vertaa tulolajin vakuutusoletukset (ks. taulukko ohjeessa Tulolajikohtainen vakuuttamisen poikkeustilanne Tulorekisterissä) palkkalaskelmarivin palkkalajin määritykseen (ks. alla olevat kuvat) ja mikäli kyseessä on vakuuttamisen poikkeustilanne, Visma Fivaldi tulostaa kyseessä olevat tulolajin poikkeukset automaattisesti palkkatietoilmoitukselle. Mikäli halutaan tarkistaa palkkatietoilmoituksen poikkeukset, XML-tiedosto on ladattavissa erävälilehdellä.

Vakuuttamisen poikkeustilanne asetetaan palkkalajille seuraavasti:

 1. Luodaan sisällöllisesti identtiset palkkalajit oletuksen mukaiseen ja vakuuttamisen poikkeustilanteen mukaiseen maksamiseen.

https://lh6.googleusercontent.com/-sWg3k9zZr09A-2LEEXNdmQQC9Ml4DjBI1RD8Iv81DmrcIqA1XP-nhQf2efvT2yJc1O_37Og6d0A7GpTr0ertnTBYfr1eG0Z2d9Pf2rIdGxxjD-hQTF3WclSCVS7iJGEeM4mAZryIVWkmBuPng

https://lh6.googleusercontent.com/m6wp7qqT0V_6uQ6h7wBQtcFKCdABlUfUBtEuaZixdG47gOB5IIiF-B8N17J__vxUOGxnfLdH_nXOTC3Jg2eazNxNgd6r89KjmjkXYUYHUj7EOS-hYQ4Cuvtp_vluc6CeObyytoAKWKXg-6G_Hg

 1. Linkitetään palkkalajit tulolajiin ohjeen Palkkalajien linkitys tulorekisterin tulolajeihin tilastoryhmissä ohjeistuksen mukaan.

https://lh5.googleusercontent.com/IG5_Tctn89cTHq7iRSgiWl6yBMKzjAc30Ta-t0xVnXHKfp65AwoS2YJ4keMlVHmCWQujcsB36l9rcBILHMKVY1cAUBbdS_Lgue7MS48ieZMfJLh9ZGUpKpeic85ZovP3JhildM25LMClbwBqGA

 1. Käydään läpi vakuutuspalkkalajien (Työeläkevakuutus, Sairausvakuutus, Työttömyysvakuutus ja Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) prosentin perusteen määritykset.
 1. Tulolaji on oletuksena kaikkien vakuutusten alainen.
 • Kun tulolaji on oletuksena kaikkien vakuutusten alainen, palkkalajin tulee olla mukana vakuutuspalkkalajien prosentin perusteessa.
 • Vakuuttamisen poikkeustilanteen ilmoittamiseksi (ei ole vakuutuksen alainen) luodaan palkkalaji, joka lisätään poikkeukseksi vakuutuspalkkalajien prosentin perusteeseen.

Seuraavassa kuvassa on esimerkkinä ”Aloitepalkkio”-palkkalaji.

 • ”Aloitepalkkio”-palkkalajit ovat ”Rahapalkka”-osassa.
 • TyEl-palkkalajin prosentin perusteen määrityksen mukaan ”Rahapalkka”-osan palkkalaji kuuluu prosentin perusteeseen, ellei sitä ole lisätty poikkeuksiin.
 • Kuvassa poikkeukseen on lisätty vain palkkalaji ”Aloitepalkkio poikkeus”.
 • Oletustapauksessa tulonsaajalla käytetään siis palkkalajia ”Aloitepalkkio” ja vakuuttamisen poikkeustilanteessa palkkalajia ”Aloitepalkkio poikkeus”.
 • Tällöin palkkalaji “Aloitepalkkio” on mukana vakuutusten prosentin perusteessa, kuten on tulolajin oletus. Palkkalaji “Aloitepalkkio poikkeus” sen sijaan ei tämän määrittelyn mukaisesti ole mukana vakuutusten prosentin perusteessa, ja sen takia Fivaldi lisää automaattisesti vakuuttamisen poikkeustilannetiedot palkkatietoilmoitukseen.

https://lh5.googleusercontent.com/zyfxJTOk863KGm78tETdmpANMl5Z2FFA_IZsefpigRPG9NOZofc91o8NAalmK8ktfQ8FIOTKMfnVsn7ORQf2hoW7NIeU3lF7d9T1OIjGuIpYicBC_2rTxb6xpPJPMCNOWom6H1UgEuQUpJ9DRg

 1. Tulolaji ei oletuksena ole minkään vakuutusten alainen.
 • Kun tulolaji ei oletuksena ole minkään vakuutusten alainen, luodaan palkkalaji, joka lisätään poikkeukseksi vakuutuspalkkalajien prosentin perusteeseen.
 • Vakuuttamisen poikkeustilanteen ilmoittamiseksi (vakuutuksen alainen) luodaan palkkalaji, jonka tulee olla mukana vakuutuspalkkalajien prosentin perusteessa.

Seuraavassa kuvassa on esimerkkinä ”Kokouspalkkio”-palkkalaji.

 • ”Kokouspalkkio”-palkkalajit ovat ”Rahapalkka”-osassa.
 • TyEl-palkkalajin prosentin perusteen määrityksen mukaan ”Rahapalkka”-osan palkkalaji kuuluu prosentin perusteeseen, ellei sitä ole lisätty poikkeuksiin.
 • Kuvassa poikkeukseen on lisätty vain palkkalaji ”Kokouspalkkio”.
 • Oletustapauksessa tulonsaajalla käytetään siis palkkalajia ”Kokouspalkkio” ja vakuuttamisen poikkeustilanteessa palkkalajia ”Kokouspalkkio poikkeus”.
 • Tällöin palkkalaji ”Kokouspalkkio poikkeus” on mukana vakuutusten prosentin perusteessa, ja sen takia tämän yhteydessä Visma Fivaldi lisää automaattisesti vakuuttamisen poikkeustilannetiedot palkkatietoilmoitukseen. Palkkalaji ”Kokouspalkkio” sen sijaan ei ole mukana vakuutusten prosentin perusteessa, kuten on tulolajin oletus.

https://lh3.googleusercontent.com/YyZbrmTH5PQjACeXvcQyyrP274ibk1gjYFZmnTdGHUfnAGdVoIZ5dv4-UeUI7VhSClG-zjskv726s40dpvhNBbeOan3lm8IW-ADgOXZ6MZkIThL25wP0RCtbQtSK0z1Fxk0ICStBljoQyIYBvg

 1. Tulolaji on oletuksena yhden vakuutusten alainen.
 • Kun tulolaji on oletuksena vain yhden vakuutuksen alainen, luodaan palkkalaji joka on mukana tämän yhden vakuutuksen perusteen prosentissa. Muiden vakuutuspalkkalajien prosentin perusteeseen tämä palkkalaji lisätään poikkeukseksi.
 • Vakuuttamisen poikkeustilanteen ilmoittamiseksi luodaan palkkalaji, joka on poikkeuksena tämän yhden vakuutuksen perusteen prosentissa. Muiden vakuutuspalkkalajien prosentin perusteessa tämä palkkalaji on mukana.
 1. Mikäli tarvitaan muita vakuuttamistietojen yhdistelmiä, ne tehdään vastaavasti perusteen prosentin määrityksillä.
 2. Palkkalaskelmalla käytetään tilanteen mukaista palkkalajia, jolloin tulolajin vakuuttamisen poikkeustilanteet nousevat tarvittaessa automaattisesti palkkatietoilmoitukselle.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.