Muunnoksen yleisimmät virhetilanteet

“Annettua tiedostotyyppiä ei tueta näiden tietojen latauksessa”

Tämä johtuu siitä, että valitun tiedoston tiedostomuoto tai -pääte ei vastaa valitun aineiston tuettuja formaattia. Rekisterien lataamisessa tuettuina ovat vain .csv päätteiset tiedostot ja Kirjanpidon aineistossa .ascii/.txt -päätteiset tiedostot. Tarkista, että valittu tiedosto on oikea ja lisää tarvittaessa tiedostopääte.

“Tiedostoa ei voitu prosessoida. Tarkasta tiedoston sisältö.”

Tämä voi johtua siitä, että CSV-tiedoston sarakkeiden määrä ei vastaa sisällön kenttien määrää tai siitä, että sisällössä on lukukelvotonta tietoa.

CSV -tiedostossa (Comma Separated Value) tulisi aina olla sama määrä pilkkuerottimia kaikilla riveillä, myös tyhjissä arvoissa, jotta kenttätiedot voidaan tulkita oikeisiin sarakkeisiin. Mikäli jollakin rivillä on ylimääräinen pilkku, hajoaa CSV sarakeasettelu, eikä tiedostoa voi muuntaa.

Tarkista, että otsikkorivillä on tietosisältöä vastaava määrä pilkkuja. Mikäli jokin yhden kentän kenttätieto on lainausmerkkien sisällä eroteltu pilkulla esim.  “123400,00” saattaa tämä aiheuttaa sarake-erottelun virheen. Kentän sisäisenä erotinmerkkinä tulisi pilkkuerotellussa CSV -tiedostossa käyttää aina jotain muuta merkkiä kuin pilkkua mm. desimaalit tulisi erotella pisteellä.

Kirjanpidon tiedot täytyy siirtää uudelleen, mutta tositelajilla 899 - Tikon Siirrot löytyy edellisellä siirrolla tuodut tositteet, tositteita on liikaa poistettavaksi.

Mikäli Kirjanpidon tietojen lukemisessa jää joitakin tietoja puuttumaan tai tiedot täytyy tuoda uudelleen tulisi Muunnettu aineisto ladata CSV-tiedostona paikalliselle levylle ja lukea erillisellä “Tositteiden tuonti kirjanpitoon” -toiminnolla sisään Fivaldiin. Sovellusikkunan toiminnolla voit itse valita mille tositelajille haluat lukea tositteet. Tällöin voit siis luoda uuden tositelajin ja valita sisäänluettaessa tapahtumien lukemisen uudelle tositelajille.

Puutteelliset aiemmin Fivaldiin tuodut tositteet saat pois kirjanpidosta asettamalla  tositelajin “899 - Tikon siirrot” tyypiksi “Ei Käytössä” (Sovellusikkuna -> Kirjanpito -> Ylävalikko -> Tositelajien käyttöönotto).

Tarkempi kuvaus tositelajien määrittelemisen löytyy myös ohjeen kohdasta “3.2 Fivaldin esimäärittely ennen siirtoa”.

Virheilmoitus Kirjanpidon sisäänluvusta

Siirto voi kaatua johonkin seuraavista ongelmista:

  • Tilikaudet eivät ole avoimena
  • Kirjanpidon tilejä puuttuu tilikartasta
  • Seurantakohteita puuttuu tilikartasta

Tässä tapauksessa tulisi tarkistaa Fivaldin esimäärittelyt kohdasta” 3.2 Fivaldin esimäärittely ennen siirtoa” ja tehdä tarvittavat muutokset Sovellusikkunan kautta.

Virheilmoitus CSV:n sisäänluvusta

 CSV:n sisäänluku voi myös kaatua seuraavista syistä johtuen:

  • Kentässä on merkkejä, jotka eivät ole sallittu
  • Kentän sisältö on liian pitkä
  • Kentän sisältö on väärässä muodossa
  • Mikäli yritysrekisteri niin maksuehdot saattavat puuttua perustiedoista

Mikäli saat virheen Yritystiedoston viennissä olisi hyvä tarkistaa ensin maksuehdot yrityksen perustiedoista, joka on ohjeistettu kohdassa “3.2 Fivaldin esimäärittely ennen siirtoa” ja tämän jälkeen kenttätietojen pituus, johon löytyy tarkempi kuvaus jäljempänä luvusta “5. Tarkempi kuvaus siirrettävistä tiedoista”. Muissa aineistoissa olisi hyvä tarkistaa kenttäpituudet. Esimerkiksi nimitieto saattaa olla liian pitkä Fivaldiin luettavaksi. Mikäli näistä ei löydy syytä niin jokin konvertoitava tieto on saattanut siirtyä Tikonin tiedoista sellaisessa muodossa, ettei sitä voida lukea Fivaldiin. Tällainen voi olla esimerkiksi maakoodi tai kielikoodi, johon vaaditaan määrämuotoinen esitystapa aineistolla.

Palkansaajien suhteen on huomioitava, että veronumeroa, joka löytyy jo palkansaajalta ei voi tuoda palkansaajiin.

Virheilmoitus Excel Pääkirja sisäänluvussa

Excel pääkirjan sisäänlukeminen voi kaatua väärään tiedostoformaattiin tai sarakeasetteluun, jota sisäänluku ei tue.

Tarkista, että sakareasettelu vastaa kohdan 2.2.2 tietosisältöä sivulla 5. ja tallenna tiedosto uudelleen Excelillä muotoon Excel työkirja (1997-2003) tai uudempi.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.