Määritä palkansaajan työsuhteet-välilehdellä (sovellusikkuna > Palkat > Palkansaajat > Työsuhteet -välilehti) seuraavat Tulorekisteriin liittyvät työsuhteen tiedot. 

Palvelussuhteen päättymisen syykoodi 

Palkansaajat > Työsuhteet -välilehdellä on valintakenttä Palvelusuhteen päättymisen syykoodisto. Lisäksi myös vanha työsuhteen Päättymissyy-kenttä on otettu tulorekisterikäyttöön (katso myös ohje Tulorekisteri - Keva+VaEL-määritykset).

Palvelusuhteen päättymisen syykoodisto -valinnalla määritetään palkkatietoilmoituksella käytettävä syykoodisto. Palkkatietoilmoituksiin on määritetty kolme palvelussuhteen päättymisen koodistoa: Tulorekisterin ylläpitämä koodisto, Kevan ylläpitämä eläketurvakohtainen koodisto, sekä Suomen pankin ylläpitämä koodisto. Kevan koodisto on Kevan ylläpitämä eläketurvakohtainen koodisto, jossa on yksi päättymisen syykoodi kutakin eläketurvaa kohti. Eri eläketurvien koodistot ovat Kevan verkkosivuilla (keva.fi). Suomen Pankin koodisto on Suomen Pankin ylläpitämä koodisto. Tulorekisterin koodisto on tulorekisterin ylläpitämä koodisto. Tämä koodisto on kaikkien suoritusten maksajien käytettävissä.

Tulorekisterin ammattinimikkeitä käyttävä yritys 

Palvelusuhteen päättymisen syykoodisto -alasvetovalikosta valitaan ”Tulorekisterin koodisto”. Päättymissyy-kenttä jätetään tyhjäksi. Tulorekisteri päättymissyy -kenttään valitaan tulonsaajan palvelussuhteen päättymisen syykoodi. Tulorekisterin ylläpitämän koodiston arvoja ovat seuraavat:

Julkisten alojen eläkelain (JuEL) piiriin kuuluva työnantaja 

Palvelusuhteen päättymisen syykoodisto -alasvetovalikosta valitaan ”Kevan koodisto”. Tulorekisteri päättymissyy -kenttään valitaan tulonsaajan palvelussuhteen päättymisen syykoodi. Päättymissyy-kenttään kirjoitetaan oman eläketurvan mukainen palvelussuhteen päättymisen syykoodi.

Työnantajien on käytettävä ilmoituksissa omia eläketurvakohtaisia palvelussuhteen päättymisen syykoodistojaan eläkevakuuttajien tarpeisiin. Tulorekisterin ylläpitämän koodiston mukaiset arvot eivät siirry JuEL-vakuuttajalle. Suositus on, että työnantajat kuitenkin antavat ilmoituksissa myös tulorekisterin ylläpitämän koodiston mukaiset arvot, jotta muut tiedon käyttäjät voivat hyödyntää niitä. Palvelussuhteen päättymisen syytietoja tarvitaan esimerkiksi silloin, kun ratkaistaan tulonsaajan oikeus etuuteen.

Kenttä on pakollinen, jos palvelussuhteella on loppupäivä ja Työeläkelaitoksena on Keva (yhtiötunnus on 20, 30, 25, 24 tai 29).

Palvelussuhteen tyyppi 

Palkansaajat > Työsuhteet -välilehdelle Tyyppi-valintakentässä on tulorekisteriin liittyvät vaihtoehdot, joilla. voidaan ilmoittaa tulorekisteriin palvelusuhteen tyyppi. Käytettävät arvot ovat: ”Kokoaikainen”, ”Osa-aikainen”, sekä ”Tietoa ei ole saatavilla”. Muilla arvoilla ei ole kytkentää tulorekisteriin.

Palvelusuhteessa-tieto 

Palkansaajat > Työsuhteet -välilehdellä on Ei palvelusuhteessa -valintaruutu. Kun tämä tieto valitaan, tulorekisteriin välittyy tieto että tulonsaaja ei ole palvelusuhteessa tulonmaksajaan. Myös työsuhteen alkupäivä jätetään ilmoittamatta. Palvelussuhteessa-tiedolla on merkitystä esimerkiksi sosiaalivakuutusmaksujen määräytymiseen ja siihen, onko tulonsaajalla oikeutta hakemaansa etuuteen. Palvelussuhteessa oleminen vaikuttaa lähes kaikkiin etuuksiin. Oletusarvoisesti tulorekisteriin lähtee tieto, että tulonsaaja on palvelusuhteessa tulonmaksajaan.

Osa-aikaisuuden prosentti

Palkansaajat > Työsuhteet -välilehdellä on Osa-aik. % -kenttä. Kenttään voi syöttää tulonsaajan osa-aikaisuuden prosenttiluvun. Jos tulonsaajan palvelussuhde on osa-aikainen, kohtaan merkitään prosenttiosuus, jonka osa-aikainen työntekijä on töissä. Prosenttiosuus muodostetaan vertaamalla kokoaikaisena tehtävään työhön, esim. 75 % tai 50 % alalla sovellettavan kokoaikaisen, säännöllisen työajan työstä.

Ei tapaturmapoikkeusta -valinta

Palkansaajat > Työsuhteet -välilehdellä on valintaruutu Ei tapaturmapoikkeusta. Valinnalla estetään tapaturmavakuuttamisen poikkeuksen muodostuminen palkkatietoilmoitukselle, vaikka palkkalaskelmalla ei olisi tapaturmavakuutuspalkkalajia. Oletuksena uudelle palkansaajalle ja uudelle työsuhteelle asetetaan valinta "Ei tapaturmavakuuttamisen poikkeusta". Jos kuitenkin on tarve ilmoittaa tulonsaajakohtainen tapaturmavakuuttamisen poikkeus, poistetaan valinta (esim. yrittäjiltä valinta tulee poistaa).

Palkkatietoilmoitus ilmoitetaan asiointipalvelusta 

Palkansaajat > Työsuhteet -välilehdellä on valinta Palkkatietoilmoitus ilmoitetaan asiointipalvelusta. Tällä valinnalla on mahdollista estää valitun tulonsaajan palkkatietoilmoitusten lähettäminen Tulorekisteriin. Tätä käytetään tulonsaajille, joiden tietoja ei voida ilmoittaa Tulorekisteriin suoraan Visma Fivaldista, vaan ne joudutaan syöttämään asiointipalvelun kautta. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi kansainväliset tilanteet, kuten ulkomaan työskentelystä sovittu vakuutuspalkka.

Jos tulonsaajalla on tämä valinta päällä, näytetään alla oleva huomautus hänen kohdallaan Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen Henkilö-välilehdellä.

Palkkauksen muoto

Palkansaajat > Työsuhteet -välilehdellä olevan Palkkaustapa-alasvetovalikon arvon perusteella ilmoitetaan tulorekisteriin palkkauksen muoto. Tuetut arvot ovat kuukausipalkka (valinta ”kuukausi- tai viikkopalkka”) ja tuntipalkka (valinta ”tunti- tai suorituspalkka”).

Vakuutukset

Valitse listasta eläkevakuutus, joka on perustettu Tulorekisteri - Työeläkevakuutus -ohjeen mukaan.

Valitse listasta palkansaajakohtainen tapaturmavakuutus, jos yrityksellä on useampi tapaturmavakuutus. Jos yrityksellä on vain yksi kaikkia palkansaajia koskeva tapaturmavakuutus, tapaturmavakuutusta ei tarvitse valita, sillä se ilmoitetaan erillisilmoituksella.

Ammattinimike 

Palkansaajan Työsuhteet-välilehdellä on TK10:n mukaisen ammattinimikkeen valinta työsuhteelle. Kentän nimi on Tulorekisteri ammattinimike. Tämä ammattinimike valitaan aina tulonsaajalle. Jos ammattinimikettä ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin, valitaan Tulorekisteri ammattinimike -kenttään ”Ei ammattinimikettä”. Jos palkanlaskennan perustiedoissa (Palkanlaskennan perustiedot > Ohjaustiedot) on valittuna joku muu koodisto kuin TK10, vanhaan Ammattinimike-kenttään valitaan tulonsaajalle toinen ammattinimike. Tämä Kevan / Trafin / Suomen Pankin nimikkeistön mukainen ammattinimike lähetetään tulorekisteriin TK10-nimikkeen lisäksi.

Ammattinimike-kentässä käytettävät nimikkeet perustetaan Palkansaajat > Palkanlaskennan henkilöt > Perustiedot > Ammattinimikkeet -välilehdellä. Ammattinimikkeiden koodien tulee olla oikein, jotta ilmoitusta ei hylätä tulorekisterissä. Kentässä oleva ammattinimike lähetetään vain, jos palkanlaskennan perustiedoissa on valittuna joku muu koodisto kuin TK10. Kevan ammattinimikkeitä voi hakea täältä: https://www.keva.fi/tyonantajalle/elakemaksut/ammattinimikkeiden-haku/ ja VaEL puolen ammattinimikkeiden haku löytyy täältä: https://www.palkeet.fi/palvelut/tahti-tyonantajan-henkilostotieto/tahti-koodistot-ja-nimikkeet.html .

Palvelussuhteen rekisteröinnin tyyppi 

Palkansaajat > Työsuhteet -välilehdellä on valintakenttä Rekisteröinnin perusteen tyyppi.

Rekisteröinnin perusteen tyyppi -valinta liittyy sen alla olevaan Rekisteröinnin perusteen tunniste -kenttään. Tieto on tarkoitettu Kevan asiakkaiden ja Suomen Pankin käyttöön, joten vain nämä vaihtoehdot ovat valittavissa. Tieto on annettava, jos työeläkelaitos on Keva tai Suomen Pankki. Katso myös ohje Tulorekisteri - Keva+VaEL-määritykset: Palkansaajakohtaiset perustiedot.

Palvelussuhteen rekisteröinnin tunniste 

Palkansaajat > Työsuhteet -välilehdellä on kenttä Rekisteröinnin perusteen tunniste.

Tähän kenttään syötetään edellisessä kentässä (Rekisteröinnin perusteen tyyppi) valitun palvelussuhteen rekisteröinnin perusteen tyypin mukainen koodi. Tieto on annettava, jos Rekisteröinnin perusteen tyyppi on valittu. Palvelussuhteen rekisteröinnin peruste -tiedolla voidaan erotella esim. tietty palvelussuhteen tyyppi tai ammattiryhmä. Kevan määrittelemät rekisteröinnin perusteen koodit löytyvät tästä dokumentista (Palvelusuhteen laji -koodit): https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ta-tiedostot/tyonantajien-ohjeet/kevan-tulorekisteriaikainen-koodisto.pdf . Katso myös ohje Tulorekisteri - Keva+VaEL-määritykset: Palkansaajakohtaiset perustiedot.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.