Tältä välilehdeltä tarkistetaan, onko aineisto valmis lähetettäväksi. Jos ”Ilmoituksen tiedot” -sarakkeessa ei ole punaista tilakuvaketta, ilmoitus on valmis lähetettäväksi. Henkilö-välilehdeltä tarkistetaan virheen / huomautuksen tarkemmat tiedot.

Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen Lista-välilehti näyttää yhden palkkakauden kaikkien tulonsaajien palkkakauden tiedot koottuna, sekä yrityskohtaisen summauksen ylimpänä.

 • Ilmoituksen tiedot
  • Tilakuvakkeella kerrotaan, ovatko ilmoituksen tiedot tulorekisterin kannalta kelvollisia, virheellisiä tai tarkistettavia (varoitukselliset). Kursorin siirtäminen tilakuvakkeen päälle tuo selitetekstin näkyviin. Virheen tai varoituksen tarkemman kuvauksen löytää Henkilö-välilehdeltä.
 • Lähetyksen tila
  • Tilakuvake kertoo palkkatietoilmoituksen lähetyksen tilatiedon. Kursorin siirtäminen kuvakkeen päälle tuo selitetekstin näkyviin. Tarkemman tilatiedon löytää Henkilö-välilehdeltä.
 • Henkilö
  • Tulonsaajan nimi.
 • Maksettu 
  • Palkanlaskennan sovelluksen ”maksetaan” (palkkalaskelman ”maksettu”) summa.
 • Yhteensä Tulorekisteriin 
  • Tulorekisteriin ilmoitettavien tulolajien yhteissumma.
 • Rahapalkat 
  • Tulorekisteriin ilmoitettavien rahapalkkojen yhteissumma.
 • Luontoisedut 
  • Tulorekisteriin ilmoitettavien luontoisetujen yhteissumma.
 • Ennakonpidätys / Lähdevero 
  • Tulorekisteriin ilmoitettavien pidätettyjen verojen yhteissumma.
 • TyEL 
  • Tulorekisteriin ilmoitettavien työeläkevakuutusmaksujen yhteissumma.
 • Työttömyysvakuutusmaksu
  • Tulorekisteriin ilmoitettavien työttömyysvakuutusmaksujen yhteissumma.
 • Muut 
  • Tulorekisteriin ilmoitettavien muiden tulolajien yhteissumma.

Palkkakausien selailu

Palkkakausia selaillaan palkkakauden vieressä olevilla nuolipainikkeilla. Vasen painike hakee edellisen palkkakauden ja vastaavasti oikeanpuoleinen seuraavan palkkakauden. Palkkakaudella näytetään tulonsaajat, joilla on palkkalaskelma tehtynä kyseiselle palkkakaudelle. Kentässä näytetään palkkakauden nimi, kuten se on Visma Fivaldiin luotu sekä palkkakauden maksupäivä.

Tulonsaajan tietojen yksityiskohtainen tarkastelu

Lista-välilehden näkymästä on mahdollista siirtyä tulonsaajan yksityiskohtaiseen tietojen tarkasteluun. Tämä tapahtuu napsauttamalla tulonsaajan nimeä, jolloin siirrytään valitun tulonsaajan valitun palkkakauden tietoihin Henkilö-välilehdellä.

Ilmoituksen tiedot ja Lähetyksen tila

Palkansaajan nimen edessä olevat tilakuvakkeet ilmaisevat palkkatietoilmoituksen tietojen oikeellisuuden Tulorekisterin kannalta (Ilmoituksen tiedot -sarake) ja tiedon lähetyksen tilasta (Lähetyksen tila -sarake).

Saat selitetekstin näkyviin siirtämällä kursorin tilakuvakkeen päälle. Virheiden osalta selitetekstiin on sisällytetty vakavimman virheen kuvaus.

 

Tarkemmat tiedot virheistä, varoituksista sekä lähetyksen tilasta löydät Henkilö-välilehdeltä.


Alla olevassa taulukossa on listattu Lähetyksen tila -sarakkeessa käytetyt tilatiedot ja tilaa vastaavat kuvakkeet.

Lähettämättä

Fivaldin automatiikka pyrkii lähettämään kaikki Lähettämättä-tilassa olevat palkkatietoilmoitukset Tulorekisteriin 1-2 tuntia maksetuksi merkinnän jälkeen.

Jos palkkatietoilmoitus on lähettämättä yli kolme tuntia, se siirtyy Henkilö-välilehden Lähetä-painikkeen alle. Yleensä syy Lähettämättä-tilaan on jokin virhe, joten tarkista palkkatietoilmoituksen tarkempi tilanne Lista- ja/tai Henkilö-välilehdeltä. Kun virhe on korjattu ja palkkatietoilmoitus on lähetyskelpoinen, voit lähettää sen Henkilö-välilehden Lähetä-painikkeella.

Jos palkkatietoilmoitus on jäänyt Lähettämättä-tilaan, eikä virheilmoitusta näy, tarkista, että:

 • maksetuksi merkintä on tehty.
 • onko Palkanlaskennan perustiedoissa Muut-välilehdellä valittuna Palkkatietoilmoitukset lähetetään heti -asetus.
  • Jos kyseinen asetus on valittu vasta palkkalaskelmien luonnin jälkeen, ohjelma ei nosta jo muodostettuja palkkatietoilmoituksia lähetykseen. Tällä ominaisuudella on pyritty estämään ilmoitusten tuplalähetys. Poista Palkkatietoilmoitukset lähetetään heti -asetuksen valinta, tallenna ja siirry Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin -sovelluksen Henkilö-välilehdelle lähettämään palkkatietoilmoitus sivun vasemman alareunan Lähetä-painikkeella. Jos palkkatietoilmoitusta ei näy Lähetä-painikkeen takana, odota, että ilmoitus lähtee eteenpäin seuraavassa automaattiajossa. Kun palkkatietoilmoitus on lähtenyt Tulorekisteriin, voit tarvittaessa valita Palkkatietoilmoitukset lähetetään heti -asetuksen uudelleen.
Odottaa

Palkkatietoilmoitus on Odottaa-tilassa silloin, kun se on merkitty lähtövalmiiksi, mutta sille ei ole jostain syystä syntynyt sopivaa erää.

Kyseinen tila on yli puoli tuntia kestäessään virhetila, jolloin tulee olla yhteydessä sovellustukeen.

Lyhytaikaisesti Odottaa-tilaa voi esiintyä korvaavien tai uusintailmoitusten lähetystilanteessa, jolloin erä luodaan ajohetkellä. Näissä tilanteissa Odottaa-tila on normaali tila.

Jonossa

Jonossa-tila ilmenee hetkellisesti sen jälkeen kun erä on luotu (maksetuksi merkintä tehty) ja palkkatietoilmoitus on merkitty lähtövalmiiksi kerran tunnissa ajettavassa ajossa. Tässä tilanteessa ilmoitus yleensä lähtee sekunneissa.

Kyseinen tila on pitkään kestäessään virhetila, jolloin tulee olla yhteydessä sovellustukeen.

Lähdössä

Lähdössä-tila tila näkyy siinä vaiheessa, kun ilmoitukset ovat oikeasti lähdössä. Kyseessä on lyhyt vaihe, jonka jälkeen palkkatietoilmoituksen tilaksi muuttuu Tulorekisteristä saadun palautteen myötä joko Hyväksytty tai Hylätty.

Hyväksytty

Palkkatietoilmoituksen tila on Hyväksytty silloin, kun se on lähetetty ja Tulorekisteristä on saatu hyväksyvä palaute.

Käsittelyaikaan vaikuttavat mm. lähetetyn aineiston koko sekä Tulorekisterin käsittelyaika ja ruuhkat. Tulorekisteri käsittelee aineistot saapumisjärjestyksessä, joten viive tulee pääasiassa Tulorekisterin käsittelyjonosta.

Hylätty

Palkkatietoilmoituksen tila on Hylätty silloin, kun se on lähetetty ja Tulorekisteristä on saatu hylkäävä palaute.

Käsittelyaikaan vaikuttavat mm. lähetetyn aineiston koko sekä Tulorekisterin käsittelyaika ja ruuhkat. Tulorekisteri käsittelee aineistot saapumisjärjestyksessä, joten viive tulee pääasiassa Tulorekisterin käsittelyjonosta.

Tietojen suodatus 

Painikkeiden avulla voidaan suodattaa näytettäviä ilmoituksia.

Valittuna voi olla kerrallaan vain yksi suodatusvalinta; näytetään esimerkiksi ilmoitukset, joissa on varoituksia.

Varoituksia voi tutkia tarkemmin, kun siirtyy Henkilöt-välilehdelle klikkaamalla henkilöä tai vaihtamalla välilehteä. Valittu suodatus säilyy välilehteä vaihdettaessa.

Tulonsaajan nimellä rajaaminen

Lista-välilehdellä näytettäviä tietoja voidaan rajata tulonsaajan nimellä käyttäen näkymän hakukenttää.

Rajaaminen tapahtuu sitä mukaa kuin nimeä kirjoitetaan.

Lähettämättömien ilmoitusten virkistäminen

Päivityspainikkeella voidaan päivittää ilmoitettavat tulorivitiedot palkkalaskelmilta valitun palkkakauden kaikilla lähettämättömillä ilmoituksilla. Tietojen päivitys tulee esimerkiksi tehdä, jos tilastoryhmissä tehdään muutoksia palkkalajien linkityksessä tulolajeihin tai tehdään muutoksia palkkalaskelmalla. Vastaava toiminallisuus voidaan tehdä myös tulonsaajittain Henkilö-välilehdeltä (katso kohta Tulolajitietojen päivitys ohjeessa Henkilö-välilehden toiminnallisuudet ja tiedot).Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.