Tässä ohjeessa opastetaan Fivaldin fuusioyhtiörakenteen perustaminen. 

Huom! Fuusion pääyhtiötä ja alayhtiöitä ei voi perustaa alustamalla.

Fuusiorakenne

Fuusioyhtiörakenne on erikoistapaus Fivaldissa. Fuusio on yhtiörakenne, jota käytetään Fivaldissa useimmiten vuokrataloyhtiöiden tapauksessa.

Fuusion pääyhtiön kautta kulkee kaikki taloushallinto. Fuusiorakenteessa jokainen vuokratalo on oma alayhtiönsä, jolle luodaan Kiinteistöhallinnan rekisterit ja muut Kiinteistöhallinnan määritykset. 

Fuusion pääyhtiön perustaminen

Fuusion pääyhtiönä ja alayhtiön voivat toimia jo olemassa olevat vapaat yrityspaikat. Jos vapaita yrityspaikkoja ei ole, ne täytyy luoda.

Fuusiorakenteen luominen aloitetaan fuusion pääyhtiön perustamisella.

 1. Luo uusi yrityspaikka sovellusikkunan Palveluhallinnassa ohjeen Uuden yrityksen luominen mukaisesti.
 2. Määritä itsellesi kaikki tarvittavat käyttöoikeudet uuteen yritykseen.
 3. Valitse uusi tyhjä yritys ja käynnistä sovellusikkunassa mikä tahansa sovellus lukuun ottamatta Palvelunhallinta-apuohjelmaa. Fivaldin Yrityksen alustaminen -toiminto käynnistyy automaattisesti.
 4. Ohita alustustoiminto ohjeen Uuden yrityksen luominen ilman alustamista mukaisesti.

Pääyhtiön tilikartan määrittely

Lataa pääyhtiölle tilikartta ohjeen Tilikartta mukaisesti.

Pääyhtiön seurantakohteiden määrittely

Fuusiorakenteessa pääyhtiön seurantakohteilla kohdistetaan kirjanpidon tapahtumat yksittäisille vuokrataloille. Normaalisti pääyhtiölle riittää yksi seurantakohdetaso, jonka alla vuokratalot ovat seurantakohteina.

 1. Avaa sovellusikkunassa yrityksen Tilikartta (sovellusikkuna > Taloushallinto > Tilikartta).
 2. Avaa Seurantakohteet-välilehti. Perusta seurantakohdetaso antamalla sille nimi Seurantakohde 1 -ruudussa. Valitse kaikki Käytössä-valintaruudut (Tositesyöttö ... Palkat) Seurantakohdetasolle.
 3. Perusta niin monta seurantakohdetta luomallesi seurantakohdetasolle kuin on tarpeen napsauttamalla Uusi-painiketta. Tarkista, että kaikki seurantakohteen Käytössä-valintaruudut (Tositesyöttö ... Palkat) ovat valittuina.

Lisää pääyhtiölle Viitteeseen yritystunnus -valinta

Jotta fuusion alayhtiöille tulevat viitesuoritukset, asumistuet sekä kuluttajan e-laskutukseen liittyvät vastaanottoilmoitukset kohdistuisivat oikein, pääyhtiölle pitää määrittää, että sen viitteeseen tulee mukaan yritystunnus.

 1. Avaa pääyhtiössä Kiinteistöhallinnan ohjaustiedot (sovellusikkuna > Kiinteistöhallinta > Yhtiön ohjaustiedot > Ohjaustiedot-välilehti).
 2. Merkitse valintaruutu Viitteeseen yritystunnus.
 3. Napsauta Tallenna-kuvaketta.

Yrityksen muut määrittelyt

Määrittele kaikki muut tarvitsemasi osiot fuusion pääyhtiölle normaalisti:

 • Kirjanpito
 • Myynti
 • Ostot
 • Palkat
 • Pankkitilit ja maksuliikenne
 • AutoInvoicen määrittelyt
 • ym.
Huom. Kaikki taloushallintoon liittyvät toimet fuusiorakenteessa tehdään fuusion pääyhtiössä.
Huom. Alayhtiöiden maksut ja ostot tehdään pääyhtiön pankkitileille ja pankkitileiltä, alayhtiöille ei määritellä omia pankkitilejä.

Fuusion alayhtiöiden luominen

Kun olet perustanut ja määritellyt fuusion pääyhtiön, voit luoda tarvitsemasi määrän alayhtiöitä (esim. vuokrataloja).

 1. Luo uusi yrityspaikka sovellusikkunan Palveluhallinnassa ohjeen Luo uusi yritys mukaisesti.
 2. Määritä itsellesi kaikki tarvittavat käyttöoikeudet uuteen yritykseen.
 3. Valitse uusi tyhjä yritys ja käynnistä sovellusikkunassa mikä tahansa sovellus lukuun ottamatta Palvelunhallinta-apuohjelmaa. Fivaldin Yrityksen alustaminen -toiminto käynnistyy automaattisesti.
 4. Ohita alustustoiminto ohjeen Uuden yrityksen luominen ilman alustamista mukaisesti.

Nyt sinulla on olemassa tyhjä yritys, jolla ei ole mitään muuta kuin yritysnumero ja nimi.

Huom. Alayhtiölle ei määritellä tilikarttaa, kirjanpitoa, pankkitilejä, AutoInvoicea tai mitään muutakaan taloushallintoon liittyviä Fivaldin osia.

Määritä alayhtiö fuusion osaksi

Kun olet luonut alayhtiön, se pitää määritellä fuusion osaksi.

 1. Avaa alayhtiössä Kiinteistöhallinnan ohjaustiedot (sovellusikkuna > Kiinteistöhallinta > Yhtiön ohjaustiedot > Ohjaustiedot-välilehti).
 2. Merkitse valintaruutu Fuusioyhtiö.
   
 3. Valitse Fuusion pääyhtiö -alasvetovalikosta.
 4. Fivaldi varoittaa, että fuusion pääyhtiön vaihtaminen muuttaa yhtiön asetuksia, kuten tilikartan. Napsauta Kyllä.
 5. Fivaldi kysyy, haluatko tallentaa tekemäsi muutokset. Napsauta Kyllä.
 6. Fivaldi sulkee Kiinteistöhallinnan ohjaustiedot -sovelluksen ja siirtyy sovellusikkunan etusivulle.

Alayhtiö on nyt määritetty fuusion osaksi. Pääyhtiön valitseminen kopioi tilikartan ja pankkitilit alayhtiölle, etkä pääse muuttamaan niitä alayhtiössä.  

Valitse alayhtiölle oikea seurantakohde

Jotta fuusion alayhtiöiden kirjanpito kohdistuisi oikein, sinun pitää määrittää alayhtiölle oikea pääyhtiön seurantakohde.

 1. Avaa alayhtiössä Kiinteistöhallinnan ohjaustiedot (sovellusikkuna > Kiinteistöhallinta > Yhtiön ohjaustiedot > Ohjaustiedot-välilehti).
 2. Valitse Vuokratalot-alasvetovalikosta haluamasi seurantakohde pääyhtiölle luoduista seurantakohteista.
 3. Napsauta Tallenna-kuvaketta.

Määritä kiinteistöhallinnan asetukset alayhtiölle

Määrittele kaikki tarvittavat kiinteistöhallinnan osa-alueet normaalisti alayhtiölle:

 • Yrityksen (vuokrakohteen) perustiedot: Nimi, osoite, kotipaikka ym.
  • Alayritykselle ei määritellä Y-tunnusta, sillä alayritys ei ole juridinen yritys.
 • Muut asetukset
 • Perusrekisterit
 • Ym.
Vinkki: Löydät ohjeita Kiinteistöhallinnan määrityksien tekemiseen Kiinteistöhallinnan koulutusvideoista.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.