Tässä ohjeessa kuvataan ravintoedun ilmoittaminen tulorekisteriin.

SISÄLTÖ

Ravintoetu luontoisetuna rahapalkan päälle

Jos ravintoetu tarjotaan luontoisetuna rahapalkan päälle, sen määritykset tehdään seuraavasti:

 1. Visma Fivaldin sovellusikkunassa “Palkanlaskennan perustiedot” -sovelluksen (Palkat > Palkanlaskennan perustiedot) Luontoisedut-välilehdellä pitää olla kuvan mukaiset määritykset:
 • Tyyppi:  Ravintoetu
 • Ravintoetu vastaa verotusarvoa:  ei ruksia

 1. Valitaan “Palkansaajat”-rekisterin (Palkat > Palkansaajat) Luontoisedut ja ulosottotiedot -välilehdellä ravintoetu niille palkansaajille, joilla se on käytössä.

 1. Seuraavaksi tehdään Palkkalajit-rekisterin (Palkat > Palkkalajit) Tilastoryhmät-välilehdellä seuraavat asetukset:
 • Linkitetään ravintoedun palkkalaji tulolajiryhmään “334 Ravintoetu”:
  • Valitaan listalta kyseinen tulolajiryhmä aktiiviseksi ja napsautetaan Valitse palkkalajit -painiketta.

  • Tässä esimerkissä ravintoedun palkkalaji on “PL2300 Ravintoetu”
  • Tarkistetaan, että kyseinen palkkalaji on valittuna oikeanpuoleisessa laatikossa.


 Ravintoedun verotusarvo vähennetään palkansaajan nettopalkasta

Jos ravintoedun verotusarvo vähennetään palkansaajan nettopalkasta, sen määritykset tehdään seuraavasti:

 1. Tässä esimerkissä perustetaan vähennettävälle ravintoedulle uusi rivi “Ravintoetuvähennys”. On mahdollista käyttää myös riviä “Ravintoetu”, jos kyseisellä yrityspaikalla ei käsitellä ravintoetua luontoisetuna.
 2. Visma Fivaldin sovellusikkunan “Palkanlaskennan perustiedot” -sovelluksen (Palkat > Palkanlaskennan perustiedot) Luontoisedut-välilehdellä pitää olla kuvan mukaiset määritykset:
 • Tyyppi:  “Ravintoetu”
 • Ravintoetu vastaa verotusarvoa -valinta:  ruksi päällä

 1. Valitaan “Palkansaajat”-rekisterin (Palkat > Palkansaajat) Luontoisedut ja ulosottotiedot -välilehdellä ravintoetu niille palkansaajille, joilla se on käytössä.

 1. Seuraavaksi tehdään Palkkalajit-rekisterin (Palkat > Palkkalajit) Tilastoryhmät-välilehdellä seuraavat asetukset:
 • Linkitetään ravintoedun palkkalaji tulolajiryhmään “334 Ravintoetu”:
  • Valitaan listalta kyseinen tulolajiryhmä aktiiviseksi ja napsautetaan Valitse palkkalajit -painiketta.

  • Tässä esimerkissä ravintoedun palkkalaji on “PL5005 Lounassetelivähennys”.
  • Tarkistetaan, että kyseinen palkkalaji on valittuna oikeanpuoleisessa laatikossa.

Ravintoedun ilmoittaminen tulorekisteriin

Jos työnantaja perii työntekijältä ravintoedusta sen verotusarvoa vastaavan korvauksen, tulorekisteriin ilmoitetaan Fivaldista tieto seuraavasti:

 • Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä.
 • Ravintoedun verotusarvoksi ilmoitetaan tällöin 0 euroa tulolajilla ”334 Ravintoetu”.

Osa ravintoedusta luontoisetuna ja osa vähennetään verotusarvon mukaisesti palkansaajan nettopalkasta

Tässä esimerkissä lounassetelin verotusarvo on 7€/seteli. Luontoisetuna käsitellään 4€/seteli ja palkansaajalta vähennetään nettopalkasta muu osuus eli 3€/seteli.

 1. Visma Fivaldin sovellusikkunassa “Palkanlaskennan perustiedot” -sovelluksen (Palkat > Palkanlaskennan perustiedot) Luontoisedut-välilehdellä pitää olla kuvan mukaiset määritykset:
 • Tyyppi:  Ravintoetu
 • Ravintoetu vastaa verotusarvoa:  ei ruksia

 1. Valitaan “Palkansaajat”-rekisterin (Palkat > Palkansaajat) Luontoisedut ja ulosottotiedot -välilehdellä ravintoetu niille palkansaajille, joilla se on käytössä.

 1. Seuraavaksi tehdään Palkkalajit-rekisterin (Palkat > Palkkalajit) Tilastoryhmät-välilehdellä seuraavat asetukset:

Linkitetään ravintoedun palkkalaji tulolajiryhmään “334 Ravintoetu”:

  • Valitaan listalta kyseinen tulolajiryhmä aktiiviseksi ja napsautetaan Valitse palkkalajit -painiketta.

  • Tässä esimerkissä ravintoedun palkkalaji on “PL2300 Ravintoetu”
  • Tarkistetaan, että kyseinen palkkalaji on valittuna oikeanpuoleisessa laatikossa.

Lisäksi linkitetään palkansaajan nettopalkasta vähennettävä palkkalaji tulolajiryhmään “407 Muista luontoiseduista peritty korvaus”:

  • Valitaan listalta kyseinen tulolajiryhmä aktiiviseksi ja napsautetaan Valitse palkkalajit -painiketta.

  • Tässä esimerkissä ravintoedun palkkalaji on “PL5005 Lounassetelivähennys”.
  • Tarkistetaan, että kyseinen palkkalaji on valittuna oikeanpuoleisessa laatikossa.


Ravintoedusta peritty korvaus ei vastaa verotusarvoa

Jos palkansaajilta peritään ravintoedusta omavastuu joka ei vastaa verotusarvoa, luontoisedun arvo ilmoitetaan täysimääräisenä omalla tulolajillaan ja “Muista luontoiseduista peritty korvaus” -tulolajilla ilmoitetaan työntekijältä perityn omavastuuosuuden määrä. Työnantaja perii korvauksen luontoiseduista työntekijän nettopalkasta.

Tällöin ravintoedun verotusarvo ilmoitetaan tulolajilla 334 ja peritty omavastuu tulolajilla 407. Todellista verotettavaa määrää ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Tässä esimerkissä lounassetelin suuruus on 8,90 e ja verotusarvo tästä 6,68 e. Palkansaajalta peritään omavastuuosuus 4,40 e ja tämän lisäksi peritään 2,28 e:sta verot, koska omavastuu on pienempi kuin verotusarvo. Tulolajilla 334 ilmoitetaan 6,68 e, tulolajilla 407 ilmoitetaan omavastuu 4,40 e.

Fivaldiin tarvitaan neljä palkkalajia, jotta tieto saadaan ilmoitettua Tulorekisteriin oikein.

Ravintoetu (ei vastaa verotusarvoa) -luontoisedun luonti

Palkanlaskennan perustietojen (Visma Fivaldin sovellusikkunassa Palkat > Palkanlaskenta, sitten ylävalikosta Palkanlaskenta > Perustiedot) Luontoisedut-välilehdellä Ravintoedun luontoisetutyypille ei valita optiota Ravintoetu vastaa verotusarvoa.

Palkansaajan tiedot

Valitaan Palkansaajat-rekisterissä (Palkat > Palkansaajat) Luontoisedut ja ulosottotiedot -välilehdellä edellä luotu ravintoedun luontoisetu ja asetetaan se voimaan palkansaajalle asettamalla Alkupvm.:

Jos kyseessä on usein toistuva tilanne, kannattaa lisätä myös vastaava palkkalaji Henkilön palkkalajit -välilehdelle henkilökohtaisiin palkkalajeihin.

Palkkalajien määritykset

Tarvitaan neljä eri palkkalajia, jotta tieto saadaan ilmoitettua Tulorekisteriin oikein (palkkalajien numerointi on vapaasti valittavissa). Palkkalajit perustetaan Palkkalajit-näkymässä (Visma Fivaldin sovellusikkunassa Palkat > Palkanlaskenta, sitten ylävalikosta Palkanlaskenta > Palkkalajit).

Palkkalaji 3035 ”Ravintoetu verotusarvo”

 1. Perustetaan “Luontoisedut”-palkkalajiluokkaan palkkalaji 3035 ”Ravintoetu verotusarvo”, jolla ilmoitetaan verotusarvo.

 1. Kytketään luotu palkkalaji Tilastoryhmät-välilehdellä tulolajiin 334 Ravintoetu (valintaikkuna avautuu Valitse palkkalajit -painikkeella).

Palkkalaji 5006 ”Ravintoedun omavastuu”

 1. Perustetaan “Vähennykset”-palkkalajiluokkaan Palkkalaji 5006 ”Ravintoedun omavastuu”. Tällä palkkalajilla vähennetään omavastuuosuus palkkalaskelmalla ja ilmoitetaan tulorekisteriin omavastuu.

 1. Tämä palkkalaji kytketään Tilastoryhmät–välilehdellä tulorekisterin tilastoryhmään 407 “Muista luontoiseduista peritty korvaus”.

Palkkalaji 3033 ”Ravintoedun oikaisu”

 1. Perustetaan “Luontoisedut”-palkkalajiluokkaan palkkalaji 3033 ”Ravintoedun oikaisu”, jolla kuitataan verotusarvo pois palkkalaskelmalta.
 • Palkkalajin tyyppi: Prosentti/maksu
 • Määrä: -1
 • Prosentin tyyppi: ”Annettu prosentti” ja arvoksi 100
 • Prosentin peruste: ”Valitut palkkalajit” ja Palkkalajit-painikkeesta avautuvaan ikkunaan Valittu-laatikkoon valitaan palkkalaji 3035 ”Ravintoetu, verotusarvo”.

 1. Napsautetaan Lisämääritykset-painiketta ja ruksataan avautuvassa ikkunassa palkkalajille pääle valinta ”Palkkalajia ei näytetä raportissa”, jolloin palkkalaji ei tulostu palkansaajalle palkkaerittelylle.

 1. Kytketään palkkalaji Tilastoryhmät-välilehdellä tulorekisterin tilastoryhmään ”999 Ei tulorekisteriin”.

Palkkalaji 3032 ”Ravintoetu verotettava osuus”

 1. Peustetaan “Luontoisedut”-palkkalajiluokkaan palkkalaji 3032 ”Ravintoetu verotettava osuus”, jolla verotetaan tulonsaajaa omavastuuosuudesta.

 1. Napsautetaan Lisämääritykset-painiketta ja ruksataan avautuvassa ikkunassa palkkalajille pääle valinta ”Palkkalajia ei näytetä raportissa”, jolloin palkkalaji ei tulostu palkansaajalle palkkaerittelylle.

 1. Kytketään palkkalaji Tilastoryhmät-välilehdellä tulorekisterin tilastoryhmään ”999 Ei tulorekisteriin”.

Uusien palkkalajien lisääminen palkkalaskelmalle

Palkkalaskelmalle lisätään kaikki 4 palkkalajia seuraavasti:

Ravintoetuun liittyvien tietojen näkyminen palkkatietoilmoituksella

Palkkatietoilmoituksella ravintoetuun liittyvät tiedot näkyvät seuraavasti:
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.