Kuluttajalaskutus | Esimerkki laskuttajailmoituksesta

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:eb="http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/schema/msg-header-2_0.xsd">

<SOAP-ENV:Header>

<eb:MessageHeader xmlns:eb="http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/schema/msg-header-2_0.xsd" SOAP-ENV:mustUnderstand="1" eb:version="2.0">

<eb:From>

<eb:PartyId>003704288742</eb:PartyId> Laskuttajan verkkolaskuosoite

<eb:Role>Sender</eb:Role>

</eb:From>

<eb:From>

<eb:PartyId>OKOYFIHH</eb:PartyId> Laskuttajan välittäjän tunnus

<eb:Role>Intermediator</eb:Role>

</eb:From>

<eb:To>

<eb:PartyId>SENDERINFO</eb:PartyId> Sanoman tyyppi (Laskuttajailmoitus)

<eb:Role>Receiver</eb:Role>

</eb:To>

<eb:To>

<eb:PartyId>NDEAFIHH</eb:PartyId> Vastaanottajapankin välittäjän tunnus

<eb:Role>Intermediator</eb:Role>

</eb:To>

<eb:CPAId>yoursandmycpa</eb:CPAId>

<eb:Service>Routing</eb:Service>

<eb:Action>ProcessInvoice</eb:Action>

<eb:MessageData>

<eb:MessageId>SI-10165</eb:MessageId> Sanoman yksilöivä arvo

<eb:Timestamp>2019-07-29T15:28:57+03:00</eb:Timestamp> Aikaleima

</eb:MessageData>

</eb:MessageHeader>

</SOAP-ENV:Header>

<SOAP-ENV:Body>

<eb:Manifest eb:id="Manifest" eb:version="2.0">

<eb:Reference eb:id="FinvoiceSenderInfo" xlink:href="SI-10165">

<eb:Schema eb:location="http://www.pankkiyhdistys.fi/verkkolasku/finvoice/FinvoiceSenderInfo.xsd" eb:version="2.0">

</eb:Schema>

</eb:Reference>

</eb:Manifest>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="FinvoiceSenderInfo.xsl"?>

<FinvoiceSenderInfo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="FinvoiceSenderInfo.xsd" Version="2.0">

<MessageDetails>

<MessageTypeCode>SENDERINFO</MessageTypeCode> Sanomatyyppi

<MessageTypeText>LASKUTTAJAN ILMOITUS</MessageTypeText> Sanomatyypin selite

<MessageActionCode>ADD</MessageActionCode> Sanoman toiminto Uusi=ADD, Muutos=CHANGE, Poisto=DELETE

<MessageDate Format="CCYYMMDD">20190729</MessageDate> Sanoman päivämäärä

<SenderInfoIdentifier>fv_004 - 40043 - 0000000002</SenderInfoIdentifier> Lähettäjän viite sanomalle (Fivaldi kantaryhmä, yritysno, välitystavan ID)

</MessageDetails>

<SellerPartyDetails>

<SellerPartyIdentifier>0428874-2</SellerPartyIdentifier> Laskuttajan y-tunnus

<SellerOrganisationNames LanguageCode="FI">

<SellerOrganisationName>Demo 3 Oy</SellerOrganisationName> Laskuttajan nimi

</SellerOrganisationNames>

<SellerPostalAddressDetails>

<SellerStreetName>Lähiosoite 1 A 3</SellerStreetName> Laskuttajan lähiosoite

<SellerTownName>HELSINKI</SellerTownName> Laskuttajan postitoimipaikka

<SellerPostCodeIdentifier>00100</SellerPostCodeIdentifier> Laskuttajan postinumero

<CountryCode>FI</CountryCode> Laskuttajan osoitteen maakoodi

<CountryName>Suomi</CountryName> Laskuttajan osoitteen maa

</SellerPostalAddressDetails>

</SellerPartyDetails>

<InvoiceSenderInformationDetails>

<SellerWebaddressText>www.demo3.fi</SellerWebaddressText> Laskuttajan kotisivut

<InvoiceSenderAddress>003704288742</InvoiceSenderAddress> Laskuttajan verkkolaskuosoite

<InvoiceSenderIntermediatorAddress>OKOYFIHH</InvoiceSenderIntermediatorAddress> Laskuttajan välittäjän tunnus

</InvoiceSenderInformationDetails>

<SellerAccountDetails>

<SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI0950000121502000</SellerAccountID> Laskuttajan IBAN-tilinumero

<SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">OKOYFIHH</SellerBic> Laskuttajan pankkiltilin BIC

</SellerAccountDetails>

<SellerInvoiceDetails>

<PaymentInstructionIdentifier>1</PaymentInstructionIdentifier> Laskun aiheen koodi

<SellerInstructionFreeText LanguageCode="FI">Anna viimeisimmän laskun viitenumero.</SellerInstructionFreeText> Ohje laskun saajalle (suomeksi)

<SellerInstructionFreeText LanguageCode="SE">Ge den senaste fakturans referensnummer.</SellerInstructionFreeText> Ohje laskun saajalle (ruotsiksi)

<SellerInstructionFreeText LanguageCode="EN">Enter the reference number.</SellerInstructionFreeText> Ohje laskun saajalle (englanniksi)

<SellerInvoiceTypeDetails>

<SellerInvoiceTypeText LanguageCode="EN">Invoice</SellerInvoiceTypeText> Laskun aiheen nimi (englanniksi)

<SellerInvoiceIdentifierText LanguageCode="EN" SellerInvoiceIdentifierType="01">Reference number</SellerInvoiceIdentifierText> Pyydettävä tunnistetieto (EN)

</SellerInvoiceTypeDetails>

<SellerInvoiceTypeDetails>

<SellerInvoiceTypeText LanguageCode="FI">Lasku</SellerInvoiceTypeText> Laskun aiheen nimi (suomeksi)

<SellerInvoiceIdentifierText LanguageCode="FI" SellerInvoiceIdentifierType="01">Laskun viitenumero</SellerInvoiceIdentifierText> Pyydettävä tunnistetieto (FI)

</SellerInvoiceTypeDetails>

<SellerInvoiceTypeDetails>

<SellerInvoiceTypeText LanguageCode="SE">Faktura</SellerInvoiceTypeText> Laskun aiheen nimi (ruotsiksi)

<SellerInvoiceIdentifierText LanguageCode="SE" SellerInvoiceIdentifierType="01">Referensnummer</SellerInvoiceIdentifierText> Pyydettävä tunnistetieto (SE)

</SellerInvoiceTypeDetails>

<SellerServiceCode>01</SellerServiceCode> 00=Laskuttaja tarjoaa vain e-laskuvaihtoehtoa, 01=Laskuttaja tarjoaa sekä e-laskua että suoramaksua

</SellerInvoiceDetails>

</FinvoiceSenderInfo>Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.