Kuluttajalaskutus | Virhepalautteet aineistojen lähetyksen jälkeen

Käytössä Fivaldi Pankkiyhteys

Mahdollisia virhepalautteita voit tarkastella Fivaldin Pankkiyhteys-ohjelman Siirtohistoria-välilehdellä:

 • Valitse Sopimus-kenttään oikea pankki tai <näytä kaikki> ja Aineistomuoto-kenttään Hylätyt Finvoice-laskut.
 • Napsauta Hae historiatiedot -painiketta.
  • Voit tarvittaessa rajata hakutulosta esim. siirtoajan päivämääräväliä muokkaamalla.
 • Voit ladata palauteaineiston omalle koneelle napsauttamalla kyseisen aineiston rivillä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Vastaanota aineisto omalle työasemalle.
 • Siirtohistoria-välilehdellä kyseisen aineiston rivin oikeassa reunassa olevaa OK-painiketta napsauttamalla näet, mihin yritykseen palaute on kohdistunut.
  • Mikäli sanomaa ei ole pystytty kohdistamaan Fivaldi-yritykseen, tarkempi virheilmoitus löytyy napsauttamalla Aineiston jakelu Fivaldi-yrityksille -ruudulla (i)-painiketta.
  • Kun aineisto on kohdistunut yritykseen, virhekuvaus on nähtävissä myös Laskujen välitys -sovelluksen perustiedoissa (Laskujen välitys > ylävalikosta Laskujen välitys > Perustiedot > Välitystavat-välilehdellä): Napsauta ensin "e-lasku"-tyyppistä välitystapaa ja napsauta sen jälkeen välitystapalistan alapuolelle ilmestyvää Laskuttajailmoitukset-painiketta. Hylkääntyneen laskuttajailmoituksen kohdalla lukee pankin palaute.
   • Poikkeus: Suoramaksun peruutuslaskun mahdollista virhettä voi tarkastella ainoastaan Pankkiyhteyden aineiston kautta, koska aineisto ei jää näkyviin Laskujen välitys -sovellukseen.

Voit tarkastella Pankkiyhteyden Siirtohistoriassa vastaavalla tavalla myös laskuttajailmoituksen tietoja valitsemalla Aineistomuoto-kenttään Laskuttajailmoitus ja napsauttamalla kyseisen aineiston rivin oikeassa reunassa olevaa OK-painiketta. 

Käytössä AutoInvoice-palvelu

Laskuttajailmoitukset

 • Mahdolliset hylkäyssanomat näkyvät Visma Maventa-tilin kautta kohdassa Kuluttajalaskutus > Virhesanomat.
 • Aineiston saa ladattua omalle koneelle napsauttamalla Lataa-painiketta.

E-lasku/suoramaksu/peruutuslasku

 • Mahdolliset hylkäyssanomat näkyvät Visma Maventa-tilillä kohdassa Lähetetyt laskut, kun valitset yläoikealta Näytä vain virheessä olevat. Napsauttamalla kyseistä laskuriviä pääset tarkastelemaan virheilmoitusta.
 • Jos palautesanomat on onnistuttu kohdistamaan Fivaldi-yritykseen, virhekuvaus on nähtävissä myös Fivaldin Laskujen välitys -sovelluksen perustiedoissa (Laskujen välitys > ylävalikosta Laskujen välitys > Perustiedot > Välitystavat-välilehdellä): Napsauta ensin "AutoInvoice e-lasku" -tyyppistä välitystapaa ja napsauta sen jälkeen välitystapalistan alapuolelle ilmestyvää Laskuttajailmoitukset-painiketta. Hylkääntyneen laskuttajailmoituksen kohdalla lukee pankin palaute.
  • Poikkeus: Suoramaksun peruutuslaskun mahdollista virhettä voi tarkastella ainoastaan Visma Maventa-tilin kautta, koska aineisto ei jää näkyviin Fivaldin Laskujen välitys -sovellukseen. 

Laskujen välitys -näkymä

Laskuttajailmoitukset

Finanssialan ilmoittamispalvelun soveltamisohjeen mukaan, laskuttajailmoituksen lähettämisessä mahdolliset hylkäämisen syyt ovat mm. seuraavat:

Koodi 

Virheen kuvaus
2Vastaanottajaa ei löydy. Kehyksen vastaanottajan tiedot virheelliset. Lähettäjän ilmoituksen osoite on muu kuin SENDERINFO.
3Palvelusopimus puuttuu. Lähettäjällä ei ole Finvoice-välityspalvelusopimusta palveluntarjo-ajan kanssa.
4Intermediatoria ei löydy. Kehyksen lähettäjän tai vastaanottajan tiedot virheelliset.
5Sanoman Id ja aikaleima on jo käytetty
6Muu virhe: tarkempi selvitys virheestä esim. Sanomalla annettu verkkolaskuosoite ei täsmää kehyksen verkkolaskuosoitteeseen
7Skeemavalidointivirheet
800Muu ilmoittamispalveluun liittyvä virhe: <tarkempi kuvaus virheestä>.
801Laskuttajailmoitusta ei löydy
802Laskuttaja ei tarjoa suoramaksua
803Laskuttajailmoitus on jo olemassa
804Laskuttajailmoitusta ei voida kohdistaa (käytetään CHANGE- ja DELETE-sanomien kanssa)
805Vastaanottaja on yritys
806Vastaanottaja on kieltäytynyt 

E-lasku/suoramaksu Finvoice-aineisto

 • Laskujen välitys | Tila: ”Lähetetyt” | Välityserät ja Erän laskut
 • Hylätylle laskulle tulee tehdä hyvityslasku*) reskontraa varten, korjata hylkysanomassa kerrotut puutteelliset/virheelliset tiedot ja lähettää uusi lasku.
  *) = Ei koske kiinteistöhallinnan Tavoitteiden ajoa, jossa ajo voidaan käynnistää uudelleen tietojen korjauksen jälkeen.

Ohjeita virhepalautteiden tilanteisiin

Vastaanottajaa ei löydy (virhekoodi 2)

Vastaanottajalla tai vastaanottajan välittäjällä ei ole palvelusopimusta pankissa.

Vastaanottajan tai vastaanottajan välittäjän tunnus ei vastaa sitä, mitä pankin verkkolaskupalvelusopimuksessa on annettu.

Mitä teen?

Ole yhteydessä verkkolaskun vastaanottajaan ja varmista, että tällä on voimassaoleva sopimus pankissa. Jos asia on kunnossa, tarkista että vastaanottajan verkkolaskuosoite ja välitystapa on oikein. Kun tiedot on korjattu, lähetä lasku uudelleen.

Palvelusopimus puuttuu (virhekoodi 3)

Yrityksellä tai yrityksen välittäjällä ei ole verkkolaskujen lähetyssopimusta pankin kanssa.

Yrityksen verkkolaskuosoite tai välittäjän tunnus on väärin.

Mitä teen?

Tarkista, että yrityksesi verkkolaskujen lähetyssopimus on kunnossa. Jos sopimus on ok, tarkista, että aineistossa on oikea verkkolaskuosoite ja välittäjän tunnus. Kun tiedot on korjattu, lähetä lasku uudestaan.

Intermediatoria ei löydy (virhekoodi 4)

Verkkolaskuaineistosta puuttuu joko lähettäjän tai vastaanottajan välittäjän tunnus.

Verkkolaskuaineistossa on joko lähettäjän tai vastaanottajan välittäjän tunnus kirjoitettu väärin.

Mitä teen?

Tarkista Laskujen välityksen Perustiedoista sekä Yritysrekisteristä vastaanottajan Laskujen välitys -välilehdeltä välittäjän tunnukset. Kun tiedot on korjattu, lähetä lasku uudelleen.

Sanoman Id ja aikaleima on jo käytetty (virhekoodi 5)

Samalla Id-tunnisteella ja aikaleimalla on jo lähetetty sanoma aikaisemmin.

Mitä teen?

Tarkista, että kyseistä laskua ei ole jo lähetetty.

Muu virhe: tarkempi selitys virheestä (virhekoodi 6)

Tässä luokassa on useita eri virhetyyppejä.

Muu virhe -tekstin perässä on tarkempi selitys virhepalautteen syystä.

Näissä tapauksissa laskuaineisto ei yleensä ole Finvoice-standardin mukainen, eli jonkin kentän arvo on eri kuin mitä Finvoice-standardissa edellytetään.

Mitä teen?

Tarkista virheilmoituksen antaman tarkemman selityksen perusteella laskun tiedot ja tee korjaukset tilanteen mukaan. Hyvitä virheellinen lasku ja tee uusi lasku oikeilla tiedoilla.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.