Sovellusikkuna > Myynti > Tilaustenkäsittely > ylävalikon Tilaukset > Perustiedot > Asiakirjat-välilehti TAI

Sovellusikkuna > Myynti > Myyntireskontra > ylävalikon Myyntireskontra > Perustiedot > Asiakirjat-välilehti


Tilausasiakirjat

Asiakirjojen (lähete, tilausvahvistus, tarjous, lasku ja kuitti) vieressä oleva tyhjä tila on varattu korvaavan raportin nimeämiseen. Esimerkiksi tilanne kun yritykselle on tehty oma asiakaskohtainen tuloste eikä käytetä Fivaldin yleisiä asiakirjoja. Yleisten asiakirjojen osalta valittavissa olevat vaihtoehdot ovat:

Lasku

a.) lasku_tilisiirroton.rep = Tilisiirroton lasku 1

b.) lasku_ulkomaa.rep = Tilisiirroton lasku 2

c.) lasku.rep = Tilisiirrollinen lasku

Kuitti

a.) jos kenttä jätetään tyhjäksi -> käytetään A4 kokoista käteiskuittia

b.) jos kenttään kirjoitetaan: kuitti_80x254.rep -> ohjelma tulostaa oletuksena ns. ”pikkukuitin” jota käytetään tulostettaessa suoraan kuittitulostimeen. Pikkukuitti on yhteensopiva kuittitulostin Star TSP100 tai vastaavan kanssa.

Tulostetaan rivilisätiedot

Parametreilla valitaan missä asiakirjoissa näytetään mahdolliset tuoterivin rivilisätiedot ja missä asiakirjoissa ei näytetä. Rivilisätiedolla tarkoitetaan tilaustenkäsittelyn Lisät. –painikkeen takana näkyvää tekstiä jota voidaan lisätä/muokata tilauksella tuoterivikohtaisesti. Katso myös ohje Myynninhallinnan laskun tiedot.

Piilota tuotekoodi

Parametreilla voidaan piilottaa halutuilta asiakirjoilta kokonaan tuotekoodin näkyminen.

Tuoterivien kirjasinkoko

Oletuksena on fonttikoko 9. Voit muuttaa kokoa tarvittaessa.

Vinkkejä: Jos yrityksessä on käytössä myös Sopimuslaskutus ja laskuilla näytetään rivikohtaiset aikajaksot, esim. ajalta 01.01.2014 – 31.12.2014, suositus fonttikoko asiakirjan tilanpuutteen vuoksi on silloin 8. Isommalla fontilla aikajakso ei mahdu sopimuslaskulla kokonaan yhdelle riville vaan ohjelma katkaisee muutoin rivin kahdeksi. Vältä suurempaa fonttikokoa myös silloin jos tuotekoodit ja/tai tuotenimet ovat pitkähköjä. Asiakirjoilla tiedot saattavat silloin jakaantua kahdelle riville liian suuren fonttikoon vuoksi.

A-hinnassa desimaaleja

Oletuksena a-hinnat näytetään asiakirjoilla kahden desimaalin tarkkuudella (esim. 100,25 Eur). Mikäli desimaalin näyttöä pitää tarkentaa, muuta luku tarpeen mukaan. (Muutos ei vaikuta käteiskuittiin jossa desimaalin näyttö on aina kahden desimaalin tarkkuudella.)

Toimitushetken tulostustapa

Oletuksena toimituspäivä/toimitushetki näytetään muodossa ”päivä”. Voit valita haluamasi muodon toimituspäivän näyttämiselle asiakirjoilla. Esimerkit vaihtoehtojen näkymisestä asiakirjalla:  

Päivä = 29.08.2014

Viikko = Viikko 35 (2014)

Kuukausi = Elokuu 2014

Kellonaika = 29.08.2014 15:00 <- Käytössä vain rivikohtaisissa toimitushetkissä. (Kun näytetään tilausvahvisteella rivikohtainen hetki ja rivin toimitushetki on eri kuin tilauksen otsikon toimituspäivä.)

Vakioteksti = määrittele oma vapaa teksti, esim. ”Tilauksesta 4 arkipäivää”

Huom. Laskulla toimituspäivä näytetään silti aina muodossa "päivä". (Olettaen, että toimituspäivää ei ole piilotettu kokonaan laskulta tai tyhjennetty tilauksen otsikolta.)

Piilotuotteet

– painikkeen taakse voidaan lisätä kaikki ne tuotekoodit joiden ei haluta tulostuvan lähetteelle.

Lähetteessä näytetään

Seuraavien tietojen näkyminen lähetteellä voidaan itse valita ruksaamalla ko. parametri. Ruksin poistaminen piilottaa ko. tiedon näkymisen lähetteellä.

Paino

Paino tallennetaan tuotteelle tuoterekisterissä. Lähetteelle tulostuu tuotteiden yhteispaino.

Tilavuus

Tilavuus tallennetaan tuotteelle tuoterekisterissä. Lähetteelle tulostuu tuotteiden tilavuus yhteensä.

Hylly

Varastotuotteen mahdollinen hyllypaikka tallennetaan tuotteelle varastonhallinnan ylläpidossa. Lähete näyttää hyllypaikan rivikohtaisesti.

A-hinta

Tilausrivin a-hinta näytetään verottomana tai verollisena sen mukaan kumpi käsittely yritykselle on valittu. Jos kyseessä on valuuttatilaus, otsikolla näytetään valuutan lisäksi kurssi suhteessa kotivaluuttaan. Tilauksenne – kentän mahdolliset pitkät tekstit eivät silloin välttämättä mahdu näkymään kokonaan.

CN-koodi

Tuotteen CN-koodi tallennetaan tuotteelle tuoterekisterissä. Lähete näyttää CN-koodin rivikohtaisesti.

Puhelin

Asiakkaan puhelinnumero tallennetaan yritysrekisterissä.

Asiakastunnus

Asiakkaan asiakastunnus on määritelty yritysrekisterissä.

Sarjanumerot

Tuote voidaan merkata sarjanumeroseurantaan tuoterekisterissä. Sarjanumerot syötetään tuotteelle varaston saapumisessa tai myyntitilauksella. Kun tuotteen sarjanumero on kytketty tilausriville se voidaan tulostaa näkyviin lähetteelle. Kun tämä parametri on ruksattu, tuoteriviin kytketyt sarjanumerot näkyvät lähetteellä kyseisen tuotenimikkeen alla.

Fax

Asiakkaan telefax -numero tallennetaan yritysrekisterissä.

Toimitettu - määrä laskutetuilla

Lähetteen toimitettu sarakkeessa näkyy laskun teon jälkeen laskutettu määrä.

Toimitettu-määrä lähetyksen perusteella

Lähetteen toimitettu sarakkeessa näkyy lähetetty määrä. Tilaus voi silti olla vielä avoin.

Keräilyviivat paketin sisällössä

Koskee pakettituotteita joiden sisältö näytetään asiakirjoilla. Tällä parametrilla voidaan valita näytetäänkö lähetteessä keräilyviivat sisällön riveillä vai ainoastaan paketin otsikolla.

Tilausvahvistuksessa näytetään

Rivikohtainen toimitushetki

Jos tämä kohta on valittu, tilausvahvistuksella ja tarjouksella näytetään tuoterivikohtainen toimitushetki. (Edellyttäen, että tilausrivillä annettu päivä on eri kuin tilauksen otsikon toimituspäivä.)

Valuuttakurssi

Jos tämä kohta on valittu, tilausvahvistuksen ja tarjouksen otsikkotiedoissa näytetään valuuttatunnuksen lisäksi käytetty kurssi (tilanne kun tilauksen valuutta on muu kuin kotivaluutta).

Laskussa näytetään

Viivakoodi

Ruksataan jos laskulle halutaan tulostaa viivakoodi. Yrityksen perustiedot – rekisterissä valitaan mikä pankkitili viivakoodiin tulostetaan. Asiakkaan taakse voidaan kuitenkin valita jokin muu tili jolloin viivakoodin pankkitili on ko. asiakkaan taakse valittu pankkitili. Jos tilauksen valuutta on muu kuin EUR, viivakoodia ei voida tulostaa.

Kehykset

Tilisiirroton lasku voidaan tulostaa ilman kehyksiä tai kehyksien kanssa.

Kuittikirjoittimella näytetään

Asiakastiedot

Jos ruksattu, ns. pikkukuitille tulostuu myös tilauksen laskutusosoite - kentissä annetut tiedot.

Toimitustiedot

Jos ruksattu, ns. pikkukuitille tulostuu myös tilauksen toimitusosoite – kentissä annetut tiedot.

Ilman rukseja, kuitilla näkyy vain nimi ”Käteisasiakas”.

Muokattavat tekstit

Tämän osion avulla käyttäjä pystyy osittain itse muokkaamaan Fivaldi -asiakirjojen ulkoasua, lisätä tai muokata vakiotekstejä ja muuttaa esim. joidenkin otsakkeiden nimiä. Jokaisen asiakirjan muokattavat osiot on mahdollista tallentaa suomen, ruotsin ja englannin kielellä.  

1.) Valitse ensin muokattava ASIAKIRJA

• Perintä

Käteiskuitti

• Käteiskuitti kuittikirjoitin (= kuitti_80x254.rep)

• Lähete

• Lasku (= lasku.rep)

• Tilisiirroton lasku (= lasku_tilisiirroton.rep)

• Lasku ulkomaat (= lasku_ulkomaa.rep)

• Ostotilaus (= Ostotilaukset sovelluksen asiakirjat: Ostotilaus sekä ostojen Tarjouspyyntö - asiakirjat muokataan myös tätä kautta vaikka ostotilauksilla on myös omat perustiedot.)

• Tilausvahvistus (= tätä kautta muokataan Tilausvahviste, Pro forma lasku sekä Tarjous.)

2.) Valitse seuraavaksi muokattavan osion KIELI

• Englanti

• Ruotsi

• Suomi

Mikäli asiakirjoja tulostetaan eri kielillä, tulee jokaisen kielikoodin osalta tehdä muokkaus erikseen.

3.) Kun asiakirja ja kieli on ensin valittu, valitse vasta viimeiseksi TEKSTI – kohdasta mitä tekstiosiota olet muokkaamassa

Kirjoita ko. osioon haluttu teksti ja valitse ruudun oikeasta laidasta sille haluttu kirjasinkoko, kirjasintyyli sekä sijoitus. Tallenna muutokset ja poistu lopuksi päävalikkoon asti. Tehdyt muutokset astuvat voimaan vasta kun on poistuttu sovelluksesta kerran päävalikkoon asti. Laskujen osalta muutokset vaikuttavat vasta uusiin laskuihin, eivät jo tehtyihin.

Huomioi, että muokattaville teksteille varattu tila asiakirjoilla on rajallinen. Asiakirjoille mahtuva merkkimäärä riippuu asiakirjasta, valitusta kirjasinkoosta, rivien määrästä jne. Mikäli jonkin tekemäsi muutoksen jälkeen ko. asiakirja ei enää tulostu, palaa takaisin ko. tekstiosioon ja lyhennä tekstiä mahdollisimman paljon tai yritä pienemmällä fonttikoolla. Laskuille tehdyt tekstimuutokset voi tarkistaa ennen laskun tekoa valikkotoiminnolla: Tilaukset -> Asiakirjat -> Lasku-/kuittikopio -> Esikatselu.

Voit myös kopioida valmiita tekstejä Ctrl + C toiminnolla ja liittää ne toiseen Ctrl + V toiminnolla.

Kaikkien asiakirjojen TEKSTI - Loppu2 -osiossa on oletuksena valmiina seuraavat tekstit:

Kieli_Suomi:

Puh <YT_PUH> Fax <YT_FAX> Y-Tunnus <YT_YTUNNUS> Kotipaikka <YT_KOTIPAIKKA>

Sähköposti <YT_EMAIL> Kotisivut <YT_WWW>

tai

<YT_NIMI1> <YT_NIMI2> Osoite: <YT_OSOITE> <YT_POSTI> Puh: <YT_PUH> Fax: <YT_FAX> Y-tunnus: <YT_YTUNNUS>

Kotipaikka: <YT_KOTIPAIKKA>  Sähköposti: <YT_EMAIL> Kotisivut:  <YT_WWW>

Kieli_Englanti:

Tel: <YT_PUH> Fax: <YT_FAX> VAT code: <YT_YTUNNUS> , <VAT> , Domicile: <YT_KOTIPAIKKA>

E-mail: <YT_EMAIL> Homepage: <YT_WWW>

tai

<YT_NIMI1> <YT_NIMI2> Address: <YT_OSOITE> <YT_POSTI> Tel: <YT_PUH> Fax: <YT_FAX> VAT code: <YT_YTUNNUS> ,  <VAT> ,  

Domicile: <YT_KOTIPAIKKA>  E-mail: <YT_EMAIL> Homepage:  <YT_WWW>

Kieli_Ruotsi:

Tfn: <YT_PUH> Fax: <YT_FAX> FO-nummer: <YT_YTUNNUS> , <VAT> , Hemort:  <YT_KOTIPAIKKA> E-post: <YT_EMAIL> Internet: <YT_WWW>

tai

<YT_NIMI1> <YT_NIMI2> Adress: <YT_OSOITE> <YT_POSTI> Tfn: <YT_PUH> Fax: <YT_FAX> FO-nummer: <YT_YTUNNUS> , <VAT> ,

Hemort: <YT_KOTIPAIKKA>  E-post: <YT_EMAIL> Internet:  <YT_WWW>

<näiden merkkien sisällä olevat tiedot> haetaan automaattisesti asiakirjoille Yrityksen perustiedoista. Näin ollen esim. jos yrityksen puhelinnumero muuttuu, riittää kun se on päivitetty Yrityksen perustietoihin -> kaikki asiakirjat hakevat näiden määritysten avulla uuden numeron automaattisesti. Nämä kaikki oletukset voi myös poistaa ja korvata käsin halutuilla tiedoilla tai jättää kokonaan tyhjäksi.  Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.