Ohjelma tunnistaa CSV-kentän nimi -sarakkeessa olevat sarakenimet. Pituus-kentässä on kentän tyyppi (N = numeraali, C = teksti, PVM = päiväys) sekä kentän maksimipituus. Selite-kentässä on Yritysrekisterin kenttä, johon tieto siirretään. Selite-kentässä on myös kenttään liittyviä tarkennuksia. Esimerkiksi asiakastunnus/yritystunnus on pakollinen kenttä.

CSV-kentän nimiPituusSelite
ASIAKASTUNNUSC10

Yritystunnus (Pakollinen).

Fivaldi Yritysrekisterin perustietojen kenttä ”Viimeisin tunnus”

Kun on tuotu ulkopuolelta tietoja yritysrekisteriin, perustietoihin on hyvä laittaa jatkoa varten sellainen sarja jota ei ole ollut käytössä aiemmin. Tällöin yritystunnusta koskeva laskuri toimii jatkossakin sujuvasti. Esim. jos aiemmin ollut käytössä sarja 1000–2000, niin tallenna uudeksi sarjaksi viimeisin tunnus - kohtaan  esim. 3000. Tämän jälkeen uutta yhteystietoa luodessa ohjelma osaa tarjota seuraavaksi vapaaksi numeroksi 3001 jne.  

NIMI1C40Yrityksen nimi
NIMI2C40Yrityksen lisänimi
PUHELINC25Puhelinnumero
MATKAPUHELINC25Matkapuhelin
TELEFAXC25Telefax
YHTEYDENOTTOTAPAC3Yhteydenottotapa. Yhteydenottotavat siirretään sisäisellä id-arvolla. Arvojoukko = {’001’, ’002’, ’003’, ’004’, ’005’…}. Sisäinen id on Yhteydenottotavat rivin numero yritysrekisterin perustiedoissa. Jos sieltä on poistettu rivejä, numerointi ei enää ole yhtä looginen. Tällöin arvot tulee tarkistaa ulostuonnilla.
KORONESTOC1Koronesto, arvojoukko = {’ ’, ’X’}  
KARHUESTOC1Karhuesto, arvojoukko = {’ ’, ’X’}  
MAKSUEHTOC4Maksuehto (myynti). Numeerinen koodiarvo, joka on määritelty Yrityksen perustietojen Maksuehdot-välilehdellä. Aineiston maksuehdon koodit tulee olla perustettuna ennen sisäänlukua.
ASIAKASRYHMAC10Yritysryhmä
ASIAKASSEGMENTTIC10Yrityssegmentti
LUOTTOKIELTOC1Luottokielto, arvojoukko = {’ ’, ’X’}
KIELIKOODIC3Kielikoodi, arvojoukko = {’FIN’, ’SWE’, ’ENG’}
LUOTTORAJAN16,6Luottoraja
TOIMITUSTAPAC3Toimitustapa. Toimitustavan selite, joka on määritelty Yrityksen perustietojen Toimitustavat-välilehdellä. Toimitustapa pitää olla perustettuna ennen sisäänlukua
VALIASIAKASC10Väliyritys
PAAASIAKASC10Pääyritys
KONTAKTIPVMPVMKontaktipäivä, päiväyksen muoto pp.kk.vvvv
VALUUTTAC3Valuutta
YTUNNUSC30Y-tunnus
WWWC80WWW-osoite
SAHKOPOSTIC80Sähköpostiosoite
TILAPAISASIAKASC1Tilapäisasiakas (1 = on, NULL = ei)
EITOIVOTTUC1Ei toivottu (= X, muuten NULL)
LISATIETOC80Lisätieto
PITKA_LISATIETOC4000Lisätietoa
ALENNUSRYHMAC4Alennusryhmä
TILAUKSETYHDISTETAANC1Tilaukset yhdistetään samalle laskulle? (1 = kyllä, 0 = ei)
ALVREKC1

ALV/VAT rekist.

1 = Kyllä

0 = Ei

Tyhjä = arvoa ei tuoda

VASTUUHENKILOC40Vastuuhenkilö
KOTIPAIKKAC60Kotipaikka
YHTEYDENOTTOINFOC80- info
MAAC60Aineiston maa tuodaan aina oman yrityksen kielellä. Esimerkiksi jos yrityksen kieli on suomi, aineistossa maatieto = Suomi. Jos oman yrityksen kieli on ruotsi, aineistossa maatieto = Finland. Huom. ohjelma ei tunnista maatiedossa isoja kirjaimia, eli esim. SUOMI po. Suomi.
TILIOINTIRYHMAC40

Tiliöintiryhmän (myynti) selite.

Tiliöintiryhmän selite pitää olla perustettuna ennen sisäänlukua Myynnin Perustiedoista Laskujen tiliöinti -ruudulla / Tiliöintiryhmät.

LASKUTUSRAJAN16,6Laskutusraja
RAHOITUSYHTIOC1Rahoitusyhtiö (= 1, muuten NULL)
VIIVKORKON10,6Viivästyskorko
ASIAKASC1

Asiakas

1 = Kyllä

0 tai tyhjä = asiakasvalintaa ei tuoda

TOIMITTAJAC1

Toimittaja

1 = Kyllä

0 tai tyhjä = toimittajavalintaa ei tuoda

PVIESTITYYPPIC1

Pankkisiirto-viestityyppi, sallitut arvot = {1, 2, 3, null}

1 = Viite

2 = Viesti

3 = Veroviesti

OMA_ASIAKASTUNNUSC20Oma asiakastunnus
MAKSUPRIORITEETTIN1

Maksuprioriteetti, sallitut arvot = {1, 2, 3, 4, 5}

1 = Kiireellinen

2 = Tärkeä

3 = Normaali

4 = Ei niin tärkeä

5 = Voi odottaa

TOIMITUSEHTOC80Toimitusehto. Toimitusehdon selite, joka on määritelty Yrityksen perustietojen Toimitusehdot-välilehdellä. Toimitusehto tulisi olla perustettuna ennen sisäänlukua.
SK1C8Seurantakohde 1 / Kustannuspaikka. Seurantakohteen koodi, joka on määritelty Tilikartat-rekisterin Seurantakohteet-välilehdellä. Seurantakohteet pitää olla perustettuna ennen sisäänlukua.
SK2C8Seurantakohde 2 / Kustannuspaikka. Seurantakohteen koodi, joka on määritelty Tilikartat-rekisterin Seurantakohteet-välilehdellä. Seurantakohteet pitää olla perustettuna ennen sisäänlukua.
SK3C8Seurantakohde 3 / Kustannuspaikka. Seurantakohteen koodi, joka on määritelty Tilikartat-rekisterin Seurantakohteet-välilehdellä. Seurantakohteet pitää olla perustettuna ennen sisäänlukua.
SK4C8Seurantakohde 4 / Kustannuspaikka. Seurantakohteen koodi, joka on määritelty Tilikartat-rekisterin Seurantakohteet-välilehdellä. Seurantakohteet pitää olla perustettuna ennen sisäänlukua.
VALITYS_TAPA_IDC40Asiakkaan oletusvälitystapa. Välitystavan selite. Välitystapa pitää olla perustettuna ennen sisäänlukua Laskujen välitys -sovelluksessa.
OVT_TUNNUSC17OVT-tunnus
FINVOICE_OSOITE_TYYPPIC1

Vastaanottajan verkkolaskuosoite,

sallitut arvot = {'I', 'M', 'Y', 'O'}

Y = Y-tunnus

M = muu tunnus

O = OVT-tunnus

I = IBAN-tilinumero

FINVOICE_OSOITEC30Muu tunnus
FINVOICE_VALITTAJA_TUNNUSC30Vastaanottajan välittäjän tunnus
ENNAKKOPERINTAREK_VOIMASSAPVMPVMEnnakkoperintärek. Voimassa Päiväyksen muoto dd.mm.vvvv
OSTOTILIOINTIRYHMAC40Tiliöintiryhmä. Toimittajan oletustiliöintiryhmä ostotilauksia tehdessä. Pitää olla perustettuna Ostotilausten Perustietoihin ennen sisäänlukua.
OSTOTOIMITUSEHTOC80Toimitusehto. Toimitusehdon selite, joka on määritelty Yrityksen perustietojen Toimitusehdot-välilehdellä. Toimitusehto tulisi olla perustettuna ennen sisäänlukua.
OSTOTOIMITUSTAPAC80Toimitustapa. Toimitustavan selite, joka on määritelty Yrityksen perustietojen Toimitustavat-välilehdellä. Toimitustapa pitää olla perustettuna ennen sisäänlukua
OSTOMAKSUEHTOC4Maksuehto (osto). Numeerinen koodiarvo, joka on määritelty Yrityksen perustietojen Maksuehdot-välilehdellä. Aineiston maksuehdon koodit tulee olla perustettuna ennen sisäänlukua.
ULKOINEN_IDC30 
TOIMLISATIETOC255Toimituslisätieto
OLETUSMYYJAC40Oletus myyjänimi
VIITENUMERON_MUOTOC2

Viitenumeron muoto

sallitut arvot ={'VA', 'VL', 'LV' }.

VA = Vakio

VL = vakio + laskunumero

LV = laskunumero + vakio "

VIITENUMERON_VAKIOARVOC20Vakioarvo
SUORAV_SOPIMUSC30Suoraveloitussopimus. Tämä ei ole tarpeellinen enää, sillä suoraveloitus on nykyään suoramaksu.
FINVOICE_TILIOINTIEHDOTUS_TAPAC1

Tiliöintiehdotuksen tulkinta aineistosta.

sallitut arvot = {’0’, ’2’}

0 = Ei tulkita

NULL = Käytetään aineiston tiliöintiehdotusta

2 = Käytetään aineiston tiliöintiehdotusta, vain lyhyt tili

FINVOICE_DIMENSIONTEXT_MASKIC40Seurantakohde-ehdotuksen tulkintasääntö
JAKELU_SAHKOPOSTIC80Laskujen sposti
FINVOICE_TILAUSPVM_RIVILLEC1Aineistoon rivikohtainen tilauksen päivä. (1 = kyllä, 0 = ei)
FINVOICE_BUYERPARTYIDENTIFIERC1

Ostajan asiakastunnukseksi (BuyerPartyIdentifier)

sallitut arvot = {'A', ’M’, 'O'}

NULL = Y-tunnus

O = OVT tunnus

A = Yritystunnus

M = Verkkolaskuosoitteessa annettu muu tunnus

OSTOLASKUNUMERON_MUOTOC255 
ELASKU_SUORAMAKSUC1Suoramaksu (1 = kyllä, muuten NULL)
TULOSTUSTAPAC40Tulostustapa, pitää olla perustettuna Laskujen välityksen Perustiedoissa
 Posti-alkuiset kentät luovat osoite-rivejä joissa tyyppi = 'Postiosoite'
POSTI_LAHIOSOITEC80Lähiosoite
POSTI_LAHIOSOITE2C80Lähiosoite 2
POSTI_POSTINUMEROC10Postinumero
POSTI_POSTIOSOITEC80Postitoimipaikka
POSTI_MAAC60Aineiston maa tuodaan aina oman yrityksen kielellä. Esimerkiksi jos yrityksen kieli on suomi, aineistossa maatieto = Suomi. Jos oman yrityksen kieli on ruotsi, aineistossa maatieto = Finland. Huom. ohjelma ei tunnista maatiedossa isoja kirjaimia, eli ei SUOMI vaan Suomi.
POSTI_PUHC25Puhelin
POSTI_NIMIC60Nimi
POSTI_HAKUC1Pääos. = 1, muuten ei ole pääosoite
POSTI_TOIMLISATIETOC255Toimituslisätieto
 Kaynti-alkuiset kentät luovat  osoite-rivejä joissa tyyppi == 'Käyntiosoite'
KAYNTI_LAHIOSOITEC80 Lähiosoite
KAYNTI_LAHIOSOITE2C80 Lähiosoite 2
KAYNTI_POSTINUMEROC10 Postinumero
KAYNTI_POSTIOSOITEC80 Postitoimipaikka
KAYNTI_MAAC60Aineiston maa tuodaan aina oman yrityksen kielellä. Esimerkiksi jos yrityksen kieli on suomi, aineistossa maatieto = Suomi. Jos oman yrityksen kieli on ruotsi, aineistossa maatieto = Finland. Huom. ohjelma ei tunnista maatiedossa isoja kirjaimia, eli ei SUOMI vaan Suomi.
KAYNTI_PUHC25 Puhelin
KAYNTI_NIMIC60 Nimi
KAYNTI_HAKUC1 Pääos. = 1, muuten ei pääosoite
KAYNTI_TOIMLISATIETOC255 Toimituslisätieto
 Laskutus-alkuiset kentät luovat  osoite-rivejä joissa tyyppi == 'laskutusosoite'
LASKUTUS_LAHIOSOITEC80 Lähiosoite
LASKUTUS_LAHIOSOITE2C80 Lähiosoite 2
LASKUTUS_POSTINUMEROC10 Postinumero
LASKUTUS_POSTIOSOITEC80 Postitoimipaikka
LASKUTUS_MAAC60Aineiston maa tuodaan aina oman yrityksen kielellä. Esimerkiksi jos yrityksen kieli on suomi, aineistossa maatieto = Suomi. Jos oman yrityksen kieli on ruotsi, aineistossa maatieto = Finland. Huom. ohjelma ei tunnista maatiedossa isoja kirjaimia, eli ei SUOMI vaan Suomi.
LASKUTUS_PUHC25 Puhelin
LASKUTUS_NIMIC60 Nimi
LASKUTUS_HAKUC1 Pääos. = 1, muuten ei pääosoite
LASKUTUS_TOIMLISATIETOC255 Toimituslisätieto
 Toimitus-alkuiset kentät luovat  osoite-rivejä joissa tyyppi == 'Toimitusosoite'
TOIMITUS_LAHIOSOITEC80 Lähiosoite
TOIMITUS_LAHIOSOITE2C80 Lähiosoite 2
TOIMITUS_POSTINUMEROC10 Postinumero
TOIMITUS_POSTIOSOITEC80 Postitoimipaikka
TOIMITUS_MAAC60Aineiston maa tuodaan aina oman yrityksen kielellä. Esimerkiksi jos yrityksen kieli on suomi, aineistossa maatieto = Suomi. Jos oman yrityksen kieli on ruotsi, aineistossa maatieto = Finland. Huom. ohjelma ei tunnista maatiedossa isoja kirjaimia, eli ei SUOMI vaan Suomi.
TOIMITUS_PUHC25 Puhelin
TOIMITUS_NIMIC60 Nimi
TOIMITUS_HAKUC1 Pääos. = 1, muuten ei pääosoite
TOIMITUS_TOIMLISATIETOC255 Toimituslisätieto
   
PTILI1_NIMIC70Pankkitilin nimi (Pakollinen, jos luetaan pankkitili)
PTILI1_BBANC40Tilinumero
PTILI1_IBANC50IBAN-tilinumero (Pakollinen, jos luetaan pankkitili)
PTILI1_BICC11BIC/SWIFT (Pakollinen, jos luetaan pankkitili)
PTILI1_MAAC60Aineiston maa tuodaan aina oman yrityksen kielellä. Esimerkiksi jos yrityksen kieli on suomi, aineistossa maatieto = Suomi. Jos oman yrityksen kieli on ruotsi, aineistossa maatieto = Finland. Huom. ohjelma ei tunnista maatiedossa isoja kirjaimia, eli ei SUOMI vaan Suomi. (Pakollinen, jos luetaan pankkitili)
PTILI1_PANKKI_OSOITEC70Pankin osoite
PTILI1_CLEARING_KOODIC20Clearing koodi
PTILI1_ULK_MAKSUTAPAC1

Valuuttamaksun maksutapa

sallitut arvot = {'M', ’P’, 'Q', 'S', ’T’, 'K', ’B’}

M = maksumääräys

P = pikamääräys

Q = swift-shekki

S = shekki

T = pankin sisäinen tilisiirto

K = konsernimaksu

B = EU-maksu (op)

PTILI1_ULK_PALVELUMAKSUC1

Valuuttamaksun palvelumaksut

sallitut arvot = {'J', ’T’, 'V'}

J = jaettu

T = maksaja maksaa

V = saaja maksaa

PTILI1_FINVOICE_TUNNUSC1

Finvoice-tunnus

1 = Kyllä

0 tai tyhjä = valintaa ei tuoda

PTILI1_SUORAVELOITUS_OLETUSC1

Suoravelotuksen tili

1 = Kyllä

0 tai tyhjä = valintaa ei tuoda

PTILI1_ELASKU_LAHETTAJAILMC1 
PTILI2_NIMIC70Pankkitilin nimi (Pakollinen, jos luetaan pankkitili)
PTILI2_BBANC40Tilinumero
PTILI2_IBANC50IBAN-tilinumero (Pakollinen, jos luetaan pankkitili)
PTILI2_BICC11BIC/SWIFT (Pakollinen, jos luetaan pankkitili)
PTILI2_MAAC60Aineiston maa tuodaan aina oman yrityksen kielellä. Esimerkiksi jos yrityksen kieli on suomi, aineistossa maatieto = Suomi. Jos oman yrityksen kieli on ruotsi, aineistossa maatieto = Finland. Huom. ohjelma ei tunnista maatiedossa isoja kirjaimia, eli ei SUOMI vaan Suomi. (Pakollinen, jos luetaan pankkitili)
PTILI2_PANKKI_OSOITEC70Pankin osoite
PTILI2_CLEARING_KOODIC20Clearing koodi
PTILI2_ULK_MAKSUTAPAC1

Valuuttamaksun maksutapa

sallitut arvot = {'M', ’P’, 'Q', 'S', ’T’, 'K', ’B’}

M = maksumääräys

P = pikamääräys

Q = swift-shekki

S = shekki

T = pankin sisäinen tilisiirto

K = konsernimaksu

B = EU-maksu (op)

PTILI2_ULK_PALVELUMAKSUC1

Valuuttamaksun palvelumaksut

sallitut arvot = {'J', ’T’, 'V'}

J = jaettu

T = maksaja maksaa

V = saaja maksaa

PTILI2_FINVOICE_TUNNUSC1

Finvoice-tunnus

1 = Kyllä

0 tai tyhjä = valintaa ei tuoda

PTILI2_SUORAVELOITUS_OLETUSC1

Suoravelotuksen tili

1 = Kyllä

0 tai tyhjä = valintaa ei tuoda

PTILI2_ELASKU_LAHETTAJAILMC1 
PTILI3_NIMIC70Pankkitilin nimi (Pakollinen, jos luetaan pankkitili)
PTILI3_BBANC40Tilinumero
PTILI3_IBANC50IBAN-tilinumero (Pakollinen, jos luetaan pankkitili)
PTILI3_BICC11BIC/SWIFT (Pakollinen, jos luetaan pankkitili)
PTILI3_MAAC60Aineiston maa tuodaan aina oman yrityksen kielellä. Esimerkiksi jos yrityksen kieli on suomi, aineistossa maatieto = Suomi. Jos oman yrityksen kieli on ruotsi, aineistossa maatieto = Finland. Huom. ohjelma ei tunnista maatiedossa isoja kirjaimia, eli ei SUOMI vaan Suomi. (Pakollinen, jos luetaan pankkitili)
PTILI3_PANKKI_OSOITEC70Pankin osoite
PTILI3_CLEARING_KOODIC20Clearing koodi
PTILI3_ULK_MAKSUTAPAC1

Valuuttamaksun maksutapa

sallitut arvot = {'M', ’P’, 'Q', 'S', ’T’, 'K', ’B’}

M = maksumääräys

P = pikamääräys

Q = swift-shekki

S = shekki

T = pankin sisäinen tilisiirto

K = konsernimaksu

B = EU-maksu (op)

PTILI3_ULK_PALVELUMAKSUC1

Valuuttamaksun palvelumaksut

sallitut arvot = {'J', ’T’, 'V'}

J = jaettu

T = maksaja maksaa

V = saaja maksaa

PTILI3_FINVOICE_TUNNUSC1

Finvoice-tunnus

1 = Kyllä

0 tai tyhjä = valintaa ei tuoda

PTILI3_SUORAVELOITUS_OLETUSC1

Suoravelotuksen tili

1 = Kyllä

0 tai tyhjä = valintaa ei tuoda

PTILI3_ELASKU_LAHETTAJAILMC1 
PTILI4_NIMIC70Pankkitilin nimi (Pakollinen, jos luetaan pankkitili)
PTILI4_BBANC40Tilinumero
PTILI4_IBANC50IBAN-tilinumero (Pakollinen, jos luetaan pankkitili)
PTILI4_BICC11BIC/SWIFT (Pakollinen, jos luetaan pankkitili)
PTILI4_MAAC60Aineiston maa tuodaan aina oman yrityksen kielellä. Esimerkiksi jos yrityksen kieli on suomi, aineistossa maatieto = Suomi. Jos oman yrityksen kieli on ruotsi, aineistossa maatieto = Finland. Huom. ohjelma ei tunnista maatiedossa isoja kirjaimia, eli ei SUOMI vaan Suomi. (Pakollinen, jos luetaan pankkitili)
PTILI4_PANKKI_OSOITEC70Pankin osoite
PTILI4_CLEARING_KOODIC20Clearing koodi
PTILI4_ULK_MAKSUTAPAC1

Valuuttamaksun maksutapa

sallitut arvot = {'M', ’P’, 'Q', 'S', ’T’, 'K', ’B’}

M = maksumääräys

P = pikamääräys

Q = swift-shekki

S = shekki

T = pankin sisäinen tilisiirto

K = konsernimaksu

B = EU-maksu (op)

PTILI4_ULK_PALVELUMAKSUC1

Valuuttamaksun palvelumaksut

sallitut arvot = {'J', ’T’, 'V'}

J = jaettu

T = maksaja maksaa

V = saaja maksaa

PTILI4_FINVOICE_TUNNUSC1

Finvoice-tunnus

1 = Kyllä

0 tai tyhjä = valintaa ei tuoda

PTILI4_SUORAVELOITUS_OLETUSC1

Suoravelotuksen tili

1 = Kyllä

0 tai tyhjä = valintaa ei tuoda 

PTILI4_ELASKU_LAHETTAJAILMC1 
HENKILO1_NIMIC40Nimi (Etu- ja Sukunimi tai Suku- ja Etunimi - muoto on oma valinta)
HENKILO1_PUHELINC25Puhelin
HENKILO1_PUHELIN2C25Puhelin 2 (esim. matkapuhelin)
HENKILO1_FAXC25Fax
HENKILO1_KONTAKTIPVMPVMKontaktiaika päiväyksen muoto pp.kk.vvvv
HENKILO1_SAHKOPOSTIC80Sähköpostiosoite
HENKILO1_ASIAC1024Asia (vapaa teksti)
HENKILO1_TITTELIC18Titteli
HENKILO1_POSTITUSRYHMAC6Postitusryhmä
HENKILO1_ULKOINEN_IDC30 
HENKILO2_NIMIC40Nimi (Etu-ja Sukunimi tai Suku- ja Etunimi - muoto on oma valinta)
HENKILO2_PUHELINC25Puhelin
HENKILO2_PUHELIN2C25Puhelin 2 (esim. matkapuhelin)
HENKILO2_FAXC25Fax
HENKILO2_KONTAKTIPVMPVMKontaktiaika päiväyksen muoto pp.kk.vvvv
HENKILO2_SAHKOPOSTIC80Sähköpostiosoite
HENKILO2_ASIAC1024Asia (vapaa teksti)
HENKILO2_TITTELIC18Titteli
HENKILO2_POSTITUSRYHMAC6Postitusryhmä
HENKILO2_ULKOINEN_IDC30 
HENKILO3_NIMIC40Nimi (Etu-ja Sukunimi tai Suku- ja Etunimi - muoto on oma valinta)
HENKILO3_PUHELINC25Puhelin
HENKILO3_PUHELIN2C25Puhelin 2 (esim. matkapuhelin)
HENKILO3_FAXC25Fax
HENKILO3_KONTAKTIPVMPVMKontaktiaika päiväyksen muoto pp.kk.vvvv
HENKILO3_SAHKOPOSTIC80Sähköpostiosoite
HENKILO3_ASIAC1024Asia (vapaa teksti)
HENKILO3_TITTELIC18Titteli
HENKILO3_POSTITUSRYHMAC6Postitusryhmä
HENKILO3_ULKOINEN_IDC30 
HENKILO4_NIMIC40Nimi (Etu-ja Sukunimi tai Suku- ja Etunimi - muoto on oma valinta)
HENKILO4_PUHELINC25Puhelin
HENKILO4_PUHELIN2C25Puhelin 2 (esim. matkapuhelin)
HENKILO4_FAXC25Fax
HENKILO4_KONTAKTIPVMPVMKontaktiaika päiväyksen muoto pp.kk.vvvv
HENKILO4_SAHKOPOSTIC80Sähköpostiosoite
HENKILO4_ASIAC1024Asia (vapaa teksti)
HENKILO4_TITTELIC18Titteli
HENKILO4_POSTITUSRYHMAC6Postitusryhmä
HENKILO4_ULKOINEN_IDC30 

 

Yritysrekisterin kentätOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.