(Myynti > Myynninhallinta > Laskut-välilehti > napsauta yksittäisen laskun riviä)

Laskunumero

Laskunumeron muodostuminen, kun laskun numero on esimerkiksi 6022120001:

Fivaldin laskunumeron oletuspituus on 10 merkkiä, ja se muodostuu alla kuvatun mukaisesti.

60
Kyseisen laskutussovelluksen kirjanpidon tositelajin tunnus
22
Vuosiluvun tunnus (2022)
12
Laskun kirjanpidon kausi (joulukuu)
0001
Laskunumero ko. kauden sisällä (max 9999)

Laskunumeron pituutta voi tarvittaessa muuttaa Kirjanpito-sovelluksessa. Esimerkiksi jos laskunumeron pituus tulee olla 8, niin Fivaldin laskunumeron kokonaispituutta lyhennetään 2 merkin verran.

1. Valitse ylävalikosta Kirjanpito.

2. Valitse Tositelajien määritys.

3.  Siirry Tositelajit-ikkunassa Myynninhallinnan tositelajin rivin kohdalle ja napsauta Numeron pituus -kenttää. Syötä kenttään laskunumeron juoksevan osuuden pituus. Oletuksena kentässä on 4 numeroa (= kauden sisällä voi olla enintään 9999 laskua).

4. Napsauta Tallenna ja poistu -painiketta.

Huom! Numeron pituus -kentän lukua ei saa muuttaa pienemmäksi, jos laskuja on jo muodostettu kyseiselle tositelajille. Numeron pituutta voi kuitenkin suurentaa.


Laskun statukset

 • Laskutettu, ei maksettu
 • Laskuun on kohdistunut 0 suoritustositetta
 • Laskutettu, osittain maksettu
 • Laskuun kohdistunut vähintään 1 suoritustosite
 • Laskutettu, maksettu
 • Laskun avoin saldo on 0

Laskun välitystapa

Mahdollisen välitystavan eri tyypit:

 • Autoinvoice
 • Finvoice
 • Sähköposti
 • Tulostuspalvelu
 • Tulostus
 • Fivaldin e-lasku
 • E-lasku

Laskujen välitystavat määritellään sovellusikkunan Laskujen välityksen perustiedoissa.

Laskun päivä

Laskun päivä määrää kirjanpidon kauden.

Arvopäivä

Laskun arvopäivä, jos käyttäjä on valinnut arvopäiväksi jonkun muun päivän kuin laskun päivä.

Eräpäivä

Laskun eräpäivä.

Erääntynyt päiväys näytetään punaisella.  

Laskun avoin saldo

Avoin saldo myyntireskontrassa.

Laskulistan Toiminto-painikkeen kautta voi valita Tarkista saldo - toiminnon. Tämä päivittää reskontrasaldon ajan tasalle erikoistilanteissa kuten esim. jos reskontraan kirjattu suoritustosite on poistettu jälkeenpäin.

Maksettu

Laskuun kohdistettujen suoritusten summa kotivaluutassa ja valuuttalaskujen osalta myös laskun valuutassa.

Maksukehotukset

0 kpl

 • Maksukehotusta ei ole luotu

1-3 kpl – Viimeisin luotu pp.kk.vvvv

 • Maksukehotuskierrosnumero ja viimeisimmän maksukehotuksen luontiajan päiväys.
 • Luontiajan päiväys näkyy jos ajo on tehty Asiakasrekisterin, Myynninhallinnan tai Saatavienhallinnan kautta. (Sovellusikkunan Myyntireskontran mahdollista ajopäivää ei voida näyttää tässä näkymässä.)

Maksukehotusesto

 • Kyseiselle laskulle on määritelty maksukehotusesto.
 • Tämä voidaan määritellä usealla eri tavalla:
  • Asiakkaan tiedoissa ennen laskun luontia.
  • Laskukohtaisesti: Myyntireskontran tiliote-näkymässä, Saatavienhallinnan Toiminnot-painikkeen kautta sekä Asiakasrekisterissä.

Perinnässä

 • Kyseinen lasku on siirretty perintään Perintätoimeksianto-toiminnolla tai merkitty lähetetyksi perintään Fivaldin ulkopuolelta.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.