Näistä ohjeista voit lukea Yritysrekisteri-sovelluksen päänäkymän käytöstä.

SISÄLTÖ


Henkilöt

- Yritykselle voidaan tallentaa rajattomasti henkilötietoja

- Uuden vapaan rivin saa painamalla nuoli alas – näppäintä

- Henkilöiden tiedot saadaan tulostettua mm. Yritysluettelo – raportilla

- Postitukset voidaan tarvittaessa lähettää kaikille henkilöille tai rajatuille henkilöille

 

Titteli

= henkilön titteli (tittelit perustetaan yritysrekisterin perustiedoissa)

Postitusryhmä

= henkilön postitusryhmä (postitusryhmät perustetaan yritysrekisterin perustiedoissa)

Nimi

= henkilön nimi

Sähköpostiosoite

= henkilön sähköpostiosoite (tallennettuja sähköpostiosoitteita voidaan hyödyntää mm. asiakirjojen tulostusvaiheessa -> sähköpostiosoitteen poiminta toiminnossa)

Kontaktiaika

= kontaktin ajankohta tai muu tarvittava aikamäärite ko. henkilöön liittyen

Asia

= vapaata sisäistä tekstiä

Puhelin

= henkilön puhelinnumero (esim. suora numero tai gsm)

2.

= henkilön toinen puhelinnumero

Fax

= henkilön telefax

Muuttanut

= näyttää viimeisen muutoksen tekijän tunnuksen ja ajankohdan

Laskujen välitys

Lähtevät verkkolaskut

Osa tämän ruudun tiedoista on ns. "vanhan välitystapakäytännön" kenttiä, nämä ko. kohdat on jätetty mainitsematta tässä ohjeessa.

Asiakkaan oletusvälitystapa

- Valitse listalta asiakkaan laskujen välitystapa (välitystavat perustetaan Laskujen välityksen perustiedoissa)

- Välitystapa tuodaan laskulle seuraavassa järjestyksessä (1 = vahvin sääntö):  

1.) Asiakkaan välitystapa

2.) Yrityksen oletus (määritellään Laskujen välityksen perustiedoissa)

Jos välitystapaa ei ole määritelty, käyttäjä toimittaa laskun itse valitsemallaan tavalla.


Suoramaksu | Tulostustapa

- Jos asiakkaan välitystapa on e-laskutyyppinen ja asiakas on suoramaksuasiakas, Suoramaksu on valittuna.

- Kun Suoramaksu on valittuna, valintaruudun vieressä näkyy valikko, jossa on mahdollisuus valita asiakkaan paperiselle suoramaksulaskulle "Tulostuspalvelu"-tyyppinen välitystapa.


Vastaanottajan verkkolaskuosoite

Muu tunnus = Asiakkaan verkkolaskuosoite

Tallenna tiedot niin, että kohta ”Muu tunnus” on valittu ja kenttään annettu asiakkaan verkkolaskuosoite.

Asiakkaan verkkolaskuosoitteen (esim. 003744614784) sallittu maksimipituus on 30 merkkiä, syötetään ilman välilyöntejä.

Tämä kenttä koskee välitystapoja joiden tyyppi on Finvoice, E-lasku, AutoInvoice tai Fivaldin e-lasku.


Vastaanottajan välittäjän tunnus = Asiakkaan verkkolaskuoperaattorin tunnus

Tallenna asiakkaan verkkolaskuvälittäjän tunnus kenttään ”Vastaanottajan välittäjän tunnus”.

Syötä tunnus ilman välilyöntejä, esim. NDEAFIHH. Sallittu maksimipituus on 30 merkkiä.

Tämä kenttä koskee välitystapoja joiden tyyppi on Finvoice, E-lasku Autoinvoice tai Fivaldin e-lasku.


Finvoice-aineistoon asiakaskohtaisesti määriteltävissä olevat elementit

EU-normin mukainen verkkolaskukoodi | SpecificationIdentifier

- EU-normin mukaisen laskutussanoman koodi

- Suomessa julkishallinnon laskuille annetaan arvo EN16931

- Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus 1-35 merkkiä

- Elementti viedään Finvoice-aineistoon jos arvo on annettu

- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa: <SpecificationIdentifier>EN16931</SpecificationIdentifier>


Asiakkaan alueellinen yksikkö | BuyerCountrySubdivision

- Julkishallinnossa alueellinen yksikkö

- Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus 2-35 merkkiä

- Kentässä on oikeellisuustarkistus, pituuden on oltava vähintään 2 merkkiä (ellei tyhjä)

- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu

- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa: <BuyerCountrySubdivision>HKI-A-b-1</BuyerCountrySubdivision>


Turvalaskun koodi | ClassificationCode

Lasku, jonka käsittely vaatii erityskäsittelyn. Turvalaskun käytöstä sovitaan erikseen palveluntarjoajan kanssa

Myyjä ja ostaja sopivat käytettävistä turvaluokista.

- Turvalaskun luokituksen koodi, esimerkiksi SC01-SC10  

- Vapaasti syötettävä arvo jonka pituus on 1-10  

- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu  

- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa: <ClassificationCode>SC01</ClassificationCode> 

- Jos Turvalaskun koodi -kenttään on syötetty arvo, aineiston InvoiceTypeCode on laskuilla SEI01 ja hyvityslaskuilla SEI02  


Turvalaskun selite | ClassificationText

Lasku, jonka käsittely vaatii erityskäsittelyn. Turvalaskun käytöstä sovitaan erikseen palveluntarjoajan kanssa. 

Myyjä ja ostaja sopivat käytettävistä turvaluokista.

- Turvalaskun koodia vastaava teksti, esimerkiksi ”Security code 1”

- Vapaasti syötettävä arvo jonka pituus on 1-70

- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu  

- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa: <ClassificationText>Security code 1</ClassificationText>

- Jos Turvalaskun selite -kenttään on syötetty arvo, aineiston InvoiceTypeCode on laskuilla SEI01 ja hyvityslaskuilla SEI02 


Sopimus | AgreementIdentifier

- Tässä kentässä välitetään ostajan ilmoittama sopimusnumero.

- Pakollinen tieto, jos ostaja on ilmoittanut oman sopimusnumeron.

- Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus 0-70.

- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu.  

- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa: <AgreementIdentifier>Sopimus 2019/2/123</AgreementIdentifier> 


Asiakkaan ilmoittama viite | BuyerReferenceIdentifier

- Ostajan viite.

- Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus 0-70.

- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu. 

- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa: <BuyerReferenceIdentifier>REF:ABCD-1234-abcd5</BuyerReferenceIdentifier> 


Tiliöintiviite | AccountDimensionText

- Ostajan kertoma tiliöintiviite.

- Pakollinen tieto, jos ostaja on ilmoittanut tiliöintiviitteen.

- Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus 0-35.

- Useampi tiliöintiviite voidaan erottaa toisistaan puolipisteellä.

- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu. 

- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa: <AccountDimensionText>Tiliöintiviite1;Tiliöintiviite2</AccountDimensionText> 


Tarjouspyynnön viite | TenderReference

- Tarjouksen viite.  

- Vapaasti syötettävä arvo, jonka pituus on 1-70.

- Elementti viedään Finvoice-aineistoon, jos arvo on annettu. 

- Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa: <TenderReference>OC ID 1x</TenderReference> 


Ostajan asiakastunnukseksi (BuyerPartyIdentifier) | BuyerPartyIdentifier

Jos Finvoice-laskun vastaanottaja pyytää BuyerPartyIdentifier–elementtiin jonkun muun kuin Y-tunnuksen, tämä voidaan määritellä tässä asiakaskohtaisesti.

Tällöin Finvoice-aineistoon siirtyy Y-tunnuksen tilalle käyttäjän valitsema tieto seuraavista vaihtoehdoista (olettaen että kyseinen tieto on asiakkaalle tallennettu):

OVT-tunnus, Yritystunnus (=yritysrekisterin asiakasnumero), Asiakkaan verkkolaskuosoite.

(Tämä parametri ei vaikuta rahoitusyhtiölle menevään aineistoon, katso tarvittaessa rahoituksen omat perustiedot.)


Aineistoon rivikohtainen tilauksen päivä | RowIdentifierDate

Valinta on oletusarvoisesti aina valittuna.  

Kun valinta on päällä, WebLaskutuksen tuottamaan Finvoice-aineistoon viedään tuoterivikohtaisesti laskunpäivä.

Kun valinta on päällä, Tilaustenkäsittelyn tuottamaan Finvoice-aineistoon viedään tuoterivikohtaisesti tilauspäivä. 

Esimerkki kuinka tämä näkyy aineistossa: <RowIdentifierDate Format="CCYYMMDD">20180801</RowIdentifierDate> 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Saapuvat verkkolaskut

Osa tämän ruudun tiedoista on vanhan käytöstä poistetun kierrätyksen kenttiä, nämä ko. kohdat on jätetty mainitsematta tässä ohjeessa. 

 

Ostolaskujen kierrätykseen saapuvia Finvoice-aineistoja koskevat toimittajakohtaiset määritykset

• Älä tuo Finvoicen tiliöintirivejä

Jos tämä on valittuna, toimittajan aineiston laskurivit jätetään kokonaan tuomatta kierrätykseen. Tämä mahdollistaa mm. sen, että rivin syötössä käytetään silloin aina toimittajalle mahdollisesti annetun tiliöintikoodin tiliä, sen verokantaa ja tiliöintikoodin seurantakohteita.  

Muussa tapauksessa tuodaan esimerkiksi rivin verokanta aina aineiston tiedoista.

• Seurantakohde-ehdotuksen tulkintasääntö | <RowAccountDimensionText>

Jos "Älä tuo Finvoicen tiliöintirivejä" -valintaa ei ole aktivoitu ja toimittajan laskuaineiston rivi sisältää elementin <RowAccountDimensionText>, tuodaan kierrätykseen aineistosta arvot seuraavasti:  

Esimerkki 1.)

- Kenttään on tallennettu tulkintasäännöksi SK1 (=seurantakohdetaso 1)

- Saapuva aineisto sisältää kyseisen elementin ja arvon esimerkiksi <RowAccountDimensionText>FIN</RowAccountDimensionText>

- Kierrätyksessä laskurivin 1. seurantakohdetason arvoksi tuodaan arvo ”FIN”

- Seurantakohteen koodin tulee löytyä myös tilikartasta


Esimerkki 2.)

- Kenttään on tallennettu tulkintasäännöksi TILI (=tilikartan tili)

- Saapuva aineisto sisältää kyseisen elementin ja arvon esimerkiksi <RowAccountDimensionText>4030</RowAccountDimensionText>

- Kierrätyksessä laskurivin kirjanpidon tiliksi tuodaan ”4030”

- Tilin tulee löytyä myös tilikartasta


Esimerkki 3.)

- Kenttään on tallennettu tulkintasäännöksi SK1;SK2;SK3;SK4;TILI (=seurantakohdetasot 1-4 ja tili)

- Saapuva aineisto sisältää kyseisen elementin ja arvon esimerkiksi

<RowAccountDimensionText>FIN;UM;HKI;00530;4030</RowAccountDimensionText>

- Kierrätyksessä laskurivin 1. seurantakohdetason arvoksi tuodaan arvo ”FIN”

- Kierrätyksessä laskurivin 2. seurantakohdetason arvoksi tuodaan arvo ”UM”.

- Kierrätyksessä laskurivin 3. seurantakohdetason arvoksi tuodaan arvo ”HKI”.

- Kierrätyksessä laskurivin 4. seurantakohdetason arvoksi tuodaan arvo ”00530”.

- Kierrätyksessä laskurivin kirjanpidon tiliksi tuodaan ”4030”

- Seurantakohteiden koodien ja tilin tulee löytyä myös tilikartasta

 

Lisätiedot

Lisää kuva - painike

Tällä toimintopainikkeella voit lisätä kuvan ja antaa sille selitteen. Kuvan lisäys:

- Hae kuva tiedostosta painamalla Lisää- kuva painiketta (ylempi painike).

- Etsi haluttu tiedosto Selaa (Browse) painikkeella. Kun oikea tiedosto on valittu paina Lähetä.

- Sulje yritysrekisteri kerran niin kuva on päivittynyt.

 

Kuvan suositusmääritykset:

GIF tai JPG muoto

max 200-300 pikseliä

RGB väreissä

Huom! liian suuri kuvatiedosto voi hidastaa sovellusten käyttöä ja tulostuksia.

Tyhjennä kuva- painike

Tyhjennä kuva (roskakori) -painike poistaa kuvan.

 

Estot ja kiellot

Koronesto

= Asiakkaan uusista laskuista ei tulosteta korkolaskuja automaattisesti.

(Korkokielto voidaan kumota laskukohtaisesti myyntireskontran tiliote – ruudun kautta, laskun tiedot näkymässä.)

Karhuesto

= asiakkaan laskuista ei tulosteta karhuja automaattisesti.

( kielto voidaan kumota laskukohtaisesti myyntireskontrassa.)

Luottokielto

= jos asiakas on merkattu luottokieltoon, tilaustenkäsittely ilmoittaa tästä uutta tilausta perustettaessa.

(Ei silti estä tilauksen tekoa). Yritysluettelo-raportti jättää haluttaessa luottokielto-asiakkaat tulostamatta.

EI toivottu

= jos asiakas on merkattu Ei toivotuksi, tilaustenkäsittely ilmoittaa tästä uutta tilausta perustettaessa.

(Ei silti estä tilauksen tekoa). Yritysluettelo-raportti jättää haluttaessa EI toivotut -asiakkaat tulostamatta.

Viivästyskorko

- Laskulla näkyvä viivästyskorkoprosentti on mahdollista määritellä asiakaskohtaisesti ja näytetään sen jälkeen uusilla laskuilla

- Jos asiakaskohtaista arvoa ei ole annettu, ohjelma hakee tiedon myynnin perustiedoista, perintä – välilehdeltä

- Tuki asiakaskohtaiselle viivästyskorkoprosentille on tehty tilaustenkäsittelyn sekä weblaskutuksen tuottamille laskuille

- Sopimuslaskutuksessa tätä ominaisuutta ei ole tuettu vaan se käyttää myynnin perustiedoissa annettua yrityskohtaista viivästyskorkoa

Luottoraja

= Asiakkaan luottoraja. Annetun summan tarkistus tehdään myyntitilauksen loppusummasta (sis.alv).

Esimerkki: Asiakkaalle määritelty luottorajaksi 6200,00 EUR (sis.alv). Tilaustenkäsittelyssä asiakkaan luottorajan tarkistus tehdään tilauksen verolliselle kokonaissummalle. Valuuttatilaukselle tarkistus tehdään tilauksen koko-naissummalle ko. valuutassa:

Esim. Luottoraja 6200,00 Eur (sis.alv), ja tilauksen valuutta SEK, kurssi 10,00,

Luottoraja tällöin 6200 Eur X 10 = 62000,00 SEK.

Ohjelma ilmoittaa luottorajan ylityksestä seuraavissa tilanteissa:

- tilaukselle haetaan uusi tuoterivi jonka oletusmyyntihinta on sellainen, että se aiheuttaa luottorajan ylit-tymisen

- tuoterivin a-hinnan muutos aiheuttaa luottorajan ylityksen

- tuoterivin määrän muutos aiheuttaa luottorajan ylityksen

- tuoterivin ”veroton summa” - kentän muutos aiheuttaa luottorajan ylityksen

Luottorajan tarkistusta ei tehdä seuraavissa tilaustenkäsittelyn toiminnoissa:

- Uudelleen hinnoittelu

- Tilauksen kopiointi

Muuta:

- luottorajasumman tarkistus on tilauskohtainen (tarkistus ei ota kantaa asiakkaan muihin mahdollisiin ti-lauksiin)

- ohjelma antaa käyttäjälle ilmoituksen kun luottoraja ylittyy, mutta ei estä luottorajan ylitystä

Laskutusraja

= Asiakkaan laskutusraja.

Koskee erälaskutusta -> jos asiakkaan tilauksien summat jäävät alle laskutusrajan, ohjelma ei tee laskutusta ko. asiakkaalle. (Hetilaskulla voi silti laskuttaa alle laskutusrajan olevia summia.)

Tilapäisasiakas

= mikäli halutaan laskuttaa tilapäisasiakkaita kasvattamatta asiakasrekisteriä, voidaan perustaa vain yksi yritystunnus. Kun kohta tilapäisasiakas on ruksattu, myyntireskontran tiliotteella näkyy jokaisen

laskutusasiakkaan nimitieto laskukohtaisesti ja karhut saadaan myös laskukohtaisesti.

Rahoitusyhtiö

(Erikseen tilattava tilaustenkäsittely/laskutuksen lisäominaisuus, jolla voidaan automatisoida tilausten, laskujen ja saatavien käsittely kun kyseessä rahoitusyhtiön kautta laskutettava myynti.)

 

= kun yritys on merkattu rahoitusyhtiöksi, tilaustenkäsittelyssä tämä yritys voidaan valita asiakkaan tilauksen rahoitusyhtiöksi.

Tilaustenkäsittelyn asiakirjat (lähete, tilausvahviste, tarjous) tulostuvat normaalisti Asiakkaan nimissä, mutta lasku tulostuu automaattisesti niin, että ko. Rahoitusyhtiö tulee laskutusosoitteeksi ja Asiakas

toimitusosoitteeksi. Tilaustenkäsittely ja hakutoiminnot käsittelevät ko. tilausta kuitenkin normaalisti asiakkaan nimissä, ainoastaan myyntireskontra seuraa saatavia ko. rahoitusyhtiön alla. Myynnin raportointi

kerää myös tietoa Asiakkaan nimissä vaikka laskutus tapahtuu rahoitusyhtiön kautta.

Avoin saldo

= Asiakkaan avoin saldo yhteensä.

Liikevaihto

= Asiakkaan laskutus yhteensä.

Palvelupaketti

(ei toiminallisuutta)

Lisätietoa

= yritystä koskevaa sisäistä lisätietoa (max 2048 merkkiä). Annettua tekstiä voidaan tarkastella tarvittaessa tilauksella.  

Avaa isona – painike

Yrityksen lisätiedossa olevaa tekstiä voi muokata vapaasti, käyttää etsi toimintoa ja korvata yhdellä kertaa sanoja tai lauseita korvaavalla lauseella.

Alalaidan painikkeet:

OK = tallentaa muutokset.

Peruuta = palaa lisätiedot – näkymään.

Etsi = tuo Etsi/korvaa toimintoruudun

 

ETSI/KORVAA – toiminnot:

Etsittävä = etsittävä sana tai teksti

Etsi = suorittaa haun etsittävälle tekstille

Korvaa = korvaava teksti etsitylle

Korvaa – painike = korvaa ensimmäisen etsityn.

Korvaa kaikki – painike = korvaa kaikki etsittävää sanaa vastaavat tekstit

Peruuta: = palaa lisätieto-ruudulle

Pankkitilit

- Yrityksen pankkitilien tallennus- ja ylläpitoruutu

Maa

Pankkitilin maa

Pankkitilin nimi

Pankkitilin nimi (voidaan tarvita valuuttamaksuilla)

IBAN-tilinumero

Pankkitili IBAN – muodossa (ohjelma tarkistaa IBAN - tilinumeron oikeellisuuden)

Finvoice - tunnus

Merkataan ruksi jos kyseessä olevan pankkitilin IBAN – tilinumero toimii asiakkaan verkkolaskuosoitteena.

(Asiakkaan verkkolaskuosoite voidaan tallentaa myös Muu-tunnus kenttään Laskujen välitys -ruudulla.)

BIC/Swift

Tilinumeron tallennus tuo automaattisesti BIC-koodin tiedot (max 11 merkkiä).

Pankin osoite*)

Maksun saajan pankin osoite. (Valuuttamaksatuksessa yleensä tarvitaan.)

Tilinumero

BBAN - tilinumero. Ohjelma tarkistaa suomalaisen pankkitilin oikeellisuuden. Ulkomaisen pankkitilin osalta tarkastakaa syöttömuoto tarvittaessa pankistanne.

Suoraveloituksen tili

Poistunut käytöstä 31.01.2014 jälkeen. Kuluttajan Elasku/Suoramaksu korvasi.

Clearing koodi*)

Valuuttamaksujen mahdollinen clearing koodi.

Valuuttamaksun maksutapa*)

Valuuttamaksun oletusmaksutapa.

Valuuttamaksun palvelumaksut*)

Valuuttamaksun palvelumaksujen oletusjakautuminen.

 

* ) =  tarkista, että kaikki valuuttamaksatuksen pakolliset tiedot on annettu jos kyseessä on toimittaja jolle maksetaan valuuttamaksuja.

Pankkiryhmä

Näyttää ko. pankkitilin pankkiryhmän

Muuttanut

Näyttää viimeisen muutoksen tekijän ja ajankohdan

Yritystiedot

Mikäli asiakas- ja toimittajayrityksen maa, valuutta ja kieli ovat sama kuin pääyrityksellä, ei näitä kohtia tarvitse täyttää tässä erikseen. Kun tiedot jätetään tyhjäksi, sovellukset käyttävät aina yrityksen perustiedoissa tallennettuja oletuksia. (Tarkista, että Rekisterit -> Yrityksen perustiedot /Yritys-välilehden oletustiedot on täytetty.) Muussa tapauksessa asiakkaalle/toimittajalle astuu voimaan tässä erikseen annettua maa, valuutta ja kieli.

Yrityksen perustiedoissa annettu oletusmaksuehto sekä myynnin perustiedoissa annettu oletus- Tiliöintiryhmä toimivat myös aina asiakkaan oletuksena mikäli näitä tietoja ei tässä erikseen anneta.

Yritystunnus

= Yrityksen tunnuskoodi. Tulee automaattisesti tai käyttäjä antaa itse (riippuen siitä kumpi tapa on valittu Yritysrekisterin perustiedoissa.) Koodia ei voi enää tallennuksen jälkeen muuttaa. Yritystunnus kentässä voi suoraan hakea myös yritystä nimellä tai sen osalla. Nuolinapista siirrytään Haku yritysrekisteristä -näkymään.

MiniCRM

= avaa MiniCRM - rekisterin

Yrityksen nimi

= Yrityksen nimi

Yrityksen lisänimi

= Yrityksen nimi 2.

Puhelinnumero

= Yrityksen puhelinnumero  

Matkapuhelin

= Yrityksen matkapuhelin (Henkilöt välilehdellä jokaiselle henkilölle voidaan tallentaa lisäksi omat numerot.)

Telefax

= Yrityksen telefax numero.

Asiakas

= merkkaa jos kyseessä asiakas. (ohjelma tekee automaattisesti täpin siinä vaiheessa kun ensimmäinen tilaus, sopimus tai lasku on tehty.)

Toimittaja

= merkkaa jos kyseessä toimittaja. (ohjelma tekee automaattisesti täpin siinä vaiheessa kun ensimmäinen ostolasku kirjataan.)

Sähköpostiosoite

  • Finvoice-laskuaineistoissa kentän arvo siirtyy elementissä <BuyerEmailaddressIdentifier>.
  • Sähköpostilla toimitettavissa laskuissa käytetään tätä sähköpostiosoitetta, mikäli "Laskujen sähköpostiosoite" - kentän arvo puuttuu.
  • Kenttään voi tallentaa vain yhden sähköpostiosoitteen.

Laskujen sähköpostiosoite

  • Finvoice-laskuaineistoissa kentän arvo siirtyy elementissä: <InvoiceRecipientEmailaddressIdentifier>.
  • Sähköpostilla toimitettavissa laskuissa käytetään ensisijaisesti tätä sähköpostiosoitetta. Mikäli tämä puuttuu, käytetään "Sähköpostiosoite" - kentässä annettua arvoa.
  • Kenttään voi tallentaa vain yhden sähköpostiosoitteen.

www-osoite

= Yrityksen kotisivujen osoite.

ALV/VAT rekist.

= valitse kyllä tai ei (onko yritys merkattu alv-rekisteriin?)

Y-tunnus

= yrityksen Y-tunnus. Tämä tieto tulee automaattisesti näkyviin myyntilaskulle jos se on annettu.

Jos asiakkaan y-tunnus on merkitty pakolliseksi myynnin perustiedoissa, ohjelma ei anna tehdä ko. tiliöintiryhmän (esim. EU myynti) asiakkaan laskua jos y-tunnus on tallentamatta.

Valuutta

= mikäli yrityksen valuutta on eri kuin pääyrityksen, valitse listalta oikea valuutta. Muutoin käytetään oletusta.

Kielikoodi

= mikäli yrityksen kieli on eri kuin pääyrityksen, valitse listalta oikea kieli. Muutoin käytetään oletusta.

Maa

= mikäli yrityksen kotimaa on eri kuin pääyrityksen, valitse listalta oikea maa. Muutoin käytetään oletusta. Maalistat näytetään sillä kielellä mikä on valittu Yrityksen perustiedoissa yrityksen kieleksi. Jos maa annetaan erikseen yrityksen otsikolle, osoitteille tulee oletuksena tässä annettu maa.

Kotipaikka

= Yrityksen kotipaikka.

Yritysryhmä

= Valitse yritysryhmä. (Yritysryhmät perustetaan yritysrekisterin perustiedoissa.)

Yrityssegmentti

= Valitse yrityssegmentti. (Yrityssegmentit perustetaan yritysrekisterin perustiedoissa.)

Vastuuhenkilö

Asiakkaan yhteyshenkilö. Kentän maksimipituus 40 merkkiä.

Tilaustenkäsittely:

Kenttään tallennettu tieto tuodaan oletuksena tilaukselle kenttään ”Tilaaja”. Arvo tulostuu haluttaessa myös asiakirjoille.

Voidaan hyödyntää esimerkiksi tarpeeseen saada asiakkaan laskulle vakiotietoa automaattisesti.   

Yhteydenottotapa

= valitse yhteydenottotapa. (Yhteydenottotavat määritellään yritysrekisterin perustiedoissa.) Tieto on informatiivinen eikä vaikuta missään muualla.  

- info

= yhteydenottotavalle annettava lisäinfo (myöskin vain sisäistä tietoa).

Alennusryhmä

= Asiakkaan alennusryhmä. Liittyy tilaustenkäsittelyn optioon: Alennukset – rekisteriin.

Asiakkaalle voidaan nimetä tässä jokin alennusryhmän koodi joka löytyy sen jälkeen erillisestä Alennukset taulusta. Siellä määritellään ko. alennusryhmälle määritykset joiden mukaan tilaustenkäsittely laskee ko. asiakkaan hinnat tilauksille.

OVT-tunnus

= yrityksen OVT - tunnus on usein asiakkaan verkkolaskuosoite. Tämä voidaan tallentaa myös Muu-tunnus kenttään Laskujen välitys -ruudulla.

Jos verkkolaskulle halutaan asiakkaan organisaatiotunnus (osastotunnus, BuyerOrganisationUnitNumber), tallenna se OVT-tunnus-kenttään.  Fivaldi antaa virheilmoituksen virheellisestä OVT-tunnuksesta tunnuksen syöttämisen ja tallentamisen jälkeen, mutta antaa kuitenkin tallentaa tunnuksen.

Varsinainen verkkolaskuosoite tallennetaan tällöin Laskujen välitys -välilehdellä Muu tunnus -kenttään. Vastaanottajan välittäjän tunnus -kenttään tallennetaan asiakkaan välittäjän tunnus.

Ennakkoperintärek. voimassa

= Yrityksen taakse voidaan tallentaa päivämäärä mihin asti ennakkoperintärekisteri on voimassa. Päivämäärä annetaan muodossa pp.kk.vvvv.

Pääyritys

= Asiakkaan laskutusosoiteyritys. Kun laskut toimitetaan jollekin muulle yritykselle, valitse tähän ko. laskutusyritys. Tällöin haettaessa asiakasta tilaukselle, ohjelma tuo automaattisesti pääyrityksen laskutusosoitteeksi ja haetun asiakkaan toimitusosoitteeksi.

Väliyritys

= Asiakkaan toimitusosoiteyritys. Kun yrityksen tilauksilla on jokin muu yritys toimitusosoitteena, valitse tässä ko. toimitusosoiteyritys.

Tällöin haettaessa asiakasta tilaukselle, tulee toimitusosoitteeksi aina automaattisesti valittu väliyritys.

Lisätieto

= Sisäistä lisätietoa (vapaata tekstiä). Annettua tekstiä voidaan hyödyntää hakukriteerinä esim. yritysluettelo-raportissa, mutta ei tule näkyviin asiakirjoille.

Luontiaika/Muuttanut

= näyttää viimeisen muutoksen tekijän tunnuksen ja ajankohdan.

Myyntitiedot

Tilaukset yhdistetään samalle laskulle?

= jos asiakkaalla on tässä ruksi ja käytetään erälaskutusta -> kaikki asiakkaan laskutusluvalliset tilaukset yhdistetään samalle laskulle (koontilasku).  

Kontaktipäivä

= oletuspäivämääräksi tulee aina se päivä kun yritys on perustettu yritysrekisteriin. Päivämäärää voi vapaasti muuttaa.  

Tiliöintiryhmä

= mikäli yrityksen tiliöintiryhmä on eri kuin myynnin perustiedoissa oleva oletus (esim. myynti kotimaahan), valitse listalta oikea tiliöintiryhmä. (Tyhjä = käytetään oletusta.)

Oletusmyyjä

= Voidaan valita myyjälistalta ko. asiakkaan oletusmyyjä.

Myynnin perustiedoissa, Tilaukset -ruudulla on kohta ” Oletusmyyjä yritykseltä”. Jos tähän on laitettu täppä, ja yritysrekisterissä asiakkaan taakse on valittu oletusmyyjä, tulee myyjä automaattisesti tilaukselle asiakkaan takaa.

(Jos asiakkaan taakse ei ole myyjää valittu, tuodaan oletusmyyjäksi tilaukselle edelleen käyttäjätunnukselle palvelunhallinnassa sidottu oletusmyyjä jos tällainen on määritelty.)

Yritysrekisterin raportteista: Osoitetarrat, Yritysluettelo ja Yritysrekisteri löytyy rajaus: ”Myyjä” joka mahdollistaa tietojen tulostuksen vain tietyn myyjän asiakkaiden osalta tarvittaessa

( edellyttäen että myyjä on asiakkaiden taakse annettu).

Maksuehto (myynti)

= mikäli asiakkaan maksuehto on eri kuin yrityksen perustiedoissa annettu oletus (esim. 14 pv netto), valitse listalta oikea maksuehto. (Tyhjä = käytetään oletusta.)

Toimitustapa

= asiakkaalle voidaan valita tässä oletustoimitustapa, joka tulee tällöin aina automaattisesti tilauksen toimitustavaksi.

Jos toimitustapaa ei ole annettu, tilauksella oletuksena tyhjä. Toimitustapaa voidaan aina tilauksella vielä muuttaa.

Toimitusehto

= asiakkaalle voidaan valita tässä oletustoimitusehto, joka tulee tällöin aina automaattisesti tilauksen toimitusehdoksi.

Jos toimitusehtoa ei ole annettu, tilauksella oletuksena tyhjä. Toimitusehtoa voidaan aina tilauksella vielä muuttaa.

Toimituslisätieto

= tilauksen toimitusosoitteen lisätietoa. Kentän tiedot tulevat näkyviin kaikille muille asiakirjoille (tarjous, tilausvahvistus, lähete, proforma), mutta ei laskulle. Tieto näkyy myös tilausten selailun kautta tulostettavissa lähetyksen osoitetarroissa.

Jos asiakkaalle on tallennettu tässä yleinen toimituslisätieto, tämä tulee automaattisesti tilaukselle toimituslisätiedoksi. Tämä ohittaa silloin mahdollisen toimitusosoitteen taakse annetun oman toimituslisätiedon. Jos asiakkaan toimituslisätieto on tässä tyhjä, tuodaan aina toimitusosoitteen takaa tuleva lisätieto tilaukselle.

Seurantakohdetasot 1-4

= Mahdolliset asiakkaan oletusseurantakohteet.

Nuolinapista pääsee valitsemaan ko. seurankohdetason laskentakohteen. Kun asiakkaan taakse on tässä määritelty laskentakohde - > tilauksilla olettaa ko. asiakkaalle aina tätä laskentakohdetta ko. seurantakohdetasolle.

Pankkitili laskulle

= Asiakkaan taakse voidaan määritellä yksi pankkitili jolloin tämän asiakkaan laskuun ja maksukehotukseen tulostetaan aina vain tämä pankkitieto. Muussa tapauksessa käytetään Yrityksen perustiedoissa annettuja pankkitilien yleisiä määrityksiä.

 

Viivakoodin tulostus laskulla:

Yrityksen perustiedoissa voidaan valita vain yksi pankkitili viivakoodiin.

Jos kuitenkin asiakkaan taakse on yritysrekisterissä erikseen valittu jokin muu pankkitili, tulostetaan tämän asiakkaan laskun viivakoodiin siinä tapauksessa aina asiakkaan taakse valittu pankkitili eikä yrityksen perustiedoissa yleisesti viivakoodiin merkattua pankkitiliä.

Suoraveloitussopimus

Poistunut käytöstä 31.01.2014 jälkeen. Kuluttajan Elasku/Suoramaksu korvasi.

Ostotiedot

Oma asiakastunnus

= toimittajan ostolaskujen asiakastunnus (sisäistä tietoa).  

Pankkisiirto-viestityyppi

= ohjelman oletus Viite. Valittavina on viite, viesti ja veroviesti.

Toimittajan taakse annettu viestityyppi tulee aina oletuksena ko. toimittajan ostolaskujen syötössä. Viestityyppiä voidaan vielä ostolaskun syöttövaiheessa muuttaa.

Maksuehto (osto)

= toimittajan oletusmaksuehto ostolaskujen syötössä.

(Tyhjä = käytetään yrityksen perustiedoissa annettua oletusta.)

Tiliöintikoodi

= toimittajan oletustiliöintikoodi ostolaskujen syötössä. (Tyhjä = valitaan ostolaskukohtaisesti.)

Ostojen tiliöintikoodit perustetaan ostoreskontran perustiedoissa.  Mikäli laskulla käytetään ostoreskontrassa Poimi ostotilauksista – toimintoa, tiliöintikoodi jää tyhjäksi vaikka toimittajalla olisikin yritysrekisterissä tämä oletus. Tällöin ostotilit tuodaan aina ostotilauksen riveiltä. Tilejä voi laskun syötössä muuttaa tarvittaessa.

Uusi –painike

= Toimittajan tiliöintikoodin perustaminen ”lennosta”. Ostotietojen uuden tiliöintikoodin voi perustaa myös suoraan yritysrekisterissä "Tiliöintikoodi" --> "Uusi"-painikkeen kautta.

Tiliöintikoodin poistaminen ja muokkaaminen tapahtuu kuitenkin ainoastaan ostoreskontran perustiedoissa.

Maksuprioriteetti

= toimittajan taakse voidaan määritellä 5 maksuprioriteettia:kiirellinen, tärkeä, normaali, ei niin tärkeä ja voi odottaa.

Prioriteettimäärityksellä on merkitystä silloin, kun käytetään pankin saldon tarkistusta. Prioriteetti määrittää laskujen kiireellisyysjärjestyksen. Eli jos pankkitilinsaldo ei riitä laskuihin, jotka olisivat sinä päivänä erääntymässä, ostoreskontra ohjelma poimii prioriteettijärjestyksessä laskut maksuaineistoon.

Tiliöintiryhmä

= toimittajan oletus tiliöintiryhmä ostotilauksia tehdessä.

Toimitustapa

= toimittajan oletus toimitustapa ostotilauksia tehdessä.

Toimitusehto

= toimittajan oletus toimitusehto ostotilauksia tehdessä.

Viitenumeron muoto ja Vakioarvo

= mahdollistaa toimittajan ostolaskujen viitenumeron automaattisen muodostuksen syötettäessä laskua ostoreskontraan.  

Osoitetiedot

Ensimmäisen osoitteen tallennuksessa, ohjelma tarjoaa oletuksena tyypiksi ”Postiosoite” ja ensimmäiselle osoitteelle oletuksen "Pääosoite". Mikäli tallennetaan useampia osoitteita, valitse oikea tyyppi sekä pääosoite ruksi oikealle osoitteelle.

Tyyppi

= Yrityksen osoitteille voidaan antaa 4 eri tyyppiä:

- Postiosoite -> tulee tilaukselle automaattisesti laskutusosoitteeksi, mikäli laskutusosoite-tyyppiä ei erikseen ole annettu.

- Käyntiosoite -> tulee tilaukselle automaattisesti laskutusosoitteeksi, mikäli laskutusosoite- tai postiosoite-tyyppiä ei erikseen ole annettu.

- Laskutusosoite -> aina ensisijainen laskutusosoite.

- Toimitusosoite -> kun osoite on merkattu toimitusosoite-tyypiksi, se tulee tilaukselle aina automaattisesti toimitusosoitteeksi. Mikäli yritykselle on määritelty vain toimitusosoite-tyyppi, tulee se osoite automaattisesti tilaukselle sekä laskutusosoitteeksi että toimitusosoitteeksi.

Pääos.

= yrityksen pääosoite. Jos yrityksellä useita osoitteita, merkitse pääosoite ruksilla.  Vaikuttaa yrityshakuruudulla niin, että pääosoite tulee näkyviin ja raporteilla mikä osoite tulostetaan.

Lähiosoite

= ko. tyypin osoite.

Lähiosoite 2

= ko. tyypin lisäosoitekenttä.

Postinumero

= ko. tyypin postinumero.

Postitoimipaikka

= ko. tyypin postitoimipaikka.

Maa

= ko. osoitteen maa. Maalistat näytetään aina sillä kielellä mikä on valittu Yrityksen perustiedoissa yrityksen kieleksi. Uuden yrityksen perustamisessa, osoitteen oletuksena on aina yrityksen perustiedoissa annettu maa. Jos maa on annettu erikseen yrityksen otsikolle, osoitteelle tulee oletuksena tämä maa.

Alkupvm.

= osoitteen voimassaolon alkamispäivä (olettaa päivää jolloin osoite perustetaan.)

Loppupvm.

= osoitteen voimassaolon päättymispäivä. Päättymispäivän jälkeen ko. osoite ei enää tule tilauksille.

Puhelin

= osoitteen puhelinnumero.

Nimi

= osoitteen puhelinnumeron yhteyshenkilö.

Toimituslisätieto

= tilauksen toimitusosoitteen lisätietoa. Kentän tiedot tulevat näkyviin kaikille muille asiakirjoille (tarjous, tilausvahvistus, lähete, proforma), mutta ei laskulle.

Tieto näkyy myös tilausten selailun kautta tulostettavissa lähetyksen osoitetarroissa.

Jos asiakkaan taakse on tallennettu yleinen toimituslisätieto (ylempänä myyntiedot otsakkeen alla), tulee se automaattisesti tilaukselle toimituslisätiedoksi huolimatta osoitteen taakse annetusta toimituslisätiedosta. Jos taas asiakkaan toimituslisätieto on tyhjä, tuodaan toimitusosoitteen takaa tuleva toimituslisätieto tilaukselle.

Muutosaika / Muutoskäyttäjä

= näyttää ko. rivin viimeisen muutoksen tekijän tunnuksen ja ajankohdan.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.