Fivaldi laskutuksen tuottamat Finvoice-aineistot ovat versiota 3.0. Esimerkki koskee seuraavien laskutus-sovellusten tuottamia Finvoice-aineistoja:

  • Myynninhallinta
  • Tilaustenkäsittely
  • Sopimuslaskutus
  • Tehtävienhallinta

Laskujen välitys – sovelluksessa kyseisten aineistojen välitystapatyypit ovat:

  • AutoInvoice
  • Fivaldin e-lasku
  • Finvoice
  • E-lasku

Katso myös laajempi Finvoice-laskuaineiston esimerkki ohjeesta Yleislaskutuksen Finvoice esimerkki.

Finvoice 3.0 laskuaineisto

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:eb="http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/schema/msg-header-2_0.xsd">

<SOAP-ENV:Header>

<eb:MessageHeader xmlns:eb="http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/schema/msg-header-2_0.xsd" SOAP-ENV:mustUnderstand="1" eb:version="2.0">

<eb:From>

<eb:PartyId>003747273735</eb:PartyId>

<eb:Role>Sender</eb:Role>

</eb:From>

<eb:From>

<eb:PartyId>NDEAFIHH</eb:PartyId>

<eb:Role>Intermediator</eb:Role>

</eb:From>

<eb:To>

<eb:PartyId>003737636133</eb:PartyId>

<eb:Role>Receiver</eb:Role>

</eb:To>

<eb:To>

<eb:PartyId>MAVENTA</eb:PartyId>

<eb:Role>Intermediator</eb:Role>

</eb:To>

<eb:CPAId>yoursandmycpa</eb:CPAId>

<eb:ConversationId>nnnnn</eb:ConversationId>

<eb:Service>Routing</eb:Service>

<eb:Action>ProcessInvoice</eb:Action>

<eb:MessageData>

<eb:MessageId>FINVINV-9341</eb:MessageId>

<eb:Timestamp>2019-05-07T12:41:58+03:00</eb:Timestamp>

</eb:MessageData>

</eb:MessageHeader>

</SOAP-ENV:Header>

<SOAP-ENV:Body>

<eb:Manifest eb:id="Manifest" eb:version="2.0">

<eb:Reference eb:id="Finvoice" xlink:href="FINVINV-9341">

<eb:Schema eb:location="http://www.pankkiyhdistys.fi/verkkolasku/finvoice/finvoice.xsd" eb:version="2.0"/>

</eb:Reference>

</eb:Manifest>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Finvoice.xsl"?>

<Finvoice Version="3.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="Finvoice3.0.xsd">

<MessageTransmissionDetails>

<MessageSenderDetails>

<FromIdentifier>003747273735</FromIdentifier>

<FromIntermediator>NDEAFIHH</FromIntermediator>

</MessageSenderDetails>

<MessageReceiverDetails>

<ToIdentifier>003737636133</ToIdentifier>

<ToIntermediator>MAVENTA</ToIntermediator>

</MessageReceiverDetails>

<MessageDetails>

<MessageIdentifier>FINVINV-9341</MessageIdentifier>

<MessageTimeStamp>2019-05-07T12:41:58+03:00</MessageTimeStamp>

<SpecificationIdentifier>EN16931</SpecificationIdentifier>

</MessageDetails>

</MessageTransmissionDetails>

<SellerPartyDetails>

<SellerPartyIdentifier>4727373-5</SellerPartyIdentifier>

<SellerOrganisationName>Marin Marjat Oy</SellerOrganisationName>

<SellerOrganisationName>MM comp.</SellerOrganisationName>

<SellerOrganisationTaxCode>FI47273735</SellerOrganisationTaxCode>

<SellerPostalAddressDetails>

<SellerStreetName>Marjakatu 123</SellerStreetName>

<SellerTownName>KAUPUNKI</SellerTownName>

<SellerPostCodeIdentifier>11111</SellerPostCodeIdentifier>

<CountryCode>FI</CountryCode>

<CountryName>Finland</CountryName>

</SellerPostalAddressDetails>

</SellerPartyDetails>

<SellerOrganisationUnitNumber>003747273735</SellerOrganisationUnitNumber>

<SellerContactPersonName>Matti Myyjä</SellerContactPersonName>

<SellerCommunicationDetails>

<SellerPhoneNumberIdentifier>040 333 777</SellerPhoneNumberIdentifier>

<SellerEmailaddressIdentifier>matti.myyja@marinmarjat.fi</SellerEmailaddressIdentifier>

</SellerCommunicationDetails>

<SellerInformationDetails>

<SellerHomeTownName>Kaupunki</SellerHomeTownName>

<SellerPhoneNumber>+358 20 123 456</SellerPhoneNumber>

<SellerCommonEmailaddressIdentifier>marinmarjat@marinmarjat.fi</SellerCommonEmailaddressIdentifier>

<SellerWebaddressIdentifier>www.marinmarjat.fi</SellerWebaddressIdentifier>

<SellerAccountDetails>

<SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI4819503000000010</SellerAccountID>

<SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">NDEAFIHH</SellerBic>

</SellerAccountDetails>

<SellerAccountDetails>

<SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI4950009420028730</SellerAccountID>

<SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">OKOYFIHH</SellerBic>

</SellerAccountDetails>

</SellerInformationDetails>

<InvoiceRecipientLanguageCode>FI</InvoiceRecipientLanguageCode>

<InvoiceRecipientCommunicationDetails>

<InvoiceRecipientEmailaddressIdentifier>laskut@valtiokonttori.fi</InvoiceRecipientEmailaddressIdentifier>

</InvoiceRecipientCommunicationDetails>

<BuyerPartyDetails>

<BuyerPartyIdentifier>0245440-1</BuyerPartyIdentifier>

<BuyerOrganisationName>Valtionkonttori</BuyerOrganisationName>

<BuyerOrganisationName>Kirjaamo</BuyerOrganisationName>

<BuyerOrganisationTaxCode>FI02454401</BuyerOrganisationTaxCode>

<BuyerPostalAddressDetails>

<BuyerStreetName>Laskutusosoite 1</BuyerStreetName>

<BuyerStreetName>Laskutusosoite 2</BuyerStreetName>

<BuyerTownName>LASKUT</BuyerTownName>

<BuyerPostCodeIdentifier>33333</BuyerPostCodeIdentifier>

<BuyerCountrySubdivision>HKI-00530</BuyerCountrySubdivision>

<CountryCode>FI</CountryCode>

<CountryName>Finland</CountryName>

</BuyerPostalAddressDetails>

</BuyerPartyDetails>

<BuyerOrganisationUnitNumber>003702454401</BuyerOrganisationUnitNumber>

<BuyerCommunicationDetails>

<BuyerEmailaddressIdentifier>kirjaamo@valtiokonttori.fi</BuyerEmailaddressIdentifier>

</BuyerCommunicationDetails>

<DeliveryPartyDetails>

<DeliveryOrganisationName>Pirkkolan Urheilupuisto</DeliveryOrganisationName>

<DeliveryOrganisationName>Kenttä 3</DeliveryOrganisationName>

<DeliveryPostalAddressDetails>

<DeliveryStreetName>Pirkkolankatu 123</DeliveryStreetName>

<DeliveryStreetName>Halli 44</DeliveryStreetName>

<DeliveryTownName>HELSINKI</DeliveryTownName>

<DeliveryPostCodeIdentifier>00670</DeliveryPostCodeIdentifier>

<CountryCode>FI</CountryCode>

<CountryName>Finland</CountryName>

</DeliveryPostalAddressDetails>

</DeliveryPartyDetails>

<InvoiceDetails>

<InvoiceTypeCode CodeListAgencyIdentifier="SPY">INV01</InvoiceTypeCode>

<InvoiceTypeCodeUN>380</InvoiceTypeCodeUN>

<InvoiceTypeText>LASKU</InvoiceTypeText>

<InvoiceClassification>

<ClassificationCode>SC01</ClassificationCode>

<ClassificationText>Security code 1</ClassificationText>

</InvoiceClassification>

<OriginCode>Original</OriginCode>

<InvoiceNumber>1190500020</InvoiceNumber>

<InvoiceDate Format="CCYYMMDD">20190507</InvoiceDate>

<OrderIdentifier>78054322589000</OrderIdentifier>

<AgreementIdentifier>Sopimus 2019/2/123</AgreementIdentifier>

<BuyerReferenceIdentifier>REF-8769453219876</BuyerReferenceIdentifier>

<RowsTotalVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">450,00</RowsTotalVatExcludedAmount>

<InvoiceTotalVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">450,00</InvoiceTotalVatExcludedAmount>

<InvoiceTotalVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">108,00</InvoiceTotalVatAmount>

<InvoiceTotalVatIncludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">558,00</InvoiceTotalVatIncludedAmount>

<AccountDimensionText>FIN;UM;HKI;00530</AccountDimensionText>

<VatSpecificationDetails>

<VatBaseAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">450,00</VatBaseAmount>

<VatRatePercent>24</VatRatePercent>

<VatCode>S</VatCode>

<VatRateAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">108,00</VatRateAmount>

<VatFreeText>Normaali veroprosentti</VatFreeText>

<VatFreeText>Myynti</VatFreeText>

</VatSpecificationDetails>

<InvoiceFreeText>Viitteemme: 009977554321</InvoiceFreeText>

<InvoiceFreeText>Tilauksenne: 78054322589000</InvoiceFreeText>

<InvoiceFreeText>Tiliöintiryhmän lisätieto laskutulosteelle. Max 500 merkkiä voidaan tallentaa.</InvoiceFreeText>

<InvoiceFreeText/>

<InvoiceFreeText>Tekstin syötössä on käytetty rivinvaihtoja.</InvoiceFreeText>

<InvoiceFreeText>Tämä saatava on siirretty Nordea Rahoitukseen................( Loppu 1 )</InvoiceFreeText>

<InvoiceFreeText>Tämä saatava on siirretty Nordea Rahoitukseen................( Loppu 1 )</InvoiceFreeText>

<InvoiceFreeText>Puh +358 20 123 456 Fax Y-tunnus 4727373-5 Kotipaikka Kaupunki</InvoiceFreeText>

<InvoiceFreeText>Sähköposti marinmarjat@marinmarjat.fi Kotisivut www.marinmarjat.fi</InvoiceFreeText>

<PaymentTermsDetails>

<PaymentTermsFreeText>14 pv - 2%, 30 pv netto</PaymentTermsFreeText>

<InvoiceDueDate Format="CCYYMMDD">20190606</InvoiceDueDate>

<CashDiscountDate Format="CCYYMMDD">20190521</CashDiscountDate>

<CashDiscountBaseAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">558,00</CashDiscountBaseAmount>

<CashDiscountPercent>2</CashDiscountPercent>

<CashDiscountAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">11,16</CashDiscountAmount>

<PaymentOverDueFineDetails>

<PaymentOverDueFinePercent>7,00</PaymentOverDueFinePercent>

</PaymentOverDueFineDetails>

</PaymentTermsDetails>

<TenderReference>OFF-9879996655555</TenderReference>

</InvoiceDetails>

<VirtualBankBarcode>448195030000000100011160000000000001190500020826190606</VirtualBankBarcode>

<InvoiceRow>

<RowPositionIdentifier>1</RowPositionIdentifier>

<RowFreeText>Tilaus 1304, Tilpvm 07.05.2019, Toimpvm 07.05.2019</RowFreeText>

</InvoiceRow>

<InvoiceRow>

<RowPositionIdentifier>2</RowPositionIdentifier>

<RowFreeText>Toimitustapa: VR</RowFreeText>

</InvoiceRow>

<InvoiceRow>

<RowPositionIdentifier>3</RowPositionIdentifier>

<RowFreeText>Toimitusehto: EXW - Vap. var</RowFreeText>

</InvoiceRow>

<InvoiceRow>

<RowPositionIdentifier>4</RowPositionIdentifier>

<RowFreeText/>

</InvoiceRow>

<InvoiceRow>

<ArticleIdentifier>1001</ArticleIdentifier>

<ArticleName>Tavara FIN</ArticleName>

<BuyerArticleIdentifier>8712072597150</BuyerArticleIdentifier>

<EanCode SchemeID="0160">8712072597150</EanCode>

<DeliveredQuantity QuantityUnitCode="kpl" QuantityUnitCodeUN="EA">0,5</DeliveredQuantity>

<InvoicedQuantity QuantityUnitCode="kpl" QuantityUnitCodeUN="EA">0,5</InvoicedQuantity>

<UnitPriceAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">1000,00</UnitPriceAmount>

<UnitPriceNetAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">1000,00</UnitPriceNetAmount>

<RowIdentifierDate Format="CCYYMMDD">20190507</RowIdentifierDate>

<RowPositionIdentifier>5</RowPositionIdentifier>

<RowFreeText>Alennus 10%</RowFreeText>

<RowFreeText/>

<RowFreeText/>

<RowDiscountPercent>10,000</RowDiscountPercent>

<RowVatRatePercent>24</RowVatRatePercent>

<RowVatCode>S</RowVatCode>

<RowVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">108,00</RowVatAmount>

<RowVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">450,00</RowVatExcludedAmount>

<RowAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">558,00</RowAmount>

</InvoiceRow>

<InvoiceRow>

<RowPositionIdentifier>6</RowPositionIdentifier>

<RowFreeText>Tekstiriviä.....</RowFreeText>

</InvoiceRow>

<InvoiceRow>

<RowPositionIdentifier>7</RowPositionIdentifier>

<RowFreeText/>

</InvoiceRow>

<InvoiceRow>

<RowPositionIdentifier>8</RowPositionIdentifier>

<RowFreeText> </RowFreeText>

</InvoiceRow>

<EpiDetails>

<EpiIdentificationDetails>

<EpiDate Format="CCYYMMDD">20190507</EpiDate>

<EpiReference/>

</EpiIdentificationDetails>

<EpiPartyDetails>

<EpiBfiPartyDetails>

<EpiBfiIdentifier IdentificationSchemeName="BIC">NDEAFIHH</EpiBfiIdentifier>

</EpiBfiPartyDetails>

<EpiBeneficiaryPartyDetails>

<EpiNameAddressDetails>Marin Marjat Oy MM comp.</EpiNameAddressDetails>

<EpiBei>4727373-5</EpiBei>

<EpiAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI4819503000000010</EpiAccountID>

</EpiBeneficiaryPartyDetails>

</EpiPartyDetails>

<EpiPaymentInstructionDetails>

<EpiRemittanceInfoIdentifier IdentificationSchemeName="SPY">1190500023823</EpiRemittanceInfoIdentifier>

<EpiInstructedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">558,00</EpiInstructedAmount>

<EpiCharge ChargeOption="SHA">SHA</EpiCharge>

<EpiDateOptionDate Format="CCYYMMDD">20190606</EpiDateOptionDate>

<EpiPaymentMeansCode>58</EpiPaymentMeansCode>

</EpiPaymentInstructionDetails>

</EpiDetails>

</Finvoice>Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.