Valtakirja pankkiverkon avaamisesta asiakkaille: Mallipohja

Voit hyödyntää täältä tekstit pohjaksi omiin kirjeisiin.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VALTAKIRJA PANKKIVERKON AVAAMISESTA ASIAKKAILLE

 

Toimisto Oy Ab (1234567-9) vahvistaa, että liitteessä 1 mainitut asiakkaat ovat kaikki tunnistettu yrityksen toimesta Finanssialan pankkiverkon asiakkaita koskevien tunnistamisohjeiden mukaisesti.

Asiakkaat ovat myös hyväksyneet liitteen 2 palveluehdot ja hinnaston.

 

Listassa mainitut asiakkaat ovat yrityksiä/yhtiöitä, joiden taloushallinnon hoitaa Toimisto Oy Ab.

 

Toimisto Oy Ab (1234567-9)

 

_________________________________________________________

ALLEKIRJOITUS

 

_________________________________________________________

TITTELI JA NIMENSELVENNYS

 

Päivämäärä:  

 

LIITTEET

Liite 1 Asiakaslista

Liite 2 Palveluehdot ja hinnasto

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LIITE 1 ASIAKASLISTA

 

Nro

Asiakas

Y-tunnus

Yhteyshenkilö

Verkkolaskuosoite

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LIITE 2 PALVELUEHDOT JA HINNASTO - LISÄPALVELUSOPIMUS

 

SOPIMUS MAVENTA-LISÄPALVELUSTA

LASKUJEN VÄLITYS YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE PANKKIVERKON KAUTTA

 

1. Yleistä

Tämä sopimus Maventa-lisäpalvelusta (”Lisäpalvelusopimus”) on liite osapuolen väliseen asiakassopimukseen Maventa™ Customer Agreement (”Asiakassopimus”), jonka asiakas (Asiakassopimuksessa ”Maventa Customer”, tässä Lisäpalvelusopimuksessa ”Asiakas”) on hyväksynyt ottaessaan Maventan palvelun käyttöön ja jonka ajantasainen versio on verkko-osoitteessa http://www.maventa.com

Sen lisäksi, mitä Asiakassopimuksessa on sovittu, sovitaan tällä Lisäpalvelusopimuksella kohdan 2. Palvelun sisältö mukaisesta lisäpalvelusta, jonka ehdot Asiakas hyväksyy ottaessaan tämän palvelun (Asiakassopimuksessa ”Service”, tässä Lisäpalvelusopimuksessa ”Palvelu”) käyttöön.

Tämä Lisäpalvelusopimus tulee voimaan, kun Asiakas aktivoi Palvelun Maventa Palvelun kautta kulloinkin käytössä olevan tunnistamis-ja hyväksymismenettelyn mukaisesti, jolloin tämä Lisäpalvelusopimus tulee osaksi Asiakassopimusta, jonka ehtoja sovelletaan myös tähän Lisäpalvelusopimukseen.

Tämä Lisäpalvelusopimus on voimassa toistaiseksi.

Tämä Lisäpalvelusopimus koskee ainoastaan tässä Lisäpalvelusopimuksessa määritettyä Palvelua. Muiden Maventa Palveluiden osalta noudatetaan Asiakassopimuksen ehtoja. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tämä Lisäpalvelusopimus kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla tämän Lisäpalvelusopimuksen ehtojen mukaisesti.

Maventalla on oikeus irtisanoa tämä Lisäpalvelusopimus Asiakassopimuksen ehtojen mukaisesti ja kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla.

2. Palvelun sisältö

Lisäpalvelu sisältää Asiakkaan laskujen lähettämisen yrityksille ja yhteisöille ja vastaanottamisen yrityksiltä ja yhteisöiltä Finanssialan Keskusliitto ry:n (”FKL”) ja pankkien laatimien Finvoice-kuvauksen ja Finvoice-soveltamisohjeen mukaisesti (yhdessä ”Finvoice-määritykset”), joiden kuvaus on saatavilla osoitteessa www.fkl.fi, tätä laskunvälitystapaa noudattavien pankkien ja muiden FKL:n jäsenten kautta (”Palvelu”). Palvelu ei sisällä laskujen lähettämistä kuluttajille tai vastaanottamistakuluttajilta.

3. Asiakkaan vastuut ja velvoitteet

Asiakas voi toimia Palvelussa laskun lähettäjänä ja/tai laskun vastaanottajana. Palvelun mukaisten laskujen lähettämisestä ja vastaanottamisesta sopivat laskun lähettäjä ja laskun vastaanottaja aina keskenään. Laskutusta varten laskun lähettäjä pyytää laskun vastaanottajaa ilmoittamaan verkkolaskujen vastaanotto-osoitteensa. Asiakkaan toimiessa laskun vastaanottajana, Asiakkaan tulee ilmoittaa vastaanotto-osoitteekseen i) välittäjätunnukseksi DABAFIHHja ii) verkkolaskuosoitteeksi Asiakkaan Maventa-tilin (Asiakassopimuksessa ”Maventa account”, tässä Lisäpalvelusopimuksessa ”Maventa Tili”) mukainen verkkolaskuosoite. Asiakas voi keskeyttää verkkolaskujen vastaanoton ilmoittamalla siitä laskun lähettäjälle. Verkkolaskujen vastaanotto-osoitteen muutoksen toteuttamiselle laskun lähettäjä voi varata käsittelyajan. Asiakas ei saa lähettää verkkolaskuja laskun vastaanottajalle, joka ei ole ilmoittanut ottavansa niitä vastaan tai joka kieltää niitä lähettämästä. Maventa ei kuitenkaan vastaa Asiakkaan toiminnasta eikä ole velvollinen valvomaan, noudattaako Asiakas laskun vastaanottajan tai laskun lähettäjän kanssa tekemiään sopimuksia. Laskun vastaanottajana Asiakas hyväksyy verkkolaskun toimitetuksi itselleen, kun lasku on viety Asiakkaan Maventa Tilille. Asiakas vastaa itse Maventa Tilille vastaanottamiensa laskujen käsittelystä. Asiakkaan tulee tarkastaa vastaanottamansa verkkolasku ennen sen maksamista tai hyväksymistä. Verkkolaskua koskevat huomautukset Asiakkaan tulee tehdä laskun lähettäjälle. Laskun lähettäjä vastaa kaikilta osin toimitetun verkkolaskun sisällöstä, oikeellisuudesta, aiheellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Asiakas hyväksyy, että Maventalla on oikeus luovuttaa laskun välittämiseen liittyvät tarpeelliset Asiakkaan yksilöintitiedot laskun vastaanottajalle tai lähettäjälle ja laskun välitykseen osallistuville verkkolaskuoperaattoreille.

4. Maventan vastuut ja velvoitteet

Palvelun osalta Maventan vastuut ja velvoitteet määräytyvät ensisijaisesti Asiakassopimuksen mukaisesti paitsi siltä osin kuin tämä Lisäpalvelusopimus tai Finvoice-määritykset rajoittavat palveluntarjoajan tai välittäjän vastuuta tai velvoitteita Asiakassopimusta enemmän, kuitenkin enintään Finvoice-määrityksen ja tämän Lisäpalvelusopimuksen mukaisesti. Tämä Lisäpalvelusopimus ei miltään osin muuta Maventan tai Asiakkaan vastuita Asiakassopimuksen perusteella muutoin kuin tässä Lisäpalvelusopimuksessa määrätyn Palvelun osalta.

Maventa ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitä, ettei laskun vastaanottaja hyväksy laskua, hyväksyy sen maksettavaksi myöhässä, muutetuin maksutiedoin tai hyväksyy sen tarkastamatta. Maventa ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laskun virheellisestä vastaanotto-osoitteesta tai sisällöstä. Maventa ei vastaa Asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten esim. saamatta jääneestä voitosta tai tuotosta, tulonmenetyksestä, veroseuraamuksesta, korkomenetyksestä, viivästysseuraamuksista tai muusta näihin rinnastettavastavahingosta. Maventan kokonaisvastuu vahingoista ei voi missään tilanteessa ylittää Asiakkaan edellisen kuuden (6) kuukauden aikana Maventalle maksamia palvelumaksuja.

5. Hinnasto

Palvelun avaaminen maksaa 0,00 euroa (ALV 0%).

Pankkiverkossa laskun lähettäminen, vastaanottaminen ja virheviesti kukin maksavat kulloinkin voimassa olevan Visma Software Oy:n hintalistan mukaan.

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

 

 

MAVENTA OY (FI21291126) – P.O. BOX 934, FI-00101 HELSINKI –FINLAND. WWW.MAVENTA.COM. TEL (FI): 0600-555885. SUPPORT@MAVENTA.COM

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.