Visma Fivaldin toimesta luodaan Fivaldi-palvelunhallintaan kumppanikäyttäjät ja määritetään kumppanikäyttäjien tietovirtakohtaiset ylemmän tason tuonti/nouto-oikeudet tilauksen mukaisesti. Mahdolliset muutokset näihin tietoihin tehdään myös Visma Fivaldin toimesta.

Kumppanikäyttäjän lisäyksessä tarvittavat tiedot

Seuraavat tiedot tarvitaan asiakkaalta kumppanikäyttäjän luonnissa.

 • Käyttäjätunnus:Tunnus, jota käytetään tietoja siirrettäessä. Tunnuksen pituus max 20 merkkiä.
 • Yritys:Kumppanikäyttäjäyritys. Nimen pituus max 60 merkkiä.
 • Y-tunnus: Kumppanikäyttäjäyrityksen Y-tunnus, 9 merkkiä.
 • Sähköposti: Kumppanikäyttäjän sähköpostiosoite, jonka pituus max 100 merkkiä
 • Matkapuhelin:Kumppanikäyttäjän matkapuhelinnumero, johon lähetään käyttäjätunnus ja salasana. Puhelinnumeron pituus max 20 merkkiä.
 • Kielikoodi: Vaihtoehdot FIN/SWE/ENG. Vaikuttaa mm SMS- viestin tekstiin.
 • Asyritys: Valitaan onko kumppanikäyttäjätunnus kaikille ympäristölle näkyvä tunnus vai asiakasyrityskohtainen.
 • Sisäinen lisätieto:Lisätietokenttä.
 • Ulkoinen lisätieto:Lisätietokenttä, joka näkyy Fivaldin palvelunhallinnassa kumppanikäyttäjän tiedoissa.

Käyttörajoitukset

 • Rajoitettu ma-pe alkaen klo (tt:mi): Määrittää kellonajan, jonka jälkeen käyttäjätunnus ei ole käytössä ma-pe. Arvoväli 0:00 – 24:00.
 • Rajoitettu ma-pe loppuen klo (tt:mi): Määrittää kellonajan, jonka jälkeen käyttäjätunnus on jälleen käytössä ma-pe. Arvoväli 0:00 – 24:00.
 • Viikonloppurajoitus (la 0:00 – Su 24:00): käyttäjätunnus ei ole käytössä viikonloppuisin la 0:00 ja su 24:00 välisenä aikana

Tietovirrat

 • Kiha: vientioikeus – kiinteistöhallinnan tietojen nouto ulkoiseen järjestelmään
 • Palkat: tuontioikeus – palkkatapahtumien tuonti ulkoisesta järjestelmästä
 • Perustiedot: tuontioikeus – yrityksen joidenkin perustietojen tuonti ulkoisesta järjestelmästä muiden siirtojen yhteydessä
 • Projektit: vientioikeus – projekti-rekisterin tietojen nouto ulkoiseen järjestelmään seurantakohdetaso kerrallaan
 • Tilaukset: tuontioikeus ja vientioikeus – tilausten tuonti ja vienti
 • Tilaushistoria: vientioikeus – myyntihistorian vienti
 • Tuoterekisteri: tuontioikeus ja vientioikeus – tuoterekisterin tietojen tuonti ja vienti
 • Yritysrekisteri: tuontioikeus ja vientioikeus – yritysreksiterin tietojen tuonti ja vienti

Oikeuksien hallinta palvelunhallinta apuohjelmassa

Ympäristön pääkäyttäjä antaa Visma Fivaldin luomalle kumppanikäyttäjälle Palvelunhallinta-apuohjelmassa (Visma Fivaldin sovellusikkunassa Muut > Palvelunhallinta) oikeudet tietovirta- ja yrityskohtaisesti. Palvelunhallinnan vasemman reunan puunäkymässä näkyy Kumppanikäyttäjät-haara, jos asiakasyrityksellä on Web Service -ruutuja käytössä.

Kumppanikäyttäjästä näytetään näkymän oikean puolen yläosassa kentät Yritys ja Lisätieto. Näkymän alaosassa eri tietovirroista näkyvät ne tietovirrat, joihin annettu palvelunhallinnassa oikeudet. Punaisena näkyvät ne, joille käyttäjä ei voi antaa oikeuksia. Tietovirta ei ole tuettu kyseiseen suuntaan tai kumppanikäyttäjälle ei ole annettu oikeuksia. Halutuille Web Services -rajapinnoille annetaan tietojen tuontia varten ”lisäys”-oikeus ja tietojen vientiä varten ”käyttö”-oikeus.

Palvelunhallinnassa voidaan lisäksi asettaa käyttäjälle Kirjautumisen rajoitusryhmä niiden rajoitusten lisäksi, mitä Visman toimesta on kumppanikäyttäjälle tilauksen perusteella asetettu. Kirjautumisen rajoitusryhmällä voi rajata kumppanikäyttäjän siirtoaikoja ja sallittuja IP-osoitteita asiakasyrityskohtaisesti. Tämä on selitetty tarkemmin ohjeessa Kirjautumisen rajoitusryhmät.

XML-siirtojen perustietojen määritys

Avaa määritysnäkymä valitsemalla Fivaldi Webin puolella Muut > XML-siirtojen perustiedot.

Avautuvassa näkymässä tulee tehdä valinnat jokaiseen neljään kohtaan (Yritysrekisteri, Tuoterekisteri, Myyntitilaukset, Palkkatapahtumat) ja tallentaa muutokset, vaikka aikoisit siirtää tietoja vain tuoterekisteriin. Tällöin asetukset tallentuvat oikein.

Yritysrekisteri-kohdan määritykset:

 • Lisää uudet tietueet (ei päivitystä)
  • Käyttötapa: Uudet asiakkaat tuodaan aina aineiston kautta Fivaldiin.
  • Kaikki aineiston sisältämät arvot tuodaan uuden asiakkaan luonnissa yritysrekisteriin.
  • Ylläpito voi tapahtua ensimmäisen aineistotuonnin jälkeen suoraan Fivaldissa tai uusien tietojen osalta aineistosta.
   • HUOM. Tämä vaihtoehto aiheuttaa ongelman, jos asiakkaita luodaan Fivaldiin manuaalisesti ja jos aineistot eivät kata kaikkia tarpeellisia tietoja (esim. asiakkaan verkkolaskuosoitteita). Silloin käy niin, että manuaalisesti perustetun asiakkaan osalta, ensimmäisellä tuontikerralla tyhjentyvät kaikki ne tiedot joita ei ollut aineistossa. Seuraavan tuonnin yhteydessä tätä ongelmaa ei enää ole.  
   • Mikäli asiakkaita perustetaan myös manuaalisesti, valitse silloin vaihtoehto ”Päivitä kaikki tietueet, säilytä kentät joita ei aineistossa”.
 • Päivitä kaikki tietueet
  • Käyttötapa: Uudet asiakkaat tuodaan aina aineiston kautta Fivaldiin.
  • Ylläpito tapahtuu vain aineiston tietojen perusteella.
  • Valitaan silloin kun asiakkaiden tiedot ylläpidetään toisessa järjestelmässä.
  • Viimeisin tilanne tuodaan aina aineiston perusteella Fivaldiin. Huom! Tämä valinta tyhjentää olemassa olevat tiedot, jos tietoa ei tuoda aineistossa.
 • Päivitä kaikki tietueet, säilytä kentät joita ei aineistossa
  • Käyttötapa: Uudet asiakkaat tuodaan aineiston kautta tai perustetaan manuaalisesti Fivaldiin.
  • Ylläpito voi tapahtua suoraan Fivaldiin tai aineiston tietojen perusteella.
  • Valitse tämä vaihtoehto, jos uusia asiakkaita perustetaan suoraan Fivaldiin sekä aineiston kautta ja jos aineistot eivät sisällä aina kaikkia tarvittavia tietoja.
  • Tämä vaihtoehto säilyttää aina asiakkaan sellaisetkin tiedot joita aineisto ei sisältänyt.

Tuoterekisteri-kohdan määritykset:

 • Lisää uudet tietueet (ei päivitystä) – Tuo vain uudet yritystunnukset, ei koske olemassa oleviin yritystunnuksiin.
 • Päivitä kaikki tietueet – Tuo uudet tuotteet ja päivittää olemassa olevien tuotteiden kentät siirtotiedoston tiedoilla. Päivittää myös kentät, joita ei ole siirtotiedostossa. Huom! Tämä valinta tyhjentää olemassa olevat tiedot, jos tietoa ei tuoda aineistossa.
 • Poista kaikki tuotteet ensin, lisää aineiston tuotteet – Tuo uudet tuotteet ja päivittää olemassa olevien tuotteiden kentät siirtotiedoston tiedoilla. Ei koske kenttiin, joita ei ole siirtotiedostossa.

Myyntitilaukset-kohdan määritykset:

 • Lisää uudet tietueet (ei päivitystä) – Tuo vain myyntitilaukset joiden SalesOrderNumber on uusi.  
 • Päivitä kaikki tietueet – Päivittää myyntitilausten tiedot siirtoaineiston tiedoilla. Huom! Tämä valinta tyhjentää olemassa olevat tiedot, jos tietoa ei tuoda aineistossa. Myyntitilauksia tuotaessa ohjelma poistaa myös manuaalisesti lisätyt tuoterivit, eli jäljelle jää vain siirtoaineiston tiedot.
 • Käytä tuonnissa alennusrekisteriä – Mahdolliset alennusprosentit haetaan Alennukset/hinnoittelu-rekisteristä.
 • Perusta puuttuvat tuotteet ja päivitä toimittajan tiedot – Perustaa tuoterekisteriin puuttuvan tuotteen koodin ja nimen. Ei lisää muita tietoja.
 • Hae puuttuva seurantakohteen 1 arvo Fivaldin perustiedoista – yleisten asetusten mukaisesti.
 • Hae puuttuva seurantakohteen 2 arvo Fivaldin perustiedoista – yleisten asetusten mukaisesti.
 • Hae puuttuva seurantakohteen 3 arvo Fivaldin perustiedoista – yleisten asetusten mukaisesti.
 • Hae puuttuva seurantakohteen 4 arvo Fivaldin perustiedoista – yleisten asetusten mukaisesti.

Palkkatapahtumat-kohdan määritykset:

 • Seurantakohteet luetaan aineistosta – Palkkarivin seurantakohteen arvot luetaan siirtoaineistosta.
 • Seurantakohteet luetaan henkilön oletustiedostosta – Palkkarivin seurantakohteen arvot haetaan palkansaajan tiedoista.
 • Ensisijaisesti aineiston kohteet, toiseksi henkilön oletuskohteet – Palkkarivin seurantakohteen arvot luetaan siirtoaineistosta. Jos aineistossa ei ole arvoa seurantakohteelle, luetaan mahdollinen arvo palkansaajan tiedoista.

Aineiston muodostuksen perustiedot

 • Tiedoston oletusnimi – Fivaldista ulosluettavan tiedon tallennustiedoston nimi. Ulosluettavalle tiedostolle voi antaa oletusnimen, mutta oletusnimen tallentaminen ei ole pakollista. Nimen puuttuessa järjestelmä käyttää oletusnimeä ”ulosluettu.xml”.
 • Seurantakohteen tapahtumat, seurantakohdetaso – Ulosluettaessa seurantakohdetasoja, määritetään luettava seurantakohdetaso tähän. Tällä valinnalla vaikutetaan siihen, minkä seurantakohdetason tietoja haetaan IP-rajapinnan yli.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.